תרופות כשרות לפסח תשעד עברי ולועזי 02

 • View
  235

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • "

  ' ,

  , " , , .

  .

  .

  "

 • !

  .

  . , , ". ,

  . , , , ) (, , . , , ,

  , . :

  "" ) "" (. "" , "" 4102 .

  " . -C.B.A -.. ) (.

  .

  " 4102

  " "

  ) '(

 • .

  = SPAC, =LPAC, =SLBAT, = PSUS, = RYS, = QIL, = LOS, = ZOL, = SPORD,

  .

  a. ., . . ,

  : . .

  . . ,

  , . , , , , .

  : , . , , , , , , , ". 5 ,

  .

  .

  , . .

  !

 • ETANORDNELA-YFILIBA 1

  C-B-A SBAT ) ( YFILIBA ( ) SBAT R.S 001 NERTIBA .. 001

  SBAT LORBA PURYS TELORBA SBAT & STELPAC LOMACA &

  STELPAC SUCOF LOMACA STELPAC THGIN LOMACA

  STELPAC OG-OT LOMACA - STELPAC THGIN & YAD TA'APAHS & NUNIST LOMACA &

  STELPAC THGIN & YAD CISSALC NUNIST LOMACA & PURYS RUOVALF TIURF EERF RAGUS ILOMACA

  -

  RUOVALF ITTURF-ITTUT SDIK GIB ROF ILOMACA PURYS

  SBAT ) ( LIRECA ( ) SBAT LASOTECA

  SBAT ) ( ESORCA ( ) GNEZOL LASPCUMSNART LARO ) ( QITCA ( )

  SBAT C.F ELLEVITCA SBAT C.F HTNOM A ECNO LENOTCA - SBAT C.F KEEW A ECNO LENOTCA -

  SBAT ) ( SOTCA ( ) SBAT ) ( V-OLCYCA ( ) -

  STELPAC XEDA STELPAC ETROF XEDA

  SPAC R.C ) ( DC MEZIDA ( ) DC QIL NALODA SBAT SUIREA

  SBAT ) ( ROTINIFA ( ) SPAC XONERGGA SELUNARG RUCOIGA

  SELUNARG XALOIGA SPAC NILYRGA ( )

  SBAT NOTSIHA SBAT ENOTCADLA SBAT & STELPAC ROLODLA & SBAT NIMODLA SBAT ) ( AVET - ETANORDNELA ( ) -

 • 2 NEFOTRA-RINEVORDNELA

  SBAT RINEVORDNELA SBAT LX LAK-UFLA LX -

  SBAT R.E AVET RE NISOZUFLA RE SBAT C.E EVLOSAKLA

  SBAT NAREKLA SBAT ERAC-YGRELLA -' SBAT XYGRELLA x'

  SBAT ) ( LIROLLA ( ) SBAT ) ( DILARPLA ( )

  SBAT ) ( XORPLA ( ) SBAT ) ( LYRAMA ( )

  SBAT ) ( RC NEIBMA ( ) . SBAT EROCADOIMA

  SBAT ) ( SSIWSAMRAHP ENIPIDOLMA ( ) SBAT ) ( AVET ENIPIDOLMA ( )

  SBAT ) ( WOLMA ( ) SPAC IXOMA

  SBAT 578 AVET-VALCIXOMA - SPAC 03 LAXIRMA 03

  SBAT ENYDORCANA LEG TNEDANA '

  SBAT LINARFANA SBAT RS LINARFANA .. SPAC 5.0 DIRGANA 5.0

  SBAT LORTSANA SBAT C.F DEMAVONI ELOZORTSANA

  SBAT AVET ELOZORTSANA SBAT ) ( RUCORDNA ( )

  SPACOTSET NOXORDNA SBAT C.F QILEGNA '

  SBAT ) ( AVARA ( ) SBAT ) ( AIXOCRA ( )

  SBAT ) ( TPECIRA ( ) SBAT XEDIMIRA

  SBAT ) ( YLPIRA ( ) SPAC 05 TRA 05 SBAT ) ( CETORHTRA ( )

  STEHCAS LYRHTRA SBAT ) ( NEFOTRA ( )

 • XINTIB-LOCASA 3

  SBAT ) ( LOCASA ( ) SBAT C.F ) ( ATNESA ( ) SBAT XEPSA SBAT 005 NIRIPSA 005 SBAT OIDRAC NIRIPSA

  SBAT ) ( LAVISSA ( ) SBAT ) ( DNACATA ( )

  SBAT SULP DNACATA SBAT.C.F ) ( AVET NITATSAVROTA ( )

  SBAT ALPIRTA SBAT X TURIZTA X BAT OIGABUA

  SBAT ) ( NITNEMGUA ( ) SBAT GM578 DIB NITNEMGUA 578

  SBAT ) ( TEMADNAVA ( ) SBAT ) ( AIDNAVA ( )

