49
Η προς Ρωμαίους Επιστολή ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εποπτικό υλικό αυτής της σειράς μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα περισσότερα γραφεία της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Ευρώπη και από τα «Online Shop» τους. Για να δείτε τον κατάλογο των γραφείων της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Ευρώπη και τo ηλεκτρονικό κατάστημά τους, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.teachkids.eu/gr και κάνετε κλικ στο «Χώρες». Copyright © 1990 European Child Evangelism Fellowship® Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, παγκοσμίως. (Χρησιμοποιείται με την άδεια). Το υλικό μπορεί να αναπαραχθεί μόνο για προσωπική, μη-κερδοσκοπική και μη-εμπορική χρήση. Για τα πλήρη στοιχεία των πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.teachkids.eu/gr

þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Η προς Ρωμαίους Επιστολή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εποπτικό υλικό αυτής της σειράς μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα περισσότερα γραφεία της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Ευρώπη και από τα «Online Shop» τους. Για να δείτε τον κατάλογο των γραφείων της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Ευρώπη και τo ηλεκτρονικό κατάστημά τους, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.teachkids.eu/gr και κάνετε κλικ στο «Χώρες».

Copyright © 1990 European Child Evangelism Fellowship® Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, παγκοσμίως. (Χρησιμοποιείται με την άδεια). Το υλικό μπορεί να αναπαραχθεί μόνο για προσωπική, μη-κερδοσκοπική και μη-εμπορική χρήση. Για τα πλήρη στοιχεία των πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.teachkids.eu/gr

Page 2: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

τ α παιδιά χρειάζονται τη διδασκαλία από τα διηγηματικά μέρη· της Αγίας Γ ραφής. , Ο μ ως τα παιδιά χρειάζονται επίσης να διδαχθούν τις θαυμάσιες αλήθειες που μας έχουν δοθεί από το Θεό στις επιστολές της Καινής Διαθήκης. Αυτά τα μαθήματα αποτε­λούν uια ποοσπάθεια να εΕnνπθούν υε απλό

' τρόnο

. κάn

-�ιες . � πό,. ·��ς- -�i-ι��

δαιότερες διδασκαλίες που ο από­στολος Παύλος διακηρύττει στην επιστολή προς Ρωμαίους.

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα Κυριακά σχολεία, σε Βιβλικές γιορτές, Βιβλικές κατα­σκηνώσεις και σε παιδικά συνέδρια, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα παιδιά. Θα μπορούσαν "να διδαχθούν σε έξι ( βδομάδες, αν και κάποια από τα μαθήματα μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη, όταν κρίνετε πως είναι πολύ μεγάλα να δίδαχθούν μέσα σε μία μέρα. Στο τέλος του βιβλίου έχει συμπεριληφθεί ένα μικρό σκετς με θέμα τη δικαίωση. Θα μπορούσε ίσως να παρουσιαστεί στους γονείς, στο τέλος της σειράς.

Στην αρχή κάθε μαθήματος υπάρχουν κι άλλες προτάσεις για ανάλογες δραστηριότητες. Αυτές θα σας φανούν χρήσιμες, αν χρησιμοποιήσετε αυτά τα μαθήματα σε βιβλικές κατασκηνώσεις, σε παιδικά συνέδρια και σε τάξεις Κυριακού σχολείου, αν έχετε επαρκή χρόνο στη διάθεσή σας, ώστε να συμμετέχουν και τα παιδιά. Μια γενική αρχή της διδασκαλίας είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν και οι ίδιο�. παρά όταν ακούν ή βλέπουν μόνο.

Αυτό το βιβλίο δεν έχει σκοπό να σας βοηθήσει να διδάξετε ολόκληρη την επιστολή προς Ρωμαίους. Αυτό θα ήταν απίθανο να γίνει σε έξι σύντομα μαθήματα. Έχει γίνει μια διαλογή μερικών σημαντικών θεμάτων με τα οποία ασχολείται ο απόστολος Παύλος και ακολουθούν την εξέλιξη της διδασκαλίας του.

1 (

Καταδίκη Κεφάλαια: 1, 2 και 3 Δικαίωση 4 και 5 Α yίασμός μέσω της υπηρεσίας του Αγίου Πνεύματος 7 και 8 Εκλογή 9, 10 και 11 Το σώμα του Χριστού (η Εκκλησία) Χριστιανική υπηρεσία

12 13, 14 και 15

Στο τέλος. κάθε μαθήματος υπάρχει μια σελίδα από εδάφια - κλειδιά, την οποία θα μΠορούσατε να φωτοτυπήσετε και να μοιράσετε μία σε κάθε μαθητή, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τη διδασκαλία της Γ ραφής.

Τα δύο πρώτα μαθήματα είναι περισσότερο ευαγγε�ιστικά και τα τέσσερα τελευταία είναι περισσότερο για τη διδασκαλία των πιστών παιδιών. Πέρα απ' όλα αυτά, ένα μάθημα όπως το τελευταίο που αναφέρεται στην υπηρεσία, θα μπορούσε να διδαχθεί σε παιδιά μη σωσμένα, βοηθώντας τα να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να υπηρετούν το Χριστό παρά μόνο αν Τ ον εμπιστευτούν ως Σωτήρα τους. Όταν δέχονται το Χριστό μέσα στην καρδιά τους δε γίνεται μόνο μια αλλαγή στη θέση τους απέναντι στο Θεό, αλλά ι::"Πιn'λι:.'n\ι ιιιn nλ λn\m πτn πιιιιnc-nιιl'\nnlw - •• ,.. ... ,, ..... "" ... tA'",... ..... '"'"'--τ•ι '""••ι "'.., ..,. ... ιι,..,.., .. ψ""t-'"""'

τους προς τους άλλους. Είναι καλό τα παιδιά να μάθουν τι συμβαίνει όταν εμπιστεύονται το Χριστό.

Να είστε ηάντα έτοιμοι να καλύψετε τις πνευματικές ανάγκες των μη σωσμένων παιδιών της τάξης. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εσύ ως δάσκαλος, είσαι διαθέσιμος να τα βοηθήσεις και να τα συμβουλέψεις όταν έχουν κάποιες αποριες.

Στα τελευταία μαθήματα αυτής της σειράς, που είναι για τα αναγεννημένα παιδιά, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύντομη παρουσίαση του Ευαγγελίου σε κάποια άλλα μέρη του προγράμ-ματος. Για παράδειγμα, μπορείτε να δώσετε ένα σύντομο εποπτικό μάθημα, κάτι σαν το "βιβλίο χωρίς λόγια", ή να τραγουδήσετε με τα παιδιά κάποιους ευαγγελιστικούς ύμνους.

Page 3: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Μετά από ένα τραγούδι όπως το "Χαρούμενα νέα πως ο Χριστός για μενανε πέθανε στο σταυρό", θα μπορούσατε να πείτε κάτι σαν κι αυτό:

"Σ' αυτήν την τάξη υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν έχουν ακόμα δεχθεί το Χριστό ως Σωτήρα τους. · Οπως λέει όμως και αυτό το τραγούδι, αν πιστέψουν μπορούν να σωθούν και να ζουν για πάντα στον ουρανό με το Χριστό. Μπορεί να μην έχεις ζητήσει ακόμη από το Χριστό να σε σώσει, όμως aνησυχείς για τις αμαρτίες σου και θέλεις να απαλλαγείς απ' αυτές.

Ίσως να μην είσαι σίγουρος για το πώς να κάνεις αυτό το βήμα. Λοιπόν, να ξέρεις ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σου, έτοιμος να σε βοηθήσω μ' όποιον τρόπο μπορώ. Σήμερα, μετά το μάθημα, όταν οι άλλοι βγουν έξω, θα μπορούσες να μείνεις στη θέση σου. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν σου έλεγα προσωπικά πώς μπορείς να δεχθείς τον Κύρω Ιησού Χριστό ως ,δικό σου Σωτήρα".

Η προσευχή μου είναι αυτά τα μαθήματ? να σας βοηθήσουν να παρουσιασετε στα παιδιά "το Ευαγγέλιο του Θεού σε σχέση με το Γιο Του τον Κύριό μας Ιησού Χριστό", έτσι ώστε, τα παιδιά να μπορέσουν να σωθούν και να στερεωθούν στην πίστη (Ρωμαίους t·1, 3, 11 και 16).

Paul Reid Υπεύθυvος της Κίvησης για τη

Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση του Παιδιού στηv /σπαvία

2 (

ΜΑθΗΜΑΙ

•' Ενοχος•, λέει ο Δικαστής

Βιβλικές Παραπομπές: Αυτό το μάθημα συνοψίζει τη διδασκαλία των κεφαλαίων 1-3 της προς Ρωμαίους επιστqλής. Θα ήταν καλό για το δάσκαλο να διαβάσει και τα τρία κεφάλαια, αλλά ειδικότερα το 3:9-26, το οποίο μας δίνει τα κύρια συμπεράσματα.

Κεντρική αλήθεια {ΚΑ): Μπροστά στο Θεό, τον Παντογνώστη και Δίκαιο Κριτή, είμαστε όλοι αμαρτωλοί.

Εφαρμογή για τα μη πιστά παιδ.ιά (ΕΜΠ): Απομακρυνθείτε από την αμαρτία και δεχθείτε τη συγχώρηση που ο Θεός σάς προσφέρει.

Εφαρμογή για τα πιστά παιδιά (ΕΠΠ): Δώστε το Ευαγγέλιο σ' αυτούς που είναι ένοχοι εξαιτίας της αμαρτίας.

Δάσκαλε, αν είναι δυνατόν, να έχεις έτοιμη για τα παιδιά μια λίστα αιτημάτων 'για προσευχή από κάποια ιεραποστολή που εργάζεται ανάμεσα στους Ιουδαίους.

Εδάφιο γι' αποστήθιση: ''Ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το ευαγγέλιό μου " (Ρωμαίους 2:16).

(Πα τα μικρότερα παιδιά απλώς διδάξτε ,Ό Θεός θα κρίvει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις τωv αvθρώπωv'}.

Page 4: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή: Η ευχαρίστηση ενός καλού βιβλίου

Εικόνα I - 1: Η προς Ρωμαίους επι-στολή είναι ένα. υπέροχο βιβλίο, γιατί γράφτηκε κάτω aπ' την καθοδήγηση του Θεού.

Εικόνα I - 2: Τι συμβαίνει σ' ένα δικαστήριο; Ο Θεός είναι ο Δίκαιος Κριτής των ανθρώ­πων.

Εικόνα I - 3: Ο Θεός λέει πως αυτοί που δεν έχουν δεχτεί τον άγιο Λόγο Του, είναι το ίδιο ένοχοι γιατί δεν αναγ­νωρίζουν και δεν δοξάζουν Αυτόν ως το Δημιουργό του κόσμου. (ΚΑ) (ΕΠΠ) � '

Εικόνα I - 4: Οι Ιουδαίοι είναι επίσης ένοχοι γιατί δεν έχουν υπακούσει στο Λόγο του Θεού που τους έχει δοθεί. (ΚΑ) (ΕΠΠ)

Εικόνα I - 5: Όλοι είναι ένοχοι μπρο­στά στο Θεό. (ΚΑ) (ΕΜΠ)

Εικόνα I - β: Δύο αδέλφια παίρνουν διαφορετικούς δρόμους.

Εικόνα I - 7: Ο δικαστής καταδίκασε τον ίδιο του τον αδελφό ως ένοχο για κάποιο παράπτωμα, αλλά τελικά πληρώνει ο ίδιος το πρόστιμο.

- Εικόνα I - 8: Ο Θεός λέει πως όλοι είμαστε ένοχοι, αλλά μέσω του Ιησού Χριστού πληρώ­νει ο ίδιος την ποινή. (ΚΑ) (ΕΜΠ)

3

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΣΚΕΤΣ: Στο τέλος αυτού· του εγχειριδίου δίνεται ένα σκετς το οποίο μ tτορούν να παρουσιάσουν τα · παιδιά μετά το τέλος των έξι μαθημάτων.

Για την πρώτη εβδομάδα βγάλτε φωτοτυπίες του εγχειριδίου για τα παιδιά της ομάδας σας και μπορείτε να διαμοpφώσετε τους ρόλους για τις σκηνές 1, 2 και 3.

Θα χρειαστείτε ο_χτώ παιδιά· έναν αφηγητή, Κέβιν, Τζακ, κύριος Τοντ, πρώτο αστυνομικό, δεύτερο αστυνο­μικό, την κυρία Στιούαρτ και τη γραμ­ματέα τοu δικαστηρίου.

Δώστε τους μεγαλύτερους ρόλους σε παιδιά που μπορούν να τους χειριστούν. Διαλέξτε τους μικρότερους ρόλους για τους πιο ντροπαλούς ή τους μικρότερους μαθητές. (Θυμηθείτε ότι υπάρχουν παρακάτω δύο σημαvτικοί ρόλοι για κορίτσια).

Ξεκινήστε να διαβάζετε το σκετς με την ομάδα σας. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αρχίσουν να μαθαίνουν τους ρόλους. Κάθε βδομάδα μπορείτε να διαβάζετε το σκετς και να κάνετε πρόβα. Καθώς το κάνετε αυτό, διδάσκετε τις αλήθειες της δικαίωσης στα παιδιά.

KOYIZ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: Αυτό δίνεται στο τέλος κάθε μαθήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το μάθημα αυτής της βδομάδας ή στην επόμενη συνάντησή σας. Έχει τη μορφή ενός σταυρόλεξου. Αντιγράψτε αυτό το σταυρόλεξο σ' έναν πίνακα ή σε μια μεγάλη κόλλα (50 εκ. Χ 70 εκ). Ζητήστε από τα παιδιά να έρθουν και να συμπληρώσουν τις λέξεις με κιμωλία ή μαρκαδόρο (όχι ανεξίτηλο).

Ένας άλλος τρόπος είναι να βγάλετε φωτοτυπίες του παζλ και να αφήσετε κάθε μαθητή να δουλέψει μόνος του ή να δουλέψουν σε ζευγάρια.

Page 5: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

EIKONA I -1

Αναρωτιέμαι, θα μπορούσατε να μου πείτε ποιος έγραψε αυτό το βιβλίο; Σκεφτείτε καλά, γιατί υπάρχουν δύο απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο την ανάσταση και την ανάληψη το� Ιησού Χριστού στον ουρανό. Ο ολοκληρωμένος τίτλος του βιβλίου είναι "επιστολή του Παύλου προς Ρωμαίους". Επιστολή σημαίνει "γράμμα" και ο Παύλος το έγραψε στους Χριστιανούς της Ρώμης. Ίσως να έγραψε το βιβλίο από την Κόρινθο κατά τη διάρκεια της τελευταίας του επίσκεψης εκεί.

Όμως πώς ήξερε τι να γράψει στο γράμμα; Η υπέροχη απάντηση σ' αυτήν τη� ερώτηση είναι πως ο Θεός το_v οδηγησε με το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε κάθε τι που έγραψε ήταν τέλειο και δεν υπήρχαν καθόλου λάθη. Και ό,τι έγραψε στην '13εργαμηνή ήταν ακριβώς ό,τι ο

Θεος ηθελε να πει στους ανθρώπους στη Ρώμη και σε μας. Όλοι οι συγγραφείς της Βίβλου έγραψαν μ' αυτόν τον τρόπο, τέλεια οδηγημέVοι από το Θεό. Λέμε πως ήταν

·εμπνευσμένοι από το Θεό (Β' Πμόθεο 3:16, Β' Πέτρου 1:21). Γι' αυτό ονομάζουμε τη Βίβλο ''ο Λόγος του Θεού". Όλα τα άλλα βιβλία γράφτηκαν από

.ανθρώπους. Η �ίβλος είναι το μόw

βιβλιο που συγγραφεας του είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, με κάποιον τρόπο, η Ρωμαίους γράφτηκε από τον Π αύλο. Όμως με πιο θαυμαστό τρόπο γράφτηκε από τον ίδιο το Θεό. Τι μας λέει ο Θεός σ' αυτό το βιβλίο; Θα το ανακαλύψουμε αυτό σήμερα και στις επόμενες συναντήσεις που θα έχουμε.

EIKONA 1 -2

Στα η�ία πρώτα κεφάλαια της Επιστολης προς τους Ρωμαίους Χριστιανούς, ο Παύλος οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα, εξηγεί μια σκηνή ενός δικαστηρίου. Αναρωτιέμαι, έχετε δει ποτέ κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση ή έχετε διαβάσει για κάποιον που να βρίσκεται σε δικαστήριο κc;ιτηγοι;ούμενος για κάποιο αδίκημα; Ειμαι σι γουρος πως ναι.

4

Εκεί στέκεται κάποιο πρόσωπο που κατηγορείται για διάρρηξη ή ίσως για επίθεση σε κάποιους και κλοπή. Αρκετοί άνθρωποι πηγαίνουν στο δικαστήριο για να πουν τι ξέρουν ή είδαν για το αδίκημα. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται μάρτυρες. Ίσως κάποιοι απ' αυτούς να είδαν τον κατηγορούμενο να πράττει το αδίκημα. Υπάρχει ο δικαστής που πρέπει να αποφασίσει αν ο κατηγορούμενος είναι ένοχος ή αθώος. Οι δικαστές είναι συνήθως καλοί άνθρωΠοι που παίρνουν σοφές αποφάσεις, αφού εξετάσουν όλες τις αποδείξεις που έχουν παρουσιαστεί και τη συζήτηση που έχει γίνει. Όμως περιστασ"ιακά μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος και να αφήσουν ελεύθερο κάποιον ένοχο ή να δικάσουν κάποιον αθώο νομίζοντας ότι έκανε κάτι φρικτό. Οι δικαστές είναι άνθρωποι και δεν μπορούν να ξέρουν πάντα σίγουρα τι έγινε. Σε κάποιες χώρες οι δικαστές είναι σκληροί και ανειλικρινείς και τιμωρούν ανεξέλεγκτα αθώους ανθρώ­πους γιατί δωροδοκούνται μυστικά για να το κάνουν.

Ο Παύλος εξηγεί στ_ο βιβλίο των Ρωμαίων πως υπαρχει κάποιο δικαστήριο πολύ πιο σημαντικό απ' αυτά που μπορεί να βλέπετε στην τηλεόραση ή να διαβάζετε στις εφημερίδες. Ξέρετε ποιος είναι ο δικαστής; Ο Θεός. Και ποιος είναι αυτός που στέκεται μπροστά Του για να ακούσει την απόφαση; Ο καθένας από μας - όλοι οι άνθρωποι του κόσμου στέκονται ενώπιον του Θεού.

Ωστόσο ο Θεός δεν είναι σαν τους aνθρώπινους δικαστές που δεν γνωρίζουν πάντα όλα τri γεγονότα. Ο Θεός ξέρει τα πάντα που εσείς κι εγώ έχουμε κάνει. Δεν. υπάρχει τίποτα που να μπορείτε να κρύψετε απ' Αυτόν.

Ίσως κάποιες φορές να κατορθώνετε να κρύβετε από τη δασκάλα ή τους γονείς σας τις άσχημες πράξεις που κάνετε, όμως ο Θεός μπορεί να δει στο βάθος της καρδιάς σας. Η Γραφή λέει: (δάσκαλε πες στα παιδιά vα διαβάσουν το Ρωμαίους 2:16) ''Ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων".

Page 6: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Αυτό σημαίνει ότι κάποια μέρα ο Θεός θα εξετάσει τις πράξεις του κάθε ανθρώπου που έχει ζήσει εδώ στη γη. Θα εξεταστούν ακόμη και οι κρυφές σου πράξεις. Ο Ιησούς Χριστός θα έχει την εξουσία να καταδικάσει όλους αυτούς που είναι ένοχοι. Ο Θεός είναι απόλυτα δίκαιος και δε μπορεί να κάνει λάθος. Έτσι λοιπόν, καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό για να ακούσουμε την απόφασή Του για μας, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι η μόνη δίκαιη και σωστή.

