đáNh giá nhóm khác

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Resources Cited in Assessing Projects

BNG NH GI CC NHM KHCNhm: __________________________________________________________Nhm c nh gi : ______________________________________________

*Cc mc nh gi:

Tinh thn hot ng nhm. Bi trnh by: thuyt trnh, p.point Cht lng. Mc thit thc ca ti. im cng cho nhm bn:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ im tr cho nhm bn:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Gp , nhn xt:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________