  SBAT CNIZAVA PURYS CALIVA

  SPAC TFOS TRADOVA SPAC LINEZA SBAT IPOZA

  LEG LARO THGIN & YAD LEG YBAB ' & ' LEG LARO MUG YBAB '

  SPORD MIZYBAB SBAT ) ( LASOLCAB ( ) SBAT C.F ) ( EDULCARAB ( ) SEEGARD SINUKEB SBAT ARALEB

  SBAT ) ( AVET LIRPEZANEB ( ) SBAT .R.S 001 NERATEB ( . ). SBAT ENITSITEB

  SBAT AVET ENITSITEB SBAT LOSENTEB

  SBAT .R.S ETARBIFAZEB ( . ). SBAT ) ( DEMAVONI EDIMATULACIB ( )

  SBAT ) ( AVET EDIMATULACIB ( ) SBAT C.F EDIMACIB

  SPAC LIXORDOIB SBAT XINTIB

 • 4 NIDIMEC-TANOB

  SBAT TANOB SBAT NIMRODNOB

  SBAT SOFENOB SBAT NIRESNOB SBAT DEROCS NIXERB

  SBAT ALUMROF WEN SULP ETALOHCNORB SBAT AVET MALOZITORB

  SBAT 003 XIS-B 003 - NOITULOS MALOCCUB

  SPAC .C.E NOSEDUB SBAT ) ( RESABAC ( )

  SBAT 2 , 1 , 5.0 MIRTOBAC 2 , 1 , 5.0 STELPAC & SBAT ) ( XEDAC & ( )

  SBAT .C.E SSELICLAC SBAT MUICLAC SBAT D + MUICLAC

  SBAT & RIXILE NIVRENAMLAC & SBAT AVET SULP NATRASEDNAC

  SBAT ) ( RODNAC ( ) LOS LOSOHPAC

  SBAT ) ( ASLERPAC ( ) BAT ULGABRAC

  SBAT ) ( COLIDRAC ( ) SBAT NIRIPOIDRAC

  SBAT ) ( LARODRAC ( ) SBAT ETROF NIXODRAC

  SBAT .C.E AITRAC SBAT ) ( NOXXEDEVRAC ( )

  SBAT ) ( AVET LOLIDEVRAC ( ) SBAT ) ( XEDOSAC ( )

  SBAT MALFATAC SPAC ) ( ROLAFEC ( )

  SPAC ) ( TIVOFEC ( ) SBAT .C.F ) ( XARUFEC ( ) SPAC ) ( XOCLEC ( )

  SPAC ) ( ARBELEC ( ) SPAC ) ( TPECLLEC ( )

  SBAT ) ( IRTNESLEC ( ) STELPAC 004 NIDIMEC 004

 • NIMREPLOC-ETTEZAREC 5

  SBAT ETTEZAREC SBAT ) ( MIXOREC

  SBAT ) ( NACITREC ( ) SBAT ELBISREPSID ) ( NACITREC ( )

  SBAT ) ( XIPMAHC ( ) ' NOISNEPSUS SUOEUQA ETODOCRAHC '

  SBAT C.F ) ( SILAIC ( ) SBAT ) ( NARFIC ( )

  SBAT ) ( LIRALIC ( ) SBAT SULP LIRALIC SBAT DEROCS AVET SULP LIRPAZALIC

  SBAT ) ( AVET LIRPAZALIC ( ) SBAT XOLPIC SBAT C.F ) ( XELARPIC ( )

  SBAT ) ( LIMARPIC ( ) STELPAC & SBAT ) ( XEDORPIC & ( )

  SBAT ) ( AVET NICAXOLFORPIC ( ) SBAT C.F gm 521 SIGORPIC " 521 SBAT R .P NIDACRIC ( )

  SBAT DEROCS AVET MARPOLATIC SBAT SBATEPER ESANIRALC

  SBAT ) ( AVET NICYMORHTIRALC ( ) SBAT ) ( XENOLC ( )

  SBAT TIRINNOLC SBAT DOOLC

  SBAT AVET LERGODIPOLC SBAT & SPORD LARO LOXIPOLC & SBAT & PURYS LORBADOC &

  SBAT ) ( LOMACA-DOC ( ) - PURYS LOCAIAUG-DOC -

  SBAT LACIDOC SBAT C.F ) ( NAVOID-OC ( ) -

  SPAC .R.S SIVIDOC ( ) SBAT ENICIHCLOC

  PURYS ERAC-DLOC - SBAT & STELPAC XEDLOC & REDWOP DITSELOC SBAT LATOLOC SPAC NITALEG DRAH C.E NIMREPLOC

 • 6 LOMAXED-RIVIBMOC

  SBAT RIVIBMOC SBAT C.F TCATEPMOC SBAT R.E ) ( ATRECNOC ( )

