Kağıthane Vaillant Kombi Servisi 0212 472 72 23---0541 872 72 23

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kağıthane Vaillant Kombi Servisi 0212 472 72 23---0541 872 72 23

1. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB 2. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB ALIRKEN NELERE DKKAT ETMELYZ? Tm firmalardan ayrntl bilgi alnz. TSE, CE, ISO 9002 standartlarna sahip olup olmadklarn aratrnz. Sat sonras hizmetlerini inceleyiniz. Cihazlar iin verilen garanti artlarn sorunuz. Yanma ve yakt tasarruf sistemlerini kyaslaynz. Cihaz alr vaziyette grmeye gayret ediniz. Firma yetkili bayilerine, cretsiz keifle dairenizi inceletip cihaz tipini belirleyiniz. Cihaznz eitimli bayi ustalarna monte ettiriniz. Ana firma tarafndan belirlenen prosedrlerin uygulann kontrol ettiriniz 3. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB NEDR Kombiler, bireysel kullanma ynelik sistemlere yedirler. Kat kalorifer kazanlarnda olduu gibi depolanm bir su ktlesinin stlmasndan farkl olarak kombiler ofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun stlmas prensibine dayanmakta olup, ok az yer kaplarlar. Scak su temini cihaz iindeki boyler veya ani su stcs ile salanr. Pilot alevli ve elektronik atelemeli tipleri vardr. Kombi cihazna yanma havasnn temini ile baca gazlarnn darya atl ekillerine gre snflandrmak mmkndr 4. HASAN EROL BACILAR E.M.L. HERMETK TP KOMBLER Ak yanma odas bulunmayan kombiler. Hermetik tabir ettiimiz cihazlar olup bacaya ihtiya gstermezler. Yanma odalar kapal hcre biiminde olup, doalgaz iin gerekli olan yanma havasn bir fan yardm ile dardan alrken, yanma sonucu oluan atk gazlar ayn ekilde d ortama vermektedir. Hermetik cihazlar bir hava akm borusu ile d ortama balanmak zorundadr. 5. HASAN EROL BACILAR E.M.L. BACALI TP KOMBLER Yanma odas bulunduklar ortama ak olan ve bulunduu ortamn havasn kullanan baca balants bulunan cihazlar bacal kombi olarak adlandrlrlar. Mutlaka ekii iyi bir bacaya balanmal ve bulunduu ortam havalandrlmaldr. Banyolar ve hacmi 8m3ten az olan yerlere konmas uygun deildir. 6. HASAN EROL BACILAR E.M.L. YOUMALI TP KOMBLER Youmal kombilerin alma prensibi normal hermetik cihazlar gibidir. En nemli fark s eanjrlerinin yakcdan ve baca gazlarndan daha fazla sy absorbe edebilecek daha byk alana sahip olabilmesidir. Ana eanjr, kazan dn suyu scakl yeteri kadar dk olduunda baca gazlarn 54 C derecenin altna drecek ve baca gazlar soutabilecek zellie sahiptir. Scakl 54 C derecenin altna drlen baca gazlar iersindeki su buhar younlar ve su buhar ierisindeki gazl sv geri kazandrlarak kazanda kullanlr. ayet bu kazanm yaplmam olsa baca gazlar ile atk s olarak atlacaktr. Baca gaz scaklklar klasik kazanlarda 200-250 C'iken bu deer youmal kazanlarda 50-60 C civarndadr ve potansiyel kazan buradan elde edilmektedir. 7. HASAN EROL BACILAR E.M.L. YOUMALI KOMB 8. HASAN EROL BACILAR E.M.L. YOUMALI KOMB SEM Kazan Kapasiteleri ihtiyac karlayacak ekilde seilmelidir. Gerektiinde byk seilen klasik kazanlar dk kapasitede kullanlacandan % 3-5 daha dk verimle alrlar. Youmal kazanlar gerektiinden byk seilmesinin verim zerindeki etkisi klasik kazanlardan daha azdr. ancak gerektiinden byk seilen kazan ilk yatrm bedelinin geri dnmn uzatacaktr. 