of 4 /4
COMMUNES DEPARTEMEN 44 COM MUNES 13 COM MUNES Ti manman Cheri Kore Etidyan Kore Moun Andikape Kore Ti Gran moun Bon Solidarite phase 1 Bon Solidarite phase 2 Bon Dijans Sandy Bon Dijans 2 TOTAL BDBS CUMULE Kantin Mobil Panye Solidarite Kore Paysan (semences Kore Paysan (Peche) Kredi Fanm Lakay Resto Pep Total Bénéficiaires Population par commune % population touchee CHAPELLE ARTIBONITE 232 0 894 0 1126 2,450 300 5,002 30,112 17% DESDUNES ARTIBONITE 859 0 0 859 8,000 2,750 12,468 35,334 35% DESSALINES ARTIBONITE 2,020 20 2047 0 0 2047 8,000 6,450 2,000 22,584 173,591 13% ENNERY ARTIBONITE 767 936 0 0 936 4,200 500 7,339 48,880 15% GONAIVES ARTIBONITE 1 5,068 12,882 114 2229 0 1 77 2307 85,932 74,615 1,800 185,025 340,042 54% GRANDE SALINE ARTIBONITE 2 0 206 1 209 4,000 4,450 300 1,000 10,168 22,175 46% GROS MORNE ARTIBONITE 488 7 1609 0 46 1655 3,800 7,605 148,577 5% L'ANSE ROUGE ARTIBONITE 1 1 257 0 0 257 2,200 400 3,114 41,412 8% L'ESTERE ARTIBONITE 699 590 0 641 0 1231 2,100 5,261 43,096 12% MARMELADE ARTIBONITE 1040 0 0 1040 1,750 3,830 36,318 11% PETITERIVIERE ARTIBONITE 1,277 939 0 969 0 1908 3,450 800 9,343 162,938 6% SAINT MARC ARTIBONITE 1,743 1 3388 0 41 269 3698 24,000 9,570 1,200 100 44,010 254,458 17% SAINTMICHEL ARTIBONITE 1 1441 0 0 1441 4,000 2,400 9,283 143,634 6% TERRENEUVE ARTIBONITE 746 526 0 1 527 1,150 250 3,200 29,824 11% VERRETTES ARTIBONITE 14 312 0 78 0 390 1,700 2,050 4,544 138,195 3% BELLADERE CENTRE 738 1 524 0 902 224 1650 1,000 1,000 6,039 82,655 7% BOUCAN CARRE CENTRE 260 2 0 20 336 358 18,000 5,650 600 25,226 53,468 47% CERCA CARVAJAL CENTRE 819 913 0 105 1018 4,000 9,490 1,000 141 17,486 22,191 79% CERCA LA SOURCE CENTRE 725 2 0 143 721 866 1,500 500 4,457 53,949 8% HINCHE CENTRE 1,946 1,021 163 1001 0 593 966 2560 25,800 13,400 85 47,535 115,344 41% LASCAHOBAS CENTRE 941 4 893 0 210 16 1119 3,450 500 7,133 43,776 16% MAISSADE CENTRE 11 2 0 907 386 1295 1,500 700 4,801 56,249 9% MIREBALAIS CENTRE 701 4 5 0 282 355 642 24,000 4,962 1,300 32,251 93,288 35% SAUT D'EAU CENTRE 760 200 0 785 117 1102 12,000 1,700 16,664 37,284 45% SAVANETTE CENTRE 2 0 0 315 315 400 1,500 2,532 34,546 7% THOMASSIQUE CENTRE 1 854 49 0 0 149 604 753 7,500 12,190 920 23,019 60,335 38% THOMONDE CENTRE 1,113 24 1213 0 726 1939 4,600 889 65 10,569 59,053 18% ABRICOTS GRAND ANSE 1 1188 0 99 480 1767 1,250 200 4,984 35,954 14% ANSE D'HAINAULT GRAND ANSE 1 237 284 0 100 568 952 500 370 3,011 34,738 9% BEAUMONT GRAND ANSE 821 1319 0 93 0 1412 1,150 1,850 6,645 30,136 22% BONBON GRAND ANSE 164 885 0 30 0 915 600 2,594 8,219 32% CHAMBELLAN GRAND ANSE 1249 0 30 289 1568 4,500 500 1,800 9,936 25,249 39% CORAIL GRAND ANSE 1283 0 76 79 1438 950 1,000 500 5,326 18,672 29% DAMEMARIE GRAND ANSE 1 608 32 2088 0 839 1036 3963 4,500 2,750 15,816 36,976 43% JEREMIE GRAND ANSE 2,551 385 21 3149 0 1600 2108 6857 40,500 26,600 1,000 450 85,221 128,178 66% LES IROIS GRAND ANSE 1 377 1078 0 1 260 1339 6,200 650 500 10,405 22,306 47% MORON GRAND ANSE 1 338 1099 0 129 290 1518 1,600 1,400 6,374 29,733 21% PESTEL GRAND ANSE 1 423 896 0 819 751 2466 6,600 700 700 13,355 42,618 31% ROSEAUX GRAND ANSE 309 580 0 765 280 1625 900 100 4,559 34,122 13% ANSEAVEAU NIPPES 1 413 387 0 997 84 1468 12,000 3,100 500 100 19,049 33,031 58% ARNAUD NIPPES 304 86 0 75 11 172 648 19,772 3% BARADERES NIPPES 1 839 1435 0 179 23 1637 1,850 600 6,563 39,361 17% FONDS DES NEGRES NIPPES 733 380 0 33 3 416 1,565 31,886 5% GRAND BOUCAN NIPPES 125 1 0 0 1 1,600 1,727 5,550 31% L' ASILE NIPPES 1 357 1 508 0 83 4 595 750 1,000 3,298 39,195 8% MIRAGOANE NIPPES 1,017 1021 0 824 6 1851 11,000 25,218 1,200 42,137 59,670 71%