EIKONA 1-3

Ας σκεφτούμε κάποιους ανθρώπους που ζούνε σε μακρινές χώρες, για παράδειγμα στις ζούγκλες της Βόρειας Αμερικής. Δεν έχουν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Ίσως δεν έχουν ακούσει ποτέ για κάποιον αληθινό Θεό. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε κάποια εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας:

Είναι καλοί άνθρωποι; Ευχαριστούν το Θεό; Είναι έτοιμοι να πάνε στον παράδεισο; Είναι αμαρτωλοί ή είναι αθώοι;

Αν ρωτούσαμε τη γνώμη αρκετών ανθρώπων γύρω μας ίσως να παίρναμε την εξής απάντηση: "Φυσικά και είναι αθώοι. Ζουν όπως μπορούν. Ο Θεός σίγουρα δε θα περίμενε απ' αυτούς να ζήσουν καλύτερα απ' όσο μπορούν". Ας ακούσουμε τι λέει ο Θεός, Αυτός που είναι ο δικαστής που ποτέ δεν κάνει λάθη. Ο Θεός λέει πως είναι ένοχοι (Ρωμαίους t·20) "Δεν έχουν καμιά δικαιολογία" . Είναι αυτό δυνατό; Ναι, και ο Παύλος εξηγεί γιατί �ίναι ένοχοι.

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων - αστέρια, θάλασσα, βουνά, δέντρα, λουλούδια - τα έχει πλάσει όλα Αυτός. Όταν κ οι τάζουμε όλα αυτά τα θαυμάσια του κόσμου, ο Θεός μάς μιλάει. Είναι σαν να μας λέει: "Κοιτάξτε, δε μπορείτε να με δείτε, έτσι δεν είναι; Όμως μπορείτε να δείτε όλα τα θαυμάσια πράγματα που έχω κάνει. Καθώς τα κοιτάζετε, ξέρετε πως είμαι ένας σπουδαίος και δυνατός Θεός.

5

Παρ' όλο που είμαι aόρατος (δε μπορείτε να με δείτε),. θα έπρεπε να με δοξάζετε (να αναγνωρίζετε τη μεγάλη μου δύναμη). Θα έπρεπε να με λατρεύ�τε και να με ευχαριστείτε για όσα έχω κάνει)'. Όμως ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό (Ρωμαίους t·21). ·"Γιατί, ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασaν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τοίις ακολούθησε λαθεμένο δρόμο, � και η aσύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης".

Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος έγινε περήφανος και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο απ:ό το Θεό. Αντί να δοξολογεί το μεγάλο, αληθινό Θεό, ο άνθρωπος έφτιαξε εικόνες από ξύλο και πέτρα, ζώα και πουλιά χαραγμένα σε πέτρα και τα αποκαλούσε θεούς του. Έτσι, ··ο αληθινός και ζωντανός Θεός λέει πως είναι ένοχοι και δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την άγνοια και την ανυπακοή τους.

Δε μ π ορούν να πάνε στον ουρανό έτσι όπως είναι. Μερικοί από σας, παιδιά, είστε Χριστιανοί και αγαπάτε αληθινά τον Θεό. Νιώθετε άσχημα όταν σκέφτεστε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους σ' όλο τον κόσμο που αμαρτάνουν ενάντια στο Θεό; Συνειδητοποιείτε πως δεν μπορούν να πάνε στον ουρανό, παρά μόνο αν ακούσουν το Ευαγγέλιο και δεχθούν το Χριστό ως Σωτήρα τους; Δε θα ήταν θαυμάσιο αν μια μέρα γινόσασταν ιεραπόστολοι για να μεταφέρετε το Λόγο του . Θεού σ' αυτούς τους ανθρώπους; Είστε πρόθυμοι να πάτε οπουδήποτε για :χ8Ρη Του; Α ν είστε, πείτε το σ' Αυτόν. 'Αν ο Θεός δείχνει σε σας και σε μένα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και απομακρυσμένοι απ' Αυτόν, είναι για να μας ενθαρρύνει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε σ' αυτούς το Ευαγγέλιο.

EIKONA Ι- 4

Ίσως κάποιοι άνθρωποι στη Ρώμη που διαβάζανε το γράμμα που τους είχε στείλει ο Απόστολος Παύλος να σκέφτηκαν: Ναι, είναι αλήθεια.

Page 7: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που δεν ξέρΟυν τον αληθινό θεό, αλλά εμείς οι Ιουδαίοι είμαστε διαφορετικοί (διαβάστε Ρωμαίους 2:17}. Ο Παύλος έγραφε για τους Ιουδαίους που νόμιζαν ότι η πίστη τους τούς έκανε σωστούς απέναντι στο θεό. Έλεγαν:- γνωρίζουμε το θεό και έχουμε την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε αθώοι και είμαστε στο δρόμο του θεού. · Ο θεός είναι πολύ ευχαριστημένος μαζί μας. Τι λέει όμως ο αληθι vός θεός και σοφός κριτής για τους Ιουδαίους; Λέει "Είναι και αυτοί ένοχοι" (διαβάστε Ρωμαίους 3:9) "και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί. .. είναι όλοι αμαρτωλοί". Γιατί ο θεός κηρύττει πως είναι και οι Ιουδαίοι ένοχοι; Γιατί ξέρουν το Λόγο του θεού αλλά δεν υπακούν σ' αυτόν (Ρωμαίους 2:13).

Υπάρχουν σήμερα ιεραπόστολοι ειδικά για τους Ιουδαίους που τους εξηγούν ότι μπορούν να σωθούν μόνο αν πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό και Τον δεχθούν ως Σωτήρα τους. Εσείς που είστε πιστά αγόρια και κορίτσια, μπορείτε να . βοηθήσετε να. δοθεί το Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους, αν προσεύχεστε για τις ιεραποστολές που εργάζονται ανάμεσά τους. Έχω μια μικρή σελίδα με αιτήματα : προσευχής από μια ιεραποστολή που εργάζεται ανάμεσα στους Ιουδαίους. Αν θα θέλατε να προσευχηθείτε γι' αυτούς, ελάτε σε μένα μετά το μάθημα και θα σας πω περισσότερα γι' αυτούς, δίνοντάς σας αυτό το φυλλάδιο, έτσι ώστε να μπόρείτε να προσεύχεστε στο σπίτι σας γι' αυτό το θαυμαστό έργο.

EIKONA Ι- 5

Καθώς 'ο θεός κοιτάζει αυτόν τον μεγάλο κόσμο, είναι πολύ λυπημένος, καθώς άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, δεν τον έχουν υπακούσει. Δεν έχουν κάνει το σωστό. Δεν έχει σημασία από ποια χώρα κατάγεσαι: Βραζιλία, Μεξικό, Κίνα, Νιγηρία, Γαλλία, Ιρλανδία ή Ελλάδα. Δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, μικρός ή μεγάλος. Άκουσε τι λέει ο θεός για τον καθένα από μας:

6

"Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ούτε ·ένας. Γιατί Θλοι " · αμάρτησαν και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του θεού" (Ρωμαίους 3:10, 23). Αυτό σημαί­νει ότι δεν είμαστε καθαροί και τέλειοι όπως μας θέλει ο θεός. Ο θεός μάς έχει πει μέσα στη Γ ραφή με ποιο τρόπο πρέπει να ζούμε. Να Τον αγαπάμε με όλη την καρδιά μας και να αγαπάμε τους άλλους όπως τον εαυτό μας.

')

Εμείς συχνά αγαπάμε άλλα πράγματα, όπως · την τηλεόραση, τα σπορ, τα χρήματα ή ακόμη και τους φίλους μας περισσότερο απ' ό,τι αγαπάμε τον θεό. Πολύ συχνά δεν αγαπάμε τους άλλους όπως θά 'πρεπε. Μπορείς να. σκεφτείς λάθη που έχεις κάνει; Π.χ. μίσος για κάποιο άλλο αγόρι ή · κορί�σι, άσχημα λόγια που έχεις πει στη μητέρα σόυ, βρώμικες σκέψεις που τριγυρίζουν στο μυαλό σου; Ναι, ο θεός τα βλέπει όλα.

Ξέρεις πως ό,τι λέει ο θεός είναι αλήθεια. Η Αγία Γ ραφή λέει ότι κι εσύ είσαι αμαρτωλός και σου αξίζει να

-τιμωρηθείς. Αλλά ο θεός δε θέλει να σε τιμωρήσει για τις αμαρτίες σου. Είνaι αλήθεια ότι ο θεός είναι άγιος και αγνός και μισεί την αμαρτία, όμως σ·

� αγαπά και θέλει να σε συγχωρήσει. Έδωσε-το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει για τις αμαρτίες σου. Α ν σήμερα ζητήσεις απ' το θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, υπόσχεται ότι θα το κάνει.

Αν θέλεις να απαλλαγείς από τις αμαρτίες σου, αλλά ίσως δεν είσαι σίγουρος για το πώς θα γίνει αυτό, μπορείς να παραμείνεις μετά το μάθημα μέσα στην αίθουσα ·-ενώ τα υπόλοιπα παιδιά θα φεύγουν. Απλώς έλα και κάθησε σε μια απ' αυτές τις καρέκλες εδώ μπροστά, έτσι ώστε να ξέρω πως θέλεις να σε βοηθήσω. θα είμαι εδώ και θά 'θελα να σου δείξω μέσα απ' την Αγία Γραφή, πώς μπορείς σήμερα να δεχθείς τη συγχώρηση που χαρίζει ο θεός. Αλλά, πώς μπορεί ο θεός να είναι άγιος και δίκαιος και ωστόσο να μας συγχωρεί; Επιτρέψτε μου να σας το εξηγήσω· αυτό λέγοντάς σας μια ιστορία, η οποία όμως δεν υπάρχει μέσα στη Βίβλο.

Page 8: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

EIKONA Ι- 6

Ήταν κάποτε δυο αδέλφια, ο Κέβιν και ο Τζακ Μάθιους. Αγαπούσε πολύ ο ένας τον άλλον και έπαιζαv πολύ μαζί, όμως κάπου - κάπου μάλωναν και λιγάκι, όπως κάνουν άλλωστε όλα τ' αδέλφια. Τ α χρόνια πέρασαν κι αυτοί μεγάλωσαν και ακολούθησαν διαφορετικές κατευ­θύνσεις στη ζωή τους.

Ο Τζακ δούλευε σκληρά στο σχολείο, πέραόε τις εξετάσεις του, πήγε στο πανεπιστήμιο και τελικά έγινε δικα­στής. Ήταν ένας καλός, δίκαιος δικαστής και έγινε γνωστός σ' ολόκλη­ρη τη χώρα. Έγινε, επίσης, αρκετά πλούσιος κι έχτισε ένα όμορφο σπίτι όπου ζούσε με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Ο Κέβιν, ο άλλος αδελφός, ήταν πολύ τεμπέλης. Ποτέ δεν τον ενδιέφερε το διάβασμα στο σχολείο κι έτσι άρχισε να αποτυγχάνει στις εξετάσεις του. Όταν τελείωσε το σχολείο ήταν τόσο τεμπέλης και κακομαθημένος που δεν κατόρθωνε να παραμείνει στις δουλειές που έβρισκε. Κάποια μέρα έχασε τη δουλειά τoL,J και για να βρει · λεφτά, άρχισε να κλέβει. Στην αρχή έκλεβε μικρά πράγματα, αλλά με τον καιρό η κατάσταση χειροτέρεψε.

·

Μια μέρα έκλεψε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από το ταχυδρομείο. Όμως, κάποιοι άνθρωποι τον αναγνώρισαν και αργότερα τον συνέλαβε η αστυνομία. Τ Ον οδήγησαν στο δικαστήριο όπου κατηγορήθηκε ως κλέφτης.

EIKONA Ι- 7

Όταν ο Κέβιν βρέθηκε μπροστά στο δικαστή, κοίταξε ψηλά και με μεγάλη έκπληξη κατάλαβε πως ο δικαστής ήταν ο αδελφός του, ο Τζακ. Αλλά και ο δικαστής αναγνώρισε τον άνδρα που στεκόταν μπροστά του ότι ήταν ο αδελφός του, ο Κέβιν. Ακόμη και κάποιοι άνθρωποι στην αίθουσα κατάλαβαν ότι ήταν αδέλφια. Είχαν το ίδιο επίθετο, Μάθιους. Κάποιοι άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ τους: "Τι θα γίνει τώρα";

7

. Οι μάρτυρες εξήγησαν: ό,τι είχαν δει. Ο αστυνόμος παρουσίασε τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε. βρει. Ο Τζακ, ο δικαστής, σκεφτόταν τι έπρεπε να κάνει. 'Έίναι φανερό πως ο Κέβιν είναι ένοχος γι' αυτήν την πράξη. τι πρέπει να κάνω; Να τον αφήσω ελεύθερο επειδή είναι αδελφός μου,; Όχι, δε θα μποiJΟύσα να το κάνω aυτό. Είμαι ο ·δικάστής και πpέπει να είμαι δiκaιος. Πρέπει να τιμωρώ αυτούς που κάνουν λάθηΙ Να τον τιμωρήσω όπως του αξίζει; Αλλά πώς θα το κάνω αυτό στον αδελφό μου, τ:ον οποίο αγαπώ τόσο πολύ;': ·

Οι άνθρωποι που ήταν στην αίθουσα περίμεναν να ακούσουν ποια απόφαση θα . έβγαζε ο δικαστής. Τελικά, στο τέλος της δίκης, ο δικαστής είπε στον Κέβιν: "Είσαι ένοχος. Σε διατάζω να πληρώσεις το πρόστιμο των 100.000 δρχ. αλλιΦς θα πας φυλακή για πέντε μήνες". Ένας ψίθυρος ακούστηκε από το ακροατήριο, γιατί θεώρησαν πως η. τιμωρία ήταν αυστηρή. Ήξεραν ότι ο Κέβιν δε θα μπορούσε να πληρώσει. Όμως ο δικαστής σηκώθηκε και προ­χώρησε προς το μέρος του αδελφού του. Έβγαλε απ' την τσέπη του το πορτοφόλι του και · έδωσε στο δικα­στήριο τα χρήματα. Τώρα ο Κέβιν ήταν ελεύθερος γιατί ο αδελφός του που τον αγαπούσε, πλήρωσε το πρόστιμο γι' αυτόν.

Ο Θεός έκανε πολύ περισσότερα για μας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Παύλος εξηγεί όtι ο Θεός που είναι αληθινός και δίκαιος έπρεπε να καταδικάσει τις αμαρτίες μας, όμως παράλληλα, δείχνοντας τη μεγάλη αγάπη Του, έστειλε το Γιο Του να σταυρωθεί και να πληρώσει Αυτός για όλες τις αμαρτίες που έχουμε κάνει. "Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του στον έσχατο καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι δίκαιος και δικαιώνει όσους πιστεύουν στον Ιησού". (Ρωμαίους 3:26). Ο Θεός έδειξε πόσο σωστός και δίκαιος είναι, καταδικάζοντας την αμαρτία. Όμως έστειλε το Γιο Του, τον Iησού Χριστό, να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Όταν εμπιστεύεσαι τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο Θεός σε αναγνωρίζει ως δίκαιο.

Page 9: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΕΙΚΟΝΑ Ι- 8

Ο θεός είπε για τον καθένα από μας: "Είστε αμαρτωλοί. Έχετε κάνει πολλά λάθη. Έχετε παρακούσει τους νόμους που υπάρχουν στη Βίβλο. Σας αξίζει να τιμωρηθείτε, να πεθάνετε και να μείνετε για πάντα έξω από την παρουσία μου". Όμως ο θεός πήρε ο ίδιος την τιμωρία. Έδωσε το Γιο Του το. μονογενή, τον Κύριο Ιησού Χριστό, να πεθάνει στο σταυρό για τις δικές μας αμαρ-:rίες, για τα δικά μας λάθη. Όπως ο δικαστής, έτσι κι Αυτός πλήρωσε μια φοβερή τιμωρία, γιατί μας αγάπησε τόσο πολύ! Τώρα που ο Ιησούς Χριστός έχει πληρώσει τα πάντα για μας πάνω στο σταυρό, ο θεός μπορεί να μας συγχωρήσει. Είναι όπως αυτό που έκανε ο Τζακ, όταν άφησε τον Κέβιν ελεύθερο, παρ' όλο που ήταν κλέφτης και είχε κάνει κάτι κακό, αφού πρώτα πλήρωσε ο ίδιος το πρόστιμο. Αν δεν έχεις απαλλαγεί απ' την αμαρτία σου και δεν έχεις δεχθεί το Χριστό ως Σωτήρα σου, ζήτησέ Του τώρα να σε συγχωρήσει και να σε καθαρίσει απ' όλες τις αμαρτίες σου. "Γιατί ο θεός θα κρίνει τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων". Εμπιστεύσου τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, ώστε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ ΠΡΩΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

1 . Ποιος ήταν ο άνδρας που έγραψε την επιστολή προς Ρωμαίους;

2. Τι έκανε ο θεός για vα μπορέσει ο Παύλος να γράψει ακριβώς ό,τι Αυτός ήθελε να διαβάσουν οι Χριστιανοί στη Ρώμη; Τόν ... να γράψει.

3. Οι ειδωλολάτρες στις ξένες χώρες είvαι ένοχοι ή αθώοι;

4. Οι Ιουδαίοι είναι επίσης ένοχοι, γιατί, αν και γνωρίζουν την Παλαιά Διαθήκη, δεν ...

5. Συμπληρώστε αυτό το εδάφιο "Όλοι έχουν ... και στερούνται τη δόξα του θεού.

6. Ο θεός είναι ο κριτής όλου του κόσμου. Είναι πάνσοφος και ολοκληρωτικά ...

7. Ο θεός είναι δίκαιος, αλλά είναι ακόμη και θεός γεμάτος από . . . για μας.

να μπορέσεις να ελευθερωθείς από την 8. Ακούσατε την ιστορία των δύο αμαρτία. Μην αναβάλλεις αυτήν τη αδελφών. Ο ένας λεγόταν Τζακ. Ο σημαντική απόφαση. Να θυμάσαι ότι άλλος λεγόταν ... είσαι ένοχος μπροστά στο θεό και χρειάζεσαι τη συγχώρησή Του. Δέξου τη 9. Ο Τζακ, ο δίκαιος κριτής, επέβαλλε συγχώρηση του ΣΗΜΕΡΑ! �111111 μια πολύ μεγάλη τιμωρία στον

αδελφό του τον Κέβιν. Μετά τι έκανε; Πλήρωσε το ...

10. Ο θεός είναι ο δίκαιος κριτής όλου του κόσμου. Ποια φρικτή τιμωρία πήρε για μας; Έδωσε το Γιο Του να (α) ... στο (β) ....

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Παύλος, 2. Ενέπνευσε, 3. Ένοχοι, 4. Υπακούν, 5. Αμαρτήσει, β. Δ(καιος, 7. Αγάπη, 8. Κέβιν, 9. Πρόστιμο, 10α. Πεθάνει, 10β. Σταυρό.

Page 10: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑθΗΜΑ

Ρωμαίους 1:20 "Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύ­ναμη του Θεού και η θε"ίκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία.

Ρωμαίους 1:21 "Γιατί, ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξα­σαν ούτε τον ευχαρίστη­σαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο, και η aσύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης".

Ρωμαίους 2:13 "Γιατί στο θε"ίκό δικαστήριο δε δικαιώ-νονται όσοι άκουσαν απλώς το νόμο αλλά μόνο όσοι τήρησαν το νόμο".

Ρωμαίους 2:16 ''Ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές αμαρτίες των ανθρώπων, όπως λέει το ευαγγέλιό μου".

Ρωμαίους 2:17 "Εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου, στηρίζεσαι στο νόμο και καυχιέσαι για τη σχέση σου με το Θεό".

Ρωμαίους 3:9 "Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα; Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι; Καθόλου! Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας".

Ρωμαίους 3:10 "Το λέει και η Γραφή: Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ούτε ένας".

9

Ρωμαίους 3:23 '"Γιατί όλοι αμάρτησαν και βρίσκQνται μακριά από τη δόξα του Θεού".

Ρωμαίους 3:26 "Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του στον έσχατο καιρό, και �είχνει καθαρά ότι είναι δίκαιος και · δικαιώνει όσους πιστεύουν στον Ιησού".

ΜΑθΗΜΑ 11

Ο Δικαστής σε ανακηρύσσει αθώο απέναντι στο νόμο

Βιβλικές Παραπομπές: Ρωμαίους 3:21 - 5:9

Κεντρική αλήθεια (ΚΑ): Επειδή ο Χριστός έδωσε το αίμα Τ ου για τους αμαρτωλούς, ο Θεός ανακηρύσσει ευάρεσ-�ους όσους πιστεύουν σ' Αυτόν.

Εφαρμογή για τα μη πιστά παιδιά (ΕΜΠ): Μη στηρίζεστε στις καλές σας πράξεις, αλλά βασιστείτε μόνο στο Χριστό για να σας σώσει.

