BCTTTN

 • View
  65

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bo co thc tp tt nghip Bo co thc tp tt nghip Bo co thc tp tt nghip

Transcript

 • 1. I. LI CM N Trc ht em xin chn thnh cm n n ton th qu thy, c khoa in T- Tin Hc trng Cao ng K Thut Cao Thng to iu kin thun li cho em hon thnh tt kha hc v to c hi cho em c tip xc vi mi trng thc t thng qua t thc tp y ngha v thit thc ny . c bit em xin trn trng cm n n ging vin hng dn Nguyn V Dzng ht lng gip ,hng dn em hon thnh bo co thc tp ng thi gian quy nh. V em xin chn thnh cm n n Ban Gim c,ton th cn b- nhn vin ca Cng Ty Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA to nhiu iu kin thun li trong sut qu trnh em thc tp .Em hc hi c nhiu kin thc, kinh nghim b ch t thc t v gp phn hon thin k nng, kin thc chuyn mn v o c ngh nghip trc khi bc vo ngh. Vi thi gian thc tp ngn , c hi tip xc thc t v hon thnh bo co c nhiu c gn nhng vn cn hn ch v thiu st nht nh. Em rt mong nhn c nhng kin v ng gp ca qu thy , c v ca Cng Ty Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA em hon thin kin thc ca mnh. Trn trng cm n.
 • 2. II. Nhn Xt Ca Cng Ty Thc Tp
 • 3. TP.HCM, Ngy ..Thng.Nm 2014 Cn B Hng Dn III. Nhn Xt Ca Gio Vin Hng Dn
 • 4. TP.HCM, Ngy ..Thng.Nm 2014 Gio vin hng dn Mc Lc DANH MC CC T VIT TT 5 DANH MC HNH NH 6 Hnh 2.55 Hon thnh ti khon mail 8 LI M U 1 CHNG 1: GII THIU CHUNG N V THC TP 2 1.1.Thng tin v n v thc tp 2 CHNG 2: NI DUNG CNG VIC THC TP TI CNG TY 5 2.1.Tin thc hin cng vic: 5 2.2.Qu trnh thc hin: 5 2.2.1.Ci t Windows Server 2008 trn VMware Workstation 10: 5 2.2.1.1.Gii thiu Vmware Workstation 10: 5 2.2.1.2.Ci t Windows Server 2008: 6 2.2.2.Nng cp Domain Controller v gia nhp my trm vo Domain 11 2.2.2.1.Nng Cp domain 11 2.2.2.2.Gia nhp my trm vo Domain 16 2.2.2.3.Ci t dch v DNS 20 2.2.2.4.Dch V DHCP 24 2.2.2.5.Cu Hnh Web Sever IIS 28
 • 5. 2.2.2.6.Mail Server 33 2.2.2.7.Kt ni VPN 36 CHNG 3: KT LUN, KIN NGH QU TRNH THC TP 40 3.1 Kt qu t c sau thi gian thc tp 40 3.2 Kt lun 40 3.3 Ti liu tham kho 40 DANH MC CC T VIT TT CNTT: Cng ngh thng tin HH: H iu hnh IT: Cng ngh thng tin PC: My tnh c nhn CPU: B x l trung tm
 • 6. DANH MC HNH NH Hnh 1.1 C s 1 trung tm ATHENA Hnh 1.2 C s 2 trung tm ATHENA Hnh 1.3 C cu t chc Hnh 2.1 VMware Workstation 10 Hnh 2.2 Cu hnh ci t Windows Server 2008 Hnh 2.3 Ci t Windows Server 2008 Hnh 2.4 Chn ni ci t Hnh 2.5 Chn ngn ng Hnh 2.6 Nhp key Hnh 2.7 i mt khu Hnh 2.8 Hon tt Windows Server 2008 Hnh 2.9 t IP Address Hnh 2.10 G lnh Dcpromo trong Run Hnh 2.11 Chn Use advanced