1.05.14.bilan ede pep avril

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 1.05.14.bilan ede pep avril

Page 1: 1.05.14.bilan ede pep avril

COMMUNES DEPARTEMENTS

 44  COM-­‐MUNES  

 13  COM-­‐MUNES  

 Ti  manman  Cheri  

   Kore  Etidyan    

 Kore  Moun  Andikape  

 Kore  Ti  Gran  moun  

 Bon  Solidarite  phase  1  

 Bon  Solidarite  phase  2  

 Bon  Dijans  Sandy    Bon  Dijans  2  

 TOTAL  BD-­‐BS  CUMULE    Kantin  Mobil    Panye  Solidarite  

 Kore  Paysan  (semences  

 Kore  Paysan  (Peche)  

 Kredi  Fanm  Lakay    Resto  Pep  

 Total  Bénéficiaires  

 Population  par  commune  

%  population  touchee

 CHAPELLE    ARTIBONITE   -­‐                             -­‐                         232 0 894 0 1126 -­‐                                     2,450                               300                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           5,002                               30,112                       17%  DESDUNES    ARTIBONITE   -­‐                             -­‐                         859 0 0 859 8,000                             2,750                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           12,468                           35,334                       35%  DESSALINES    ARTIBONITE   2,020                   -­‐                         20                             2047 0 0 2047 8,000                             6,450                               2,000                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           22,584                           173,591                 13%  ENNERY    ARTIBONITE   767                           -­‐                         936 0 0 936 -­‐                                     4,200                               500                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           7,339                               48,880                       15%  GONAIVES    ARTIBONITE   1 5,068                   12,882           114                         2229 0 1 77 2307 85,932                         74,615                         1,800                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           185,025                     340,042                 54%  GRANDE  SALINE    ARTIBONITE   -­‐                             -­‐                         2 0 206 1 209 4,000                             4,450                               300                           1,000                 -­‐                         -­‐                           10,168                           22,175                       46%  GROS  MORNE    ARTIBONITE   488                           -­‐                         7                                 1609 0 46 1655 -­‐                                     3,800                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           7,605                               148,577                 5%  L'ANSE  ROUGE    ARTIBONITE   1 1 -­‐                             -­‐                         257 0 0 257 -­‐                                     2,200                               -­‐                             400                         -­‐                         -­‐                           3,114                               41,412                       8%  L'ESTERE    ARTIBONITE   699                           -­‐                         590 0 641 0 1231 -­‐                                     2,100                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           5,261                               43,096                       12%  MARMELADE    ARTIBONITE   -­‐                             -­‐                         1040 0 0 1040 -­‐                                     1,750                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,830                               36,318                       11%  PETITE-­‐RIVIERE    ARTIBONITE   1,277                   -­‐                         939 0 969 0 1908 -­‐                                     3,450                               800                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,343                               162,938                 6%  SAINT  MARC    ARTIBONITE   1,743                   -­‐                         1                                 3388 0 41 269 3698 24,000                         9,570                               1,200                     100                         -­‐                         -­‐                           44,010                           254,458                 17%  SAINT-­‐MICHEL    ARTIBONITE   -­‐                             -­‐                         1                                 1441 0 0 1441 4,000                             2,400                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,283                               143,634                 6%  TERRE-­‐NEUVE    ARTIBONITE   746                           -­‐                         526 0 1 527 -­‐                                     1,150                               250                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,200                               29,824                       11%  VERRETTES    ARTIBONITE   -­‐                             -­‐                         14                             312 0 78 0 390 -­‐                                     1,700                               2,050                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,544                               138,195                 3%  BELLADERE    CENTRE   738                           -­‐                         1                                 524 0 902 224 1650 -­‐                                     1,000                               1,000                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           6,039                               82,655                       7%  BOUCAN  CARRE    CENTRE   260                           -­‐                         2 0 20 336 358 18,000                         5,650                               600                           -­‐                           -­‐                           25,226                           53,468                       47%  CERCA  CARVAJAL    CENTRE   819                           -­‐                         913 0 105 1018 4,000                             9,490                               1,000                     -­‐                           141                       -­‐                           17,486                           22,191                       79%  CERCA  LA  SOURCE    CENTRE   725                           -­‐                         2 0 143 721 866 -­‐                                     1,500                               500                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,457                               53,949                       8%  HINCHE    CENTRE   1,946                   1,021               163                         1001 0 593 966 2560 25,800                         13,400                         -­‐                             -­‐                           85                           -­‐                           47,535                           115,344                 41%  LASCAHOBAS    CENTRE   941                           -­‐                         4                                 893 0 210 16 1119 -­‐                                     3,450                               500                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           7,133                               43,776                       16%  MAISSADE    CENTRE   -­‐                             -­‐                         11                             2 0 907 386 1295 -­‐                                     1,500                               700                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,801                               56,249                       9%  MIREBALAIS    CENTRE   701                           -­‐                         4                                 5 0 282 355 642 