Εφαρμογή για τα πιστά παιδιά (ΕΠΠ): Να ευχαριστείτε τον Θεό γιατί καθώς σας κ οι τάζει, σας βλέπει αγνούς και καθαρούς, επειδή ο Ιησούς πέθανε στη θέση σας.

Εδάφιο γι• αποστήθιση: "Αφού, λοιπόν, ο Θεός μάς έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με τον Θεό αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού" (Ρωμ. 5:1)

Page 11: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή: Επανάληψη της ιστορίας του Τζακ και του Κέβιν απ' το 1ο μάθημα.

Εικόνα 11-1: Δε' μπορούμε να δικαιώσουμε τους εαυ­τούς μας με τα έργα (ΚΑ) (ΕΜΠ).

Εικόνα 11-2: Η βάση της δικαίωσής μας είναι το αίμα του Χριστού.

Εικόνα 11-3: Η ισχύς της δικαίωσής μας είναί η δίΚuίοσύνη του Χριστού που καταλογίζεται πάνω μας. (ΚΑ) (ΕΠΠ)

Εικόνα 11-4: Ο τρόπος της δικαίωσής μας είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. (ΚΑ} (ΕΜΠ)

Εικόνα 11-5: Το βιβλικό παρά-δειγμα: πώς ο Αβραάμ δικαιώθηκε όταν πίστε­ψε στον Θεό.

Εικόνα 11-6: Η σκηνή του Θωμά.

Εικόνα 11-7: Ο Ριχάρδος έρχεται να τον σώσει. Ο Θωμάς αγωνίζεται, αλλά τελικά εμπιστεύεται το ναυα­γοσώστη και σώζεται. (ΚΑ) (ΕΜΠ)

Εικόνα 11-8: Έχετε εμπιστευθεί το Θεό για σωτηρία; (ΚΑ) (ΕΜΠ)

Σημείωση: Ο Παύλος στους Ρωμαίους μιλά για την πηγή της δικαιοσύνης μας που είναι η χάρη του Θεού. Αυτή η άποψη δεν αποτελεί ξεχωριστό μέρος του μαθήματος, έτσι ώστε να μη γίνει αυτό πολύ εντατικό για τα παιδιά.

10

ΣΧΕτΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗι:»ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΕΤΣ: Μοιράστε τούς ρόλους για τηv 4η και 5η σκηνή του σκετς. Οι καινούριοι ρόλοι είναι μ_ε τη Τζένη και τη Μαίρη. Συνεχίστε να διαβάζετε τους ρόλους.και να κάνετε πρόβες.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ KOYIZ: Οι ερωτή­σεις και οι οδηγίες για το παζλ βρίσκονται στο τέλος του μαθήματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Μπορείτε va δείξετε τηv Εικόvα 1-1)

Θυμάστε την ιστορία των δύο αδελφών, του Κέβιν και του Τζακ; Τι είχε κάνει ο Κέβιν; (Έκλεψε λεφτά). Ο δικαστής βρήκε τον Κέβιν ένοχο ή αθώο; (Έvοχοj. Ναι, σωστά. Και μπροστά στο Θεό, το μεγάλο κριτή όλοι είμαστε ένοχοι γιατί παραβιάζουμε τους νόμους Τ ου.

Ας φανταστούμε όμως, όταν ο δικαστής τον έκρινε ένοχο και του επέβαλλε να πληρώσει πρόστιμο η να πόεί φuλακr], ο Κέβιν να είχε πει: "Σε παρακαλώ, μη με τιμωρείς! Θα είμαι καλός άνθρωπος απο 'δώ και πέρα". Νομίζετε ότι ο δικαστής θα έλεγε: "Εντάξει τότε! Μπορείς να φύγεις"; Τι νομίζετε; Η

απάντηση είναι όχι. Ο δικαστής δε μπορούσε να τον αφήσει έτσι απλά να φύγει. Είχε παραβιάσει το νόμο και ο δικαστής ήταν υποχρεωμένος να τον τιμωρήσει γι' αυτό.

EIKONA 11 - 1

Αυτό, επίσης, ισχύει και για σένα και για μένα καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Ο Θεός είναι ο δίκαιος κριτής όλου του κόσμου. Δε μπορούσε να πει έτσι απλά: ·"Δεν πειράζει. Φύγετε και μην το ξανακάνετε".

Σε καμιά περίπτωση κανένας από μας δε θα μπορούσε να πει στο Θεό "Θα είμαι καλός απο 'δώ και στο εξής". Ξέρετε γιατί δε θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό στο Θεό; Γιατί εσείς κι εγώ έχουμε αμαρτωλή φύση. Γεννηθήκαμε με την επιθυμία να θέλουμε να κάνουμε λάθη. Έτσι βλέπουμε τους εαυτούς μας να αμαρτάνουν απέναντι στο Θεό.

Page 12: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι με το να κάνουν καλές πράξεις μπορούν να σωθούν απ' τις αμαρτίες τους και να πάνε στον ουρανό. Ο απόστολος Παύλος μάς λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι προσπαθούν να δικαιωθούν μπροστά στην παρουσία του Θεού με τις καλές τους πράξεις. Προσπαθούν να είναι καλοί και ευγενικοί, δίνουν χρήματα στη εκκλησία, βοηθούν τους γείτονές τους ' και σκέφτονται: ιΆυτές οι καλές πράξεις θα με κάvουv δίκαιο στα μάτια του Θεού':

Έχετε κάνει ποτέ τέτοιες σκέψεις; Όλες αυτές οι καλές πράξεις είναι θαuμάσίες! Ο Θεός θέλεί να είμαστε καλοί και ευγενικοί, γενναιόδωροι και χρήσιμοι. Όμως Αυτός μας λέει στο Λόγο Του ότι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες μας κάνοντας καλές πράξεις. Δε μπορούμε να είμαστε σωστοί στην παρουσία του Θεού μ' αυτόν τον τρόπο. "Με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δε μπορεί να δικαιωθεί" (Ρωμαίους 3:20).

Αυτό σημαίνει ότι κανένας δε μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό με το να είναι καλός και με το να προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές του Θεού.

EIKONA 11-2

Θυμάστε ότι ο Κέβιν μπορούσε να φύγει απ' το δικαστήριο γιατί τώρα ήταν αθώος; Καθώς περπατούσε στο δρόμο εκείνη τη μέρα, κανείς δε μπορούσε να του πει: "Δε μπορείς να φύγεις, πρέπει να πληρώσεις το πρόστιμο". "Όχι", μπορούσε να απαντήσει. "Έχει ήδη πληρωθεί και δε χρειάζεται να το ξ αναπληρώσω". Γιατί θα μπορούσε ο Κέβιν να πει: "Δε γίνεται να τιμωρηθώ γι' αυτό το αδίκημα"; Επειδή ο Τζακ, ο δικαστής, πλήρωσε γι' αυτόν το πρόστιμο. Ο Κέβιν είχε δικαιωθεί απέναντι στο νόμο, επειδή το πρόστιμο είχε πληρωθεί. Για τον ίδιο λόγο μπορούμε να ξέρουμε τι σημαίνει να είμαστε ελεύθεροι από την τιμωρία των αμαρτιών μας.

11

Ο Θεός μπορεί να ,μας πει: "Είστε δίκαιοι με το νόμο μου". Αυτό σημαίνει δικαίωση. Είναι η αναγνώριση ότι κάποιος δεν είναι ένοχος, αλλά αθώος απέναντι στο νόμο.

Πώς μπορεί να μας δικαιώσει ο Θεός; Βρίσκουμε την απάντηση στο Λόγο Του: "Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μάς απάλλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει κι από τη μέλλουσα οργή" (Ρωμαίους 5:9). Η τιμωρία για τις αμαρτίες σου πληρώθηκε στο qταυρό όταν ο Θεός έδωσε το Γιο Του να πεθάνει για σένα. Σου άξιζε να είσαι για πόντα μακριά από το Θεό. ίο κόστος για να μείνεις ελεύθερος απ' αυτήν την τιμωρία ήταν το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, ο θάνατός Του για σένα. Το κόστος έχει πληρωθεί ολοκληρωτικά γιατί Αυτός πήρε όλη την τιμωρία για τις αμαρτίες μας. Λίγο πριν πεθάνει πόνω στο σταυρό φώναξε "τετέλεσται" που σημαίνει "έχει τελειώσει". Μέσω του Χριστού δε χρειάζεται πλέον να πληρώσουμε για τις αμαρτίες μας. Αν πιστέψεις σ' Αυτόν δε γίνεται να ξανατιμωρηθείς. Έχεις δικαιωθεί. Θυμάστε, παιδιά, τι σημαίνει αυτό; (Αφήστε τα παιδιά vα απαvτήσουv). Ναι, σημαίνει ότι όταν πιστεύετε στο Χριστό, ο Θεός δε σας βρίσκει ένοχους, αλλά δίκαιους απέναντι στο νόμο του.

EIKONA 11- 3

Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος που μπορούσε να πληρώσει για μας, γιατί ήταν ο μόνος που τηρούσε πάντα το νόμο του Θεού. Πάντοτε έκανε το καλό. Αγαπούσε το Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Τα λόγια Του και οι σκέψεις Του ήταν καλές και αληθινές.

Όλοι εμείς έχουμε αμαρτήσει και είμαστε ένοχοι στην παρουσία του Θεού. Κανείς δε θα μπορούσε να πληρώσει για μας. Μόνο ο Χριστός υπάκουε σε όλες τις εντολές του Θεού και τώρα, αν εμπιστευτείτε Αυτόν, η καλοσύνη Τ ου υπολογίζεται σε σας.

Page 13: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Αυτό σημαίνει πως στην παρουσία του Θεού είναι σαν να έχουμε ζήσει τέλεια, χάρη στη ζωή του Ιησού Χριστού. Όταν ο Θεός μάς κ οι τάζει, δε βλέπει τις αμαρτίες μας. Απλά βλέπεί την τέλεία ζωή που έζησε ο Ιησούς.

Ο απόστολος Παύλος γράφει για τοy Αβραάμ: "Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε ως δίκαιο" (Ρωμαίους 4:22). Αυτό σημαίνει πως ο Θεός έβλεπε τον \

Αβραάμ ως τέλειο και σωστό. Αυτό συμβαίνει και σε μας όταν εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριciτό.

Όταν ο Θεός μάς δικαιώνει, δε σημαίνει ότι κάνει τη ζωη μας αγνή και τέλεια, απλώς μας αποδέχεται ως δίκαιους. (Θα δούμε στο επόμεvο μάθημα πώς μας κάvει διαφορετικούς). Με παρόμοιο τρόπο ο δίκαστής δεν κάνεί καλό τον άνθρωπο που κατηγορείται. Απλά λέει αν είναι αθώος απέναντι στο νόμο. Όταν ο Θεός μάς δικαιώνει, η τέλεια δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού υπολογίζεται σε μας.

Αν έχεις δεχθεί το Χριστό ως Σωτήρα σου, θα πρέπει να δοξάζεις τον Θεό που σε βλέπει σαν να έχεις ζήσει την τέλεια ζωή του Χριστού. Τον έχεις ευχαριστήσει ποτέ γι' αυτό; Αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, μπορείς να το κάνεις αυτή τη στιγμή, μιλώντας στον Θεό μέσα απ' την καρδιά σου.

EIKONA 11-4

Όμως, τι σημαίνουν όλ' αυτά; Ότι όλοι θα πάνε στον ουρανό; Έχει αποφασίσει ο Θεός ότι όλοι έχουν συγχωρεθεί, επειδή ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό; Είναι όλοι δικαιωμένοι στην παρουσία του Θεού; Τι νομίζετε; (Αφήστε τα παιδιά vα απαvτήσουv).

Όχι, δεν έχουν συγχωρεθεί όλοι. Δε θα πάνε όλοι στον ουρανό. Μόνον όσοι έχουν πάρει με πίστη τη συγχώρηση που προσφέρει ο Θεός. "Πιστεύουμε, λοιπόν, πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη στο Θεό" (Ρωμαίους 3:28). Τι σημαίνει αυτό;

12

Σημαίνει πως πρέπει να εμπιστεύεσαι ολοκληρωτικά το Χριστό για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Δε μπορείς να κάνεις τίποτα από μόνος σου γω να δικαιωθείς μπροστά στο Θεό!

Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν αυτό που έκανε ο Κέβιν. Ήξερε πως του άξιζε να τιμωρηθεί. Ήξερε πως δεν μπορούσε να πληρώσει κι έτσι με εγνωμοσύνη δέχτηκε το δώρο των 100.000 δρχ. που πλήρωσε ο αδελφός του για να ελευθερωθεί. Άφησε τον αδελφό του να πληρώσει το πρόστιμο γι' αυτόν.

Με έναν παρόμοιο τρόπο χρειάζεται να έρθετε στον Ιησού Χριστό και να του πείτε: "Δε μπορώ να γίνω από μόνος μο� σωστός απέ�αντί Σου. Δε μ,

πορώ, να

διωξω τις αμαρτιες μου μακρια. Ακομη κι αν προσπαθούσα να κάνω όλα τα καλά του κόσμου, ξέρω πως δε θα ήταν αρκετό. Ξέρω όμως ότι ο Ιησούς πέθανε για να πληρώσει την τιμωρία για τα λάθη μου . Σ' ευχαριστώ. Τώρα παίρνω qπό Σένα το δώρο της συγχώρησης".

EIKONA 11-5

Μερικοί άνθρωποι της εποχής του αποστόλου Παύλου δε μπορούσαν να καταλάβουν πώς θα μπορούσε ο Θεός να συγχωρήσει τους αμαρτωλούς, χωpίς να χρειαστεί να κάνουν καλές Πρό.ξέις, vά- πληρώσουν λεφτά ή να κάνουν πράγματα για να ευχαριστήσουν τον Θεό.

Έτσι ο Παύλος έγραψε στην προς Ρωμαίους επιστολή: "Σκεφτείτε τον Αβραάμ, πώς δικαιώθηκε, πώς έγινε σωστός στην παρουσία του Θεού". Ο Αβραάμ είχε ζήσει εκατοντάδες χρόνια πριν έρθει ο Χριστός στη γη. Ο Θεός του είπε να φύγει από την πόλη Ουρ όπου ζούσε και του υποσχέθηκε πως κάποια μέρα θα αποκτούσε πολλά παιδιά και πως ο ίδιος θα είχε μεγάλη έκταση γης. Πίστεψε στον Θεό και έφυγε απ' την πόλη του. Τώρα δεν είχε σπίτι, ούτε πατρίδα. Δεν είχε ούτε ένα παιδί. Ήταν ένας γέρος άντρας.

Page 14: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Ήταν καλός άνθρωπος, όμως όπως όλοι μας, έκανε κάποια αμαρτωλά πράγματα. Περισσότερες από μια φορές είπε ψέματα και εξαπάτησε τους ανθρώπους γύρω του. Για παράδειγμα, μια φορά είπε στο βασιλιά της Αιγύπτου πως η γυναίκα του ήταν αδελφή του.

Ο Θεός όμως, παρ' όλα αυτά, αποφάσισε ότι ο Αβραάμ ήταν σωστός μπροστά Του. Πώς γινόταν αυτό; (Διαβάστε Ρωμαίους 4:3). 'Ό Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και γι' αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο". Αυτό σημαίνει πως πίστεψε όλα όσα. του υποσχέθηκε ο Θεός και γι' αυτόν το λόγο ο Θεός τον αναγνώρισε ως δίκαιο. Ο Θεός δεν τον θεώρησε ένοχο για τις αμαρτίες του. Ο Θεός τον δικαίωσε! Ας διαβάσουμε το Ρωμαίους 5:1: "Αφού λοιπόν ο Θεός μάς έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με το Θεό αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού". Το να είστε δικαιωμένοι σημαίνει να αναγνωρίζεστε από το Θεό ως καλοί και σωστοί. Αυτό συμβαίνει όταν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό.

EIKONA 11- 6

Θέλω να σας πω ακόμη μια ιστορία που ελπίζω πως θα σας βοηθήσει να καταλάβετε περισσότερα για το τι σημαίνει να έχετε δικαιωθεί μέσω της πίστης.

Ο Θωμάς έκανε τις καλοκαιρινές του διακοπές σε κάποιο μέρος κοντά στη θάλασσα. Περνούσε υπέροχα γιατί ο ήλιος έλαμπε κάθε μέρα κι έτσι μπορούσε να πηγαίνει για κολύμπι.

Του άρεσε ιδιαίτερα να παίρνει το θαλάσσιο φουσκωτό στρώμα του μέσα στο νερό και να πηγαίνει προς τα κύματα. Ήταν τόσο ήσυχα εκεί και μπορούσε καθώς το στρώμα του επέπλεε στο νερό, να ξαπλώνει ανάσκελα και να κοιτάει τον ουρανό. Μια μέρα όμως έγινε κάτι τρομερό.

13

=αφνικά άρχισε να ξεφουσκώνει το στρώμα του και κατάλαβε ότι σε λίγα λεπτά δε θα ήταν δυνατό να επιπλέει. Ο Θωμάς βρισκόταν πρ�γματικά σε μεγάλο κίνδυνο γιατί δεν ήταν καλός κολυμβητής. "Βοήθεια", φώναξε, "Βοή­θεια! Βουλιάζω!". Εκείνη την ημέρα ήταν στην παραλία ένας ναυαγοσώστης που λεγόταν Ριχάρδος, ο οποίος συνεχώς κοιτούσε με τα κυάλια του και έλεγχε αν κάποιος από τους ανθρώπους μέσα στη θάλασσα αντιμετώπιζε κάποιο κίνδυνο. Είδε το Θωμά και τον άκουσε να ζητάει βοήθεια. Πέταξε τα κυάλια του, έτρεξε και βούτηξε στη θάλασσα. Τ α δυνατά του χέρια και πόδια τον βοηθούσαν να κινείται γρήγορα και σταθερά μέχρι που έφτασε στο σημείο όπου βρισκόταν ο Θωμάς.

ΕΙΚΟΝΑ 11- 7

Μόλις ο ναυαγοσώστης έφτασε κοντά στο Θωμά, αυτός άρχισε να κουνάει τα πόδια και τα χέρια του προσπαθώντας να βοηθήσει το Ριχάρδο να κολυμπήσει και να τον βγάλει στην ακτή. "Όχι", φώναξε ο Ριχάρδος, "έτσι είναι πιο δύσκολο να σε βγάλω στην ακτή. Σταμάτα να παλεύεις και να προσπαθείς να σώσεις τον εαυτό σου. Ξάπλωσε ήρεμος και εμπιστεύσου με. Εγώ θα σε βγάλω έξω".

Ο Θωμάς έκανε ακριβώς ό,τι του είπε και ο μεγάλος και δυνατός ναυαγο­σώστης γύρισε ανάσκελα, έπιασε το κεφάλι του αγοριού και άρχισε να κολυμπάει προς την ακτή. Είχε σώσει τη ζωή κι άλλων ανθρώπων και ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Σε λίγο βρισκόταν στα ρηχά και μπορούσε να πατάει κάτω. Σήκωσε το Θωμά που ήταν εξαντλη­μένος και τον κουβάλησε ως τη ζεστή άμμο. "Πόσο υπέροχο είναι vα βρίσκε­σαι στηv αμμουδιά ασφαλής': σκέφτηκε ο Θωμάς καθώς ξάπλωσε λαχα­νιασμένος κάτω από το ζεστό ήλιο.

Κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός θέλει να Τον εμπιστευόμαστε, να έχουμε πίστη σ' Αυτόν (Διαβάστε Ρωμαίους 4:5):

Page 15: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

"Όποιος πάλι δεν έχει έργα, αλλά πιστεύει στο Θεό, και γι' αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο". Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να προσπαθούμε μόνοι μας να σώσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να εμπιστευό­μαστε μόνο τον Ιησού Χριστό για να μας δικαιώσει απέναντι στον Θεό. Ο Θωμάς εμπιστεύτηκε το μεγάλο και δυνατό ναυαγοσώστη. Δε μπορούσε να σώσει μόνος του τον εαυτό του. Ούτε κι εμείς μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας από την αμαρτία. Στην πραγματικότητα, αν προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, ε μποδίζουμε το Θεό να μας σώσει. Θυμηθείτε, οι προσπά­θειες του Θωμά να βοηθήσει το Ριχάρδο, έκαναν τη διάσωσή του ακόμη πιο δύσκολη.

