Click here to load reader

Portfolio Ateliereen architecten

  • View
    747

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kort portfolio van Ateliereen architecten. Een selectie van projecten.

Text of Portfolio Ateliereen architecten

  • 1. laat u inspireren!1www.ateliereen.nl

2. 4681012141618In dit portfolio vindt u een selectie uit ons werk.Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze website:www.ateliereen.nlDe Nieuwe BrandtorenBlok22, creatief wonen en studerenHet oog van VenloVaandels in VenrayUitkijktoren in DalfsenInteractief lichtkunstwerkWoningbouwContactgegevensstammetjes op de Nieuwe Brandtoren3www.ateliereen.nl 3. De Nieuwe BrandtorenIn Reusel is een punt als Recreatieve Poort aangeduid dat dientals startpunt voor gebruik van het natuurrijke gebied de PeelscheHeide. Op deze plek heeft ateliereen architecten een klim- enuitkijktoren ontworpen en daarbij faciliteiten die de recreatievepoort ondersteunen en herkenbaar maken voor het publiek.De Nieuwe Brandtoren is 25 meter hoog. Deze toren bestaande uitzes in elkaar geschoven kubussen biedt vermaak op het gebiedvan sport en recreatie. Er is een klimwand in opgenomen, eentokkelbaan en een highrope. Boven is er op een hoogte van 22meter een uitkijkplatform. Van hieraf kijkt men over de bomen hethele gebied over.uitkijktoren met ondersteunende faciliteitenopgeleverd 20085www.ateliereen.nl 4. Blok22, creatief wonen en studerenBLOK22 is het winnende ontwerp voor een prijsvraag uitgeschrevendoor Vestide, de studentenhuisvester in Eindhoven. Opgave was hetherbestemmen van een kantoorpand tot huisvesting voor jongeren.De typisch Eindhovense student is te karakteriseren als praktisch,technisch en creatief. Speciaal voor de Eindhovense student zijndeze 22 woningen ontworpen, met op elke verdieping een groteatelierruimte.Op elke verdieping liggen de zes woningen naast elkaar zodatze allemaal uitzicht hebben over de Boschdijk. Elk tweetalwoningen wordt gescheiden door een element waarin alle functiesondergebracht zijn. De grens tussen wand en meubel vervaagt.De woningen grijpen in elkaar. Het slingerende element zorgt erbovendien voor dat de bewoner geen rechthoekige ruimte ervaartmaar verschillende zones kan inrichten. Er ontstaat een interessantenieuwe woonvorm die inspeelt op het gat in de markt tussen detraditionele studentenkamer en de starterswoning.herbestemming van kantoorpand tot jongenhuisvestingprijsvraag 2006, eerste prijsherindeling van de plattegrondmeanderende woningscheidende element7www.ateliereen.nl 5. Vaandels in VenrayRondom het vernieuwde centrum van Venray staan zes vaandels diedragen de naam van de straten naar het centrum. Ze markeren deentreegebieden en nodigen mensen vanuit het hele dorp en verderuit om het stadscentrum te bezoeken.De vaandels staan op een sokkel, die ze met de straat verbindt. Dezesokkel kan worden gebruikt door de voorbijgangers als zitplaats.s Avonds worden de landmarks mooie lantaarns en lichten destraatnamen in verschillende kleuren op. Het zijn de bakens langsde rondweg van Venray. Ze heten u hartelijk welkom in het mooiecentrum van het dorp.zes lichtobjecten rondom het centrum van Venrayopgeleverd 2010een aantal van de zes Vaandels9www.ateliereen.nl 6. Het oog van VenloHet oog van Venlo is een samenspel van twee elementen: eenbrug en een boog. Doordat de brug schuin over de Oude Havenligt ontstaat samen met de boog een interessant schouwspel vankabels. De stalen boog is bovendien toegankelijk gemaakt en leidtnaar een uitzichtpunt. Op 22 meter boven het water, in het oog,heeft men een mooi zicht over de Maasboulevard en de Maas.De nieuwe brug in Venlo is niet alleen een oversteek voorvoetgangers en fietsers, maar ook een attractie en icoon voor destad.Veel mensen nemen op een brug even de tijd om over het waterte kijken. Om dit te ensceneren is de boog zo geconstrueerd dathet mogelijk is er overheen te lopen. Op een drukbezochte plek alsdeze is een trap een mooie toevoeging om van de constructie eenattractie te maken. Met een gat van bijna zeven meter doorsnedebenadrukken we het bijzondere uitkijkpunt.voetgangers- en fietsersbrugprijsvraag 200711www.ateliereen.nl 7. Uitkijktoren DalfsenIn opdracht van de gemeente Dalfsen heeft Ateliereen