24,000                         4,962                               1,300                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           32,251                           93,288                       35%  SAUT  D'EAU    CENTRE   760                           -­‐                         200 0 785 117 1102 12,000                         1,700                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           16,664                           37,284                       45%  SAVANETTE    CENTRE   -­‐                             -­‐                         2                                 0 0 315 315 -­‐                                     400                                     1,500                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           2,532                               34,546                       7%  THOMASSIQUE    CENTRE   1 854                           -­‐                         49                             0 0 149 604 753 7,500                             12,190                         920                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           23,019                           60,335                       38%  THOMONDE    CENTRE   1,113                   -­‐                         24                             1213 0 726 1939 -­‐                                     4,600                               889                           -­‐                           65                           -­‐                           10,569                           59,053                       18%  ABRICOTS    GRAND  ANSE   1 -­‐                             -­‐                         1188 0 99 480 1767 -­‐                                     1,250                               -­‐                             200                         -­‐                         -­‐                           4,984                               35,954                       14%  ANSE  D'HAINAULT    GRAND  ANSE   1 237                           -­‐                         284 0 100 568 952 -­‐                                     500                                     -­‐                             370                         -­‐                         -­‐                           3,011                               34,738                       9%  BEAUMONT    GRAND  ANSE   821                           -­‐                         1319 0 93 0 1412 -­‐                                     1,150                               1,850                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           6,645                               30,136                       22%  BONBON    GRAND  ANSE   164                           -­‐                         885 0 30 0 915 -­‐                                     -­‐                                       -­‐                             600                         -­‐                         -­‐                           2,594                               8,219                           32%  CHAMBELLAN    GRAND  ANSE   -­‐                             -­‐                         1249 0 30 289 1568 4,500                             500                                     1,800                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,936                               25,249                       39%  CORAIL    GRAND  ANSE   -­‐                             -­‐                         1283 0 76 79 1438 -­‐                                     950                                     1,000                     500                         -­‐                         -­‐                           5,326                               18,672                       29%  DAME-­‐MARIE    GRAND  ANSE   1 608                           -­‐                         32                             2088 0 839 1036 3963 4,500                             2,750                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           15,816                           36,976                       43%  JEREMIE    GRAND  ANSE   2,551                   385                       21                             3149 0 1600 2108 6857 40,500                         26,600                         1,000                     450                         -­‐                         -­‐                           85,221                           128,178                 66%  LES  IROIS    GRAND  ANSE   1 377                           -­‐                         1078 0 1 260 1339 -­‐                                     6,200                               650                           500                         -­‐                         -­‐                           10,405                           22,306                       47%  MORON    GRAND  ANSE   1 338                           -­‐                         1099 0 129 290 1518 -­‐                                     1,600                               1,400                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           6,374                               29,733                       21%  PESTEL    GRAND  ANSE   1 423                           -­‐                         896 0 819 751 2466 -­‐                                     6,600                               700                           700                         -­‐                         -­‐                           13,355                           42,618                       31%  ROSEAUX    GRAND  ANSE   309                           -­‐                         580 0 765 280 1625 -­‐                                     900                                     100                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,559                               34,122                       13%  ANSE-­‐A-­‐VEAU    NIPPES   1 413                           -­‐                         387 0 997 84 1468 12,000                         3,100                               500                           100                         -­‐                         -­‐                           19,049                           33,031                       58%  ARNAUD    NIPPES   304                           -­‐                         86 0 75 11 172 -­‐                                     -­‐                                       -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           648                                     19,772                       3%  BARADERES    NIPPES   1 839                           -­‐                         1435 0 179 23 1637 -­‐                                     1,850                               600                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           6,563                               39,361                       17%  FONDS  DES  NEGRES    NIPPES   733                           -­‐                         380 0 33 3 416 -­‐                                     -­‐                                       -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           1,565                               31,886                       5%  GRAND  BOUCAN    NIPPES   125                           -­‐                         1 0 0 1 -­‐                                     1,600                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           1,727                               5,550                           31%  L'  ASILE    NIPPES   1 357                           -­‐                         1                                 508 0 83 4 595 -­‐                                     750                                     1,000                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,298                               39,195                       8%  MIRAGOANE    NIPPES   1,017                   -­‐                         1021 0 824 6 1851 11,000                         25,218                         1,200                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           42,137                           59,670                       71%