ΕΙΚΟΝλ 11- 8

Όμως ο Χριστός έκανε πολύ περισσότερα για μας απ' όσα έκανε ο Ριχάρδος για το Θωμά. Ο Ριχάρδος ριψοκινδύνευσε αρκετά για να σώσει το Θωμά, όμως ο Χριστός ήξερε όταν ήρθε εδώ στη γη να μας σώσει απ' τις αμαρτίες πως θα έπρεπε να πεθάνει. Έδωσε θεληματικά τη ζωή του για μας. Ο Θεός έκανε πολύ περισσότερα για μας απ' όσα ο Τζακ, ο δικαστής για τον ένοχο αδελφό του. Ο Ιησούς Χριστός δεν πλήρωσε ένα πρόστιμο 100.000 δρχ. , αλλά πήρε τη φρικτή τιμωρία του θανάτου για σένα και για μένα.

Καθώς Τον εμπιστευόμαστε, έχουμε "ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησοu Χριστού" (Ρωμαίους 5:1). Έχουμε αυτή την ειρήνη με το Θεό, επειδή είμαστε δικαιωμένοι στην παρουσία Του. Έχουμε αυτήν την ειρήνη, επειδή είμαστε ασφαλείς και ξέρουμε ότι μια μέρα θα πάμε στον ουρανό. Εσύ έχεις εμπιστευθεί το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα σου; Έχεις ειρήνη με το Θεό; Ο Θεός σήμερα περιμένει και θέλει να Τον εμπιστευθείς. Απομακρύνσου από τις αμαρτίες σου και ζήτησέ Του να σε συγχωρήσει και να σε κάνει παιδί Του.

14

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜλθΗΜΑΤΟΣ

Ως εποπτικό βοήθημα χρησιμοποιείστε την εικόνα του παζλ που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. Κολλήστε από πίσω χαρτί βελουτέ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πίνακα της φανελογραφίας. Κόψτε 8 κομμάτια, τα οποία, αν τα ενώσετε μεταξύ τους, να φτιάχνουν την εικόνα. Όταν ένα παιδί απαντά σωστά σε κάποια ερώτηση, μπορεί να τοποθετεί ένα κομμάτι του παζλ στον πίνακα φανελογραφίας.

1. Εξηγήστε τι σημαίνει η λέξη "δικαιώνω" στην Αγία Γραφή. {Να αvαγvωρίζεις πως κάποιος δεv είvαι έvοχος αλλά αθώος απέvαvτι στο vόμο).

2. Στο μάθημά μας σήμερα είδαμε ένα λάθος τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να δικαιώσουν τους εαυτούς τους μπροστά στο Θεό. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος; {Με τα έργα του vόμου- προσπα­θώντας vα κάvουv καλά πράγματα για vα σώσουv τους εαυτούς τους).

3. Στο Ρωμαίους 5 :9 διαβάζουμε ότι είμαστε "δικαιωμένοι" με το αίμα του Χριστού. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό; (Όταv ο Χριστός πέθαvε πάvω στο σταυρό και χύθηκε το αίμα Του για μας, η τιμωρία για τις αμαρτίες μας πληρώθηκε ολοκληρωτικά).

4. Και στο Ρωμαίους 5 : 1 διαβάζουμε επίσης πως ο Θεός μάς έσωσε "επειδή πιστέψαμε". Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό; {Το έργο του Χριστού εφαρμόζεται σε μας καθώς Tov εμπιστευόμαστε με πίστη).

5α. Ποιος ήταν ο άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη που "δικαιώθηκε επειδή πίστεψε στο Θεό;

(Ο Αβραάμ).

Page 16: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

5β. Από ποια πόλη τον κάλεσε ο· Θεός; (Από τηv Ουρ).

6. Σε ποιες υποσχέσεις του Θεού πίστεψε; (Πως θα είχε πολλούς απογόvους και πως ο Θεός θα του χάριζε μια πατριοα).

7. Πώς έδειξε ο Θωμάς ότι εμπιστευόταν το ναυαγοσώστη; (Σταμάτησε vα αγωνίζεται vα σώσει μόvος του τοv εαυτό του και άφησε το Ριχάρδο vα τοv σώσει).

8. Με ποιον τρόπο είναι ο ναυαγοσώστης μια απεικόνιση του Ιησού Χριστού; (Ήταv δυvατός και ικαvός vα σώσει -είχε ήδη σώσει άλλους αvθρώπους -ήταv πρόθυμος vα θυσιάσει τοv εαυτό του για vα σώσει άλλους).

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕvτΕΡΟ ΜΑθΗΜΑ

Ρωμαίους 3:20 "Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. τ ο μόνο που καταφέρνει με το νόμο είναι να συνειδητο­ποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας" .

Ρωμαίους 3:28 "Πιστεύουμε, λοιπόν, πως ο άνθρωπος σώζε­ται όχι με την τήρηση των εντολών του νό­μου, αλλά με την πίστη του στο Θεό".

Ρωμαίους 4:3 "Τι λέει σχετικά η Γραφή; Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό, και γι' αυτή του την πίστη ο Θεός τον αvαγνώριάε δίκαιο;,.

Ρωμαίους 4:5 "Όποιος πάλι δεν έχει έργα, αλλά πιστεύει στον Θεό, που σώζει τον aσεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο γι' αυτή του την πίστη".

15

Ρωμαίους 4:22 "Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο"

Ρωμαίου 5:1 "Αφού, λοιπόv, ο Θεός μάς έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με το Θεό αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού" .

Ρωμαίους 5:9 "Τώρα, λοιπόν, αφού ο Θεός μάς απάλλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρι­κού θανάτου του Χριστού, πολύ περι�σότερο ο ί�ιος θα μας σωσει κι απο τη μέλλουσα οργή" .

ΜΑθΗΜΑ 111

•ο πιο καλός Φίλ.ος•

Βιβλικές Παραπομπές: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαια 6 - 8, ειδικά το κεφ. 8.

Κεντρική αλήθεια (ΚΑ): Το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα σε κάθε παιδί του Θεού για να το στηρίζει και να το βοηθά

Εφαρμογή για τα πιστά παιδιά (ΕΠΠ): Εμπιστευθείτε τον Θεό για να σας δώσει νίκη ενάντια στην αμαρτία και το Σατανά και να πάρει μακριά τις αμφιβολίες και τους φόβους σας.

Εφαρμογή για τα μη πιστά παιδιά (ΕΜΠ): Ακούστε τι λέει το Άγιο Πνεύμα κι ελάτε στο Χριστό.

Αυτό το μάθημα, ακολουθώντας τη γενική δομή της προς Ρωμαίους επιστολής, ασχολείται περισσότερο με τη ζωή του Χριστιανού παρά με τον τρόπο σωτηρίας. Για τα μη αναγεννημένα παιδιά της τάξης σας θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε το μήνυμα της σωτηρίας κάποια στιγμή πριν από το μάθημα, βασιζόμενοι σε εδάφια από την προς Ρωμαίους επιστολή.

Page 17: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Επίσηq, τα παιδιά θα μπορούσαν να υπογραμμίσουν τα εδάφια αυτά στη Γ ραφή τους, αν την έχουν μαζί τους, και να γράψουν από δίπλα κάποιες λέξεις που θα τους βοηθούν να θυμούνται:

Ρωμαίους 3:23 Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΣ Ρωμαίους 5:8 Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Ρωμαίους 6:23 ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ρωμαίους 10:13 τι ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Εδάφιο γι• αποστήθιση : Επανέλαβε το Ρωμαίους 5:1

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή: Σύντομη αναφορά στην ιστορία του Τζακ του δικαστή και του αδελφού του, Κέβιν.

Εικόνα 111-1 Ευχαριστία του Κέβιν στον Τζακ.

Εικόνα 111-2 Οι δικές μας ευχαρι-στίες στον Θεό θα πρέπει να εκδηλώνονται από τον τρόπο που βοηθάμε και υπακούμε τους γονείς μας.

Εικόνα 111-3 Το Άγιο Πνεύμα μάς βοηθάει να υπακούμε στις εντολές του Θεού (Ρωμ.8:4) - π.χ. Κατερίνα (ΚΑ) (ΕΠΠ)

Εικόνα 111-4 Ο Σατανάς προσπαθεί να κάνει τους Χριστιανούς ν' αμφιβάλλουν, αλλά το Άγιο Πνεύμα μάς βεβαιώνει ότι είμαστε παιδιά του Θεού (Ρωμαίους 8:16)

Εικόνα 111-5 Το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί τις υποσχέ­σεις του Θεού και την αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή μας για να μας δώσει βεβαίωση σωτηρίας - π.χ. Κατερίνα {ΚΑ) {ΕΠΠ)

Εικόνα 111-6 Το Άγιο Πνεύμα μάς καθοδηγεί στις αποφάσεις μας (Ρωμαίους 8:14).

16

Εικόνα 111-7 Το Άγιο Πνεύμα μάς καθοδηγεί μέσω της μελέ­της της Γ ραφής και της προσευχής, της ειρήνης Του στις καρδιές μας και μέσω των άλλων Χρι­στιανών.

Εικόνα 111-8 Το Άγιο Πνεύμα μάς βοηθά να προσευχόμαστε όπως πρέπει (Ρωμαίους 8:26). Δείχνει στους μη αναγεν­νημένους τις αμαρτίες τους, για να τους φέρει στο Χρίστό.{ΚΑ) {ΕΜΠ)

ΣΧΕτΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α. Μοιράστε σε κάθε παιδί μια σελίδα χαρτί, χωρισμένη όπως φαίνεται παρακάτω. (Θα μπορούσατε vα ετοιμάσετε μία και vα βγάλετε φωτοτυπίες). Ζητήστε από το κάθε παιδί να ζωγραφίσει τρεις εικόνες οι οποίες να έχουν ως θέμα το πως μπορεί να δείξει την αγάπη του στο Θεό: όταν είναι στο σπίτι, στο σχολείο ή όταν παίζει.

ΑΝ Ο θΕΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ, θΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΕΙΞΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΣΠΙτι ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

β. Συνεχίστε με τη μελέτη και την επανάληψη του σκετς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θυμάστε την ιστορία του Κέβιν και του Τζακ; (Εικόvα Ι - 1. na χάρη εκείvωv που δεv ήταv παρόvτες τις προηγούμενες βδομάδες, αφήστε τα παιδιά vα πουv σύvτομα τηv ιστορία). Ας συνεχίσουμε την ιστορία των δυο φίλων μας.

Page 18: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΕΙΚΟΝΑ 111 - 1

Αφού τελείωσε η δίκη, ο Τζακ προσκάλεσε τον αδελφό του σε δείπνο. Αμέσως μόλις έφτασαν στο σπίτι του, κάθησαν στο σαλόνι και ο Κέβιν άρχισε να μιλάει. Τι νομίζετε ότι είπε; Θα σας δώσω δύο προτάσεις. Ποια νομίζετε πως είναι η σωστή;

Πρώτη πρόταση: "Τζακ, ήταν καλό εκ μέρους σου να πληρώσεις το πρόστιμο, αλλά μην περιμένεις ότι τώρα θα σταματήσω να κλέβω. Άφησέ με να ζήσω τη ζωή μοu όπως θέλω εγώ και ζήσε εσύ τη δική σου όπως θέλεις. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει με τη ζωή μου".

Δεύτερη πρόταση: "Τζακ, σου είμαι ευγνώμων που πλήρωσες το πρόστιμο. Ξέρω ότι μου άξιζε αυτή η τιμωρία, αλλά δε θα μπορούσα να είχα πληρώσει μόνος μου. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ. Απο 'δώ και πέρα θέλω να ζω έτσι ώστε να μη σε κάνω να ντρέπεσαι για μένα".

Η δεύτερη πρόταση είναι η σωστή. Ο Κέβιν συνέχισε να μιλάει: "Τζακ, δε θα μπορέσω ποτέ να σου ξεπληρώσω αυτή τη γενναιοδωρία σου, αλλά ίσως θα μπορούσα να έρχομαι πού και πού και να σου πλένω το αυτοκίνητο ή να σου κουρεύω το γρασίδι. Θα μ' άφηνες να το κάνω αυτό; Απλά για να δείξω πόσο πολύ εκτιμώ την καλοσύνη σου, παρόλο που δεν μπορώ να σου δώσω πίσω τα χρήματα.

Ξέρω ότι υπάρχουν εδώ αρκετά παιδιά που ανήκουν στην οικογένεια του Θεού, που έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα τους. Ο Θεός έχει κάνει πολύ περισσότερα για σας απ' όσα έκανε ο Τζακ για τον Κέβιν, γιατί έδωσε το μονάκριβό Του Γιο να πεθάνει για τις δικές σας αμαρτίες. Τι πρέπει να κάνετε τώρα που καταλάβατε πόσο ακριβά πλήρωσε ο Χριστός για σας;

17

EIKONA 111 - 2

Οι παρακάτω εικόνες μάς δείχνουν δύο περιπτώσεις: Ποια εικόνα ανταποκρί­νεται στον αληθινό Χριστιανό;

Πρώτη εικόνα: "Κύριε Ιησού, Σ' ευχαρ�στώ που πλή�ωσες τη φρι�τή τιμωρια για τις δικες μου αμαρτιες. Απο 'δώ και πέρα θέλω να ζω για τη δόξα Σου. Βοήθησέ �με, στο σπίτι, στο σχολείο, όπου κι αν βρίσκομαι, να Σου δείχνω ότι σ' αγαπώ και ότι Σου είμαι ευγνώμων".

Δεύτερη εικόνα: "Κύριε Ιησού, είναι καλό να είσαι Χριστιανός. Απολαμβάνω το Κυριακό σχολείο και έχω καλούς φίλους. Αλλά πρέπει στ' αλήθεια να κάνω ό,τι μου λένε οι γονείς μου; Αυτό είναι δύσκολο, γιατί εγώ θέλω να κάνω ό,τι μου αρέσει".

Ελπίζω πως δε συμπεριφέρεστε όπως το παιδί στο δεύτερο παράδειγμα. Ας σκεφτούμε λίγο τις δύο αυτές εικόνες. Τι νομίζετε πως συμβαίνει; Ποια εικόνα δείχνει τη συμπεριφορά ενός αληθινού Χριστιανού: το παιδί που στρώνει το τραπέζι ή το παιδί που παίζει έξω και

. προσποιείται πως δεν ακούει τη μαμά του που το φωνάζει;

Το να e;ίναι κάποιος Χριστιανός είναι θαυμάσιο, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο. Στην πραγματικότητα είναι μια αληθινή μάχη. Έχουμε έναν τρομερό εχθρό που ονομάζεται Σατανάς και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να μας πείσει να κάνουμε λάθος και να δυσαρεστήσουμε τον Ιησού Χριστό, ακόμη κι αν είμαστε παιδιά του Θεού. Έχουμε έναν πολύ ισχυρό εχθρό που πολεμά �ν�ντίο� μας, όrιως κάθε παιδ� του Θεοu εχει εvαv ακομη πιο δuvατο βοηθό που ζει μέσα του, για να του δίνει δύναμη να κάνει το σωστό. Ξέρετε ποιος είναι αυτός; Ας κο ι τάξουμε στο Ρωμαίους 8:9 όπου αυτό το πρόσωπο αναφέρεται τρεις φορές (πείτε σε κάποιο από τα παιδιά vα το διαβάσει):

Page 19: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

"Εσείς όμως δε ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά σύμφωνα με τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στη ύπαρξή σας. Κι αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό" . Πώς λοιπόν ονομάζεται αυτός ο βοηθός; Εδώ έχει τρία ονόματα. Το Πνεύμα, το Πνεύμα του Χριστού και το Πνεύμα του Θεού. Συνήθως το ονομάζουμε το Άγιο Πνεύμα. Είναι Θεός και ζει μέσα σε κάθε έναν που έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του Κύριο και Σωτήρα. Αν έχεις δεχθεί το Χριστό ως Σωτήρα σου, το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα σου για να σου δίνει δύναμη να πολεμάς ενάντια στον εχθρό που είναι ο Διάβολος. Σήμερα θα δούμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους τέσσερα περίφημα · πράγματα που το Άγιο Πνεύμα θέλει να κάνει και μπορεί να κάνει στη ζωή κάθε παιδιού του Θεού.

EIKONA 111 - 3

Πρώτα απ' όλα, μας βοηθάει να φυλάμε τις εντολές του Θεού. Στο Ρωμαίους 8:4 διαβάζουμε (αφήστε κάποιο μεγαλύτερο παιδί να διαβάσει): "Έτσι, η απαίτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτω­λού ανθρώπου, αλλά την πορεία του Πνεύματος". Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά σημαίνει ότι όταν το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τη ζωή μας, φυλάμε τις εντολές του Θεού. Αυτό ακριβώς είπαμε και πριν λίγο (δείξτε τη δεύτερη σελίδα ξανά -σύντομα). Μας δίνει τη δύναμη να υπακούμε τους γονείς μας και να νικούμε τους πειρασμούς του εχθρού.

Η Κατερίνα ήταν 10 χρονών. Πριν ένα χρόνο, σε μία χριστιανική κατασκή­νωση, είχε ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να γίνει Κύριος και Σωτήρας της. Πολλές φορές, μόλις γύριζε από το σχολείο στο σπίτι, η μαμά της τής ζητούσε να� πάει να κάνει κάποια ψώνια. Η Κατερίνα, πριν δεχθεί το Χριστό στην καρδιά της, συχνά κρατούσε για τον εαυτό της λίγα από τα ρέστα.

18

Η μαμά της ποτέ �ε μετρούσε τα χρήματα κι έτσι δεν ήξερε ότι η Κατερίνα την έκλεβε. Όμως τώρα η Κατερίνα είχε αλλάξει κpι ήθελε να ευχαριστεί το Θεό και να κάνει πάντα το σωστό, αν και μερικές φορές έμπαινε στον πειρασμό να γυρίσει στην παλιά της συνήθεια και ν' αρχίσει πάλι να κλέβει. Ποιος ήταν αυτός που της θύμιζε την εντολή του Θεού, "δεν πρέπει να κλέβεις" και της έδινε δύναμη να κάνει το σωστό; Ναι, το Άγιο Πνεύμα!

Κάποια απογεύματα, αφού η Κατερίνα τελείωνε τα μαθήματά της, κατηφόριζε το δρόμο και πήγαινε στο σπίτι κάποιας φίλης της για να παίξει. Όταν η μαμά της τη ρωτούσε: "nού πας;", η Κατερίνα απαντούσε: "Πάω στην Άννα να με βοηθήσει να κάνω τα μαθήματά μου". Έτσι η μητέρα της την άφηνε να μείνει στο σπίτι της Άννας όση ώρα χρειαζόταν να τελειώσει το διάβασμα. Τώρα όμως μια φωνή μέσα της τής θύμιζε την εντολή του Θεού, "μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο" κι έτσι η Κατερίνα είπε στη μαμά της την αλήθεια: "πάω να παίξω λίγο με την Άννα" . Η μαμά της δεν την άφησε να μείνει τόσο πολύ όσο θα την άφηνε αν της έλεγε ψέματα.

Όμως τώρα η Κατερίνα ήξερε ότι έπρεπε να λέει την αλήθεια. Ποιος τη βοήθησε; Ναι, το Άγιο Πνεύμα. Αν είσαι παιδί του Θεού, μπορείς να ζητήσεις από το Άγιο Πνεύμα να σε βοηθήσει να υπακούς στις εντολές του Θεού. Αν Τον εμπιστευθείς, θα σου δώσει τη δύναμη να το κάνεις.

EIKONA 11 1 - 4

Μερικές φορές οι Χριστιανοί αμφιβάλ­λουν για το αν είναι παιδιά του Θεού. Αναρωτιούνται: "Είμαι στ' αλήθεια παιδί του Θεού; Ζει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μου; Αν πέθαινα τώρα, θα πήγαινα στον Ουρανό;". Ο εχθρός μας, ο Διάβολος, θέλει να αμφιβάλλουμε για το αν είμαστε παιδιά του Θεού.

Page 20: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Σε ποιον θα πρέπει να στρέφεσαι όταν θα έχεις τέτοιες αμφιβολίες; Αν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, υπάρχεί κάπΟίος πολύ πολύ κοντό σου για να σε βοηθήσει. Ποιος είναι; Ας διαβάσουμε το Ρωμαίους 8:16 (ζητήστε από έvα μεγάλο παιδί vα διαβάσει το εδάφιο): "Και το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού" .