mode installtion Hnh 2.12 Chn Create a new domain in a new forest Hnh 2.13 Nhp tn Domain Hnh 2.14 Chn Windows Server 2008 Hnh 2.15 To password Hnh 2.16 Bt u qu trnh nng cp Hnh 2.17 Nng cp hon tt Hnh 2.18 Khi ng li my Hnh 2.19 Nng cp thnh cng Hnh 2.20 Cu hnh a ch IP Hnh 2.21 Ca s System Properties Hnh 2.22 Gia nhp my trm vo Domain (athena.edu.vn) Hnh 2.23 Nhp mt khu ca domain Hnh 2.24 Gia nhp vo domain hon tt
 • 7. Hnh 2.25 Gia nhp thng cng Hnh 2.26 Sever Manager Hnh 2.27 Chn DNS Hnh 2.28 Install Hnh 2.29 Hon tt ci t Hnh 2.30 Cu Hnh DNS Hnh 2.31 Zone Name Hnh 2.32 Next Zone Hnh 2.33 Hon thnh cu hnh DNS Hnh 2.34 Sever manager Hnh 2.35 Sever roles Hnh 2.36 Chn card mng Hnh 2.37 Thng tin domain Hnh 2.38 Specify Ipv4 WINS Server Settings Hnh 2.39 Add or Edit DHCP Scopes Hnh 2.40 Authorize DHCP Server Hnh 2.41 Hon thnh ci t Hnh 2.42 Add Roles Hnh 2.43 Web Sever (II) Hnh 2.44 Add Required Features Hnh 2.45 Select Server Roles Hnh 2.46 Confirm Installation Selections Hnh 2.47 Hon Tt IIS Hnh 2.48 Nhp IP Hnh 2.49 Kt Thc IIS Hnh 2.50 Web mi Hnh 2.51 MDaemon Mail Server Hnh 2.52 To ti khon Hnh 2.53 in thng tin
 • 8. Hnh 2.54 Nhp IP Hnh 2.55 Hon thnh ti khon mail Hnh 2.56 M hnh VPN Client to Site Hnh 2.57 ng nhp VPS Hnh 2.58 Giao din Routing and remote Access Hnh 2.59 Enable Routing and Remote Access. Hnh 2.60 Kch hot VPN Hnh 2.61 Cu hnh dy a ch IP Hnh 2.62 Start IP address
 • 9. LI M U Kin thc thc t l iu v cng quan trng i vi mi sinh vin sau khi hon thnh cc mn hc l thuyt trng. Kin thc thc t m sinh vin c c ch yu thng qua qu trnh thc tp ti cc n v sn xut, kinh doanh v dch v c th. Thc tp b sung nhng kin thc cn thiu, hon thin nhng kin thc cha y , r rng trong khi hc trng. Thc tp l c hi sinh vin em nhng kin thc hc p dng vo thc t, lm quen vi cng vic ca mnh sau ny, gim khong cch gia l thuyt v thc t, gia nh trng v x hi. Thc tp gip sinh vin c thm cc k nng mi: k nng lm vic theo nhm, k nng lm vic vi con ngi, k nng phn tch, k nng tng hp, k nng d bo Giai on u tin ca qu trnh thc tp l giai on thc tp tng hp - nghin cu khi qut cc vn qun l chung ti c s thc tp: lch s pht trin, chc nng nhim v, c cu t chc, chin lc pht trin, cc mt qun l nh: ti chnh, nhn lc, khoa hc k thut, maketing, nhng vn ni cm cn nghin cu. Kt qu ca giai on thc tp tng hp l bo co tng hp. n cho ta mt ci nhn tng th v c s n thc tp. Mc d c gng hon thnh tt nht bn bo co, tuy nhin do hn ch v mt thi gian v kinh nghim nn trong bo co cn nhiu thiu xt. Do vy kinh mong qu thy c v cc bn xem xt, gp bn bo co c hon thin hn.
