Xương ổ răng

  • View
    524

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Xương ổ răng

Title Layout

XNG RNGBs Vy RHM 3 (2013 2014)MC TIU BI HCM t c cc cu trc v thnh phn ca xng rngTrnh by c qu trnh ti cu trc sinh l ca xng rng

Mm xng CU TRC GII PHU CA MM XNG RNGMm xng rngXg chnh danhXng nng Xng vXng xpPhin cngXng bXng v

Xng xpXNG V:L xng cGm h thng Haver v Haver trung gianHm di dy hn hm trnMt trong dy hn mt ngoiXNG XPGm cc b xng mng, c lp y bi ty mVng li c XHT v gc gm XHD cha ty to mu.HT nhiu xng xp hn HDTIA XNG5

Xng vXng vch rngVch chn rngXng chnh danhMo xng

7XNG CHNH DANHL l xng c lt mt trong rng thnh rngDy 0.1 n 0.4mmGing nh mt mt sng, nhiu l nh, nh vo b xng xp. X quang: l 1 ng cn quang r rt phin cng (lamina dura).Cn c gi l xng b X quang: Lamina dura (mi tn)

C IM CU TRC V THNH PHN

Xng b- L phn xng rng c cc si Sharpey thm nhp.- B b si.- Si sharpey cc si chnh ca dy chng nha chu thm nhp v gn cht vo xng hoc cement rng.- Cc si Sharpey chy vung gc vi b mt xng b- ngi ln tui, xng b c nhiu mt xa cc rng c s di gn (RCL/RCN).C IM CU TRC V THNH PHNMch mu:HT: M rng trc v sau M hm trn+M mt diHD: M rng di. C IM CU TRC V THNH PHNThnh phn: Xng67 70%V c22 23 %Hu c8 %Nc60%Hydroxyapatite40%Khng nh hnh90%Collagen

10%Protein ko collagenC IM NH KHU MM XOR V XORV tr ca cc chn rng v rng trong mm xng rng.Hnh dng v s to thnh xng v vch gia cc rng.Lin quan gia rng vi hc mi v cc xoang.Lin quan gia rng vi ng rng di.( c ti liu)QU TRNH TI CU TRC SINH LNhc li v cu trc ca Xng

Nguyn bo to xngT bo n nhn, c ngun gc t t bo gc nguyn thy, hnh khi lp phng (khi hng mnh) v dt li khi khng c s to xng.L t bo bit ha nhng vn din ra hin tng phn bo.Xp thnh hng nm trn b mt xng, tip xc vi lp dng xng.Th hin hnh nh c trng ca hot ng enzim photphatase kim mc cao.Ch tit khun hu c cho xng : Collagen type I, V, proteoglycans, vi protein khng collagen.ng vai tr hng ro ngn dng ion ra vo xng.

Ct bo nonTng t nguyn bo xng v mt cu trc nhng nh hn.Nm ngoi vi vng xng tn to.iu ha qu trnh trng thnh v khong ha ca khung xng mi.Ct bo trng thnh (TB xng)L cc nguyn bo xng b kt li trong khung hu cSau khi hnh thnh, cc t bo xng gim kch thc.Cc TB xng nm trong cc hc xng, c cc knh nh cha nhnh nguyn bo tng ca TB xng.C s tip xc lin h gia cc TB xng k cn v vi cc Nguyn bo xng.B my tng hp cht khun suy gim nhng vn c kh nng tng hp cc protein khun.Tham gia vo hot ng hy ct (tiu xng).19

Hy ct boL t bo a nhn (2-6 nhn), c kch thc ln hn nhiu so vi cc t bo xng khc.Thng nm trn b mt xng khng c cht dng xng che ph, trong cc khuyt Howship.Vin bo tng dng bn chi, to ng ranh gii vng tiu xng.Bo tng cha nhiu ty th, h thng Golgi pht trin, nhiu ti tiu th, giu cc acid v enzyme thy phn.Cc cht iu ha h thng ti cu trc xngCht gy tiu xngParahormon (PTH)Yu t hot ha hy ct bo (OAF)Yu t lng ng xngCalcitonin (CT)EstrogenQu trnh ti cu trc xngDin ra t giai on hnh thnh xng phi thai cho n giai on tin trng thnh.Din ra mnh m giai on pht trin ca xng hm, mc rng v thay rng.Nhp i mi ca mm xng cao hn cc xng khc, t l i mi xng: 30 100% / nm.Qu trnh ti cu trc xng ngi trng thnh khng dng li m ch din ra chm hn.Hnh nh c trng ca qu trnh ti cu trc: khuyt Howship vi cc hy ct bo a nhn, ng vin cht dng xng vi cc NBX to thnh hang.

23

Qu trnh ti cu trc xngHot ng ti cu trc xng chnh danh: phi hp vi s di chuyn ca rng sau khi mc.s tri rng do mt rng i khng S nghing rng vo khong mt rng S di chuyn rng trong chnh nha.