Cùng chiêm nghiệm

 • View
  77

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Cùng chiêm nghiệm

 1. 1. Nh c : Eternal Love Affair C a: Ernesto Cortazar
 2. 2. Th ng cho ta k c ta v n c hoa h ng trong ngy ng gi l nh. James M. Barrie
 3. 3. Bi k ch c a tu i tc khng ph i ch ng i ta gi i, m ch ng i ta v n tr . Oscar Wilde
 4. 4. Ph i ch n x chi u, ta m i th y nh sng ban ngy r ng r bi t bao. Sophocles
 5. 5. Th i gian l ng i th y thu c gi i, nh ng l nh gi i ph u th m m t i. Lucile S. Harper
 6. 6. Ch ng c g xa h n l m t pht tr c y. Jim Bishop
 7. 7. Loi b m b m o cu c i khng ph i b ng thng, m b ng kho nh kh c, chng cng ch ng thi u th i gian s ng . R. Tagore
 8. 8. Hy m mnh trong v p c a th i ti t chuy n ma h n l ng i ti c nh xun qua. Georges Santayana
 9. 9. C nhng ngi vn p mi d bao nhiu tui; H ch chuyn v p t ngoi gng mt vo trong tm hn. Martin Buxbaum
 10. 10. B quy t c a h nh phc ch n gi n l c ai th ng yu, c vi c g lm, v i u g mong i. William Blake
 11. 11. Tnh yu l m t tri chn c a m i ma, n m trong t m v i c a m i bn tay . M Theresa
 12. 12. N u c th , hy i v i nhau t t . V ta lun lun c th . Dalai Larma
 13. 13. i u thi n l s u t duy nh t khng bao gi m t i . Henry David Thoreau
 14. 14. Tha th l m ca nh t phng thch cho mt ngi, v nhn ra , ngi y chnh l mnh. Lewis B. Smedes
 15. 15. Hy v ng ch ng bao gi b r i ta, ch c ta th ng b r i hy v ng. George Weinberg
 16. 16. Th ng cho ta quy n l a ch n gi a chn l v ngh ng i Ta hy ch n l y m t, v khng th c c hai cng m t lc . Ralph Waldo Emerson
 17. 17. N i c n kh ng khi p nh t l khi ta khng hi ha c v i chnh mnh. Mark Twain
 18. 18. C nh t ng p nh t trn i l c nh t ng m ta cng nhau chia s . Author Unknown
 19. 19. S m u nhi m khng ph i l i c trn m t n c. S m u nhi m l b c i trn m t t xanh t i trong chnh pht giy ny. Thch Nh t H nh
 20. 20. K ni m l nh ng bng l u ly m ta hi trn ng i, khi c p vo tim s thnh m t b hoa b t t . Clara Smith Reber
 21. 21. Xun c hoa n, h c gi mt, thu c trng trn, ng c tuyt ri. Khi tm bn an nhin, bn lun trong ma p nht. Wu Men
 22. 22. Chnh b n hy l s thay i m b n ang ch mong cu c i ny. M.Gandhi
 23. 23. Th i gian Th ng qu ch m khi ta ch i, Qu nhanh khi ta s hi, Qu di khi ta nn nng, Qu ng n khi ta h ng th , Nh ng khi ta th ng yu, th i gian l vnh c u . Henry Van Dyke Khi ta th ng yu, Th i gian l vnh c u.
 24. 24. by M T gi nm 2010..