Hồi ký của chủ tịch tập đoàn Amata

  • View
    434

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kỹ năng mềm

Text of Hồi ký của chủ tịch tập đoàn Amata

  • 1. Tc ging Vikrom Kromadit, Ch tch Tp on Amata, l mt doanh nhn thnh tni ting, c tp ch Forbes ca M xp hng trong danh sch 40 t ph giunht ca Thi Lan (2006-2008). TTO s trch ng t truyn ca ng trong nhngngy ti.ng l tc gi ca lot sch t truyn Hy lm ngi tt c gii tr Thi Lana thch vi mt triu cun c bn, v cn l mt din gi c uy tn, thngxuyn xut hin trn cc i pht thanh v truyn hnh Thi Lan vi cc chuyn v kinh t v x hi nh Tm nhn CEO v Vng quanh th gii cngVikrom, c d lun Thi Lan nh gi cao.ng gp 50 triu la tin c nhn thnh lp Qu t thin AmataFoundation, v tuyn b s hin ton b ti sn ring ca mnh cho qu ny saukhi ng ngh hu.Cun sch Tay khng xy dng c l cun mi nht trong lot sch t truynca Vikrom, ni v qu trnh gy dng c nghip ca ng trong 30 nm qua, tkhi cn l sinh vin mi ra trng vi bn tay trng, c lc trong ti ch cn 25xu, khng tin v i xe but, nhng vi hoi bo v quyt tm lm giu ng lao vo kinh doanh t rt sm v bn b phn u, vt qua mi kh khn tr ngi cui cng tr thnh ng ch ca mt tp on hng u ca Thi Lan nh ngynay , vi ti sn ring hng trm triu la.

