KBC Belgische economie Essencia 18 juni 2014

 • View
  497

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KBC Belgische economie Essencia 18 juni 2014

Transcript

 • 1. Belgische economie Conjunctuurherstel met twijfels Essencia Herentals - 18 juni 2014 dr. Johan Van Gompel senior economist KBC en docent HUB & AMS
 • 2. 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 Duitsland Oostenrijk Belgi Frankrijk EMU Nederland Finland Portugal Spanje Ierland Itali Griekenland Reel bbp Q4 2007 Q4 2013 (%-verandering) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 Werkgelegenheid Q4 2007 Q4 2013 (%-verandering) Financieel-economische crisis Belgi heeft de crisis relatief goed doorstaan
 • 3. 3 Wereldwijd (matig) conjunctuurherstel Hand in hand met inflatiedaling Producentenvertrouwen verwerkende nijverheid (>50 wijst op expansie) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Consumptieprijsinflatie (jaarstijging in %) VS EMU China Olie- & grondstoffenprijzen Wisselkoers Interne devaluatie periferie 30 35 40 45 50 55 60 VS EMU China
 • 4. 4 Beduidende groeiverschillen in de EMU Met Belgi bij de betere helft 90 95 100 105 Economische groei in de EMU (reel bbp, Q1 2008 = 100) Belgi Duitsland Frankrijk Nederland Itali Spanje EMU -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Q4 2013 Q1 2014 - + Economische groei in de EMU & het VK (%-verandering kwartaal-op-kwartaal)
 • 5. 5 80 85 90 95 100 105 110 Belgi 80 85 90 95 100 105 110 EMU bbp consumptie gezinnen consumptie overheid investeringen uitvoer Q1 2008 = 100 Economische groei: Belgi versus EMU Belgische economie Conjunctuur vindt steun in de binnenlandse vraag
 • 6. 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Rele private consumptie (Q4 2007 = 100) Reel beschikbaar gezinsinkomen (Q4 2007 = 100) Spaarquote gezinnen (rechtse as) Belgi - Inkomen, consumptie & sparen Particuliere consumptie Spaarquote keert zich, maar consumentenvertrouwen wispelturig Consumentenvertrouwen (standaardafwijking v/h LT-gemiddelde) -3 -2 -1 0 1 2 Duitsland Vlaanderen Walloni
 • 7. 7 70 80 90 100 110 120 130 140 150 170 190 210 230 250 270 Uitzendarbeid (Belgi, Federgon-index) -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 Ontvangen vacatures (jaarwijziging in 000, Vlaanderen, VDAB) -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 -20 -10 0 10 20 30 Maandwijziging in '000 (links) Jaarwijziging in % (rechts) (*) Aantal werkzoekenden dat in de loop van een maand aan het werk gaat gedeeld door aantal NWW bij begin van die maand Tijdelijke werkloosheid (Vlaanderen, in 000, trend, VDAB) Arbeidsmarkt Indicatoren wijzen op beterschap, zij het nog schuchter Werkgelegenheid Belgi
 • 8. 8 5 6 7 8 9 10 11 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Werkloosheidsverwachting +12M (consumentenenqute, linkse as) Werkloosheidsgraad (rechtse as) -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 Verwerkende nijverheid Marktdiensten Bouw Werkgelegenheidsvooruitzichten (standaardafwijking van LT-gemiddelde) Arbeidsmarkt Werkgelegenheidsvooruitzichten erg verschillend naargelang sector
 • 9. 9 (*) Griekenland, Ierland, Itali, Portugal & Spanje Werkloosheidsgraad (geharmoniseerd en seizoensgezuiverd, in %) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Vlaanderen Walloni Brussel Niet-werkende werkzoekenden (jaarwijziging, in %) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 GIIPS (*) Belgi Frankrijk Duitsland Nederland EMU Arbeidsmarkt Werkloosheidsgraad stabiel op 8,5%, aantal werklozen stijgt nog
 • 10. 10 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Vlaanderen Walloni Brussel Bij faillissement getroffen werknemers (aantal, FOD WASO) Faillissementen Aantal bedrijfsfalingen stijgt niet langer op jaarbasis -6 -4 -2 0 2 4 6 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Aantal faillissementen (linkse as) Rele bbp-groei (rechtse as) Bedrijfsfaillissementen (jaarwijziging in %)
 • 11. 11 -35 -25 -15 -5 5 15 -15 -10 -5 0 5 10 15 Industrile productie (excl. bouw, jaarwijz. in %, linkse as) NBB-indicator (rechtse as) -3 -2 -1 0 1 2 Duitsland Vlaanderen Walloni Producentenvertrouwen in de verwerkende nijverheid (afwijking v/h LT-gemiddelde) Industrile productie & NBB-indicator Verzwakking van het ondernemersvertrouwen