Αυτό σημαίνει πως αν είσαι παιδί του Θεού, το Άγιο Πνεύμα σε βεβαιώνει και σου δίνει ειρήνη στην καρδιά ότι είσαι πραγματικά μέλος της οικογένειας του Θεού. Δεν είναι μια φωνή που ακούς με τ' αυτιά σου, αλλά το Άγιο Πνεύμα σε κάνει να ξέρεις βαθειά μέσα σου πως ανήκεις στον Θεό. Έτσι, αν έχεις εμπιστευθεί την καρδιά σου στο Χριστό, σε βεβαιώνει πως είσαι παιδί του Θεού.

EIKONA 111 - 5

Πώς σε βεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα ότι είσαι παιδί του Θεού; Το κάνει με δύο τρόπους: Με τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού και με τον τρόπο που άλλαξε τη ζωή σου. Αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έγινε με την Κατερίνα. Η Κατερίνα πήyαίνε κάθε Τετάρτη απόγευμα σε μω Παιδική Βιβλική Ομάδα που γινόταν σ' ένα σπίτι δυο δρόμους πιο κάτω απ' το σπίτι που έμενε. Είχε επίσης πάει και σε μια χριστιανική κατασκήνωση όπου είχε πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση. Είχε ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να γίνει προσωπικός της Σωτήρας και Κύριος. Παρ' όλ' αυτά, μερικές φορές ο Διάβολος έφερνε στο μυαλό της Κατερίνας αμφιβολίες και αναρωτιόταν αν ήταν πραγματικά παιδί του Θεού και αν θα πήγαινε μια μέρα στον ουρανό.

Η Κατερίνα σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να τη βοηθήσει η δασκάλα της Βιβλικής Ομάδας, η κυρία Μακρίδου, κι έτσι μια μέρα έμεινε μετά το μάθημα και μοιράστηκε μαζί της αυτό το πρόβλημα. "Μερικές- φορες δεν είμαι σίγουρη αν ο Χριστός ζει στην καρδιά μου" , είπε η Κατερίνα.

19

Η κυρία Μακρίδου της είπε: "Θυμάσαι, Κατερίνα, πέρσι στην κατασκf)νωση που ζήτησες απ' το Χριστό να γίνει Σωτήρας σου; Θυμάσαι τq εδάφιο που διάβασες εκείνη τη μέρα μέσα από την Αγία Γραφή; "Γιατί οποιοσδήποτε επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί" (Ρωμαίους 10:13). Όταν προσευχήθηκες, ζήτησες από το Χριστό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να ελέγχει Αυτός τη ζωή σου; "Ναι", απάντησε η Κατερίνα. ''του ζήτησα να με σώσει και το εννοούσα". Η κυρία Μακρίδου είπε: "Αυτή είναι η υπόσχεσή τ ου: 'Οποιοσδήποτε επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί' . Τι νομίζεις λοιπόν πως έχει κάνει;" . "Μ' έχει σώσει", είπε η Κατερίνα. "Και πώς μπορείς να είσαι σίγουρη γι' αυτό;", ρώτησε η δασκάλα. Η Κατερίνα έμεινε για λίγο σκεφτική. Μετά η κυρία Μακρίδου της εξήγησε: "Μπορείς να είσαι σίγουρη βασιζόμενη στα λόγια του Θεού, που είναι πάντα αληθινά".

Υπάρχει ακόμη μια θαυμάσια υπόσχεση στη Επιστολή προς Εβραίους 13:5 όπου ο Θεός λέει: "Δε θα σε αφήσω".

"Υπάρχει κάτι ακόμη", είπε η κυρία Μακρίδου. "Από πέρσι έχει γίνει μια αληθινή αλλαγή στη συμπεριφορά σου. Σιγά - σιγά έγινες πιο ευγενική, πιο υπάκουη και πιο προσεκτική μέσα στην τάξη. Αυτό είναι ένα σημάδι για μένα πως έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου.

Καθώς η Κατερίνα σκεφτόταν τις υποσχέσεις του Θεού και την αλλαγή που έγινε στη ζωή της, η καρδιάς της πλημμύρισε με χαρά και ειρήνη. Όμως δεν ήταν η ενθάρρυνση της δασκάλας που την έκανε να νιώθει τόσο σίγουρη ότι είναι παιδί του Θεού. Ξέρετε ποιος τη βοηθούσε να έχει αυτή τη βεβαιότητα; Ναι, το Άγιο Πνεύμα που ζούσε μέσα στην καρδιά της. Τ ο ίδιο μπορεί να κάνει και σε σένα. Όταν έχεις αμφιβολίες για το αν είσαι παιδί του Θεού, θυμήσου τη στιγμή που ζήτησες από τον Ιησού να σε σώσει. Σκέψου την υπόσχεσή Του ότι οποιοσδήποτε επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί.

Page 21: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τους φόβους και τις αμφιβολίες που έχεις. Αυτό είναι μέρος του έργου Του. Εμπιστεύσου Τον ότι θα το κάνει και σε σένα, όπως το έκανε και στην Κατερίνα.

EIKONA 1 1 1 - β

Η Κατερίνα δυσκολευόταν ν' αποφασίσει ακόμη και για απλά πράγματα όπως τι παπούτσια έπρεπε να φορέσει ή ποιον να καλέσει στο πάρτυ των γενεθλίων της. Πολλές φορές έβλεπε κάποιους φίλους της που ήταν μεγαλύτεpοί απ' αυτήν να παίρνουν σπουδαίες αποφάσεις για τη ζωfι τους, αποφάσεις που και η ίδια θα έπρεπε να πάρει σε μερικά χρόνια, και αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να ξέρει ποια απόφαση είναι η σωστή. Κάποια μερα η κυρία Μακρίδου της είπε ότι το Άγιο Πνεύμα ήθελε να τη βοηθήσει ακόμη και γι' αυτό.

Το Άγιο Πνεύμα μάς δείχνει τι πρέπει κάθε φορά να κάνουμε. Αυτό είναι το τρίτο πράγμα που κάνει. (Μπορείτε va ι:Jι ιιιnι:Jrίτr τπ Π.λ .λ π �� �π · Ι 1\Λn"' ,:;.:-;,,.,c:-1 - -r · ι - -.. · - · - _, .,. . _ ..,....,...,,/• ι ν ι""""ι uι;,ι..λ ν wι..

κάθε μέρα τι είναι σωστό και τι λάθος. Μας βοηθάει μέρα με τη μέρα να γνωρίζουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. (Ας διαβάσει κάποιο από τα παιδιά το Ρωμαίους 8:14): "Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού" . Το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας οδηγήσει στο δρόμο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για να περπατήσουμε. Για παράδειγμα, όταν μεγαλώσεις, πώς θα είσαι σίγουρος τι πρέπει να σπουδάσεις; Πώς θα ξέρεις ποιους φίλους να διαλέξεις; Πώς θα ξέρεις τι δουλειά να κάνεις; Ίσως ο Θεός θέλει να γίνεις ιεραπόστολος, δάσκαλος ή ηλεκτρο­λόγος. Πώς θα εξακριβώσεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου; Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σε οδηγήσει σε όλα να πάρεις σωστές αποφάσεις. Είμαι σίγουρος πως αναρωτιέσαι: "Πώς με καθοδηγεί το Ά γιο Πvεύμα;':

20

EIKONA 1 1 1 - 7

(Καλύψτε αυπ]v τnv εικόvα uε δυο λωρίδές χαρτί και στη συvέχειcί va τις aφαιρείτε καθώς θα διδάσκετε).

Ο πιο σπουδαίος τρόπος με τον οποίο μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα είναι μέσω της Αγίας Γραφής και της προσευχής. Καθώς κάθε μέρα διαβάζεις το Λόγο του Θεού και Του ζητάς να σε καθοδηγεί, θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις τι είναι σωστό και να καταλάβεις τι θέλει να κάνεις. Πολλές φορές θα σου δείξει μέσα από τη Γραφή μια ειδική υπόσχεση ή μια εντολή την οποία θέλει να γνωρίσεις και να υπακούσεις. Στον l l lnl 1 1n 11Ω·1nι:: Χ1 ,.. a .Αι 7 ,.., .. . ..... "r"\ 1. Α. ,,..,.. ""r U.I\.)'λV Ι Ι v . ΙVv VLU.μU.'ιVVtAC:.• V /\.V YV'-ί

σου είναι λύχνος στα πόδια μου και φως στα μονοπάτια μου".

Υπάρχει ακόμη ένας τρόπος για να μάθουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε κι αυτός είναι με την ειρήνη που το Άγιο Πνεύμα βάζει στην καρδιά μας.

'Ή ειρήνη του Θεού, ας κατευθύνει τις καρδιές σας" (Κολοσσαείς 3:15). Το Άγιο Πνεύμα βάζει την ειρήνη του μέσα στην καρδιά μας ως "διαιτητή". Ξέρετε τι κάνει ένας διαιτητής; Σφυρίζει όταν κάποιος κάνει ένα λάθος. Όταν ένα παιδί του Θεού κάνει κάτι που δεν είναι σ4μφωνο με το Λόγο Του, η ειρήνη του Θεού θα σταματήσει να υπάρχει. Όταν κάνεις ό,τι ο Θεός θέλει, θα έχεις ειρήνη γι' αυτό, ακόμη και αν σου είναι πολύ δύσκολο να το πραγματοποιήσεις.

Επίσης, το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί άλλους Χριστιανούς για να μας δείχνουν τι πρέπει να κάνουμε. Στην Α' Πέτρου 5:5 λέει ότι οι νέοι πιστοί πρέπει να ακούν τους μεγαλύτερους για να αποκτήσουν εμπειρία στη Χριστιανική ζωή. Οι · δάσκαλοι στο Κυριακό σχολείο θα σε συμβουλέψουν για το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Αν οι γονείς σου είναι πιστοί μπορούν να σε βοηθήσουν να πάρεις αποφάσεις σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Μη ντραπείς να τους ζητήσεις τη βοήθειά τους. Οι άλλοι Χριστιανοί θέλουν να σε βοηθήσουν να περπατήσεις στο δρόμο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για τη ζωή σου.

Page 22: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

EIKONA 1 1 1 - 8

Μέχρι τώρα είδαμε τρία σπουδαία πράγματα που το Άγω Πνει.Jμα κάνει σε έναν πιστό. (Τα θυμάστε;)

Υπάρχει ακόμη ένα θαυμάσιο έργο που κάνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των Χριστιανών. Ας διαβάσουμε το Ρωμαίους 8:26 για να δούμε ποιο είναι το υπέροχο αυτό έργο (ας διαβάσει κάποιο απ' τα παιδιά αυτό το εδάφιο): "Το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσ ι τεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις". Καταλάβατε τι σημαίνουν αυτά που διαβάσαμε μόλις τώρα;

Ο Θεός μάς λέει εδώ ότι το Άγιο Πνεύμα μάς βοηθά πώς να προσευχόμαστε. Προσεύχεται στο Θεό για μας και μας δείχνει πώς να προσευχόμαστε σωστά. Επειδή ζει μέσα μας, μας καθοδηγεί να ζητάμε απ' το Θεό πράγματα που είναι μέσα στο θέλημά Του. Μπορεί να μας βοηθήσει να ερχόμαστε στο Θεό με αληθινή ταπείνωση. Μπορεί να μας βοηθήσει να εμπιστευόμαστε το Θεό ότι θα μας δώσει αυτά που ζητάμε. Είναι μεγάλη ευλογία που το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για μας και μας δείχνει πώς να προσευχόμαστε. Ζήτησέ Του να σου διδάξει πώς να προσεύχεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Τι θαυμάσιος φίλος και οδηγός που είναι το Άγιο Πνεύμα! Ευχαριστείς το Θεό που το Άγιο Πνεύμα ζει στην καρδιά σου; Άφησέ Τον να κάνει στη ζωή σου αυτά τα υπέροχα πράγματα που μάθαμε σήμερα. Προσπάθησε να μη προσβάλλεις το Άγιο Πνεύμα, ούτε να το λυπείς κάνοντας πράγματα που είναι αμαρτία.

Τι λέτε, παιδιά, το Άγιο Πνεύμα μιλά στις καρδιές των παιδιών που δεν έχουν δεχθεί ακόμα τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό τους Κύριο και Σωτήρα; Τι νομίζετε; Ναι, τους μιλά! Τους δείχνει ότι είναι αμαρτωλοί και τους κάνει να θέλουν να έρθουν στο Χριστό.

21

Α ν νιώθεις ότι σου μιλάει το Άγιο Πνεύμα και σε οδηγεί να δεχθείς το Χριστό στην καρδιά σου, άκούσε τι σου λέει και έλα στο Χριστq σήμερα. Ο Θεός υπόσχεται: "Γιατί οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί" (Ρωμαίους 10:13).

ΕΠΑΝΑΛΗΠτΙΚΟ KOYIZ TPITOY ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

1. Τι ήθελε να κάνει ο Κέβιν για να δείξει την ευγνωμοσυνη του στον Τζακ; (Να πηγαίvει vα του πλέvει το αυτοκίvητο και vα του κουρεύει το γρασίδι).

-

2. Σκεφτείτε τρία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό επειδή μας έσωσε. (Να υπακούμε στους γοvείς μας, vα είμαστε ειλικρι vείς στο σχολείο, vα βοηθάμε τους φίλους μας).

3. Κάθε πιστό αγόρι ή κορίτσι έχει έναν ισχυρό εχθρό αλλά και έναν ακόμη πιο ισχυρό φίλο και βοηθό. Ποιοι είναι αυτοί; (Ο Σαταvάς είvαι ο εχθρός. . Το Ά γιο Πvεύμα είvαι ο φίλος).

4. Ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα και που ζει; (Είvαι ο Θεός και ζει μέσα στηv καρδιά κάθε παιδιού του Θεού).

5. Με ποιους δύο τρόπους έδειξε η Κατερίνα ότι το Άγιο Πνεύμα τη βοηθούσε να υπακούει στις εντολές του Θεού; (Σταμάτησε vα κλέβει τα ρέστα και έλεγε τηv αλήθεια όταv πήγαιvε στο σπίτι της φίλης της).

6. Όταν ένα πιστό αγόρι ή κορίτσι έχει αμφιβολίες για το αν είναι παιδί του Θεού, πώς το βοηθά το Άγιο Πνεύμα να διώξει αυτές τις αμφιβολίες; (Με τις υποσχέσεις του Θεού και με τοv τρόπο που Αυτός άλλαξε τη ζωή του).

Page 23: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

7. Σε τι είδους αποφάσεις θέλει το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθά; (Σε όλες τις αποφάσεις - μεγάλες και μικρές).

8. Πώς μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα; (Μέσω της Α γίας Γραφής και της προσευχής, της ειρήvης . του Θεού μέσα στηv καρδιά μας και μέσω ά)λωv Χριστιαvώv).

9. Τι άλλο κάνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των Χριστιανών; (Είvαι το έργο που αναφέραμε στο τέλος - μας δείχvει πώς vα προσευχόμαστε).

10. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στην καρδιά των μη σωσμένων αγοριών και κοριτσιών; Αν ναι, πώς; (Ναι, τους δείχvει ότι είvαι αμαρτω­λοί και τους οδηγεί vα δεχθούv το Χριστό στηv καρδιά τους).

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TPITO ΜΑθΗΜΑ

Ρωμαίους 8:4 "Έτσι η απαίτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας , αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πο­ρεία του αμαρτωλού αν­θρώπου, αλλά την πορεία του Πνεύματος".

Ρωμαίους 8:9 ''Εσείς όμως δε ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά σύμφωνα με τις εντολές του Πνεύ­ματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυρι­αρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χρισίού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό".

Ρωμαίους 8:14 "Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού" .

22

Ρωμαίους 8:16 "Και το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαι­ώνει το δικό ; μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού" .

Ρωμαίους 8:26 ''το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μc;ις. Εμείς δεν ξ�ρουμε οuτε τι ούτε πως να προσευχηθούμε. Τ ο Πνεύ­μα όμως μεσι τεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στε­ναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις" .

MAθHMA IV

Οι εκλεκτοί του θεού

Βιβλικές Περικοπές: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαια 9 - 11.

Κεντρική αλήθεια (ΚΑ): Οι εκλεκτοί του Θεού είναι όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό είτε είναι Ιουδαίοι είτε Εθνικοί.

Εφαρμογή για τα μη πιστά παιδιά (ΕΜΠ) : Ζητήστε από τον Ιησού Χριστό να σας σώσει.

F=ιΩn n ι ι nvn vι n τn πι nτn π n ι Λι n -τ -Γ"r-- ι • ι , ...... . ... · · ·- . ... . .. ......... ...

(ΕΠΠ): Να ευχαριστείτε τον Θεό που σας έσωσε και που ανήκετε κι εσείς στους εκλεκτούς του Θεού.

Εδάφιο γι' αποστήθιση: "Γιατί οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί" (Ρωμαίους 10:13).

Page 24: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα IV - 1 :

Εισαγωγή Πολλοί Εβραίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ο Θεός είχε διαλέξει τους Εβραίους για να · είναι ο εκλεκτός Του λαός. (ΚΑ)

Εικόνα IV - 2: Ο Θεός διάλεξε τους Εβραίους να γράψουν τη Βίβλο.

Εικόνα IV - 3: Ο Θεός διάλεξε να γεννηθεί ο Σωτήρας του κόσμου στη φυλή του Ιούδα.

Εικόνα IV - 4: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει όλο τον κόσμο, και τους Ιουδαίους και τους Εθνι­κούς. (ΚΑ) (ΕΜΠ) Οι Ιουδαίοι απέρριψαν το Σωτήρα που έστειλε ο Θεός και προσπάθησαν να σωθούν κάνοντας καλά έργα.

Εικόνα IV - 5 Ο κηπουρός μεταφυτεύει τα κλαδιά της αγριελιάς στην ελιά που δεν παράγει καλές ελιές.

Εικόνα IV - 6 Εμείς που δεν είμαστε Ιουδαίοι και έχουμε σωθεί, έχουμε "μεταφυτευτεί" μέσω του ελέους του Θεού. (ΚΑ) (ΕΠΠ)

Εικόνα IV - 7 Ο Θεός "μεταφυτεύει" πάλι τους Ιουδαίους που πιστεύουν στον Iησού Χριστό.

Εικόνα IV - 8 Να είστε ευγνώμονες στον Θεό και να προσεύ­χεστε για τους Ιουδαίους ώστε να πιστεύσουν κι αυτοί στον Χριστό και να σωθούν. (ΚΑ) (ΕΠΠ)

23

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α. Δείτε τις προτάσεις για ]lροσευχή στο τέλος του μαθήματος.

β. Θα μπορούσατε να δείξετε στους μαθητές πρακτικά τι είναι μεταφύτευση. Θα μπορούσαν τα παιδιά να σας βοηθήσουν να κόψετε ένα κλαδί σε σχήμα "ν" και μετά να τοποθετήσετε μέσα σ' αuίό ίο "ν" ένα βλαστό από κάποιο άλλο δέντρο.

Αν σας είναι πιο εύκολο, θα μπορούσατε να. κάνετε μία πλάγια σχισμή στο κλαδί. Α ν στη συνέχεια καλύψετε την ένωση με μια φλούδα και τη δέσετε με λίγο σχοινί θα γίνει πιο σταθερή.

Σημείωση: Η μεταφύτευση δεν πετυχαίνει πάντα και γι' αυτό μπορεί να μη δείτε τα καινούρια σας βλαστάρια να μεγαλώνουν, όμως τουλάχιστον θα έχουν καταλάβει τα παιδιά μέσα απ' αυτό το πείραμα τι σημαίνει μεταφύτευση.

EIKONA IV - 1

Σίγουρα οι μεγαλύτεροι από σας θα έχετε διαβάσει ιστορίες για τον τελευταίο Παγκόσμιο πόλεμο ή ίσως έχετε δει ανάλογα προγράμματα στην τηλεόραση. Όλοι οι πόλεμοι είναι φρικτοί γιατί πολλοί γενναίοι άνθρωποι και απ' τις δύο παρατάξεις σκοτώνονται και πολλές γυναίκες και παιδιά χάνουν τη ζωή τους απ' τις βόμβες που πετούν τα αεροπλάνα στις πόλεις και τα χωριά. Όμως ένα από τα πιο απαίσια πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου πολέμου, ήταν ότι σκοτώθηκαν πολλοί αθώοι Εβραίοι, άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Ποιοι είναι οι Εβραίοι;

Πριν από δύο μαθήματα σας είχα μιλήσει για τον πρώτο Εβραίο που έζησε πάνω στη γη. Τον έλεγαν Αβραάμ.