architecten eentwintig meter hoge uitkijktoren ontworpen. Met de realisatie van dezetoren wil de gemeente dat bezoekers de Vecht en het Vechtdalgebiedgoed kunnen beleven.Er is gekozen voor een ingetogen ontwerp: een eenvoudige rechte torenbekleed met houten lamellen. Van een afstand lijkt de gevel vrij gesloten,waardoor de toren als een landmark goed zichtbaar is in het landschap.Toch kunnen bezoekers van binnen uit goed tussen de lamellen doorhet landschap zien. Onderaan de toren staan de houten lamellen ver uitelkaar, waardoor de toren lichtvoetig op de grond staat.Naar boven toe staan de lamellen steeds dichter bij elkaar en wordthet zicht voor bezoekers steeds meer beperkt. Dit maakt de bezoekernieuwsgierig naar het uitzicht. Hier kan men gluren naar het landschaptussen de spleten van het hout.Uitkijktoren aan het vechtdal in Dalfsenopgeleverd 201213www.ateliereen.nl 8. Interactief lichtkunstwerkHet RijnWaalpad is een snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegendie een hoogwaardige en veilig traject biedt. Er komt een tunnelte liggen op deze route -onder de A15 bij Bemmel- waarvoorAteliereen een lichtkunstwerk heeft ontworpen. Het interactievekunstwerk stimuleert het gebruik van het fietspad en het samenfietsen.Het ontwerp bestaat uit een netwerk van LED-verlichting dat inverschillende kleuren op kan lichten. Hoe vaker je door de tunnelfietst des te meer licht er uit het kunstwerk komt. Ook neemt hetaantal kleuren toe. Het fietsen over het RijnWaalpad wordt op diemanier beloond. De vorm van het kunstwerk is genspireerd op hetlogo van het RijnWaalpad, dat op haar beurt weer is afgeleid van defietsketting. Het bestaat uit schakels van gecoat staalplaat met eenLED-element die elke kleur aan kan nemen. Het patroon loopt doorde honderd meter lange tunnel rond over wand en plafond.De negatieve ervaring die een tunnel normaal gesproken met zichmeebrengt, krijgt een in Bemmel juist een positieve!Interactief Lichtkunstwerk in fietstunnel RijnWaalpadoplevering verwacht 201315www.ateliereen.nl 9. WoningbouwAteliereen ontwerp ook voor particulieren. We hebben verschillendewoningen, uit- en aanbouwen ontworpen.U kunt bij ons altijd terecht voor een orinterend gesprek, natuurlijkgeheel vrijblijvend. Een goede kennismaking vinden wij belangrijk,we zullen de mogelijk te nemen stappen bespreken die horen bijhet bouwproces en uitleggen hoe wij te werk gaan. Vervolgensstellen we aan de hand van uw wensen eenProgramma van Eisenop. Dit vormt de leidraad en houvast voor het gehele traject. Omte komen tot een helder en passend ontwerp wordt alles meerderemalen aan u teruggekoppeld tijdens de fase van het voorlopigeontwerp. We maken het hierbij zo inzichtelijk mogelijk voor u metplattegronden in kleur, 3d schetsen en eventueel een maquette.Vervolgens worden er definitieve ontwerp- en bestektekeningengemaakt en verzorgen we de aanvraag van het welstandsadvies ende bouwvergunning, als dit van toepassing is op het bouwplan. Welaten ons waar nodig bijstaan door adviseurs (op bijv. constructief ofinstallatie gebied). Tevens kunnen we u begeleiden bij de keuze vaneen aannemer en het bouwproces.We staan garant voor een kostenbewust en interactief proces.Met uw keuze voor ateliereen architecten krijgt u een helder enuniek ontwerp op maat. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnenbetekenen? Neem gerust contact met ons op voor het maken vaneen afspraak.woningen, aan- en verbouw projecten2006-2011uitbreiding woonhuis Beek 2008 uitbreiding woonhuis Eindhoven 2010vrijstaande woning Eindhoven 201117www.ateliereen.nl 10. ateliereen is creatief en veelzijdig.Met een onbevangen en frisse benadering beantwoorden wijalledaagse ontwerpopgaven met passende en inspirerendeconcepten.ateliereen is idealistisch.Met heldere, vernieuwende oplossingen en oog voor detail dragenwe bij aan een betere leefomgeving.ateliereen is er voor u.Voor zowel particulieren, gemeenten als professionals leveren wijeen ontwerp op maat. Met betrokkenheid en flexibiliteit gaan wesamen met de opdrachtgever voor optimaal resultaat.Laat u inspireren!Ateliereen ArchitectenTemporary Art CentreGagelstraat 6a (102)5611 BH EindhovenEmail: [email protected]: www.ateliereen.nlBTW: NL8170.63.705.B01KvK: 17242666