  SBAT ) ( ROCNOC ( ) SBAT ) ( NITREVNOC ( ) SBAT ETATECA ENOSITROC

  SBAT ) ( NIDAMUOC ( ) SPAC ) ( NOERC ( ) SELUNARG ORCIM NOERC

  SBAT ) ( ROTSERC ( ) SPAC ) ( NAVIXIRC ( )

  SPAC ) ( ENATARUC ( ) SPAC ENITALEG TFOS ENIROPSOLCYC SPAC R.G ) ( ATLABMYC ( )

  SBAT ) ( NORPYC ( ) SBAT CETOTYC

  SPORD YBAB D SPORD 004 SPORD D 004

  SPAC ) ( C NICALAD ( )C SBAT PSERILAD

  SPAC 002 LONAD 002 SBAT TENIKED NOITULOS NITNED

  SBAT & PURYS & NOITULOS & SBAT C.E TPELAPED & & & SBAT .R.S ONORHC TPELAPED ( )

  SEEGARD NAXERPED SBAT ) ( NILARED ( )

  SBAT AMIRT - ENIDATAROLSED - SBAT C.F AVET ENIDATAROLSED

  SBAT ) ( AVET NISSERPOMSED ( ) SPAC ) ( RS LOTISURTED ( ) . SBAT ) ( ENOSAHTEMAXED ( )

  STELPAC LOMAXED STELPAC ERAC THGIN & YAD DLOC LOMAXED &

  PURYS EERF RAGUS & .VALF .BPSAR DIK LOMAXED PURYS .VALF .BPSAR PURYS DIK LOMAXED

  STELPAC SULP LOMAXED STELPAC MP LOMAXED .

  STELPAC ERAC THGIN & YAD SUNIS LOMAXED &

 • DEMLAPYCNE-NIERECAID 7

  SPAC AVET NIERECAID SBAT 53 ENAID 53

  SPAC MIRTAID SBAT ) ( ZAID

  SPAC ENILYNEBID SBAT LENORDID

  SBAT AMRAHP-NREK ANIXOGID " 52.0 - SBAT DC 042 MATALID DC 042 SBAT RS 021 MATALID RS 021

  SBAT ) ( AVET MEZAITLID ( ) SBAT C.F ) ( NAVOID ( )

  NOISNEPSUS & SBAT LYTPESID & STELPAC ETROF LYTPESID

  SBAT EDIZAIHTOSID SBAT ) ( AVET LIZEPENOD ( )

  SBAT RACIPOD SBAT XENITSOD

  SPAC 01 YXOD 01 SBAT NILYXOD SPAC TRADOUD 004B+SBAT NOTSAHPUD

  SBAT TIV-D - SPORD 002 TIV-D 002 -

  SBAT XALYSAE SBAT ) ( AXIBE ( )

  SBAT XANORDE SBAT TNARUDE

  SPAC R.E ) ( RX ROXEFE ( ) RX SBAT ) ( LORTALE ( )

  SBAT TELORTALE SBAT C.F ) ( SIUQILE ( )

  SBAT ALLE SBAT ) ( NIXORTLE ( )

  SPAC ) ( DNEME ( ) SPAC SCITEME

  SBAT YILIME SBAT ) ( XEDALANE ( ) SBAT ) ( LIRPALANE ( )

  SEEGARD DEMLAPYCNE '

 • 8 NELUMEF-NIMUTNE

  SBAT NIMUTNE SPAC NITUNAPE SBAT C.F ) ( RIVIPE ( )

  SPAC NITODRE SBAT LOSIMAGRE

  SPAC EGDEVIRE ' SBAT ) ( AVET-ORHTYRE ( ) -

  SBAT ) ( AVET MARPOLATICSE ( ) SBAT 53-ELLETSE 53 SBAT .C.F ) ( OTSE ( )

  SPAC TYCARTSE SBAT ) ( MEFORTSE ( )

  SBAT R.E ) ( AVET RE CALODOTE ( ) RE SBAT AVET CALODOTE

  SBAT ) ( NAPOTE ( ) SBAT R.E ) ( LX NAPOTE LX

  SBAT NOBRACUE SBAT .C.F ) ( SAERCUE ( ) SBAT ) ( XORYHTUE ( )

  SBAT ANAIVE SBAT C.F ARELPIVE

  SBAT ATSIVE SBAT & SPAC ) ( LOTIVE & ( ) SPAC ) ( NOLEXE ( )

  SBAT C.F ) ( EGROFXE ' STELPAC LODIXE

  SBAT ELBISREPSID ) ( EDAJXE ( ) ' SBAT LORTEZE

  SBAT C.F ) ( OMAF ( ) SBAT ) ( AVET ENIDITOMAF ( )

  BAT ARYPMAF

  SBAT ) ( TPANAF ( ) SBAT NYGISAF

  SBAT ) ( LIXOVAF ( ) SBAT C.F CIRUBEF

  SBAT C.F ARAMEF SBAT TENIMEF SBAT C.F LOZOMEF SBAT NELUMEF

 • XELIG-LOFIRREF 9

  SBAT LOFIRREF PU