Page 2: 1.05.14.bilan ede pep avril

COMMUNES DEPARTEMENTS

 44  COM-­‐MUNES  

 13  COM-­‐MUNES  

 Ti  manman  Cheri  

   Kore  Etidyan    

 Kore  Moun  Andikape  

 Kore  Ti  Gran  moun  

 Bon  Solidarite  phase  1  

 Bon  Solidarite  phase  2  

 Bon  Dijans  Sandy    Bon  Dijans  2  

 TOTAL  BD-­‐BS  CUMULE    Kantin  Mobil    Panye  Solidarite  

 Kore  Paysan  (semences  

 Kore  Paysan  (Peche)  

 Kredi  Fanm  Lakay    Resto  Pep  

 Total  Bénéficiaires  

 Population  par  commune  

%  population  touchee

 PAILLANT    NIPPES   1 263                           -­‐                         392 0 865 1 1258 -­‐                                     1,950                               1,100                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           5,829                               16,541                       35%  PETIT-­‐TROU-­‐DE-­‐NIPPES    NIPPES   1 344                           -­‐                         232 0 549 4 785 -­‐                                     1,600                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,514                               28,619                       12%  PETITE  RIVIERE    NIPPES   1 688                           -­‐                         1114 0 809 2 1925 -­‐                                     1,250                               1,750                     500                         -­‐                         -­‐                           8,038                               27,249                       29%  PLAISANCE  DU  SUD    NIPPES   1 338                           -­‐                         280 0 81 11 372 -­‐                                     1,050                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           2,132                               26,000                       8%  BAHON    NORD   -­‐                             -­‐                         377 0 16 393 -­‐                                     300                                     -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           1,086                               22,188                       5%  BAS  LIMBE    NORD   -­‐                             -­‐                         394 0 5 399 -­‐                                     4,350                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           5,148                               19,945                       26%  BORGNE    NORD   -­‐                             -­‐                         828 0 17 112 957 -­‐                                     2,300                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,214                               63,864                       7%  CAP-­‐HAITIEN    NORD   8,314                   3,478               101                         4486 0 83 2599 7168 196,500                     73,988                         -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           296,717                     261,864                 113%  DONDON    NORD   -­‐                             -­‐                         1                                 563 0 410 5 978 -­‐                                     1,300                               1,000                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,257                               33,023                       13%  GRDE  RIVIERE  DU  NORD    NORD   640                           -­‐                         3                                 2221 0 1029 19 3269 -­‐                                     2,050                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,231                               39,473                       23%  L'ACUL  DU  NORD    NORD   1,897                   -­‐                         7                                 694 0 883 10 1587 -­‐                                     3,600                               1,200                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,878                               53,353                       19%  LIMBE    NORD   1,040                   2                                 701 0 924 7 1632 -­‐                                     5,350                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,656                               81,403                       12%  LIMONADE    NORD   -­‐                             1,350               8                                 2704 0 303 1 3008 4,000                             2,050                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           13,424                           52,625                       26%  MILOT    NORD   1,447                   -­‐                         4                                 723 0 0 723 8,000                             1,100                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           11,997                           30,530                       39%  PIGNON    NORD   249                           -­‐                         1                                 2130 0 1144 0 3274 -­‐                                     3,300                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           10,098                           41,285                       24%  PILATE    NORD   -­‐                             -­‐                         1                                 352 0 925 0 1277 -­‐                                     1,550                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,105                               51,580                       8%  PLAINE  DU  NORD    NORD   -­‐                             -­‐                         12                             469 0 0 469 4,000                             2,800                               300                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           8,050                               39,370                       20%  PLAISANCE    NORD   871                           -­‐                         6                                 1455 0 969 355 2779 -­‐                                     1,550                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           7,985                               66,403                       12%  PORT  MARGOT    NORD   -­‐                             -­‐                         1                                 650 0 11 661 -­‐                                     1,550                               1,000                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,873                               47,600                       8%  QUARTIER  MORIN    NORD   -­‐                             -­‐                         13                             415 0 20 435 4,000                             300                                     -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           5,183                               26,109                       20%  RANQUITE    NORD   1 612                           -­‐                         1                                 766 0 476 0 1242 -­‐                                     1,300                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,397                               26,438                       17%  SAINT  RAPHAEL    NORD   -­‐                             -­‐                         1                                 570 0 424 43 1037 -­‐                                     300                                     2,250                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,625                               51,298                       9%  VICTOIRE    NORD   1 601                           -­‐                         682 0 536 0 1218 -­‐                                     2,300                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           5,337                               10,060                       53%  CAPOTILLE    NORD  EST   1 -­‐                             -­‐                         680 0 657 0 1337 -­‐                                     500                                     700                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,874                               18,496                       21%  CARACOL    NORD  EST   -­‐                             -­‐                         459 0 0 459 -­‐                                     3,650                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,568                               7,362                           62%  CARICE    NORD  EST   292                           -­‐                         665 0 0 665 -­‐                                     750                                     1,200                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,572                               12,993                       27%  FERRIER    NORD  EST   1 -­‐                             -­‐                         8                                 326 0 0 326 -­‐                                     550                                     1,200                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           2,410                               13,973                       17%  FORT-­‐LIBERTE    NORD  EST   1 2,878                   384                       6                                 746 0 786 0 1532 24,500                         18,122                         -­‐                             500                         -­‐                         -­‐                           49,454                           32,861                       150%  MOMBIN  CROCHU    NORD  EST   1 -­‐                             -­‐                         434 0 0 434 -­‐                                     -­‐                                       1,300                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           2,168                               33,114                       7%  MONT-­‐ORGANISE    NORD  EST   -­‐                             -­‐                         1                                 900 0 516 0 1416 -­‐                                     300                                     1,500                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,633                               20,015                       23%  OUANAMINTHE    NORD  EST   -­‐                             -­‐                         16                             1477 0 1 1478 36,000                         6,000                               2,500                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           47,472                           101,280                 47%  PERCHES    NORD  EST   -­‐                             -­‐                         120 0 1 121 -­‐                                     500                                     -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           742                                     11,028                       7%  SAINTE  SUZANNE    NORD  EST   -­‐                             -­‐                         1576 0 0 1576 -­‐                                     750                                     -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,902                               26,750                       15%  TERRIER  ROUGE    NORD  EST   1 473                           -­‐                         2                                 527 0 399 2 928 -­‐                                     1,550                               600                           300                         -­‐                         -­‐                           4,781                               28,938                       17%  TROU  DU  NORD    NORD  EST   1 483                           -­‐                         1611 0 0 1611 -­‐                                     7,950                               600                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           12,255                           46,695                       26%  VALLIERES    NORD  EST   -­‐                             -­‐                         878 0 0 878 -­‐                                     1,500                               700                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,956                               22,461                       18%  ANSE-­‐A-­‐FOLEUR    NORD  OUEST   701                           -­‐                         951 0 144 4 1099 -­‐                                     1,550                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,449                               28,836                       15%  BAIE  DE  HENNE    NORD  OUEST   1 1 526                           -­‐                         740 0 139 2 881 -­‐                                     10,026                         2,150                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           14,464                           26,037                       56%  BASSIN  BLEU    NORD  OUEST   127                           -­‐                         681 0 7 688 -­‐                                     6,550                               650                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           8,703                               60,546                       14%  BOMBARDOPOLIS    NORD  OUEST   1 1 378                           -­‐                         2361 0 814 1 3176 -­‐                                     6,200                               1,350                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           14,280                           34,382                       42%  CHANSOLME    NORD  OUEST   199                           -­‐                         769 0 2 771 -­‐                                     1,850                               1,000                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,591                               28,974                       16%  JEAN  RABEL    NORD  OUEST   1 5,176                   -­‐                         906 0 796 11 1713 -­‐                                     6,400                               1,500                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           16,502                           141,634                 12%  LA  TORTUE    NORD  OUEST   1 994                           -­‐                         1101 0 326 755 2182 -­‐                                     5,450                               2,085                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           12,893                           37,092                       35%  MÔLE  ST  NICOLAS    NORD  OUEST   1 1 312                           -­‐                         776 0 1929 0 2705 -­‐                                     9,702                               611                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           16,035                           32,315                       50%  PORT-­‐DE-­‐PAIX    NORD  OUEST   6,348                   567                       2840 0 1071 58 3969 14,500                         35,000                         1,600                     350                         -­‐                         -­‐                           66,303                           194,653                 34%  SAINT  LOUIS  NORD    NORD  OUEST   535                           -­‐                         1103 0 5 1108 -­‐                                     550                                     -­‐                             150                         -­‐                         -­‐                           3,451                               111,033                 3%  ANSE  A  GALETS    OUEST   1 895                           -­‐                         17                             916 0 970 499 2385 -­‐                                     4,150                               1,185                     500                         -­‐                         -­‐                           11,517                           59,701                       19%