Page 25: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Θυμάστε πώς ο Θεός τον κάλεσε να αφήσει την πόλη του, την Ουρ και τα κτήματά του και να εμπιστευθεί το Θεό ότι θα του δώσει μια καινούρια γη και μια σπουδαία οικογένεια; Ο Αβραάμ είχε ένα γιο που τον έλεγαν Ισαάκ και έναν εγγονό, τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ είχε δώδεκα γιους κι έτσι ο αριθμός των Εβραίων άρχισε να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Τώρα υπάρχουν εκατομμύρω Εβραίοι που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα στο Ισραήλ.

Γιατί ο Θεός διάλεξε τους Εβραίους ως το δικό Του ξεχωριστό λαό; Δεν τους διάλεξε γιατί ήταν η μεγαλύτερη σε πληθυσμό φυλή: όταν ο Θεός διάλεξε τους Εβραίους υπήρχε μόνο ένας απ' αυτούς, ο Αβραάμ. Δεν τους διάλεξε γιατί ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι στη γη ή γιατί ήταν οι πιο δυνατοί. Τους διάλεξε χάρη στο έλεός Του. Γι' αυτό λέει στο Ρωμαίους 9:15 (aς διαβάσει κάποιο παιδί το εδάφιο) "Θα δείξω έλεος σ' όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σ' όποιον θέλω να σπλαχνιστώ". Ο Θεός δείχνει έλεος σ' όσους διαλέγει και είναι καλός σ' αυτούς που δεν το αξίζουν. Οι Εβραίοι δεν άξιζαν να τους διαλέξει ο Θεός. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και όλα τα παιδιά του, ήταν αμαρτωλοί όπως εσείς κι εγώ.

EIKONA IV -2

Όμως ο Θεός είχε ένα ξεχωριστό έργο για τους Εβραίους. Στο Ρωμαίους 3:2 διαβάζουμε ότι ο Θεός τούς είχε εμπιστευθεί τα Λόγια Του. Αυτό σημαίνει πως είχαν τη μεγάλη ευθύνη να γράψουν με ακρίβεια τα λόγια του Θεού. Έτσι, ο Θεός μίλησε με διαφορετικό τρόπο σε συγκεκριμένους Εβραίους κι αυτοί έγραψαν ό,τι τους είπε. Μ' αυτόν τον τρόπο έχουμε σήμερα ολόκληρη τη Βίβλο.

Ο Μωυσής ήταν Εβραίος που άκουσε τα λόγια του Θεού κι έγραψε τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γ ραφής.

24

Ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν Εβραίος που άκουσε το Θεό κι έγρqψε πολλούς από τους Ψαλμούς. Ο προφήτης Δανιήλ ήταν Εβραίος. Ο Μaτθαίος; που έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο, ήταν Εβραίος. Ο Παύλος ήταν Εβραίος. Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό το θαυμάσιο έργο που έκαναν οι Εβραίοι συγγραφείς με την ξεχωριστή βοήθεια του Θεού! Άφησαν τον Θεό να τους οδηγεί σε ό,τι έγραφαν� έτσι ώστε να έχουμε μέσα στο πολύτιμο αυτό βιβλίο, την Αγία Γραφή, ακριβώς ό,τι ο Θεός ήθελε να μας πει.

·

ΕίΚΟΝΑ iV - 3

Όμως ο Θεός είχε ακόμη ένα λόγο που διάλεξε τους Ιουδαίους (ή αλλιώς Εβραίους). Διάλεξε τους ανθρώπους αυτούς ώστε μέσω αυτών να έρθει ο Σωτήρας του κόσμου. (Ζητήστε από κάποω παίδί να δωβάσεί το Ρωμαίους 9:5) "Είναι απόγονοι των πατριαρχών κι από αυτούς κα:rάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός, που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είνα� ευλογημένος στους αιώνες". Χιλιάδες χρόνια πριν γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός υποσχέθηκε ότι κάποια μέρα θα έστελνε το Σωτήρα. Ακόμη και πριν ζήσουν ο Αβραάμ, ο Μωυσής ή ο Δαβίδ, ο Θεός είχε δώσει την υπόσχεση αυτή. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ίσως κάποιοι νόμιζαν ότι ο Σωτήρας δε θα ερχόταν ποτέ. Πανίσχυροι εχθροί πολεμούσαν τους Εβραίους και μερικές φορές φαινόταν ότι τους κατέστρεψαν τελείως. Όμως ο Θεός τους προστάτευε, επειδή είχε επιλέξει τους ανθρώπους αυτούς να είναι αυτοί από τους οποίους θα προερχόταν ο Σωτήρας. Τελικά ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μέσα σ' ένα στάβλο. Ξέρατε ότι ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε εβρα"ίκή οικογένεια; Η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν Εβραία. Ο Ιωσήφ, που του είχε ανατεθεί να μεγαλώσει τον Iησού Χριστό, ήταν Εβραίος. 'Ο μ ως ο Κύριος Ιησούς δε γεννήθηκε απλά για να είναι ο Σωτήρας μόνο των Εβραίων, αλλά όλης της aνθρωπότητας.

Page 26: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

EIKONA IV- 4

Ήρθε για να σώσει ανθρώπους από κάθε χώρα του κόσμου. Όμως το λυπηρό είναι πωc οι ΕΒοαίοι δεν κατόλαβαν ούτε δέχθηκαν το υπέροχο σχέδιο του Θεού για σωτηρία . Ξέρετε ποιο ήταν το σχέδιο αυτό, έτσι δεν είναι; Ας διαβάσουμε γι' αυτό το Ρωμαίους 10: 12 - 13 (ζητήστε από έvα παιδί vα διαβάσει) "Και δε γίνεται καμιά διάκριση αν είναι Ιουδαίους ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σ' όλους όσοι τον επικαλούνται Γιατί οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί". Είμαστε σωσμένοι όταν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου, να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Δε μπορούμε να rτι:,n-nι ιι ι rrι- τnι ιn �,... . ιτ,...ιΊΛ ι . ,.... ,... Α ι . , _,,..... "" '""'"" """"t-'"" • ....,..,.., <;.U.U L VU""ι 1-''"""ιι Vt-'W"ι

εμπιστευόμαστε Αυτόν και του ζητάμε να είναι ο Κύριος μας και ο Σωτήρας. Είναι ο Μόνος που μπορεί να διώξει τις αμαρτίες μας και να μας κάνει παιδιά του Θεού.

Έχετε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου; Έχετε ζητήσει από τον Κύριο να σας σώσει από τις αμαρτίες σας; Μπορείτε να το κάνετε σήμερα. Ο Θεός υπόσχεται: ''Οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί". Επικαλεσθείτε Αυτόν σήμερα.

Αν το έχετε κάνει αυτό και δεν το έχετε πει σε κανέναν ή αν θα θέλατε να το κάνετε και δεν ξέρετε πώς, σας παρακαλώ μείνετε στη θέση σας μετά το μάθημα. Αν σας δω να κάθεστε εκεί θα έρθω να σας 1:(ω τι σημαίνει να καλείς τον Κύριο.

Αλλά οι Εβραίοι δε δέχθηκαν αυτόν τον υπέροχο τρόπο σωτηpίας. Διαβάζουμε στη Ρωμαίοuς 9:32 "Θέλησαν να δικαιωθούν όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου". Σκέφτηκαν ότι έπρεπε να βρουν το δικό τους δρόμο για τον ουρανό - ότι αν φύλαγαν τις εντολές του Θεού, Αυτός θα τους δεχόταν. Φυσικά κανείς δε μπορεί να φυλάξει τέλεια τις εντολές του Θεού κι έτσι δε Θα μπορούσαν να σωθούν μ' αυτόν τον τρόπο.

25

Οι Εβραίοι απέρριψαν �τον Κύριο Ιησού. Θυμάστε πώς τον θανάτ�σαν επάνω στο σταυρό. Ο Θεός ήταν πολύ λυπnuένοc που έΒλεΠε πωc απέοοιwαν το Γιο τόυ. Αν . όμως . σι .. ιΞβραισ�· δ� δέχονταν · τον Κύριο Ιησού, ο Θεός είχε διαλέξει ανθρώπους που θα πίστευαν σ' Αυτόν και θα τον αγαπούσαν. Αναρωτιέμαι ποιοι ήταν.

EIKONA IV-5

Στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο Παύλος παρομοιάζει το Θεό με κηπουρό που φροντίζει τα δέντρα του. Ο κηπουρός έχεί ένα πανέμϋpφϋ ελαίώνα που θα μπορούσε να δώσει πολλές νόστιμες μαύρες ελιές. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ελιές για τις σαλάτες τους ή έβγαζαν απ' αυτές ελαιόλαδο που χρησιμοποιόταν για μαγείρεμα και για ψήσιμο, όπως σήμερα. Πραγματικά η ελιά είναι ένα πολύ χρήσιμο δέντρο.

Αυτή η εικόνα της ελιάς μάς θυμίζει τους ανθρώπους του Θεού, τους Εβραίους. Ήταν πολύτιμοι για το Θεό, όσο η ελιά για τον κηπουρό. Όμως η ελιά δεν παρήγαγε τις καλές ελιές που περίμενε ο κηπουρός, όπως οι Εβραίοι δεν εμπιστεύονταν τον Κύριο Ιησού Χριστό όπως θα έπρεπε. Έτσι ο γεωργός έπρεπε να κόψει πολλά από τα κλαδιά. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός έπρεπε να παραμερίσει τους Ιουδαίους.

Όμως μετά ο κηπουρός έκανε κάτι παράξενο. Πήγε στα δάση και βρήκε μια άγρια ελιά. Έκοψε μερικά από τα κλαδιά αυτής της ελιάς και τα τοποθέτησε στο μέρος της ελιάς, όπου ήταν τα παλιά κλαδιά. τ α έδεσε με κομμάτια σχοινιού και σύντομα τα καινούρια κλαδιά άρχισαν να μεγαλώνουν παίρνοντας την τροφή τους από τον κορμό και τις ρίζες του παλιού δέντρου. Αυτή η διαδικασία λέγεται μεταφύτευση.

Page 27: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

EIKONA IV - β

� Τι μας λέει ο Θεός μέσα απ' αυτή την εικόνα; Όταν παραμέρισε τους Ιουδαίους όπως τα κλαδιά που κόπηκαν και πετάχτηκαν, είχε άλλους ανθρώπους τους οποίους είχε διαλέξει να βάλει στη θέση των Ιουδαίων. Ο Θεός τους διάλεξε με το έλεός Του. Δεν τους άξιζε να διαλεχθούν ούτε ως παιδιά του Θεού. Όμως ο Θεός τους αγάπησε και τους ονόμασε δικούς Του.

Ποιοι είναι αυτοί οι άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, τους οποίους διάλεξε τώρα σαν δικούς του ανθρώπους; (Ρωμαίους 11:19) "Ίσως μου πεις: "Αποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους" . Αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι είμαστε όλοι εμείς που ε μ πιστευόμαστε τον Ιησού ως Κύριο και Σωτήρα μας. Εσείς κι εγώ είμαστε σαν τα κλαδιά της αγριελιάς που μεταφυτεύτηκαν στον κορμό για να είναι μέρος του ξεχωριστού δέντρου. Δεν έ)cει σημασία αν είσαι Γ άλλος ή Άγγλος, Γερμανός ή Έλληνας. Αν ε μ πιστεύεσαι τον Κύριο Ιησού Χριστό είσαι μέρος των ξεχωριστών ανθρώπων του Θεού.

Μπορείς να καυχηθείς πως ο Θεός σε διάλεξε να είσαι παιδί του; (Αν είσαι σαν ένα κλαδί του ξεχωριστού του δέντρου) Ρωμαίους 11 :18 (Ας διαβάσει κάποιο παιδί) "Γι' αυτό μην καυχιέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καυχιέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα". Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως δεν το aξίζαμε να διαλεχθ<;>ύμε απ' Αυτόν. Δε το aξίζαμε να πεθάνει ο Κύριος Ιησούς για μας. Δεν το aξίζαμε να ακούσουμε το Ευαγγέλιο. Είναι χάρη στο έλεος του Θεού που μπορούμε ' να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό και που έχουμε σωθεί κι έτσι έχουμε γίνει μέρος των εκλεκτών ανθρώπων του Θεού.

EI KONA IV - 7

Αυτό μήπως σημαίνει πως ο Θεός δεν έχει χρόνο για τους Εβραίους; Σίγουρα όχι.

26

Ο Θεός ακόμη τους αγαπά το ίδιο και θέλει να έρθουν να τον γνωρίσουν πιστεύοντας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ας διαβάσουμε το . Ρωμαίομς 11:23 - 24 "Όσο για τους Ιουδαίους, αν δεν επιμείνουν στην αrtιστία τους, θα μπολιαστούν ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση: aνήκες φυσιολογικά σε μια αγριελιά, και σ' έκοψε και σε μπόλιασε, αντίθετα προς τη φύση, στην ήμερη ελιά.

Το ίδιο και καλύτερα μπορεί να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ήμερη ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν". Μπορείτε να καταλάβετε αυτά τα εδάφια; Τι είναι αυτά τα κλαδιά που ο Θεός μπορεί να ξαναβόλεί στο δέντρο; Είναι οι Εβραίοι που εμπιστεύονται τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σήμερα υπάρχουν ιεραπόστολοι που εργάζονται ανάμεσα σε Εβραίους σ' όλο τον κόσμο δίνοντας τους το Ευαγγέλιο. Είναι δύσκολο έργο γιατί πολλοί Εβραίοι δε θα δεχθούν το Εuαγγέ�"ιο και δε θα πιστέψουν πως ο Ιησούς ήταν ο Γιος του Θεού, σταλμένος από τον ουρανό για να γίνει Σωτήρας των Εβραίων και όλης της aνθρωπότητας.

Ωστόσο, μερικοί Εβραίοι όταν ακούν για το Ευαγγέλιο, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Είναι σαν τα κλαδιά της ελιάς μεταφυτευμένα ξανά στο δέντρο. Είναι μέρος των εκλεκτών του Θεού που αποτελούνται από Εβραίους κι απ' άλλους ανθρώπους, που δεν είναι Εβραίοι. Πιστεύουμε πως μια μέρα πριν έρθει πάλι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως βασιλιάς της δόξας, πολλοί Εβραίοι θα πιστέψουν σ' Αυτόν. Δεν είναι υπέροχο;

EI KONA IV - 8

Τι θέλει ο Θεός να κάνουμε για τους Εβραίους; Θα πρέπει να Τον ευχαριστούμε που τους χρησιμοποίησε έτσι ώστε να έχουμε τη Γ ραφή, και που τους έκανε τη φυλή από την οποία γεννήθηκε ο Χριστός. Δε θα πρέπει . ποτέ να τους περιφρονούμε αλλά να τους εκτιμούμε και να τους αγαπούμε για χάρη του Χριστού.

Page 28: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Υπάρχει ακόμη ένα σπουδαίο πράγμα που θά 'πρεπε να κάνουμε.

Ας διαβάσουμε το Ρωμαίους 10:1 και να δούμε τι έκανε ο Απόστολος Παύλος και τι ο Θεός θέJt,ει να κάνουμε (κάποιος va διαβάσει το εδάφιο): "Αδελφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου στο θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία". Πρέπει να προσευχόμαστε από την καρδιά μας με σοβαρότητα για να σωθούν.

Καθώς φτάνουμε στο τέλος του μαθήματός μας σήμερα, θα ζητήσω από τέσσερα παιδιά να προσευχηθούν:

1 . Ευχαριστήστε το Θεό για τους Εβραίους που μέσω αυτών παραλάβαμε τη Γ ραφή και μέσω της φυλής τους γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη γη.

2. Ευχαριστήστε το Θεό γιατί όσοι από μας είμαστε σωσμένοι, έχουμε διαλεχθεί να είμαστε μέρος των εκλεκτών του Θεού.

3. Προσευχηθείτε για τους Εβραίους για να πιστέψουν πολλοί περισ­σότεροι στον Κύριο Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους και να σωθούν.

4. Προσευχηθείτε για τους ιεραποστό­λουc που εονάlονται uεταΕύ των Εβράίων γιά "να' τους ' βοηθ�σει ο Θεός να συνεχίσουν να δίνουν το Ευαγγέλιο ακόμη κι όταν αυτοί που ακούν είναι λίγοι.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ KOYIZ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

1 . Ποιος ήταν ο πρώτος Εβραίος; (Ο Αβραάμ).

2. Ποια ήταν τ,α ονόματα του γιου του και του εγγονού του μέσω των οποίων θα αυξανόταν το έθνος των Ιουδαίων; (Ισαάκ και Ιακώβ).

27

3. Στο έλεός Του, ο Θεός διόλεξε τους Ιουδαίους να είναι οι ξεχωριστοί Του άνθρωποι. Τι σημαίνει έλεος; (Οίκτος ή καλοσιJvη , απέvαvτι σ' αυτούς που δεv το αξίζουv).

4. Ο Θεός είχε δύο ξεχωριστές αποστολές για τους Ιουδαίους, τους ανθρώπους Του. Ποια ήταν η μία απ' αυτές; (Να γράψουν τη Γραφή).

5. Ποια ήταν η άλλη; (Να είvαι οι άvθρωποι από τους οποίους θα ερχόταv ο Σωτήρας).

6. Ποιος ήταν ο υπέροχος τρόπος σωτηρίας από τον οποίο στράφηκαν μακριά οι Ιουδαίοι; (Να σωθούv δια της πίστεως, όχι δια έργωv, πιστεύοvτας στοv Ιησού).

7. Όταν οι Ιουδαίοι απομακρύνθηκαν από το Θεό και από τον Κύριο Ιησού, ο Θεός διάλεξε άλλους ξεχωριστούς ανθρώπους. Ποιοι ήταν; (Όλοι εμείς που εμπιστευόμαστε τοv Ιησού Χριστό σαv Κύριο και Σωτήρα μας).

8. Στην εικόνα με την ελιά ποιους αντιπροσωπεύουν τα κλαδιά που ήταν κομμένα; (Τους Ιουδαίους που δεv πίστεψαv στοv Ιησού Χριστό).

9. Μετά απ' αυτό, κλαδιά από μια άνοια · ελιά μεταφυτεύτηκαν σ' αυτ.ό. Ποίόυς αντιπροσωπεύουν; (Εμάς που δεv είμαστε Εβραίοι και που πιστεύουμε στοv Ιησού Χριστό).

10. Γιατί δε μπορούμε να καυχιόμαστε αν ο Θεός μάς έχει διαλέξει ως ξεχωριστούς ανθρώπους; (Δε μας άξιζε ο Θεός vα μας διαλέξει, vα πεθάvει ο Ιησούς για μας, vα μας αφήσει κάποιος το Ευαγγέλιο, vα μας δώσει ο Θεός πίστη).

11α. Έχει τελειώσει ο Θεός με τους Εβραίους;

(Όχι).

Page 29: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

11 β. Τι θέλει να κάνουν; (Να εμπιστευτούν τοv Ιησού Χριστό).

12. Ποιο είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε για τους Εβραίους;

(Να προσευχόμαστε γι ' αυτούς).

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑθΗΜΑ

Ρωμαίους 9:5 ''Είναι απόγονοι των πατριαρχών, κι από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός, που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες".

Ρωμαίους 9:15 "Θα δείξω έλεος σ' όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σ' όποιον θέλω να σπλαχνιστώ".

Ρωμαίους 9:32 "Επειδή θέλησαν να δικαιωθούν όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου" .

Ρωμαίους 10:1 "Αδελφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία" .

Ρωμαίους 10:12, 13 "Και δε γίνεται καμιά διάκριση αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη του σ' όλους όσοι τον επικαλούνται" .

Ρωμαίους 11:18 'Τι' αυτό μην καυχιέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καυχιέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα".

Ρωμαίους 11:19 "Ίσως μου πεις: "Αποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους" .

28

Ρωμαίους 11:23, 24 "Όσο για τους Ιουδαίους, αν δεν επιμείνουν στην απιστία � τους, θα μπο­λιαστούν ξανά στο �έντρο, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανa. Σκέψου τη δική σου περίπτωση: aνήκες φυσιο­λογικά σε μια αγριελιά και σ'

έκοψε και σε μπόλιασε, αντίθε­τα προς τη φύση, στην ήμερη ελιά. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ήμερη ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν".