 • 10. CHNG 1: GII THIU CHUNG N V THC TP 1.1. Thng tin v n v thc tp: C s 1_Ti TP H Ch Minh: - Trung Tm o To Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA. S 2 Bis inh Tin Hong, Phng a Kao, Tp H Ch Minh, Vit Nam. in thoi: ( 84-8 ) 3824 4041 Hotline: 0943 23 00 99 Hnh 1.1 C s 1 trung tm ATHENA C s 2_Ti TP H Ch Minh: - Trung Tm o To Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA 92 Nguyn nh Chiu ,Phng a Kao,Qun 1, Tp H Ch Minh, Vit Nam. Website: www.Athena.Edu.Vn in thoi: ( 84-8 ) 2210 3801 Hotline: 0943 20 00 88
 • 11. Hnh 1.2 C s 2 trung tm ATHENA - Trung Tm o To Qun Tr Mng & An Ninh Mng Quc T ATHENA c thnh lp t nm 2004, l mt t chc quy t nhiu tr thc tr Vit Nam y nng ng, nhit huyt v kinh nghim trong lnh vc CNTT, vi tm huyt gp phn vo cng cuc thc y tin trnh a cng ngh thng tin l ngnh kinh t mi nhn, gp phn pht trin nc nh. - Lnh vc hot ng: + Trung tm ATHENA v ang tp trung ch yu vo o to chuyn su qun tr mng, an ninh mng, thng mi in t theo cc tiu chun quc t ca cc hng ni ting nh Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI, CEH,... Song song , trung tm ATHENA cn c nhng chng trnh o to cao cp dnh ring theo n t hng ca cc n v nh B Quc Phng, B Cng An , ngn hng, doanh nghip, cc c quan chnh ph, t chc ti chnh + Sau gn 10 nm hot ng,nhiu hc vin tt nghip trung tm ATHENA l chuyn gia m nhn cng tc qun l h thng mng, an ninh mng cho nhiu b ngnh nh Cc Cng Ngh Thng Tin - B Quc Phng , B Cng An, S Thng Tin Truyn Thng cc tnh, bu in cc tnh, + Ngoi chng trnh o to, Trung tm ATHENA cn c nhiu chng trnh hp tc v trao i cng ngh vi nhiu i hc ln nh i hc Bch Khoa Thnh Ph H Ch Minh, Hc Vin An Ninh Nhn Dn( Th c), Hc Vin Bu Chnh Vin Thng, Hip hi an ton thng tin (VNISA), Vin K Thut Qun S, - i ng ging vin: + Tt c cc ging vin trung tm ATHENA c u tt nghip t cc trng i hc hng u trong nc .... Tt c ging vin ATHENA u phi c cc chng ch quc t nh MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,c bng s phm Quc
 • 12. t (Microsoft Certified Trainer).y l cc chng ch chuyn mn bt buc iu kin tham gia ging dy ti trung tm ATHENA. + Bn cnh ,Cc ging vin ATHENA thng i tu nghip v cp nht kin thc cng ngh mi t cc nc tin tin nh M , Php, H Lan, Singapore,... v truyn t cc cng ngh mi ny trong cc chng trnh o to ti trung tm ATHENA. - C cu t chc Trung tm ATHENA Hnh 1.3 C cu t chc CHNG 2: NI DUNG CNG VIC THC TP TI CNG TY 2.1. Tin thc hin cng vic: - Ngy 13/02/2014 (Bt u thc tp) (7h 11h): Ci t h iu hnh Windows Server 2008 trn my o VMware Workstation. - Ngy 15/02/2014 (7h 11h): Nng cp Domain Controller , gia nhp my trm vo domain va nng cp. - Ngy 18/02/2014 (7h 11h): Tm hiu bo mt Windows Server 2008 - Ngy 22/02/ 2014 (7h 11h): Tm hiu An ninh mng v cch khc phc. - Ngy 25/2/2014 (7h 11h ) MDaemon Mail Server - Ngy 11/3/2014 (7h 11h ) Ci t DNS - Ngy 15/3/2014 (7h 11h ) Ci t DHCP - Ngy 18/3/2014 (7h 11h ) Cu Hnh Mail
 • 13. - Ngy 19/3/2014 (7h 11h ) Cu Hnh IIS - Ngy 22/3/2014 (8h 10h): Chun b bo co. 2.2. Qu trnh thc hin: 2.2.1. Ci t Windows Server 2008 trn VMware Workstation 10: 2.2.1.1. Gii thiu Vmware Workstation 10: - VMware Workstation l mt phn mm o ha desktop mnh m dnh cho cc nh pht trin/kim tra phn mm v cc chuyn gia IT cn chy nhiu HH mt lc trn mt my PC. Ngi dng c th chy cc HH Windows, Linux, Netware hay Solaris x86 trn cc my o di ng m khng cn phi khi ng li hay phn vng cng. VMware Workstation cung cp kh nng hot ng tuyt vi v nhiu tnh nng mi nh ti u ha b nh v kh nng qun l cc thit lp nhiu lp. Cc tnh nng thit yu nh mng o, chp nh nhanh trc tip, ko th, chia s th mc v h tr PXE khin VMware Workstation tr thnh cng c mnh m nht v khng th thiu cho cc nh doanh nghip pht trin tin hc v cc nh qun tr h thng. - Vi hng triu khch hng v hng lot cc gii thng quan trng trong 7 nm qua, VMware Workstation c chng minh l mt cng gh gip tng nng sut v s linh hat trong cng vic. y l mt cng c khng th thiu cho cc nh pht trin phn mm v cc chuyn gia IT trn ton th gii. - VMware Workstation hot ng bng cch cho php nhiu HH v cc ng dng ca chng chy ng thi trn mt my duy nht. Cc HH v ng dng ny c tch ra vo trong cc my o. Nhng my o ny cng tn ti trn mt phn cng duy nht. Cc layer o ca VMware s kt ni cc phn cng vt