Page 3: 1.05.14.bilan ede pep avril

COMMUNES DEPARTEMENTS

 44  COM-­‐MUNES  

 13  COM-­‐MUNES  

 Ti  manman  Cheri  

   Kore  Etidyan    

 Kore  Moun  Andikape  

 Kore  Ti  Gran  moun  

 Bon  Solidarite  phase  1  

 Bon  Solidarite  phase  2  

 Bon  Dijans  Sandy    Bon  Dijans  2  

 TOTAL  BD-­‐BS  CUMULE    Kantin  Mobil    Panye  Solidarite  

 Kore  Paysan  (semences  

 Kore  Paysan  (Peche)  

 Kredi  Fanm  Lakay    Resto  Pep  

 Total  Bénéficiaires  

 Population  par  commune  

%  population  touchee

 CABARET    OUEST   -­‐                             -­‐                         13                             574 0 1253 136 1963 4,000                             5,490                               700                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           14,129                           65,127                       22%  CARREFOUR    OUEST   1 3,287                   -­‐                         233                         1563 0 3043 7 4613 123,000                     40,958                         -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           176,704                     487,980                 36%  CITÉ-­‐SOLEIL    OUEST   2,828                   -­‐                         38                             5844 277 1363 8443 15927 24,000                         80,830                         -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           139,550                     252,960 55%  CORNILLON    OUEST   -­‐                             -­‐                         923 0 700 1623 -­‐                                     3,300                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           6,546                               56,935                       11%  CROIX  DES  BOUQUETS    OUEST   1 639                           35                             306 0 313 1244 1863 6,500                             17,080                         -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           27,980                           238,222                 12%  DELMAS    OUEST   4,388                   -­‐                         226                         726 418 103 3238 4485 26,800                         63,645                         -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           104,029                     377,199 28%  FONDS-­‐VERRETTES    OUEST   1 281                           -­‐                         915 0 442 1161 2518 -­‐                                     6,150                               1,800                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           13,267                           47,738                       28%  GANTHIER    OUEST   -­‐                             -­‐                         1327 0 422 1107 2856 -­‐                                     4,650                               450                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           10,812                           59,676                       18%  GRAND-­‐GOAVE    OUEST   1 137                           -­‐                         49                             1111 0 554 770 2435 8,000                             4,207                               500                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           17,763                           130,264                 14%  GRESSIER    OUEST   -­‐                             -­‐                         1 0 179 287 467 -­‐                                     1,650                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           2,584                               34,787                       7%  KENSCOFF    OUEST   1,334                   -­‐                         1654 0 1981 498 4133 -­‐                                     12,740                         1,000                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           23,340                           54,809                       43%  L'ARCAHAIE    OUEST   -­‐                             -­‐                         1075 0 783 343 2201 8,000                             5,900                               500                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           18,802                           124,352                 15%  LEOGANE    OUEST   3,172                   -­‐                         4                                 396 0 1605 874 2875 36,200                         25,050                         700                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           70,876                           190,682                 37%  PETION-­‐VILLE    OUEST   4,324                   -­‐                         53                             429 0 447 133 1009 12,700                         44,075                         -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           63,170                           359,615                 18%  PETIT-­‐GOAVE    OUEST   1,890                   -­‐                         3958 0 25 3983 31,000                         7,025                               1,450                     2,000                 -­‐                         -­‐                           51,331                           165,061                 31%  POINTE  A  RAQUETTE    OUEST   1 310                           -­‐                         347 0 113 550 1010 -­‐                                     2,383                               980                           500                         -­‐                         -­‐                           6,193                               23,398                       26%  PORT-­‐AU-­‐PRINCE    OUEST   5,572                   7,021               190                         10867 169 467 11556 23059 494,900                     267,049                     -­‐                             -­‐                           -­‐                         341,500         1,162,350               942,194 123%  TABARRE    