2. Bng nhng cu chuyn sinh ng ngi tht vic tht tri qua, Vikrom m t chn thc cuc i y sng gi ca mnh, c mt tt ln khng tt, nhngsai lm mc phi v nhng bi hc kinh nghim d khng ngng hon thin bnthn.ng nu ln b quyt thnh cng ca mnh, l sng c c m v ngy mai ttp hn hm nay v iu quan trng l phi kin tr,quyt tm vt qua mithch thc, d phi cng li s phn v lun gi vng nim tin chng nocn hi th th cn hy vng v khng dng bc, v pha trc vn cn c hi.c m v quyt tm lm giu, tr thnh ng ch bng chnh i tay v khi cca mnh n su bm r thm vo ADN nh li ng ni, t khi ng cn nhtui, do phi bn chi gip gia nh kim sng, nh i bn lc rang khi cn hclp 3, v sau li sui bng rng gip cha khai hoang trng trt . V vy, saukhi tt nghip i hc tui 22 , ng khng i lm thu c thu nhp n nhnh a s bn cng la, m chn con ng mo him l thnh lp cng ty ring kinh doanh xut khu cc hng nng sn v th cng m ngh, bng s vn ti vay ca m v ch h.Chng 1ng ch 25 xuTi khng bit cc doanh nhn thnh t trn th gii bt u s nghip ca h nhth no, cn phi hc trng no ra, c nhng kinh nghim g v phi l ngi cx hi cng nhn n u, v iu quan trng h cn c bao nhiu vn ling, ring ivi ti, dng nh mi th u bt u t con s khng.Ti vn l mt cu b qu ma, thu nh khng c hc hnh n ni n chnv ln ln ti th Bangkok. Ti cha tng tri qua trng lp o to no vkinh doanh, cng chng c kinh nghim lm vic trong mt t chc thng michnh thc no, ngoi tr nhng g hc c t cng vic ca mt tiu thng 3. nh theo kiu truyn thng ti tnh Kanchanaburi, m nh ti bit c cchthc mua i bn li kim t ng li cm ci.Ti chng c ng vn no u t. Thm ch, c ngy trong ti qun ti chcn vn vn 25 xu, nhng trong ti o s mi ca ti l c mt xp danh thip cacc ch hng xut nhp khu!Thc ra, ti cng chng c g khc vi nhiu nam n thanh nin lc by gi,nhng ngi c c m, hoi bo v mun xy dng cho mnh mt tng lai ttp, vi ngh nghip n nh, thu nhp cao v c mt a v x hi nht nh. V, t c mc tiu , iu trc tin l bn phi hc hnh n ni n chn.Th tht, trc khi tt nghip c nhn ti trng i hc i Bc, ti khng h c nh tr li Thi Lan, thm ch ti cn c mun nh c nc ngoi v thyc nhiu c hi lm n tt hn.Ngoi ra, vo thi mi trng sng nc ngoi cng tt hn Thi Lan rtnhiu, c bit l khng c chuyn lm dng quyn lc v tham nhng nh trongx hi Thi. Hai t nn ny chng khc g nhng con a i chuyn ht mu thtca nhn dn v lm cho t nc suy kit. Chng l nguyn nhn lm cho ticm thy kh chu mi khi quay tr li Bangkok.Tui tr thng hng hi v khng mun rng buc vi bt c iu g, nn ti ngh rng mnh sng u cng c, min l mnh cm thy hnh phc, dchu. Tuy nhin nh ni, nc thang u tin a ti n vi th gii rng ln lvic hc hnh, cng hc cao, nh c bng thc s ti cc trng danh ting trn thgii chng hn, chc chn s to nhiu iu kin thun li hn bc vo i.Ngoi ra, hc tp trong mi trng c nhiu ngi hc gii s kch thch bn thnphi t iu chnh, c nhiu quyt tm hn thi ua vi bn b xung quanh. Dokhng phi l ngi hc gii bm sinh, nn d gi n xin hc bng ti cctrng danh ting nh Berkeley, Yale, MIT hay Stanford, chng ni no nhn tic, c l v kt qu hc tp ca ti cha p ng yu cu ca h. 4. Do m ngnh hng khng v c m tr thnh phi cng t thi nin thiu, v vmun trnh cnh tranh quyt lit trong ngnh c kh v c qu nhiu th sinh thamgia nn ti d nh s hc tip ngnh k thut hng khng ti i hc Toronto,Canada. Lc cha c nhiu ngi quan tm hc ngnh ny. Nhng khi nhnc th ca trng tr li ng tip nhn vi iu kin ti phi t tc chkhng c hc bng, ti nht ch.Nm 1976, hc ph mi nm vo khong 20.000 la Canada, tc khong 400.000bt Thi, trong khi ton b gia ti ti ch c 40.000 la i Loan, tc ch vokhong 20.000 bt m thi. V khng tin hc tip nn ti nh gc li vichc nhng vn tm nim s c gng tm vic lm v tit kim cho n khi c tin hc tip.Tri qua nhiu sng gi ca giai on chp chng ban u, c lc tng nhkhng th vt qua, ng a Cng ty V&K, do mt mnh ng lm ch v kimnhn vin, vi vn ang k vi ngn la, tr thnh cng ty xut khu c hphng u ca Thi Lan, vi doanh thu hng chc triu la, trong vng 10 nm.Nm 1988, nhn thy trin vng Thi Lan sp tr thnh mt a im thu htmnh u t nc ngoi, bng s vn tch ly c gp 100 ln s vn ban u ,ng tm thm i tc cng nhau thnh lp Cng ty Bang Pakong xy dng vkinh doanh khu cng nghip nhm tn dng ln sng u t nc ngoi , v sau cng ty ny khng ngng m rng v pht trin tr thnh Tp on Amata, shu nhiu khu cng nghip rng ln ti Thi Lan v Vit Nam,vi doanh thu hngtrm triu la .y khng phi l cun sch ct khoe khoang thnh tch c nhn, m thc sl cun cm nang phong ph v sinh ng v nhng trit l, cc bi hc vkinh nghim thc t trong kinh doanh, c bit l kinh nghim lm th no xydng thnh cng mt doanh nghip nh t tay khng tr thnh mt tp on lnbn vng, bao gm nhng vn ct li nh: tm nhn chin lc tn dng thic, chin thut trong kinh doanh, cch huy ng vn, cng tc tip th, thm nhp 5. th trng th gii, th thut m phn thng