VirtueMart driver

 • View
  608

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of VirtueMart driver

 • *Ing. Miroslav Dobk*

 • tovn systm OBERON

  Internetov obchod VirtueMart*Ing. Miroslav Dobk*

 • Obrzok .1: Ukka internetovho obchodu VirtueMart 2.*Ing. Miroslav Dobk*

 • Prepojte e-shop so systmom OBERON ...Prostrednctvom ovldaa VirtueMartDriver_xxx.dll pripojte internetov obchod on-line k systmu OBERON a uetrte as a nmahu spojen so sprvou obchodu.

  Funkcie, ktor s implementovan v ovldai : Export vetkch poloiek (aj s obrzkami, bez obrzkov, len ceny a mnostv) alebo len zmenench poloiek (aj s obrzkami, bez obrzkov, len ceny a mnostv). Odstrnenie skladovch kariet z internetovho obchodu. Import objednvok z internetovho obchodu do systmu OBERON. Aktualizcia stavov objednvok v systme OBERON a tie aj v internetovom obchode. *Ing. Miroslav Dobk*

 • Obrzok .2: Test komunikcie s internetovm obchodom.*Ing. Miroslav Dobk*

 • Zoznam dleitch nastaven pre sprvne fungovanie on-line komunikcie medzi internetovm obchodom a systmom OBERON : Databza firmy v systme OBERON. Vber skladov a cien pre e-shop v systme OBERON. Databza internetovho obchodu.Adresa internetovho obchodu a parametre ftp pripojenia.Nastavenie asovch perid pre exportn funkcie a spsobu exportu mnostiev do internetovho obchodu.Nastavenie asovch perid pre import objednvok a parametrov pre automatick rezervovanie objednanch mnostiev.Nastavenie asovch perid a parametrov pre aktualizciu stavov objednvok, definovanie prechodov medzi stavmi objednvok.Voba importu zkaznkov z internetovho obchodu do evidencie obchodnch partnerov pri importe objednvok.*Ing. Miroslav Dobk*

 • Obrzok .3: Adresa internetovho obchodu a parametre ftp pripojenia.*Ing. Miroslav Dobk*

 • Obrzok .4: Definovanie prechodov medzi stavmi objednvok.*Ing. Miroslav Dobk*

 • ... a systm OBERON sa star o e-shopPripojenie internetovho obchodu prostrednctvom ovldaa cez rozhranie do systmu OBERON ponka vea monost, tm sa stane prevdzkovanie internetovho obchodu pohodln a prjemn.Rchlo zabudnete na CSV importy a exporty, priama komunikcia s internetovm obchodom je efektvnejia a aj ovea rchlejia.Prepojenm internetovho obchodu VirtueMart a systmu OBERON zskate funkne aj cenovo zaujmav prepojenie internetovho obchodu so skladovm systmom.

  *Ing. Miroslav Dobk*