 • 12. 12 82 86 90 94 98 102 106 110 114 Belgi Duitsland Nederland Frankrijk Rele uitvoer (Q1 2008 = 100) Buitenlandse handel Zwakker Q4 2013 en Q1 2014, maar uitvoerbestellingen trekken weer aan -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 Enqute NBB Afgevlakte reeks Belgi - Uitvoerbestellingen in de verwerkende nijverheid (standaardafwijking v/h LT-gemiddelde)
 • 13. 13 Bedrijfsinvesteringen Herstel vanop een nog erg laag niveau 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 Bedrijfsinvesteringen Belgi (jaarwijz. in %, links) Capaciteitsbezettingsgraad verw.nijv. Belgi (rechts) Gemiddelde sinds 1980 Capaciteitsbezettingsgraad verw.nijv. Duitsland (rechts) 74 78 82 86 90 94 98 102 Belgi Duitsland Nederland Frankrijk Investeringen (bruto kapitaalvorming, Q1 2008 = 100)
 • 14. 14 Bedrijfskredieten Zwakke kredietvraag, ondanks conjunctuurherstel -40 -30 -20 -10 0 10 20 -5 0 5 10 15 20 Kredietgroei Belgi (*) Kredietgroei EMU (*) Conjunctuurindicator NBB (rechtse as) -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 -75 -50 -25 0 25 Kredietvraag vanwege Belgische bedrijven (*) Conjunctuurindicator NBB (*) Jaarwijziging uitstaande volume, in % (linkse as) (*) Bank Lending Survey, saldi: > 0 toename vraag, < 0 = afname vraag
 • 15. 15 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Investeringen in woongebouwen (reel, begin 2002 = 100, rechteras) Bouwvergunningen (in '000, voortschr.gem., linkeras) Opgestarte bouwwerven (in '000, voortschr.gem., linkeras) Anticipatie-effect bouwvergunningen om aan nieuwe EPB-vereisten te ontsnappen Investeringen in woningbouw Aan de beterhand, maar herstel uiterst matig vanop een laag niveau
 • 16. 16 -34 -29 -24 -19 -14 -9 -4 1 6 Producentenvertrouwen verwerkende nijverheid Producentenvertrouwen bouwsector Investeringen in woningbouw Bouwsector blijft relatief pessimistisch -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Barometer Bouwunie Barometer Confederatie Bouw NBB-indicator bouw NBB-indicator Afwijking van gemiddelde
 • 17. 17 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 50000 52000 54000 56000 58000 60000 62000 64000 66000 68000 70000 Aantal vastgoedtransacties (linkse as) Nieuwe productie hypotheekleningen (rechtse as) Naar een correctie van Belgische vastgoed ? Nog geen prijsdaling, wel al duidelijke terugval van de vastgoedactiviteit Huizenprijzen (2011Q1 = 100) 94 96 98 100 102 104 106 108 Belgi (ECB-index) Belgi (Eurostat-index) Belgi (FOD-index)
 • 18. 18 Belgische hypotheekmarkt Zwakke kredietvraag Nieuwe productie woningkredieten (excl. herfinancieringen, 3m voortschr. gem. ) Bron: BVK * Breuk wegens uitbreiding van het aantal rapporterende instellingen 10 15 20 25 30 35 1,0 1,5 2,0 2,5 Aantal in '000, rechts Bedrag in mld , links -60 -40 -20 0 20 40 60 80 Verandering in kredietvoorwaarden Verandering in kredietvraag Verstrakking / daling (*) (*) Een negatief teken impliceert een verstrakking van de kredietvoorwaarden, respectievelijk een daling van de kredietvraag (en vice versa) Bank lending survey NBB
 • 19. 19 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Algemene index Gezondsheidsindex Olieprijs (in EUR, rechts) Belgi Nationale consumptieprijsindex (jaarwijziging in %) Inflatie Belgi Kerninflatie hoger dan in de EMU 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Algemene inflatie Kerninflatie -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Belgi EMU Geharmoniseerde consumptieprijsindex (jaarwijziging in %)
 • 20. 20 Rele bbp-groei 2014-2015 (in %) Groeivooruitzichten Belgi Sterkere maar bescheiden groei, niet langer boven EMU-groei Evolutie consensusverwachting rele bbp-groei in 2014 (in %)2014 Belgi EMU Duitsland EC (feb.) 1,4 1,2 1,8 OESO (dec.) 1,1 1,0 1,7 IMF (april) 1,2 - - Consensus (mei) 1,2 1,1 1,9 Planbureau (juni) 1,4 1,2 1,8 KBC (juni) 1,2 1,2 2,1 2015 Belgi EMU Duitsland EC (feb.) 1,7 1,8 2,0 OESO (dec.) 1,5 1,6 2,0 IMF (april) 1,2 - - Consensus (mei) 1,4 1,4 2,0 Planbureau (juni) 1,8 1,8 2,0 KBC (juni) 1,5 1,7 2,1 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 Voorspelling gemaakt in maand EMU (consensus) EMU (KBC) Duitsland (consensus) Duitsland (KBC) Belgi (consensus) Belgi (KBC)
 • 21. 21 Diepterecord voor Belgische langetermijnrente (in %) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 1 2 3 4 5 Spread Belgi-Duitsland (rechtse as) Belgische OLO Duitse Bund In % 16/06 +3M Eind 2014 +12M Eind 2015 Beleidsrente ECB 0,15 0,15 0,15