lng, chn la i tc, ngh thutbn hng, qun l ti chnh v qun tr doanh nghip c hiu qu, tuyn chn nhnvin v quan h cng chng..Cun sch khng ch ni v kinh nghim lm giu, m trc ht l sch hc lmngi, v o c trong kinh doanh.Vi cc trit l m mu sc phng ngnh hin gp lnh, c gi c bo, tri tc bt nhctc gi khng nhgiu sang th ai cng mun, nhng phi lm giu bng s trung thc v l phi ,khng c gian tr , lm hi ngi khc m c. c bit l ng tham lam qu,phi bit u l im dng.Trn tt c l xc nh mc ch sng lm g. Khi c m lm giu trthnh hin thc, th ng khng sng xa hoa hng lc trn ng tin kim c,m tr li cuc sng bnh d, thanh bnh v yn tnh trong khung cnh thin nhinca ni rng, v dnh phn ln ti sn ring lm t thin, v ng quan nimTin trong ti m khng cn dng n, th khng phi tin ca mnh nu c gili th s rt lng ph, m nn trao li cho x hi dnh cho nhng ngi cnhn.Hin nay, trn th trng sch nc ta c kh nhiu sch ni v cch lm giu,hc lm ngi, nhng phn ln l sch dch ca M v Phng Ty, sch ca ccnc ng Nam lng ging , nh Thi Lan, hu nh cha c, vy thit nghy l cun sch tham kho b ch cho cc c gi Vit Nam, nht l cc bn tr,v gp phn lm phong ph thm kho tng sch ca nc ta.Tuy nhin vic kinh doanh ti t khch qu ngi khng phi l iu n gin, nht lkhi bn khng quen bit ai, khng c ch da ti chnh v cc vn khc.Phn ln nhng ngi ti quen bit ti i Loan u l bn hc c. i vi bnhng, v cha quen thn nn ti khng dm t vn nh h gip . Ci tnhkhng mun lm phin ai ca ti c th l do t nh ti lm vic trong nh theolnh ca b. 6. Khi b ra lnh ti ch c mt vic l lm cho xong m khng c hi kin haynh b gip . iu cng c ci hay l ti c dy cch t mnh gii quytvn , khng b d cng vic, bm vic cho n khi lm xong mi thi.Do khng tm c ngi u ti i Loan, v cng do c li ng t mtngi bn ca b ti mi v gip thnh lp nh my sn xut bt giy ti tnhKanchanaburi nn ti khng do d sp xp ngay hnh l tr v Thi Lan visuy ngh lc l s c gng lm vic trong vng hai, ba nm dnh dm tin sang Canada hc tip m khng my may chun b trc tm th s gpphi tht bi sau .Ti Bangkok, lc ti ch c mt ngi thn l bc Hing, ch gi ca b ti, lngi ti qu trng nh m ca mnh. Ti chi vi cc anh ch con ca bcHing t nh nn khng gp kh khn g trong vic chung sng mt nh nh mtthnh vin trong gia nh.Nh bc Hing nm ti dy ph bn tng ti Klong san, Thonburi bn kia sng idin vi ni thnh Bangkok. Ti c gia nh bc cho mt mnh c tng ba, ccn phng ring m ti xem l mt t m nho nh, gn gng sch s trong mtngi nh y tnh thng yu v hnh phc. Mt k nim p sut i ti skhng bao gi qun.Sau , ti cn xin php dng cn nh ca bc Hing lm tr s Cng ty V&KEnterprise, Ltd. tn vit tt ca ti,Vikrom v c bn gi Kelly, ngi i Loan.Vn ng k ca cng ty ch l 250.000 bt, vn ch s hu ch chim 25% nhs tin ti vay ca m ti v ch Tu, con gi ca bc ti, lm ngh bn rau qu tich.Ti gi tin ti chi nhnh ngn hng Bank of American ti ph Suravng vi lisut 3%. Hm n m ti khon, c nhn vin ngn hng nim n n tip ti licn ni a rng mt ngy no c s n cng ty xin lm mt chn nhn vinlm lng ti xn xang v thm ngh s lm ng ch ca mnh sp ta sng nni. 7. xng danh ng ch, ti cn c danh thip. Th l ti t in thip vi chc vGim c Cng ty V&K, vi l-g hnh bng la v chic xng quyn vo nhau,biu trng cho ngnh kinh doanh xut nhp khu hng nng sn v khong sn.L do ti chn ngnh ny trc ht l v t nhiu ti c quen bit vi cng vicny khi cn l sinh vin, th hai l v ti khng c nhiu vn ling u t vongnh khc.Vic lm i l xut nhp khu rt thch hp vi hon cnh ca ti lc.Mi bui sng trc khi ri khi nh bc Hing, ti phi np y nng lng lm vic n gia tra bng cch n tht no. Mn n sng a thch nht ca til cm a, va r va no lu hn n h tiu m.Ti dng phn ln thi gian trong ngy tm kim khch hng bng cch lin hxin ti liu t cc i s qun, phng thng mi v cc ca hng vi phng tini li ch yu l i chn. i giy ti i mn phi i sa nhiu ln, n ningi th sa giy lc u ngao ngn v khng th sa thm na.Cn chic qun ty ti mc t thi sinh vin vn cn dng c mc d trngkhng bnh bao cho lm. Mi ti khi tr v nh ti lao vo bn n ngu nghinbt k th g bc Hing dn sn v i bng. Sau , ti gip bc trai vit th vra bu in nh in tn gi cho cc khch hng ca bc ti, gn nh ti nocng vy.Ba, bn thng tri qua m cng vic kinh doanh ca ti cha c du hiu tintrin, trong khi s tin dnh dm trong thi gian ti i Loan c vi dn. nthng th t, trong ti ti ch cn li 10 bt, ti khng dm m ming hi vay bcgi v bc cu mang cho n l qu tt ri. Hm ti lang thang khuvng xoay Odian sut c ngy m qun khuy i rng trong ti ch cn c 10 bt.Sau khi tr tin cm tra, ti cn ng 25 xu, va tin i ph qua sngChaopraya v nh. Nhng on ng t vng xoay Odian n bn phSipraya li kh xa. Lc u ti tnh s dng bn ng hnh l cp gi cuc b, 8. nhng ngh li thy qung ng kh xa, cng vi cm gic mt nhc sau c ngyi thang lang trn ng ph nn ti quyt nh i lu v xe but.Nu ngi bn v ng ca trc, ti