Praca tymczasowa - czyli wszystko co powinien wiedzieć pracownik

Embed Size (px)

Text of Praca tymczasowa - czyli wszystko co powinien wiedzieć pracownik

Slajd 1

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIE O PRACY TYMCZASOWEJCzyli JOBS PLUS wyjania, dlaczego praca tymczasowa to dobre rozwizanie dla PRACOWNIKW

W roli eksperta: Katarzyna Kluska Deputy HR Manager w Jobs Plus

DOSTAE PROPOZYCJ PRACY TYMCZASOWEJI nie wiesz z czym to si je?Pokaemy ci, e praca tymczasowato nic strasznego!

CZEGO SI DOWIESZ?1CZYM CHARAKTERYZUJE SI PRACA TYMCZASOWA2Z KIM PODPISYWANE S UMOWY3JAK ROL PENI AGENCJA PRACY4JAKIE KORZYCI PYN Z PRACY TYMCZASOWEJ

1CZYM CHARAKTERYZUJE SI PRACA TYMCZASOWA?

1praca tymczasowa to umowa o prac podpisywana z agencj pracy

2MOESZ PRACOWA PRZEZ 18 MIESICY W CIGU 3 KOLEJNYCH LAT W JEDNEJ FIRMIENieprawd jest, e firmy mog zatrudnia te same osoby przez kilka lat na umowie o prac tymczasow!

3W PRACY TYMCZASOWEJ PRZYSUGUJE CI 2 DNI PATNEGO URLOPU PO KADYCH 30 DNIACH PRACYNieprawd jest, e w pracy tymczasowejnie ma patnego urlopu!

4PRACA TYMCZASOWA GWARANTUJE CI TAKIE SAMO TRAKTOWANIE JAK W PRZYPADKU PRACOWNIKW STAYCH!Zgodnie z obowizujcym prawem, pracownicy musz by taktowani na rwni!

5PRACA TYMCZASOWA LICZY SI DOSTAU PRACY

2Z KIM PODPISYWANE S UMOWY?

1UMOWA O PRAC TYMCZASOWMA CHARAKTER TRJSTRONNYAgencja pracyPracodawcauytkownikPracownikUMOWAUMOWAODDELEGOWANIE DO PRACY

PODPISUJESZ UMOW O PRAC TYMCZASOWZ AGENCJ PRACY, A AGENCJA PODPISUJE UMOWZ PRACODAWC UYTKOWNIKIEM,CZYLI FIRM W KTREJ BDZIESZ PRACOWA

3JAK ROL PENI AGENCJA PRACY?

1AGENCJA PRACY JEST TWOIM FORMALNYM PRACODAWC

2AGENCJA PRACY WYPACA CIWYNAGRODZENIE

3AGENCJA PRACY WYSYADO CIEBIE PIT

4na zwolnieniu L4 jako Pracodawca powinna widnie Agencja i to do Agencji powinna trafi informacja i druk zwolnienia. WARTO te poinformowa Pracodawc Uytkownika o nieobecnoci.

4JAKIE KORZYCI PYN Z PRACY TYMCZASOWEJ?

1MOESZ SPRBOWA SWOICH SI W RNYCH BRANACHTo dobra okazja do nabrania dowiadczenia.

2PRACA TYMCZASOWA LICZY SIDO STAU PRACY

3WSZYSTKO MASZ NA PIMIE! TWOJE DOBRO CHRONIONE JEST PRAWEMI ZAPISAMI W UMOWIE

PRZEKONALIMY CI? WIETNIE!ZNAJD NAJLEPSZE OFERTY PRACY KLIKJC TUTAJ:http://jobsplus.pl/oferty-pracy