ΜΑθΗΜΑ V

Το Σώμα του Χριστού

Βιβλική Παραπομπή: Ρωμαίους 12: 1-13

Επιπρόσθετα Εδάφια: Κολοσσαείς 1: 18-19 , Εφεσίους 4:7-16, Α' Κορινθίους 12:1-31 .

Κεντρική αλήθεια {ΚΑ): Κάθε Χριστιανός ως μέλος του σώματος του Χριστού, έχει κάποια δώρα να προσφέρει στο Θεό και στους άλλους.

Εφαρμογή για τα πιστά παιδιά {ΕΠΠ): Ευχαριστήστε το Θεό για τα δώρα που σας έχει δώσει. Δώστε τον εαυτό σας ολοκληρωτικά σ' Αυτόν για να σας χρησιμοποιήσει να κάνετε το θέλημά Του. Ζητήστε Του να σας δείξει το σχέδιό Του για τη ζωή σας.

Εδάφιο γι' αποστήθιση: "Έτσι και το πλήθος των Χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό" (Ρωμαίους 12:5)

Page 30: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή: Να φυλάμε τα σώματά μας υγιή.

Εικόνα ν - 1: Ο αθλητής - τα σώματά μας είναι υπέροχα σχεδιασμένα από το Θεό. Κάθε πιστός είναι μέρος του σώματος του Χριστού, της εκκλησίας (Ρωμαίους 12: 4, 5). (ΚΑ)

Εικόνα ν - 2: Η κεφαλή του σώματος διευθύνει, ελέγχει και δίνει εντολές. Η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας είναι ο Χριστός (Κολασσαείς 1: 18). Αυτός οδηγεί, ελέγχει και δίνει εντολές στους πιστούς κυρίως μέσω του /\όγου Τ ου.

Εικόνα ν - 3: Κάθε μέρος του σώματος έχει μια ξεχωριστή ιδιότητα και ευθύνη. Ο Θεός σας έχει δώσέι κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες και κάποια ιδιαίτερη δουλειά για να' κάνετε. (ΚΑ)

Εικόνα ν - 4: Το χάρισμα της "διδασκαλίας" (Ρωμαίους 12: 7) Το χάρισμα του "ευαγγελιστή" (Εφεσίους 4:11). (ΚΑ) (ΕΠΠ)

Εικόνα ν - 5: Το χάρισμα της "διακονίας" (Ρωμαίους 12:7). Το χάρισμα της "προτpοπής" (Ρωμαίους 12:8). Το χάρισμα της "προσφοράς" (Ι(ωμαίους 12:8).

Εικόνα ν - 6: Το παράδειγμα του κ. Λε Τουρνώ με το χάρισμα της προσφοράς.

Εικόνα ν - 7: Τα πιστά παιδιά έχουν κι αυτά χαρίσματα. Ο κύριος Φωτίου που μιλάει στο Φίλιππο, τη Μπέττυ και το Μάρκο. Τ ο χάρισμα της "προτροπής" ή ενθάρρυνσης (Ρωμαίους 12:8). Το χάρισμα της "ελεημοσύνης" (Ρωμαίους 12:8). Το χάρισμα της "πίστης" (Α ' Κορι vθίους 12:9).

29

Εικόνα ν - 8: Ο Θεός θέλει να παραστήσουμε τα σώματά μας ως ζωντανές -θυσίες σ' Αυτόν (Ρωμαίους . 12:1). ρ Θεός δε θέλει να είμαστε υπεpfιφανοι (Ρωμαίους 12:3). Ρωτήστέ το Θεό τι θέλει από σας να κάνετε.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ύμνος: Διαλέξτε αφιέρωσης.

έναν ύμνο

Παιχνίδι: (Χρησιμοποιήστε το πριv από το πρόγραμμα ως μια εισαγωγή στο μάθημα - για ξεκούραση).

Κόψτε από χαρτί ή κάρτα τα βασικά κομμάτια για δύο σώματα, ένα κεφάλι, δύο μάτια, δύο αυτιά, ένα στόμα, ένα σώμα, δύο χέρια και δύο πόδια. Η τάξη είναι χωρισμένη σε δύο ισάξιες ομάδες και κάθε μέλος της ομάδας παίρνει ένα μέλος του σώματος. Με τη σειρά, κάθε ένας κλείνει τα μάτια του και πηγαίνει στον πίνακα για να βάλει ένα κομμάτι του σώματος στερεώνοντάς το με πινέζες. Η ομάδα που κάνει το καλύτερο σώμα είναι η νικήτρια. Κανείς δεν πρέπει να μιλήσει για να βοηθήσει το παιδί που βάζει το μέλος του σώματος. Επίσης αυτό το παιδί δε μπορεί να ψαχουλέψει με τα χέρια του για να δι πού θα τοποθετήσει το κομμάτι.

Dρα προσευχής (μετά το μάθημα) : Διαλέξτε τρία πιστά παιδιά να πάρουν τα παρακάτω θέματα και να οδηγήσουν την ομάδα σε προσευχή:

-Ευχαριστήστε το Θεό που ο καθένας από μας είναι σημαντικός στο σώμα του Χριστού.

-Ευχαριστήστε το Θεό που κάθε Χριστιανός έχει ένα ιδιαίτερο έργο να κάνει και ο Θεός του έχει δώσει τις ικανότητες για να το κάνει.

- Ζητήστε από το Θεό να μας βοηθήσει να διακρίνουμε σιγά - σιγά ποιο είναι το έργο και τα χαρίσματα μας έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούμε γι' Αυτόν και για άλλους.

Page 31: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

� (Οι ερωτήσεις δίvοvται στο τέλος του μαθήματος).

Χωρίστε την τάξη σε δυο ομάδες με έναν αρχηγό για την κάθε μια. Οι αρχηγοί παίρνουν μια λευκή κόλλα ή κάρτα και ένα στυλό. Πείτε τους πως θέλετε να ζωγραφίσουν ένα πρόσωπο. Κάθε φορά που ένα παιδί απαντά μια ερώτηση σωστά για την ομάδα του, ο αρχηγός προσθέτει ένα μέρος του προσώπου κεφάλι, μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά. Η πρώτη ομάδα που θα συμπληρώσει το πρόσωπο είναι η νικήτρια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναρωτιέμαι ποια ομαδικά παιχνίδια σας αρέσουν. Πόσοι από σας παίζετε ποδόσφαιρο; Βόλλεϋ; Μπάσκετ; Τέννις; Ωραία δεν είναι; Γιατί είναι σημαντικό να παίρνετε μέρος σε αθλήματα; Ναι, υπάρχουν πολλοί λόγοι. -;Ενας απ' αυτούς είναι για να κρατούμε τα σώματά μας υγιή.

EIKONA ν - 1

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ κάποιον διάσημο αθλητή; Τον βλέπετε να τρέχει προς στο τέρμα. Όλοι οι σύνδεσμοι λειτουργούν τέλεια - οι αγκώνες, τα γόνατα, οι καρποί και ο λαιμός. Όλοι οι μυς κάνουν τη δουλειά τους κουνώντας τα άκρα - τα χέρια και τα πόδια. Τ α σώματά μας είναι υπέροχα σχεδιασμένα από το Θεό: το μυαλό διευθύνει όλο το σώμα. Η καρδιά αντλεί το αίμα μέσω όλων των αρτηριών και των φλεβών. Κάθε μέλος του σώματος μας είναι χρήσιμο και απαραίτητο.

Δείτε αν καταλαβαίνετε αυτά τα δύο εδάφια από την προς Ρωμαίους 12 (Ας διαβάσει κάποιο παιδί το Ρωμαίους 12:4, 5): "Παράδειγμα το σώμα μας: έχουμε πολλά μέλη, δεν ε πι τελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι κι όλοι οι άλλοι". Τι σημαίνει αυτό;

30

Ο Θεός μάς λέει ότι όλοι αυτοί που αγαπούν τον Ιησού Χριστό τ:-αιpιάζουν σαν ένα τέλειο σώμα. Δεν είναι ένα σώμα που μπορούμε να δοιJμε αλλά ένα θαυμάσιο αόρατο σώμα φτιαγμένο από αληθινούς Χριστιανούς. Αυτό το σώμα λέγεται Εκκλησία. Δεν εννοώ το κτίριο με τα τούβλα και τις πέτρες όπου πηγαίνετε τις Κυριακές. Η εκκλησία για την οποία μιλά η Γραφή είναι από ανθρώπους και όχι από πέτρες. Κάθε ένας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, κάθε αληθινός Χριστιανός, είναι μέλος αυτού του όμορφου σώματος. Ίσως είστε σαν ένα δάχτυλο που δείχνει το δρόμο ή σαν ένα αυτί που ακούει ή σαν τη γλώσσα που μιλάει ή σαν ένα πόδι που τρέχει.

EIKONA ν - 2

Το κεφάλι είναι το πιο σημαντικό μέρος του σώματος. Εκεί βρίσκεται ο εγκέφαλος. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να πάμε μια Βόλτα. ο εγκέq)αλος δίνει έ::ντολές: λέει στους μυς της πλάτης και των ποδιών να κάνουν το σώμα να σταθεί. Λέει στην καρδιά να αντλεί περισσότερο καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια. Λέει στα πνευμόνια να αναπνέουν πιο βαθειά και να απορροφούν περισσότερο οξυγόνο. Λέει στα μάτια να μας οδηγούν όπου θέλουμε να πάμε.

Ποιος νομίζετε πως είναι το κεφάλι της Εκκλησίας; Ο Παύλος μας λέει σ' ένα άλλο βιβλίο που ο Θεός τον οδήγησε να γράψει (Κολοσσαείς 1: 18): "Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος που είναι η εκκλησία". Για ποιον νομίζετε πως γράφει ο Παύλος; Ναι, για τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Είναι το κεφάλι του σώματος, της εκκλησίας. Είναι αυτός που ελέγχει και οδηγεί και δίνει εντολές. Τι αναστάτωση θα επικρατούσε στα σώματά μας αν δεν υπήρχε εγκέφαλος να σχεδιάσει και να οδηγήσει. Ίσως τα πόδια να αποφάσιζαν πως ήταν κουρασμένα και ήθελαν να καθήσουν κάτω, αλλά οι πατούσες να ήθελαν να πάνε βόλτα. Ή τα μάτια να ήθελαν να κλείσουν να ξεκουραστούν καθώς τα χέρια θα ήθελαν να παίξουν μπάσκετ.

Page 32: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό κάθε - πιστός σαν μέρος του σώματος της

Εκκλησίας, να υπακούει στον Κύριο Ιησού. Καθώς ακούμε τη Γραφή που διδασκόμαστε στην εκκλησία και το Κυριακό σχολείο ή καθώς διαβάζουμε τα λόγια Του στη Γραφή είναι σα να μας μιλά το κεφάλι του σώματος, όπως το μυαλό οδηγεί τα μέλη ενός φυσικού σώματος. Ως μέλος του σώματος του Χριστού είναι σημαντικό να υπακούτε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και να βάζετε σ' εφαρμογή ό,τι Αυτός λέει.

Αν δεν έχετε πιστέψει στον Κύριο Ιησού ως Σωτήρα σας, δεν ανήκετε σ' Αυτόν. Δεν είστε μέλος του σώματός Του. Είστε έξω από το Χριστό. Στην πραγματικότητα, είστε πολύ μακριά απ' Αυτόν. Είστε χαμένοι στις αμαρτίες σας. Όμως Αυτός σας ψάχνει. Σας αγαπά τόσο πολύ, ώστε πέθανε για τις αμαρτίες σας. Σήμερα, αν πιστέψετε σ' Αυτόν με όλη την καρδιά σας και έρθετε σ' Αυτόν, θα σας δεχθεί. Υπόσχεται να σας δεχθεί. Στο · Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 6:37 λέει: "Αυτός που θα 'ρθεί κοντά μου, εγώ δε θα τον αποδιώξω" . Ελάτε στο Χριστό σήμερα!

ΕΙΚΟΝΑ ν - 3

Αν ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτού του σπουδαίου σώματος και καθώς όποιος αναγεννιέται είναι μέλος αυτού του σώματος, τότε είναι σημαντικό για μας να δουλέψουμε όλοι μαζί για τον Κύριο. Καθένας χρειάζεται γιατί όλοι έχουμε διαφορετικό έργο να κάνουμε (Ρωμαίους 12:5): "Έτσι και το πλήθος των Χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι κι όλοι οι άλλοι". Όλοι έχουμε ιδιαίτερες ικανότητες, χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει, όπως τα μέλη του σώματός μας. Για παράδειγμα, ποια είναι η ιδιαίτερη ικανότητα που ο θεός έχει δώσει στο μάτι την οποία δεν έχει το αυτί; Ναι, μπορεί να βλέπει. Τι μπορεί να κάνει το αυτί, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει το μάτι; Ναι, μπορεί να ακούει.

31

Τι μπ�:φεί να κάνει η μύτη ο που δεν μπορει να κάνει το _αυτί; Μπορεί να μυρίσει. Τι μπορεί να κάν�ι το χέρι σου που δεν μπορεί να κάνει' το αυτί; Να κρατά και να παίρνει πράγματα. Βλέπετε, κάθε μέλος του σώματος είναι σημαντικό. Δε μπορούμε χωρίς κάποιο απ' αυτά. Ακόμη και τα όργανα μέσα μας που δε μπορούμε να τα δούμε, όπως τα πνευμόνια, είναι πολύ σημαντικά.

Ξέρατε πως σαν Χριστιανοί είστε πολύ σημαντικοί για το θεό; Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι Χριστιανοί σας χρειαζό­μαστε. Δε θα μπορούσαμε χωρίς εσάς γιατί ο θεός σάς έδωσε ιδιαίτερες ικανότητες και ένα ξεχωριστό έργο να κάνετε. Τι είδους έργο; Ο Θεός είπε στον Παύλο να γράψει τι δουλειές εννοούσε. Τις βλέπουμε στο Ρωμαίους 12:6-8. Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε για όλες, αλλά ας δούμε μερικές.

EIKONA ν - 4

Για παράδειγμα, αναφέρει αυτούς που διδάσκουν. Ξέρατε ότι ο θεός έχει δώσει σε συγκεκριμένους Χριστιανούς την ιδιαίτερη ικανότητα να διδάσκουν τη Γ ραφή; Όλοι οι πιστοί μπορούν να μοιραστούν με τους άλλους αυτά που λέει η Γ ραφή. Ο θεός ήξερε πως η εκκλησία, το σώμα του Χριστού, χρειαζόταν άνθρωπους με το χάρισμα της διδασκαλίας, έτσι ώστε αυτή να μεγαλώνει πνευματικά όπως πρέπει. Αυτό το χάρισμα έχουν οι κήρυκες, οι δάσκαλοι των Κυριακών σχολείων κτλ, οι οποίοι μέσω του χαρίσματος του θεού μπορούν να καταλαβαίνουν ιδιαίτερα καλά το Λόγο του θεού.

Στη συνέχεια τον παρουσιάζουν σε κάποιους άλλους Χριστιανούς με τρόπο που τους βοηθά να αυξάνονται όλο και περισσότερο στη Χριστιανική ζωή. Πόσο καλός είναι ο θεός ώστε νοιάζεται για μας με τέτοιο τρόπο. Τον έχετε ευχαριστήσει που έστειλε ανθρώπους με το χάρισμα της διδασκαλίας για να σας βοηθήσουν;

Page 33: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Κάπου αλλού ο Παύλος έγραψε γι' � αυτούς που έχουν το χάρισμα του

Ευαγγελισμού (Εφεσίους 4:11). Όλοι οι Χριστιανοί θα πρέπει να φέρνουν τα Καλά Νέα του Ιησού Χριστού στους άλλους που δεν είναι ακόμη σωσμένοι. Όμως κάποιοι πιστοί είναι ιδιαίτερα προικισμένοι ώστε να παρουσιάζουν τα Καλά Νέα για να έρθουν οι άνθρωποι στο Χριστό. Η Γραφή για παράδειγμα, μιλάει για το Φίλιππο, τον Ευαγγελιστή (Πράξεις 28:8). Ο Θεός τον χρησιμοποίησε στη Σαμάρεια για να φέρει πολλούς στο Χριστό και στην έρημο για να οδηγήσει έναν Αιθίοπα στο Σωτήρα (Πράξεις 8).

Δεν είστε χαρούμενοι που ο Θεός έχει δώσει στην εκκλησία Του τέτοιους n\ι�nι:,nnι ιl"'\ι ι ι' nι ιτλ τn ,ιrιnι ,.ι ι n • -.. ν ., ...,...., , • ...,..,.., I-" ._....., • ...., L U λ._.tJLV !-'._.,

ΕΙΚΟΝΑ ν - 5

Ο Παύλος αναφέρει επίσης αυτούς που διακονούν ή υπηρετούν (Ρωμαίους 12: 7). Οι Χριστιανοί θα πρέπει να βοηθούν άλλους - τους φτωχούς, τους άρρωστους, τις χήρες και τα ορφανά. Αυτοί που έχουν το χάρισμα της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα καλοί και επιμελείς. Δείχνουν πως η Εκκλησία φροντίζει για τους άπορους.

Η Γραφή για παράδειγμα, μιλάει για κάποιον άντρα που ονομαζόταν Στεφανάς και που είχε δώσει τον εαυτό του για να υπηρετεί άλλους Χριστιανούς (Α ' Κορι vθίους 16:15 - 18). Ο Παύλος έγραψε πόσο τον είχε βοηθήσει αυτός ο άντρας. Αυτό είναι ένα σημαντικό χάρισμα και ίσως κάποιος από σας να το έχει λάβει από το Θεό.

Ίσως να το χρησιμοποιείτε ήδη, όταν βοηθάτε να μπουν οι καρέκλες στη σειρά, βλέποντας αν είναι ο πίνακας φανελογραφίας στη θέση του και έχοντας έτοιμα τα υμνολόγια. Αυτό είναι πολύ καλό! Συνεχίστε να το κάνετε. Ίσως όλη σας τη ζωή να είστε αληθινοί βοηθοί αυτών που εργάζονται για τον Κύριο.

32

Υπάρχει όμως ακόμη ανάγκη γι' ανθρώπους που θα οδηγήρουν τη λατρεία στην εκκλησία και για τους πρεσβύτερους, οι οποίοι είγαι υπεύθυνοι για τις διάφορες δραστηpίότητες της Εκκλησίας. Διαβάζουμε γι' αυτό το χάρισμα στο Ρωμαίους 12 :8. Δεν είναι θαυμάσιο το πόσα παρέχει ο Θεός για την κάθε ανάγκη στην εκκλησία Του;

Επίσης στο Ρωμαίους 12:8 ο Θεός αναφέρει αυτούς που δίνουν. Κάθε Χριστιανός θά 'πρεπε να δίνει στο Θεό αλλά μερικοί φαίνεται πως αγαπούν να δίνουν και αυτή είναι η ιδιαίτερη ικανότητα που τους έχει δώσει ο Θεός.

EIKONA ν - 6

Ο κύριος Λε Τουρνώ ήταν ένας άντρας που ζούσε στην Αμερική. Αυτός έφτιαξε τεράστιες μπουλντόζες και μηχανές για την κατασκευή δρόμων. Έχετε δει ποτέ κάποια απ' αυτά τα τέρατα στους δρόμους; Λοιπόν ο κύριος Λε Jουρνώ αγαπούσε το Θεό και κάθε φορά που πουλούσε μια μηχανή, έδινε ένα μέρος των χρημάτων στο Θεό. Ο Κύριος τον ευλόγησε κι άρχισε να πουλά όλο και περισσότερες μηχανές. Έτσι έγινε πλούσιος και συγχρόνως συνέχισε να δίνει λεφτά για το έργο του Θεού, στους ιεραποστόλους και στους ιεροκήρυκες της χώρας του και των άλλων χωρών. Πολύ νι:>nνοι:>α άι:>vισε να δίνει ciχεδόν όλα τόu . τci λεψτό στο Θεό.

