סטיילייט – תאורה

  • View
    2.081

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of סטיילייט – תאורה

1 . . , , . 20 20 . .

. . , , . 20 20 . .2 . .

. .3 -' 70 " () 80 " () .

. , . .

-' 70 " () 80 " () .

. , . .4 -' 90 " () 105" () .

-' 90 " () 105" () .5 .

.

6 .

.

7 .

.8 , "". .

, "". .9 . 50 ".

. 50 ".10 . 50 ".

. 50 ".11 . . . . : , , , .

. . . . : , , , .12 . .

- . , , , .

- .

. .

- . , , , .

- .13 . . , , .

. . ,

. . , , .

. . , 14 - . . . , , .

- . . . , , .

15 - . .

- . .

16 . . .

. . .17 . : , , - , , , .

. : , , - , , , .18 . .

. .19 . .

. . 20 . . , . .

. . , . .21 , , ... : 077-4301700 : 153-77-430170 : sty140 : anat@stylight.co.il : anat.stylight@googlewave.com

, , ... : 077-4301700 : 153-77-430170 : sty140 : anat@stylight.co.il : anat.stylight@googlewave.com22 , , ... : 077-4301700 : 153-77-430170 : sty140

: anat@stylight.co.il : anat.stylight@googlewave.com