OUEST   -­‐                             -­‐                         14                             76 0 257 25 358 9,500                             12,516                         -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           22,746                           124,330                 18%  THOMAZEAU    OUEST   1 57                               -­‐                         1 0 633 762 1396 -­‐                                     9,000                               1,450                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           13,299                           50,540                       26%  ANGLAIS    SUD   1 200                           -­‐                         1                                 174 0 929 24 1127 -­‐                                     1,400                               2,200                     300                         -­‐                         -­‐                           6,355                               144,765                 4%  AQUIN    SUD   1,295                   -­‐                         1661 0 1176 0 2837 -­‐                                     2,400                               1,700                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           11,069                           99,454                       11%  ARNIQUET    SUD   233                           -­‐                         238 0 264 0 502 -­‐                                     650                                     2,100                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           3,987                               72,606                       5%  CAMP-­‐PERRIN    SUD   980                           -­‐                         18                             254 0 1196 0 1450 -­‐                                     2,400                               1,700                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           7,998                               46,462                       17%  CAVAILLON    SUD   -­‐                             -­‐                         20                             1684 0 949 0 2633 -­‐                                     2,650                               1,150                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,086                               42,985                       21%  CAYES    SUD   1 6,820                   2,142               82                             442 0 4556 360 5358 138,950                     46,923                         1,350                     230                         -­‐                         -­‐                           207,213                     18,225                       1137%  CHANTAL    SUD   -­‐                             -­‐                         352 0 398 0 750 -­‐                                     1,150                               1,650                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,300                               32,562                       13%  CHARDONNIERES    SUD   1 960                           -­‐                         8                                 650 0 1064 0 1714 -­‐                                     1,200                               1,300                     300                         -­‐                         -­‐                           7,196                               28,525                       25%  COTEAUX    SUD   1 558                           -­‐                         8                                 546 0 1468 307 2321 10,000                         3,150                               1,500                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           19,858                           24,087                       82%  L'ILE  A  VACHE    SUD   1 754                           -­‐                         505 0 458 2147 3110 -­‐                                     2,500                               -­‐                             1,000                 -­‐                         -­‐                           10,474                           24,399                       43%  MANICHE    SUD   1 847                           -­‐                         7                                 4 0 1304 0 1308 -­‐                                     2,850                               650                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           6,970                               22,216                       31%  PORT-­‐A-­‐PIMENT    SUD   1 628                           -­‐                         10                             153 0 1496 0 1649 -­‐                                     1,100                               1,000                     300                         -­‐                         -­‐                           6,336                               22,841                       28%  PORT-­‐SALUT    SUD   1,008                   -­‐                         2                                 1557 0 329 1886 4,000                             3,950                               -­‐                             400                         -­‐                         -­‐                           13,132                           27,847                       47%  ROCHE  A  BATEAU    SUD   1 155                           -­‐                         1                                 167 0 1121 0 1288 -­‐                                     3,250                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           5,982                               17,553                       34%  SAINT  JEAN  DU  SUD    SUD   1 531                           -­‐                         4                                 5 0 593 0 598 -­‐                                     550                                     1,200                     500                         -­‐                         -­‐                           3,981                               20,329                       20%