9. HASAN EROL BACILAR E.M.L. YOUMALI KOMBLERDE FANIN GREV Sistemin en nemli iki eleman fan ve gaz valfdr. Deiken hzl fan,gerekli devir saysn salayan sinyal,d hava scakln referans alan ve yanma iin gerekli hava miktarn salayan optimum fan devir saysn hesaplayan elektronik reglasyon sisteminden alr. Sinyal komutun o anki hava koullarnda stabilmesi iin gerekli olan enerjiyi temin edecek yanmay salayacak hava miktarna gre fan devrini ayarlar. Deiken hzl,DC motorlu kazan besleme fan elektrik tketimini klasik kazanlara gre % 15-50 arasnda azaltmaktadr. 10. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB CHAZLARININ SEM KRTERLER Mahalin hacmi Havalandrma Durumu Baca durumu Is Kayb Kritik devre basn kayb Tesisat su hacmi ve genleen su miktar 11. HASAN EROL BACILAR E.M.L. MAHALN HACM Bacal veya fanl kombi cihazlar ak yanma hcrelidirler. Yanma ilemini ortam havasn kullanarak yerine getirdikleri iin bu tip cihazlarn monte edildii mahaller, minimum 10-12 m hacminde olmaldr 12. HASAN EROL BACILAR E.M.L. HAVALANDIRMA DURUMU Bacal ve fanl cihazlar, iinde bulunduklar mahallin havasn kullandklarndan bulunduklar hacimler yeterli havalandrmaya sahip olmaldr.Mahal uygun kesite sahip bir i mahalden srekli olarak havalandrmaldr. Menfez kesitleri cihaz kapasitesine baldr. Ve 24,000 kcal/hlk bir cihaz iin 130cm dir Hermetik cihazlarn monte edildii mahalle havalandrma menfezi konulmasna gerek yoktur. nk bu tip cihazlar sahip olduklar zel baca kiti vastasyla, yanma iin gerekli taze havay dorudan d atmosferden alr ve egzoz gazn yine ayn set vastasyla d ortama tahliye ederler. Fakat hermetik kombiler mutfak gibi mahallere konumusa mutlaka menfez konulmaldr doalgazla alan ocak,frn olaslklar gz nnde bulundurulmaldr. Bacal tip cihaz zel bir uygulama ile dolap ve kapal bir hcre ierisine monte edilecekse bu durumda bu blmn st ve alt seviyelerinde eki ve taze hava gereksinimi iin srayla 32-65cm kesitlerinde birer adet menfez bulundurulmaldr. 13. HASAN EROL BACILAR E.M.L. BACA DURUMU Bacal cihazlarn monte edilecei mahalde ekii iyi, uygun kesite sahip mstakil veya nt tip bir baca bulunmaldr. kombi nin bacaya balantsnda standartlarn ngrd kriterlere uyulmaldr. Baca balant borusu bacaya tam szdrmaz olarak balamaldr. Hermetik ve fanl cihazlar iin baca gereksinimi yoktur. Ancak fanl cihazlarda atk gaz seti, hermetik cihazlarda ise baca kiti uygun konumda ve lde monte edilmelidir. Hermetik cihazlarda atk gaz setinin k noktas bir baka kombinin k setine alabilir pencere veya herhangi bir hava menfezine 100cmden daha yakn olmamaldr. Bu konuyla ilgili olarak standartlarda ngrlen detay uygulama kurallarna riayet edilmelidir. Bacal tip kombiler, mstakil bacal apartmanlarda yukardan aaya doru maksimum 5 kata kadar nt bacal apartmanlarda ise yine yukardan aaya doru maksimum 10 kata kadar uygulanabilir. Daha fazla kat ieren yksek apartmanlarda ise yine bu snrlar aan alt katlara Hermetik kombi uygulamak zorundadr. 14. HASAN EROL BACILAR E.M.L. ISI KAYBI Kombinin monte edilecei konutun s kayb, iinde bulunulan blgenin iklim koullar ve binann yaltm dikkate alnarak konfor koullarn salayacak ekilde hesaplanmaldr. Kombiler genellikle 20,000 kcal/h ve 25,000 kcal/h kapasitelerinde retilirler. Konutun hesaplanan s ihtiyac dikkate alnarak uygun kapasiteli cihaz belirlenmelidir. 15. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KRTK DEVRE BASIN KAYBI Kombilerde kullanlan sirklasyon pompalar genellikle 3 devirlidir. Sirklasyon pompasnn debisi konutun s ihtiyacn, basma ve ykseklii ise kalorifer tesisatndaki direnci yenecek nitelikle olmaldr. Cihaz i direnci ile kritik devre basn kayb toplam pompann manometrik basma yksekliinden dk olmaldr. Aksi takdirde kalorifer tesisatndaki yetersiz sirklasyon ve snamama sorunlaryla karlalr. Bu nedenle kullanlacak kombinin sirklasyon pompas karakteristik deerlerini tesisata uygunluu kontrol edilmelidir. Ayrca cihaz montaj yapldktan sonra, stma tesisatnn toplam direnci dikkate alnarak sirklasyon pompasnn alma kademesi uygun devre ayarlanmaldr. 16. HASAN EROL BACILAR E.M.L. TESSAT SU HACM VE GENLEEN SU MKTARI Kalorifer tesisatnda genleen su miktar, kombi cihaz ierisindeki genleme tank kapasitesi ile yakndan ilgilidir. Tesisat suyunun snmas sonucu oluan genlemenin tank tarafndan kompanze edilmesi gerekir. Kombilerde kullanlan genleme tank hacmi cihaz kapasitesine gre 6-10 litre arasnda deimektedir. Tesisattaki toplam su miktar ise radyatr cinsi, boru ap metraj ile yakn ilikilidir. Kombi cihazlarnn monte edilecei konutlarda tesisattaki toplam su miktar maksimum 220 litreyi amamaldr. Bu nedenle kombi cihazlarnn yeni konutlarda gerek yakt tasarrufu gerekse genlemenin konpanze edilmesi amacyla dk su hacimli radyatrlerin kullanm tercih edilmelidir. Tesisatta mevcut radyatrler kullanlacaksa tesisat su hacminin cihazn genleme tank kapasitesine gre uygunluu kontrol edilmelidir. 17. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB ATELEME EKL Bacal, fanl ve hermetik kombilerin ateleme trne gre pilot alevli ve elektronik atelemeli modelleri mevcuttur. Pilot alevli cihazlarda alma konumunda pilot srekli yandndan ihmal edilecek dzeyde de olsa ilave bir gaz tketimi sz konusudur. Elektronik atelemeli cihazlarda ise sya veya scak suya ihtiya duyulduunda ana yakc otomatik olarak devreye girmektedir. Bu nedenle elektronik atelemeli cihazlarn kullanm daha konforlu, yakt tketimi daha ekonomiktir. Ancak elektronik atelemeli kombilerin ilk yatrm maliyeti biraz daha yksektir. 18. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB MONTAJI Cihaz ve tesisat montajnda dikkat edilecek hususlar Kombi cihazlar retim ve uygulama teknolojileri gerei bacal, hermetik ve fanl olmak zere farkl modelde retilir. levsel zellikleri gerei her tip cihazn monte edilebilecei mahaller ile ilgili snrlamalar ve tesisat montajlarna ilikin kurallar uluslar aras standartla tanmlanmtr 19. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB GAZ TESSATI MONTAJI - Gaz hattnda zel doalgaz borusu kullanlmaldr. Gaz tesisat fittingsli yaplacaksa balant yerlerinde keten ve szdrmazlk macunu kullanlmaldr. - Doalgaz tesisatnda kullanlacak borunun ap ve gzergah onayl projeye uygun olmaldr. Gaz boru ap cihaz gaz giri lsnden daha kk olmamaldr. - Gaz tesisatnn szdrmazlk testi yaplmadan ve uygunluu kontrol edilmeden cihaz iletmeye alnmamaldr. Gaz hatt szdrmazlk kontrol gaz sayac ile cihaz gaz vanas, ve gaz vanas ile gaz blou arasnda ayr ayr yaplmaldr. - Kombi giriine gaz ama / kapama amacyla mutlaka bir adet kresel doalgaz vanas konulmaldr, - Gaz borular dolap ilerinden lambri arkasndan, kartonpiyer altndan geirilmez. Mutlaka aktan ekilmek zorundadr. - Gaz borusunun gei gzergah konusunda ilgili gaz idaresinin artnamesine uyulmaldr. 20. HASAN EROL BACILAR E.M.L. KOMB ISITMA VE SICAK SU DEVRES MONTAJI Kalorifer tesisatnda siyah dikili boru, bakr boru, plastik boru kullanlr Kullanm suyu tesisatnda ise galvaniz boru, bakr boru, plastik boru kullanlmaldr. Souk su giriine bir adet ama kapama vanas ile souk su tesisatndan gelecek pislikleri tutmak amacyla bir adet filtre konulmaldr. Kombinin kalorif