32
Ta kontroll över din rapporteringsprocess 2014-06-02 Fred Bråten Lösningsspecialist Performance Management © 2012 IBM Corporation

Ta kontroll över din rapporteringsprocess

  • View
    343

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

På många företag lägger kvalificerad personal mycket tid på att manuellt klippa och klistra siffror vilket leder till att de ofta undrar om det verkligen är den senaste versionen av rapporten de har framför sig. Känner du igen dig? Med ett strukturerat arbetsflöde, med klara deadlines och automatiskt flöde av data kan du flytta fokus från OM det är rätt siffror till VAD informationen och rapporten faktiskt säger. Gå från klipp och klistra till kontroll och analys. Fred Bråten, Technical Sales and Solutions, IBM Norge

Citation preview

Page 1: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Ta kontroll över din rapporteringsprocess

2014-06-02

Fred Bråten Lösningsspecialist Performance Management

© 2012 IBM Corporation

Page 2: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Agenda

SammanfattningProcess att ta fram rapporter

Manuell hantering

Hur fungerar lösningen för den

som arbetar i den?

Hur kan IBM stötta i att effektivisera?

Sammanfattning fram rapporter

Page 3: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Exempel på rapporter

� Ledningsrapport

� Månadsrapport i olika nivåer och delar i en koncern/företag

� Delårsrapport

� Årsredovisning

� Ledningspresentation

� Ekonomihandbok

� Myndighetsrapportering

� Baselrapportering –färdigbyggda Corep/Finrep rapporter, färdigtaggade enligt XBRL taxonomin och enligt DPM-reglerna från EBA.

� Solvensrapportering, färdiga QRT rapporter

� mm

Page 4: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Manuell hantering

Page 5: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Manuell hantering

Mata in siffror manuellt

Klippa/klistra

Pricka siffror, att de är rätt gentemot källan

Stämma av siffror inom rapporten

När hinner du göra analys av vad siffrorna verkligen säger?

Page 6: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Automatisera rutinarbete

Fördelar

Manuell hantering

Page 7: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Process att ta fram rapporter

Manuell hantering

fram rapporter

Page 8: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Strukturerat arbetsflöde ger kontrollerad process

Page 9: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Automatisera rutinarbete Process att ta fram rapporter

Fördelar

Manuell hantering

Arbetsflödefram rapporter

Page 10: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Process att ta fram rapporter

Manuell hantering

Hur kan IBM stötta för att effektivisera?

fram rapporter

Page 11: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

IBM Cognos Disclosure Management (CDM)

En rapportlösning för återkommande rapporter med text och siffror med automatiserad hantering av siffror och arbetsflöde.

...IBM´s lösning för financial statement reporting, är den bästa

lösningen i sitt slag på marknaden.*

* http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-19RJ48D&ct=120320&st=sb

Page 12: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Automatisering av processen att bygga rapporter

Val för utskrift

Konsolidering

ERP

Källdata

BI

Alla rapporter på samma ställe

Godkännare Dokument AnsvarigRapportskapare

12

In-Design

HTML

Edgarization

ERP

OLAP

Data Warehouse

EXCEL

Page 13: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Automatisera rutinarbete Process att ta fram rapporter

Fördelar

Manuell hantering

Arbetsflöde

Rapportlösning

Hur kan IBM stötta i att effektivisera?

fram rapporter

Page 14: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Process att ta fram rapporter

Manuell hantering

Hur fungerar lösningen för den

som arbetar i den?

Hur kan IBM stötta i att effektivisera?

fram rapporter

Page 15: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Fördelar med IBMs rapportlösning

Minska nedlagd tid

Automatisera kontrollen

Ökat förtroende med mindre manuella risker

Page 16: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Fördelar med rapportlösningen

Tid

Standardisera rapporter

Automatisera data upload

Automatisera avstämning

Kontroll

Audit trail og snapshots

All information på samma ställe.

En version av

Förtroende

Kobling direkt mot datakällan

Redusera risk för menneskliga fel

Mindre pricknings och avstämningsarbete av siffroravstämning

Roll forward av rapporten til nästa period

Eliminera flaskhalsar

En version av sanningen

Samhandling av rapportutarbeiding

Skalbar i et säkert miljö

avstämningsarbete av siffror

Ökt rapportkvalitet

Betre tid til analyse

Ta betre beslut

Page 17: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Automatisera rutinarbete Process att ta fram rapporter

Fördelar

Manuell hantering

Fördelar

Arbetsflöde

Rapportlösning

Hur fungerar lösningen för den

som arbetar i den?

Hur kan IBM stötta i att effektivisera?

fram rapporter

Page 18: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 19: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 20: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 21: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 22: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 23: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 24: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 25: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 26: Ta kontroll över din rapporteringsprocess
Page 27: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

SammanfattningProcess att ta fram rapporter

Manuell hantering

Hur fungerar lösningen för den

som arbetar i den?

Hur kan IBM stötta i att effektivisera?

Sammanfattning fram rapporter

Page 28: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Page 29: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Automatisera rutinarbete

SammanfattningProcess att ta fram rapporter

Fördelar

Manuell hantering

Fördelar

Arbetsflöde

Rapportlösning

Tid Kontroll Förtroende

Hur fungerar lösningen för den

som arbetar i den?

Hur kan IBM stötta i att effektivisera?

Sammanfattning fram rapporter

Page 30: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Vad säger användare?

”Vi är jättenöjda med den kontrollerade processsom vi fått...”

Anders Jansson Financial Group Controller, Folksam

”Vi har fått ett bättre samarbete. Vi jobbar alla i samma databas. Vi kan alltid se den senaste versionen av

“Jag tycker det är slående vad lätt det är att arbeta... Programmet är mycket enkelt uppbyggt och det känns därför enkelt att uppdatera sin rapport efter nya önskemål från rapportmottagare. Samtidigt är det roligt att arbeta i programmet, man får en snabb ”pay-off” genom alla automatiseringar och den struktur på arbetsprocessen som programmet erbjuder. Därmed lägger vi nu mer krut på analys

"Länkade variabler och validering är ett enormt lyft för korrektheten av det slutliga dokumentet, eftersom de hjälper oss att minimera fel och fånga dem när de inträffar", ”tidigare, måste allt detta göras manuellt, så det är en stor tidsbesparing."

Joseph Blanchard, Senior Financial Reporting

Analyst och Project Manager, NW Natural

alltid se den senaste versionen av rapporten.”

Ur Aker’s presentation av sin lösning vid Finance Forum i Norge 2012

Därmed lägger vi nu mer krut på analys istället för ”klipp och klistra”-arbete.”

Magnus Petersson, Head of Accounting and Reporting, Roxtec AB

Page 31: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Automatisera rutinarbete

Ta kontroll över din rapporteringsprocess

SammanfattningProcess att ta fram rapporter

Fördelar

Manuell hantering

Demo

Arbetsflöde

Rapportlösning

Tid Kontroll Förtroende

Hur fungerar lösningen för den

som arbetar i den?

Hur kan IBM stötta i att effektivisera?

Sammanfattning fram rapporter

Page 32: Ta kontroll över din rapporteringsprocess

Tack!!!

Ha en fortsatt bra eftermiddag!

Kontaktpersoner

IBM Norge Fred Bråten

IBM Sverige