 SAINT  LOUIS  DU  SUD    SUD   1 311                           -­‐                         1                                 836 0 0 836 -­‐                                     1,150                               1,665                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,799                               18,057                       27%  TIBURON    SUD   1 567                           -­‐                         1034 0 1104 67 2205 -­‐                                     1,400                               2,650                     300                         -­‐                         -­‐                           9,327                               14,695                       63%  TORBECK    SUD   2,998                   -­‐                         14                             208 0 909 0 1117 -­‐                                     4,600                               5,700                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           15,546                           61,957                       25%  ANSE-­‐A-­‐PITRE    SUD  EST   1 915                           -­‐                         1386 0 153 0 1539 -­‐                                     3,080                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           7,073                               178,697                 4%  BAINET    SUD  EST   1 1 185                           -­‐                         614 0 1342 0 1956 8,000                             8,384                               1,350                     100                         -­‐                         -­‐                           21,931                           82,791                       26%  BELLE  ANSE    SUD  EST   1 1 148                           -­‐                         1234 948 58 0 2240 -­‐                                     12,900                         3,000                     100                         -­‐                         -­‐                           20,628                           71,287                       29%  CAYES  JACMEL    SUD  EST   -­‐                             -­‐                         1155 0 928 84 2167 -­‐                                     4,460                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           8,794                               72,481                       12%  COTE-­‐  DE-­‐  FER    SUD  EST   1 2,166                   -­‐                         1383 0 169 0 1552 26,000                         10,390                         3,000                     675                         -­‐                         -­‐                           45,335                           46,797                       97%  GRAND-­‐GOSIER    SUD  EST   1 241                           -­‐                         332 0 1054 0 1386 -­‐                                     1,650                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           4,663                               38,505                       12%  JACMEL    SUD  EST   1,998                   745                       2251 0 175 47 2473 43,500                         41,035                         1,350                     -­‐                           -­‐                         -­‐                           93,574                           33,329                       281%  LA  VALLEE    SUD  EST   -­‐                             -­‐                         1714 0 220 0 1934 -­‐                                     4,996                               325                           -­‐                           -­‐                         -­‐                           9,189                               34,763                       26%  MARIGOT    SUD  EST   1 564                           -­‐                         214 0 2 0 216 4,000                             5,500                               550                           25                             -­‐                         -­‐                           11,071                           28,769                       38%  THIOTTE    SUD  EST   521                           -­‐                         422 0 2581 0 3003 -­‐                                     2,420                               -­‐                             -­‐                           -­‐                         -­‐                           8,947                               16,279                       55%

Page 4: 1.05.14.bilan ede pep avril

COMMUNES DEPARTEMENTS

 44  COM-­‐MUNES  

 13  COM-­‐MUNES  

 Ti  manman  Cheri  

   Kore  Etidyan    

 Kore  Moun  Andikape  

 Kore  Ti  Gran  moun  

 Bon  Solidarite  phase  1  

 Bon  Solidarite  phase  2  

 Bon  Dijans  Sandy    Bon  Dijans  2  

 TOTAL  BD-­‐BS  CUMULE    Kantin  Mobil    Panye  Solidarite  

 Kore  Paysan  (semences  

 Kore  Paysan  (Peche)  

 Kredi  Fanm  Lakay    Resto  Pep  

 Total  Bénéficiaires  

 Population  par  commune  

%  population  touchee

 Objectif  2012-­‐2013   45             14               100,000           28,000           2,000                 -­‐                       140,087           -­‐                           72,192             37,272           249,551             1,020,870             775,599                     50,010                 9,500                 -­‐                         -­‐                           2,235,530        Resultat  au  30.09.13   97,106               27,683           1,785                 -­‐                       140,087           -­‐                           72,192             -­‐                         212,279             1,020,870             775,599                     50,010                 9,500                 -­‐                         -­‐                           2,194,832        Objectif  2013-­‐2014   125,000           30,000           10,000             10,000           -­‐                             5,000                   -­‐                         120,000       125,000             1,400,000             516,500                     50,000                 10,000             5,000               450,000         2,731,500        Resultat  13-­‐14  au  30.04.14   25,598               29,975           -­‐                           -­‐                       -­‐                             1,812                   -­‐                         51,330           53,142                   587,412                     527,320                     57,550                 4,450                 291                       341,500         1,627,238        Objectif  2012-­‐2014   125,000           30,000           10,000             10,000           140,087           5,000                   72,192             120,000       337,279             2,420,870             1,292,099               100,010             19,500             5,000               450,000         4,799,758        Résultat  12-­‐14  au  30.04.14   122,704     57,658     1,712           -­‐                 140,087     1,812             72,192       51,330     265,421       1,608,282     1,302,919       107,560     13,950       291                 341,500   3,821,997        Manque   2,296                   25                           8,215                 10,000           -­‐                             3,188                   -­‐                         68,670           71,858                   812,588                     (10,820)                       (7,550)                   5,550                 4,709               351,500         1,248,371      

2,484,298              Nbre  de  bénéficiaires  touchés  à  date