Click here to load reader

Mamopracuj prawo pracy dla rodzicow 2014

  • View
    314

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prawo pracy dla przyszłych i obecnych rodziców. Najważniejsze prawa i obowiązaki - konkretnie i rzeczowo.

Text of Mamopracuj prawo pracy dla rodzicow 2014

  • 1. Prawo pracy dla rodzicw Najwaniejsze prawa i obowizki pracujcego rodzica krok po kroku.

2. Prezentacja przedstawia wybrane, najwaniejsze przepisy prawa pracy dotyczce rodzicw. Powstaa na podstawie ebooka Prawo pracy dla rodzicw przygotowanego wsplnie przez portal Mamo Pracuj oraz Kancelari Frczyk & Partnerzy. 3. Informacja o ciy w procesie rekrutacji i po zatrudnieniu Rozmowa kwalifikacyjna: przyszy pracodawca nie moe pyta Ci o plany rodzicielskie podczas rozmowy kwalifikacyjnej W czasie zatrudnienia: jak najszybciej poinformuj pracodawc o ciy pamitaj o zawiadczeniu o ciy Z momentem poinformowania pracodawcy o ciy rozpoczyna si szczeglna ochrona warunkw zatrudnienia kobiet w ciy! 4. Szczeglna trwao stosunku pracy Jeeli jeste w ciy lub przebywasz na urlopie macierzyskim pracodawca co do zasady nie moe: wypowiedzie Ci umowy o prac wrczy Ci wypowiedzenia zmieniajcego Jeeli jeste zatrudniona na podstawie : umowy o prac na czas okrelony, na czas wykonania okrelonej pracy, na okres prbny przekraczajcy 1 miesic ktre ulegyby rozwizaniu po upywie 3 miesica ciy, ulegaj one przedueniu do czasu porodu, a po porodzie otrzymasz zasiek macierzyski 5. Szczeglna ochrona warunkw pracyw ciy: Bezwzgldne zakazy dotyczce kobiet zakaz pracy w porze nocnej zakaz pracy w godzinach nadliczbowych zakaz pracy w warunkach szkodliwych Wzgldne zakazy dotyczce kobiet w ciy: odmowa oddelegowania poza stae miejsce wiadczenia pracy odmowa wiadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy Dodatkowe uprawnienie: pracodawca ma obowizek umoliwi Ci wykonanie bada lekarskich, ktre zaleci Ci lekarz 6. Choroba w czasie ciy W czasie choroby przypadajcej w okresie ciy przysuguje Ci: wynagrodzenie chorobowe zasiek chorobowy wiadczenie rehabilitacyjne Za czas choroby przypadajcej w okresie ciy naley Ci si wynagrodzenie chorobowe i zasiek chorobowy w wysokoci 100% wynagrodzenia za prac. 7. Szczeglne uprawnienia urlopowe przy urodzeniu dzieckaW razie urodzenia dziecka co do zasady przysuguj Ci: urlop okolicznociowy urlop macierzyski dodatkowy urlop macierzyski urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezporednio po urlopie macierzyskim 8. Czas trwania poszczeglnych urlopw Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodziePodstawowy urlop macierzyskiDodatkowy urlop macierzyskiUrlop rodzicielskiRazemJedno dziecko20 tygodni6 tygodni26 tygodni52 tygodnieDwoje dzieci31 tygodni8 tygodni26 tygodni65 tygodniTroje dzieci33 tygodnie8 tygodni26 tygodni67 tygodniCzworo dzieci35 tygodni8 tygodni26 tygodni69 tygodniPicioro i wicej dzieci37 tygodni8 tygodni26 tygodni71 tygodni 9. Wysoko zasiku Wysoko zasiku macierzyskiego macierzyskiego Odrbne wnioski o udzielenie kadego z urlopwPodstawowy urlop macierzyski100% podstawy wymiaruDodatkowy urlop macierzyski100% podstawy wymiaruUrlop rodzicielski60% podstawy wymiaruWsplny wniosek o udzielenie urlopw w penym wymiarze, skadany w terminie 14 dni