Vde20 Recycling

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Recycling Systems by VDE

Text of Vde20 Recycling

  • 1. Recycling Recyclage

2. Volledige systemen voor het manipuleren en verwerken van verschillende materiaalstromen. Naast het openen, het transporteren en/of het scheiden van fracties, ook oplossingen voor het ontstoffen en eventueel inpersen in balen of containers. Systmes compltes pour la manipulation et la transformation de diffrents matires. A ct de louverture, le transport et/ou la sparation des fractions, aussi des solutions pourledpoussirageetventuellementle pressage en balles ou en conteneurs. Ontwerp en productie van : Etude et production de : Complete systems for the manipulation and processing of different material flows. Besidestheopening,thetransportationand/ or the separation of fractions, also solutions for the dust extraction and if necessary the pressing into bales or containers. Turnkey projects following: CE Directive 2006/42/EC ATEX Directive 94/9/EC Design and production of : Projets cls-en-main conforme: Directive CE 2006/42/CE Directive ATEX 94/9/CE Totaalprojecten conform: CE-richtlijn 2006/42/EG, ATEX-richtlijn 94/9/EG 3. 3 Scheidingstechnieken Doseren en Kalibreren Materiaal Transport Ontstoffing Persen Andere Contact Sparation Separation Dosage et Calibrage Dosing and Calibrating Transport de Matire Material Conveying Dpoussirage Dust Extraction Presses Presses Autres Other Contact 4 6 8 9 10 11 12 4. 4 Invoerbunker Silo dalimentation Input bunker Scheiding van materialen Sparation des matires Material separation Automatische zakkenpers Presse densachage automatique Automatic bagging press Luchtafscheider (Kondensor) Sparateur dair (Condenseur) Air separator (Condensor) Filter Filtre Stofafvoer Evacuation de poussire Dust evacuation Hoge capaciteit Haute capacit High capacity Scheidingstechnieken Totaalprojecten (sleutel-op-de-deur) voor het scheiden van fracties met verschillende densiteit of grootte Systemen voor hoge of lage debieten met uiteenlopende mogelijkheden; scheiden op densiteit via een luchtstroom, scheiden op grootte via trommel- of schudzeef, verwijderen van stof via kondensor, 5. 5 Invoerbunker Silo dalimentation Input bunker Scheiding van materialen Sparation des matires Material separation Elevator Elvateur Luchtafscheider (Kondensor) Sparateur dair (Condenseur) Air separator (Condensor) Trilzeven Tamis vibrantes Vibratory screens Filter Filtre Lage capaciteit Basse capacit Low capacity Trommelzeef Tambour de triage Drum Sieve Sparation Projets cl en main pour la sparation de fractions avec une densit ou une largeur diffrente Systmes pour des dbits hautes ou basses avec des applications variables ; sparation sur densit avec un flux dair, sparation sur largeur avec un tambour ou secoueur, dpoussirage avec condenseur, Separation Turnkey projects for the separation of fractions with a different density or size Systems for high or low throughput with variable applications ; separation on density with an air flow, separation on size with a drum sieve or shaker sieve, dust extraction with condenser, 6. 6 Doseren en Kalibreren Doseren en voeden van verschillende materialenaandevolgendeverwerkingsstap Kalibreren (scheiden op grootte en indien nodig ook verkleinen) Openen van ingeperst materiaal (bulkmateriaal maar ook ronde of rechthoekige balen) Aanvoerband Tapis dalimentation Feeding conveyor Openingsmachine Ouvreuse Opening machine Weegbunker Silo de pesage Weighing silo 7. 7 Dosing and Calibrating Dosing and feeding of different materials to the next production step Calibration (separation on size and if necessary also size reduction) Opening of pressed material (bulk material but also round or rectangular bales) Dosage et Calibrage Dosage des diffrentes matires et alimentation la prochaine phase de production Calibrage (sparation sur largeur et si ncessaire aussi rduction de dimensions) Ouverture de matire press (matire en vrac mais aussi des balles rondes ou rectangulaires) Compacte kalibreerrotor Rotor de calibrage compact Compact calibrating rotor Kalibreertrommel Tambour de calibrage Calibrating drum Breker