Kelly Services

 • View
  474

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kelly Services Czech Republic

Text of Kelly Services

 • 1. Prezentace Kelly IT Resources www.kellyservices.cz

2. Historie spolenosti Kelly Services / Talents Technology

 • Kelly IT Resources soust korporace Kelly Services Inc., se sdlem v Troy, Michigan, USA
 • Zaloena v roce 1946, dnes americk dvojka a svtov ptka v oblasti personlnch slueb
  • Vce ne 2600 poboek v 37 zemch svta
  • Ron obsadme 750 000 pracovnch mst
  • Obrat 5,7 mld. USD v roce 2007
 • Kelly Services vstoupila na esk trh v roce 2007 dky akvizici Talents Technology ldra s desetiletou zkuenost v oblasti personlnho poradenstv pro sektor IT, telekomunikac, bankovnictv a farmacie

3. Specializace v R

 • Dnes m KellyServices v R ti divize :
  • KITR Kelly IT Resources / Talents Technology
   • Sluby pro IT spolenosti, telekomunikan opertory, banky, servisn IT organizace....
  • KSR Kelly Scientific Resources
  • KFR Kelly Financial Resources

4. Kelly IT Resources (KITR) / Talents Technology

 • KITR je nejvt diviz Kelly Services v R
  • 6 vysokokolsky vzdlanch konzultant s nkolikaletmi zkuenostmi v oblasti nboru zamstnanc + 6 research asistent (part time)
  • databze obsahujc70,000 + profesionl
  • zaveden spoluprce s nejprestinjmi spolenostmi
  • spoluprce s univerzitami a budoucmi absolventy
  • zkuenosti s plnovnm a realizac nborovch kampan (spoluprce s jobportly, titnmi i online mdii, event management dny otevench dve, konference, aj.)
  • ron umstme 150+ novch IT zamstnanc na pln pracovn vazek

5. Pracujeme pro vznamn spolenosti v tchto oborech

  • High Tech and Consulting
  • Banking and Finance
  • Manufacturing and Logistics
  • Telecommunications
  • Life Sciences and Pharmaceuticals

6. Kandidti KITR

 • Hledme pevn kandidty se znalost C/C++, Java, Oracle, .Net, Unix/Linux, SQL, PL/SQL, GSM, TCP/IP, CISCO i jin
 • Umisujeme je na tyto pozice:
 • Programtor
 • Analytik
 • Tester
 • Administrtor
 • Support
 • Solution architect
 • Projektov manaer
 • Engineering manaer
 • Sov specialista
 • a dal...

7. Sluby KITR

 • Vyhledvna nbor kandidt
  • Intern databze, pm osloven, inzerce
 • Executive + Direct Search
 • Nabdka kontraktor a agenturn zamstnvn
 • Pre-screening a vbr vhodnch kandidt
 • Hodnocen kandidt / assessment centra
 • Testovn a kolen
 • Przkum trhu
 • Outplacement
 • HR outsourcing, vendor management...

8. Jak pro vs najdeme nejvhodnjho kandidta?

 • Vlastn databze kandidt uchazei z R i ze zahrani
 • Odborn asociace a networking
 • Vztahy s univerzitami
 • Veletrhy pracovnch pleitost a specializovan konference
 • Inzerce a reklama
 • Pstup k databzm kandidt na internetu

9. Recruitment proces ve zkratce

 • Analza poteb klienta a nvrh een
 • Stanoven vyhledvac strategie mix (databze, pm osloven, networking, inzerce....)
 • Vyhledn a osloven potencilnch kandidt
 • Pre-screening, osobn interview
 • Oveen referenc
 • Report klientovi
 • Zajitn procesu interview u klienta, komunikace zptnch vazeb, nabdka kandidtovi
 • Oveovn spokojenosti kandidt, klient; reporting

10. Vhody spoluprce s KITR

 • Dodn relevantnch kandidt v poadovanm ase
 • Znalost trhu - vc jak deset let zkuenost v oblasti IT recruitmentu v R
 • Tm zkuench konzultant
 • Vlastnrozshl databze kandidt
 • Pokryt vech pozic a technologi v IT a TELCO sektoru
  • entry level (QA, testei, programtoi, administrtoi)
  • Specializovan pozice(Cobol, OpenVMS, Mainframe...)
  • BA, PM, CIO
 • Single point of contact jeden konzultant pro komunikaci

11. N tm konzultant

  • Hynek, konzultant, v Talents od 2/2004
   • http://www.linkedin.com/in/hynek
  • Tom, konzultant, v Talents od 11/2003
   • http://www.linkedin.com/in/tomas1
   • Ivo, konzultant, v Talents od 8/2005
   • http://www.linkedin.com/pub/2/681/b03
   • Libue, konzultantka, v Talents od 2/2006
   • http://www.linkedin.com/in/libuska
   • Michaela, junior konzultantka, v Talents od 10/2005
   • http://www.linkedin.com/in/misacek
   • Ondej, junior konzultant, v Talents od 9/2006
   • http://www.linkedin.com/in/onysek

12. Vybran vznamn zkaznci KITR

 • Sun Microsystems
 • GE Money Bank
 • McKinsey
 • Deutsche Boerse
 • Deloitte

13. You want IT, weve got IT

 • Dkujeme Vm
 • www.kellyservices.cz