od porodu80% podstawy wymiaru 10. Moliwo pracy w czasie poszczeglnych urlopw Moliwo podjcia zatrudnieniaPodstawowy urlop macierzyskiUmowa o prac dotychczasowy pracodawcaNieUmowa cywilnoprawna Umowa o prac inny pracodawcaDodatkowy urlop macierzyskiUrlop rodzicielskiTak (maks. etatu)Tak (maks. etatu)TakTakTakTakTakTakUrlop wychowawczyTak (o ile nie wycza moliwoci osobistego sprawowania opieki) 11. Szczeglne uprawnienia urlopowe a adopcja W razie przysposobienia dziecka co do zasady przysuguj Ci analogiczne uprawnienia jak biologicznym rodzicom, a wic: urlop na warunkach urlopu macierzyskiego dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyskiego urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezporednio po urlopie macierzyskim 12. Uprawnienia pracownika zwizane z rodzicielstwem Po powrocie do pracy moesz liczy na szereg uprawnie zwizanych z rodzicielstwem, do ktrych nale: powrt do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeeli nie jest to moliwe, na stanowisko rwnorzdne prawo do obnienia wymiaru czasu pracy przerwa na karmienie dziecka zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z prawem do zasiku opiekuczego 13. Szczeglna ochrona warunkw pracy Wzgldne zakazy dotyczce rodzicw wracajcych do pracy: odmowa pracy w porze nocnej odmowa pracy w godzinach nadliczbowych odmowa oddelegowania poza stae miejsce wiadczenia pracy odmowa wiadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy 14. Jeli nie stosunek pracy to co? Umowy cywilnoprawne: wiadczenie pracy na podstawie umowy o dzieo nie gwarantuje adnych uprawnie zwizanych z ochron rodzicielstwa cia nie chroni przed rozwizaniem umowy zlecenia bd innej umowy cywilnoprawnej pracujc na umow zlecenie zadbaj o to, aby opaca skadk na ubezpieczenie chorobowe; bdziesz uprawniona do otrzymania zasiku chorobowego oraz wiadczenia rehabilitacyjnego, a take zasiku macierzyskiego i zasiku opiekuczego wiadczc prac na podstawie umowy zlecenia moesz pod pewnymi warunkami skorzysta z quasi urlopu wychowawczego Jeeli czujesz, e wiadczona przez ciebie praca spenia przesanki niezbdne do uznania jej za wykonywan w ramach stosunku pracy, moesz da w sdzie ustalenia istnienia stosunku pracy! 15. Jeli nie stosunek pracy to co? Dziaalno gospodarcza: prowadzc dziaalno gospodarcz zadbaj o to, aby opaca skadk na ubezpieczenie chorobowe; bdziesz uprawniona do otrzymania zasiku chorobowego oraz wiadczenia rehabilitacyjnego, a take zasiku macierzyskiego i zasiku opiekuczego pamitaj, e zadeklarowanie wyszej kwoty podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne pozwoli Ci otrzyma wyszy zasiek macierzyski prowadzc dziaalno gospodarcz moesz pod pewnymi warunkami skorzysta z quasi urlopu wychowawczego 16. Chcesz wiedzie wicej? Wejd na www.mamopracuj.pl i pobierz bezpatny ebook Prawo pracy dla rodzicw przygotowany wsplnie przez portal Mamopracuj.pl oraz Kancelari Frczyk & Partnerzy. Ebook przedstawia obowizujcy stan prawny na 01.01.2014 r. 17. Dzikujemy za uwag! www.mamopracuj.pl [email protected] Facebook.com/MamoPracuj 18. Dzikujemy za uwag! Frczyk & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. Gsia 8, 31-535 Krakw tel. +48/12/ 418 38 09 ul. urawia 43/311, 00-680 Warszawa tel. +48/ 661 577 566