Broyeur Shredder 8. Invoerband Tapis dalimentation Entry conveyor Balenpersen Presses balles Baling presses Afvoerband Tapis dvacuation Discharge conveyor Bufferband Tapis de stockage Buffer conveyor Breker Broyeur Shredder Material Conveying Pneumatic transport with an air flow (fans, blowers) Mechanic transport with screw conveyors, elevators,beltconveyorsorchainscrapers 8 Materiaal transport Pneumatisch transport met een luchtstroom (ventilatoren, pompen) Mechanisch transport met schroeven, elevatoren, transportbanden of ketting- schrapers Transport de Matire Transport pneumatique avec un flux dair (ventilateurs, pompes) Transport mcanique avec vis sans fin, l- vateurs, transporteurs tapis ou racleurs chanes 9. 9Ontstoffing Wegnemen en afzuigen van stof uit het productieproces Verwijderen van stof uit een materiaalstroom Afvoer van het stof naar een filter (opvang in container, zakken, etc.) Verwerking van het stof tot briketten of pellets Dpoussirage Evacuation et aspiration de poussire de la production Enlvement de poussire dune flux de matire Evacuation de la poussire vers un filtre (dchargement en bennes, sacs, etc.) Traitementdepoussirejusquauxbriquettes ou pellets Dust Extraction Extraction and suction of dust from the production process Removal of dust from a flow of material Evacuation of dust towards a filter (discharge in containers, bags, etc.) Processing of dust into briquettes or pellets 10. 10 Ingang Entre Entrance Scheiding op korrelgrootte Sparation Separation on Toevoer zakkenpers Alimentation presse densachage Feeding of bagging press Baalwikkelaar en afvoer Emballage et vacuation des balles Bale wrapping and evacuationStapelrobot Robot palettiseur Palletizing robot Persen Inpersen van allerhande materialen gaande van (nieuwe) synthetische en natuurlijke vezels zoals polypropyleen, aramide, katoen, wol, hennep, gras, vlas, etc. tot afval van productielijnen voor papier, isolatiemateriaal, hyginische producten, etc. Daarnaast ook toepassingen voor lompen en vodden, schuim, lemen, hout, hooi, Verschillende types: horizontale of verticale persen, balen- of zakkenpersen, automatische of manuele persen, containerpersen, Baalbehandeling en manipulatie van de balen tot in het magazijn De persen worden gebouwd door onze zusterfirma Valvan Baling Systems uit Menen Presses Presses for different materials going from (new) synthetic and natural fibres like polypropylene, aramid, cotton, wool, hemp, grass, flax, etc. to waste coming from production lines for paper, insulation material, hygienic products, etc. but also applications for second hand clothing, rags, foam, hemp shives, wood, hay, Differenttypes:horizontalorverticalpresses, baling or bagging presses, automatic or manual, container presses, Bale handling and warehousing Presses are built by our sister company Valvan Baling Systems located in Menen Presses Presses pour des diffrentes matires; par exemple pour des (nouvelles) fibres synthtiques et naturelles comme polypropylne, aramide, coton, laine, chanvre, herbe, lin, etc. ou pour des dchets venant de la production de papier, des isolants, des produits hyginiques mais aussi pour des applications comme chiffons, mousse, chnevottes, bois, foin, Diffrentes types: presses horizontales ou verticales, presses balles ou densachage, automatique ou manuelle, presses conteneur, Manipulation des balles jusquau magasin de stockage Les presses sont fabriques par notre entreprise-sur Valvan Baling Systems Menin 11. 11Baalopening Guillotine snijmachines Filters Ventilatoren Afscheiders/Kondensors (Complete systemen voor pneumatisch transport en ontstoffing) Elektrische sturingen Ouverture des balles Coupeuses guillotines Filtres Ventilateurs Sparateurs/Condenseurs (Systmes compltes pour transport pneumatique et dpoussirage) Armoires lectriques Bale opening Guillotine cutters Filters Fans Separators/ Condensers (Complete systems for pneumatic transport and dust extraction) Electrical control systems 12. Van Dommele Engineering Bissegemstraat 169 8560 Gullegem - Wevelgem BELGIUM Tel.: +32 (0)56 41 10 94 Fax: +32 (0)56 41 99 56 INFO@VANDOMMELE.BE W W W. VA N D O M M E L E . B E