Etnische diversiteit, gentse identiteit en sociale cohesie sociologie

 • View
  82

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Etnische diversiteit, gentse identiteit en sociale cohesie sociologie

 • 1. Etnische diversiteit, sociale cohesie en het Gentse identiteitsgevoel Vree wijs!Pieter-Paul Verhaeghe Vakgroep Sociologie (UGent) April 2013 pieterpaul.verhaeghe@ugent.be
 • 2. Leidt de etnische diversiteit van een buurt tot minder sociale cohesie?
 • 3. Data en achtergrondinformatie Individueel niveau Buurtmonitor editie 2006 en 2009 Respondenten 18 jaar 2579 respondenten Buurtniveau 162 statistische sectoren Gemiddeld 1158 buurtbewoners (range: 6 - 5064) Informatie voor het jaar 2005
 • 4. Indicatoren van sociale cohesie Frequentie van de contacten met buren Kwaliteit van de contacten met buren Tevredenheid over de mate waarin je de buren kan vertrouwen De mensen in de buurt kennen elkaar door en door De mensen in de buurt gaan over het algemeen aangenaam om met elkaar
 • 5. Etnische diversiteit van de buurten Gemeten met de Herfindahl-Index = etnische diversiteit van een buurt [0 - 1] Correlatie met de etnische concentratie van een buurt is 0.98
 • 6. Prinsenhof Oostakker centrum Mariakerke centrum Bijloke Kouter Patershol Brugse Poort Rabot Rooigem Wondelgemstraat 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Etnische diversiteit van de Gentse buurten (Herfindahl-Index)
 • 7. 0,82 0,22 0,18 2,88 0,18 0,10 1,00 10,00 Contactfrequentie buren Contactkwaliteit buren Vertrouwen in buren Buurtbewoners kennen elkaar Buurtbewoners gaan aangenaam met elkaar om Verband tussen de etnische diversiteit van de buurt en de sociale cohesie tussen de buurtbewoners (odds ratios)
 • 8. MAAR: Etnisch diverse buurten zijn vaak ook arme buurten. Leidt de armoede van een buurt tot minder sociale cohesie? We kijken naar het mediaan netto belastbaar inkomen inkomen van de buurt
 • 9. 1,01 1,09 1,11 0,98 1,08 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 Contactfrequentie buren Contactkwaliteit buren Vertrouwen in buren Buurtbewoners kennen elkaar Buurtbewoners gaan aangenaam met elkaar om Verband tussen het mediaan inkomen van de buurt en de sociale cohesie tussen de buurtbewoners (odds ratios)
 • 10. 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Mediaannettobelastbaarinkomenvandebuurt Etnische buurtdiversiteit (Herfindahl-index) Verband tussen het mediaan buurtinkomen en de etnische buurtdiversiteit in 2005 (r = -0.65)
 • 11. 1,18 0,34 0,63 3,47 0,40 0,10 1,00 10,00 Contactfrequentie buren Contactkwaliteit buren Vertrouwen in buren Buurtbewoners kennen elkaar Buurtbewoners gaan aangenaam met elkaar om Verband tussen de etnische diversiteit van de buurt en de sociale cohesie tussen de buurtbewoners (odds ratios)
 • 12. Zijn de buurteffecten op sociale cohesie te wijten aan individuele kenmerken? Controle voor sociale klasse, diploma, etniciteit, geslacht, en leeftijd van de respondenten
 • 13. 1,01 0,36 0,68 1,30 0,22 0,10 1,00 10,00 Contactfrequentie buren Contactkwaliteit buren Vertrouwen in buren Buurtbewoners kennen elkaar Buurtbewoners gaan aangenaam met elkaar om Verband tussen de etnische diversiteit van de buurt en de sociale cohesie tussen de buurtbewoners (odds ratios)
 • 14. Kan de Gentse identiteit voor meer sociale cohesie zorgen? t zal wel zijn, moatje
 • 15. Gentse identiteitsgevoel Drie items: Ik voel me een echte Gentenaar Ik woon graag in een stad als Gent Ik ben echt fier op mijn stad Cronbachs Alpha: 0.82 Gemiddelde: 3.96 (standaardafwijking: 0.82)
 • 16. 1,18 1,22 1,41 1,24 1,43 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 Contactfrequentie buren Contactkwaliteit buren Vertrouwen in buren Buurtbewoners kennen elkaar Buurtbewoners gaan aangenaam met elkaar om Verband tussen het Gentse identiteitsgevoel en de sociale cohesie tussen de buurtbewoners (odds ratio's)
 • 17. 0,97 0,33 0,64 1,19 0,19 0,10 1,00 10,00 Contactfrequentie buren Contactkwaliteit buren Vertrouwen in buren Buurtbewoners kennen elkaar Buurtbewoners gaan aangenaam met elkaar om Verband tussen de etnische diversiteit van de buurt en de sociale cohesie tussen de buurtbewoners (odds ratios)
 • 18. Gentse identiteitsgevoel: enkel city marketing? We kijken naar de relatieve effectgroottes
 • 19. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Contactfrequentie buren Contactkwaliteit buren Vertrouwen in buren Buurtbewoners kennen elkaar Buurtbewoners gaan aangenaam met elkaar om Buurtdiversiteit Buurtinkomen Gentse identiteit Etnische minderheid Middenklasse Hooggeschoold Leeftijd Editie enqute
 • 20. Zorgt het Gentse identiteitsgevoel voor meer interetnische contacten? Interetnische contacten: Kennissen Buren Vrienden Onderscheid tussen Belgen en ECM Gecontroleerd voor gender, leeftijd, sociale klasse, en diploma
 • 21. 1,09 1,23 1,15 1,50 1,68 1,69 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 Interetnische kennissen Interetnische buren Interetnische vrienden Logistische regressie van interetnische contacten op het Gentse identiteitsgevoel (odds ratios) Belgen ECM
 • 22. Conclusie en discussie Minder sociale cohesie in etnisch diverse buurten Voornamelijk te wijten aan de sociaaleconomische status van de buurt en van de buurtbewoners Blijvend effect op de kwaliteit van het contact met de buren en op de perceptie van het aangenaam met elkaar omgaan in de buurt (te wijten aan de reputatie van de buurt?) Gentse identiteitsgevoel is positief voor de sociale cohesie (richting van de relatie?) Gentse identiteitsgevoel kan de invloed van de buurt niet counteren Etnische minderheden die zich Gentenaar voelen, hebben meer interetnische contacten (richting van relatie?)