Πιστεύω πως ο Θεός του έδωσε μια ιδιαίτερη ικανότητα να βγάζει χρήματα και επίσης προθυμία να τα δίνει στο Θεό. Φυσικά ο Θεός θέλει όλοι να προσφέρουμε στο έργο Του όμως δε μπορούμε όλοι να δώσουμε τόσα πολλά λεφτά όπως ο κύριος Λε Τουρνώ. Ο Θεός του έδωσε ιδιαίτερες ικανότητες σαν επιχειρηματία και έναν ιδιαίτερο τρόπο να βοηθά τους άλλους Χριστιανούς με τη γενναιόδωρη προσφορά του. Ήταν αλήθεια χρήσιμο μέλος του σώματος του Χριστού γιατί χρησιμοποιούσε το χάρισμα που ο Θεός του είχε δώσει.

Page 34: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Ίσως όμως να σκέφτεστε: "Αυτό είναι φυσικό για τους πιστούς που είναι

� μεγάλοι σε ηλικία, όμως τι ιδιαίτερα χαρίσματα ή ικανότητες θα μπορούσα να έχω εγώ, σαν παιδί; Ξέρω πως είμαι Χριστιανός αλλά δεν είμαι σίγουρος για το τι μ π ορώ να κάνω για να βοηθήσω στο έργο του Θεού. Θα σας πω μια ιστορία για τρία αδέλφια, που είχαν το ίδιο πρόβλημα. τ ο μεγαλύτερο αγόρι ονομαζόταν Φίλιππος. Η αδελφή του λεγόταν Μπέττυ και ο μικρότερος αδελφός, που ήταν 9 χρονών ονομαζόταν Μάρκος. Είχαν ακούσει σε μια χριστιανική κατασκήνωση πως όλοι οι Χριστιανοί έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα από το Θεό, όμως δεν ήξεραν τι χαρίσματα είχε δώσει ο Θεός σ' αυτούς. Έτσι, ένα απόγευμα αποφάσισαν να μιλήσουν στον κύριο Φωτίου, έναν από τους σuμβού}�οuς της κατασκήνωσης και ζήτησαν τη βοήθειά του.

EIKONA V - 7

Ο κύριος Φωτίου είπε: "Αυτή η ερώτηση για τα χαρίσματα και τις ικανότητες μας, είναι μια ερώτηση που ο καθένας από μας θά 'πρεπε να σκεφτεί. Θά 'πρεπε να ζητήσουμε από το Θεό να μας δείξει τις ικανότητές μας και να μας βοηθήσει να τις χρησιμοποιήσουμε για να υπηρετήσουμε Αυτόν και τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Θά' θελα όμως να σας κάνω κάποιες προτάσεις" .

"Φίλιππε, σε παρακολουθώ εδώ και δύο χρόνια, από τότε που έγινες Χριστιανός. Είσαι 12 χρονών τώρα, έτσι δεν είναι; Νομίζω πως βλέπω κάτι που ο Θεός σου έχει δώσει. Στο Ρωμαίους 12:8 ο Θεός μάς λέει για το χάρισμα της •προτροπής•. Αυτή είναι ίσως μία δύσκολη λέξη , που όμως σημαίνει "να ενθαρρύνεις τους άλλους με σταθερό και φιλικό τρόπο". Σε έχω δει να ενθαρρύνεις άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, κάποιο πρωί όταν μερικά από τα αγόρια δεν ήθελαν να αφήσουν το ποδόσφαιρο για να παρακολουθή­σουν το Βιβλικό μάθημα, σε άκουσα να τους ενθαρρύνεις να έρθουν μέσα.

33

Έπειτα, όταν μερικοί απ' αυτούς τε μ πέλιασαν και δεν ήθελαν να διαβάσουν τα εδάφιά τους, πρόσεξα πως τους βοήθησες να , τα μάθουν. Νομίζω πως η Μπέττu και ο Μάρκος θυμούνται κάποιες φορές που ήταν έτοιμοι να παρατήσουν τα μαθήματά τους κι εσύ προσευχήθηκες μαζί τους και ζήτησες από το Θεό να τους βοηθήσει να τα τελειώσουν και έτσι τα κατάφεραν. Νομίζω πως ίσως να έχεις το χάρισμα της προτροπής ή της ενθάρρυνσης. Συνέχισε να το aξιοποιείς και ο Θεός μπορεί να σε βοηθήσει αληθινά να το αυξήσεις.

Ο Φίλιππος γέλασε ντροπαλά, όμως η Μπέττυ και ο Μάρκος έβλεπαν πως ήταν χαρούμενος γιατί ίσως είχε αυτή την εξαιρετική ικανότητα από το Θεό. Ήταν ένας απ' αυτούς που δίνουν ενθάρρυνση σ�ο σώμα του Χριστού.

"Και τι γίνεται με μας;" , είπαν η Μπέττυ και ο Μάρκος.

"Λοιπόν", απάντησε ο κύριος Φωτίου "Είστε πιο μικροί και δεν είχατε τόσο πολύ χρόνο να δείξετε τα χαρίσματά σας. Ξέρω όμως πως ο Θεός σίγουρα σας έχει δώσει κάποια. Στο ίδιο εδάφιο Ρωμαίους 12: 8 μιλάει για το χάρισμα της •ελεημοσύνης•. Θυμάστε που διαβάσαμε για τη Δορκάδα (Πράξεις 9:36-43); Αυτή έκανε συνέχεια ελεη­μοσύνες για τους άλλους ανθρώπους στην Ιόππη. Σκέφτομαι πως ίσως έχεις αυτό το χάρισμα, Μπέττυ. Σημαίνει το να είσαι αληθινά καλός και συγχωρη­τικός, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Κάποια μέρα όταν η Άννα ήταν τόσο κακή με σένα μετά από κάποιο παιχνίδι, ήμουν στ' αλήθεια χαρούμενος, γιατί δεν της φέρθηκες κι εσύ άσχημα. Βοήθησε πολύ τα άλλα κορίτσια και ιδιαίτερα την Άννα. Ήταν το χάρισμα που ο Θεός σου έχει δώσει, να είσαι ιδιαίτερα καλός και αγαπητός σε ανθρώπους που δεν σου φέρονται καλά. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει με θαυμάσιο τρόπο για να βοηθήσει το σώμα των Χριστιανών" .

"Κι εγώ;", ρώτησε ο Μάρκος που ήταν 2 χρόνια μικρότερος από τη Μπέττυ.

Page 35: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

"Λοιπόv, Μάρκο, υπάρχει κάποιο χάρισμα που δεν έχουμε αναφέρει nιιήι ιn )' σ.,,,.. n� 'l n r.lι r.l� {,... ττ ,.... • • ,.ζ,,,...,.. • . • "' -·'-t-Λ'-Α• • • ._ '""' ν ""' \ι.ο&Ι\.1\.V 1--'ι.Ι-"'"ι.u ι Lvu c.. yμuψc.. ο Παύλος, ανέφερε το χάρισμα της •πίστης• (Α ' Κορινθίους 12:9). Σημαίνει να εμπιστεύεσαι το Θεό ακόμη κι αν δεν μπορείς να δεις τα αποτελέσματα. Την ώρα της προσευχής στη χθεσινή μας συνάντηση, σ' άκουσα να προσεύχεσαι ιδιαίτερα για τους ιεραποστόλους στη Δυτική Αφρική. Ξέρω πως πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να βοηθήσει να μάθουν την καινούρια γλώσσα. Είναι καλό που θέλεις τόσο πολύ να ακούσουν οι άνθρωποι εκεί το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους. Μου θυμίζεις το Στέφανο, έναν άντρα . γεμάτο πίστη. Προσευχή­θηκε γι' αυτούς που τον λιθοβολούσαν (Πράξεις 6:8, 7:60). Ο Θεός απάντησε την προσευχή του και έσωσε το Σαύλο, ένα άντρα που ήταν παρών στο λιθοβολισμό του. Ίσως όλη τη ζωή σου να είσαι ένας άνδρας πίστης όπως ο Στέφανος".

Τα τρία παιδιά χαμογελούσαν καθώς aπομακρύνονταν για να παίξουν. Στ' αλήθεια, ήθελαν να είναι εργατικά μέλη του σώματος και να κάνουν το έργο που ο Θεός είχε διαλέξει γι' αυτούς.

EIKONA V - 8

Όμως τι ήθελε ο Θεός να κάνουν τώρα ο Φίλιππος, η Μπέττυ και ο Μάρκος; Κι ακόμη πιο συγκεκριμένα, τι θέλει να κάνουμε εσείς κι εγώ; Ας διαβάσουμε το Ρωμαίους 12:1 : "Να προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό". Αυτό σημαίνει πως ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε ότι έχουμε και είμαστε, για να το χρησιμοποιήσει. Προσέξτε πως λέει "ζωντανή θυσία", όχι νεκρή. Σας θέλει ζωντανούς, να ζείτε γι' Αυτόν και να Τον υπηρετείτε, επειδή Τον αγαπάτε. Παιδιά, τι λέτε, Τον αγαπάτε;

Όταν σκέφτεστε όλα αυτά που υπέφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για σας πάνω στο σταυρό για να σας δώσει αιώνια ζωή, σας κάνει να Τον αγαπάτε και να θέλετε να Τον ευχαριστήσετε; Αν ναι, θα μπορούσατε σε κάποια προσευχή να του πείτε κάτι τέτοιο:

34

"Θε� μου, σ' ευχαριστώ, γιατί ανήκω σε σένα. Θέλω να σε υπηρετήσω με τον τρόπο που εσύ δίάλεξες για μένα. Βοήθησέ με να υπακού� εσένα, την κεφαλή του σώματος. Θέλω να είμαι σαν μάτι, για να βλέπω τις ανάγκες των άλλων ή σαν στόμα, για να μιλάω για σένα ή σαν πόδι, για να ακολουθώ το δικό σου δρόμο. Ρrμήν".

Ο Θεός λέει ακόμη ένα πράγμα μέσω του Παύλου: (Διαβάστε Ρωμαίους 12:3): "Με τη χάρη του Θεού, που μου δόθηκε, ως απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από σας και σας λέω: μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω απ' ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση". Ο Θεός δε θέλει να είμαστε περήφανοι. Ο Θεός θέλει να ενδιαφερόμαστε περισσότερο γι' Αυτόν και για το τι θέλει να κάνουμε, παρά να σκεφτόμαστε για τα χαρίσματα που έχουμε. Οι πιο σπουδαίοι άντρες και γυναίκες του Θεού έχουν πει: "Κύριε, τι θέλεις να κάνω;" και "Ιδού εγώ, απόστειλόν με". Αυτό είναι καλύτερο απ' το να ρωτάμε "Κύριε, σε τι είμαι καλός;". Πρέπει να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να ευχαριστούμε το όνομά Του, παρά να σκεφτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας. Ευχαριστήστε το Θεό που σας έχει δώσει κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, ίσως περισσότερα από ένα. Ρωτήστε Τον τι θέλει να κάνετε σαν μέλη του σώματός Του. Τα χαρίσματά Του θα σας ικανώσουν να το κάνετε. Λοιπόν υπακούστε Αυτόν. Αναπτύξτε και χρησιμοποιήστε τις ικανότητες που ο Θεός σας έχει δώσει. Να τα χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε τους άλλους.

ΕΠΑΝΑΛΗnτικο κοvτz ΠΕΜΠΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

1. Ποιος αποτελεί το σώμα της εκκλησίας; (Κάθε πιστός του Iησού Χριστού, κάθε αληθι νός Χριστιανός).

2. Ποιος είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας; (Ο Κύριος Ιησούς Χριστός).

Page 36: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

3. Τι κάνει η κεφαλή; (Διευθύνει, κυβερνά, δίνει εντολές).

4. Τι κάνουν τα άλλα μέλη του σώματος;

(Α κολ ουθούν τις οδηγίες της κεφαλής)

5. Πώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η κεφαλή της εκκλησίας δίνει τις εντολές Του σε μας� τα μέλη του σώματος; (Μέσω του Λόγου Του).

6. Τι έχει δοθεί σε κάθε Χριστιανό ως μέλος του σώματος του Χριστού; (Κάποιο χάρισμα ή μια ξεχωριστή ικανότητα - ίσως περισσότερα από ένα).

7. Πέστε δύο ξεχωριστά χαρίσματα που ο Θεός έχει δώσει στους Χριστιανούς ώστε να μπορούν να Τον υπηρετούν.

8. Πέστε δύο άλλα ξεχωριστά χαρίσματα.

9. Πώς λεγόταν ο άντρας που έζησε στην Αμερική και είχε το ιδιαίτερο χάρισμα του να βγάζει λεφτά και να τα προσφέρει στον Κύριο; (Κύριος Λε Τουρνώ).

10. Τι θέλει ο Θεός να κάνουμε πρώτα απ' όλα έτσι ώστε να γνωρίζουμε και να πράττουμε το θέλημά Του; (Να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή - να δώσουμε τους εαυτούς μας σ' Αυτόν).

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Π ΕΜΠΤΟ ΜΑθΗΜΑ

Ρωμαίους 12:1 ''Ο Θεός, αδελφοί, μάς έδειξε το έλεός Του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδε­κτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική λατρεία σας".

35

Ρωμαίους 12:3 "Με τη χάρη του Θεού, που μου δόθηκε, ως απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από σας κciι σας λέω: μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω απ' ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά αλλά να σας διακρίνει n μετριοφροσύνη και η σύνεση. !Θυμηθείτε πως στο χώρο της πίστεως ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε" .

Ρωμαίους 12:4 "Παράδειγμα το σώμα μας: έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία".

Ρωμαίους 12:5 "Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι κι όλοι οι άλλοι".

Ρωμαίους 12:6 - 8 "Η χάρη του Θεού μάς έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης, για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει κι ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία, κι όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδελφούς, να τους στηρίζει. Αλλά κι όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους να το κάνει με απλότητα, ο προ"ίστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του, όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες να το κάνει με καλοσύνη".

Κολοσσαείς 1:18 "Αυτός, η κεφαλή του σώματος που είναι η εκκλησία, αυτός έγινε αρχή της νέας aνθρωπότητας απ' τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει σ' όλα εκείνος πρώτος".

Page 37: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΜΑθΗΜΑ Vl

Πόσο πολλά οφείλουμε

Βιβλικέc Παοαποuπέc: Ρωμαίους 1 :14-16, Ρωμαίοuς 13, '14, 16.

Κεντρική αλήθεια (ΚΑ) : Σαν Χριστιανοί, οφείλουμε τόp-α πολλά στο Θεό και στους άλλους.

Εφαρμογή για τα πιστά παιδιά (ΕΠΠ) : Αγαπήστε και υπακούστε το Θεό σε κάθε περίσταση. Να σέβεστε και να υπακούτε στις αρχές. Να είστε φιλικοί και να αγαπάτε τους άλλους. Να είστε διακριτικοί και να δείχνετε το καλό παράδειγμα στους αδύναμους Χριστιανούς. Να δίνετε το Ευαγγέλιο στους μη σωσμένους.

Εδάφιο γι' αποστήθιση: "Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που οφείλετε πάντοτε ο ένας στον άλλο. Όποιος αγαπάει τον άλλο έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού" (Ρωμαίους 13:8).

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα νι 1: Παράδειγμα της Σάντρας που χρωστά λεφτά στην Πωλίνα. Όλοι οι πιστοί είναι οφειλέτες και χρωστούν κάτι στους άλλους.

Εικόνα νι - 2: Στο Θεό χρωστάμε την αγάπη καί την uπακοfj μας γω τη χάρη και την καλοσύνη του σε μας (Ρωμαίους 14:7 - 9).

Εικόνα νι - 3: Υπάρχουν αρχές κι εξουσίες, όπου οφείλουμε σεβασμό και υπακοή (Ρωμαίους 13:1, 5).

Εικόνα νι - 4: Η ιστορία του Νίκου και ο σεβασμός προς την αστυνομία. Ερωτήσεις Κου"ίζ.

36

Εικόνα νι - 5: Η ιστορία με τη συμμορία. Ερωτήσεις Κου"ίζ.

\

Εικόνα νι - 6: Σε κάθε έναν οφείλουμε αyάπη και φιλία (Ρωμαίους 13:8). Παραδείγματα.

Εικόνα νι - 7: rΣτους πιο αδύναμους . Χριστιανούς οφείλουμε ένα

καλό παράδειγμα, έτσι ώστε να μη τους κάνουμε να πέσουν (Ρωμαίους 14:13, 15:1-3α). Ιστορία του Τάκη και του Μπάμπη με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. ΕρωηΊσεις Κου"ίζ.

Εικόνα νι - 8: Στους μη πιστούς, οφείλουμε να δώσουμε το Ευαγγέλιο στο σπίτι και προς τα έξω (Ρωμαίους t·14, 15α, 15:19, 20). Πρόκληση για το ιεραποστολικό έργο.

ΣΧΕτΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡιΟΤΗΤΕΣ

Στο μάθημα υπάρχει αρκετή συζήτηση και ερωτήσεις και έτσι δε δίνονται επαναληπτικές ερωτήσεις στο τέλος.

ΣΚΕΤΣ

Συνεχίστε να ετοιμάζετε το σκετς 'Ή

ετυμηγορία του δικαστή", το οποίο σχεδιάζετε να παρουσιάσετε στην επόμενη συνάντησή σας.

ΡΟΛ Οι: Μερικοί στην ομάδα θα μπορούσαν να παίξουν με τη βοήθειά σας κάποια από τα επόμενα παραδείγματα που υπάρχουν στο μάθημα:

• η σκηνή στο τελωνείο, μόνο που αυτή τη φορά η Σούζυ δηλώνει με ειλικρίνεια την πραγματική αξία του βίντεο (δες τα σχόλια της εικόvας Vl

- 3),

• ή ένας αστυνομικός που σταματά κάποιον για κακή οδήγηση (δες τηv Sη ερώτηση του κουίζ στα σχόλια της εικόvας Vl - 4).

Page 38: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Διδασκαλία για τα μη πιστά παιδιά της τάξης σας

Καθώς αυτό το μάθημα είναι για το πώς να ζεις τη Χριστιανική ζωή, η εφαρμογή του είναι κυρίως για τα πιστά παιδιά. Θα ήταν καλό, λοιπόν, σε κάποιο προηγούμενο μέρος του προγράμματος να συμπεριλάβετε κάτι και για τα μη πιστά παιδιά. Χρειάζεται να ακούσουν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα της σωτηρίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να εξηγήσετε σύντομα το μήνυμα του "Βιβλίου χωρίς λόγια", στηρίζοντας το στην προς Ρωμαίους. Εξηγήστε ότι στα κεφάλαια 1 - 3 ο Παύλος παρουσιάζει τη μεγάλη ανάγκη για σωτηρία και δείξτε το με τη μαύρη σελίδα. Στα κεφάλαια 4 και 5 ο Παύλος εξηγεί πως ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας (κόκκινη σελίδα). Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να σώσουμε τον εαυτό μας κι έτσι ο Κύριος Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε ξανά για τις δικές μας αμαρτίες, έτσι ώστε να μ π ορού με να έχουμε συγχώρεση (άσπρη σελίδα) όταν απομακρυνόμαστε από τις κακές πράξεις και εμπιστευόμαστε Αυτόν. Εξηγήστε ότι το μάθημα σήμερα είναι νια τπν πpάσινn σελίδα - n αύΕnσn στn Χριστίανική ζωfι. Όμως πέστε

' οτa . μη

πιστά παιδιά πως χρειάζεται να λάβουν αυτήν τη ζωή πριν αρχίσουν να αυξάνονται. Ή αντί να χρησιμοποιήσετε το "Βιβλίο χωρίς λόγια", θα μπορούσατε να κάνετε ένα σύντομο ευαγγελιστικό μάθημα. Πάντως, χωρίστε τα δύο μέρη της διδασκαλίας έχοντας ύμνους ή κου"ίζ επανάληψης ενδιάμεσα. Η διδασκαλία για τα μη πιστά παιδιά, θα μπορούσε να παρουσιαστεί πρώτα, και το κυρίως μάθημα αργότερα.

.... . .,,..... ... & , ,. .. C.I I'\.VNI\ V l - 1

Η Σάντρα και η φίλη της η Πωλίνα είχανε πάει για ψώνια το Σάββατο το πρωί. Τους άρεσε να κ οι τάζουν τις βιτρίνες στην αγορά. Τα δύο κορίτσια είδαν κάποια όμορφα μικροπράγματα και αποφάσισαν να τα αγοράσουν.

37

Όμως μετά η Σάντρα ανακάλυψε πως δεν είχε χρήματα, επειδή είχε ήδη αγοράσει ένα καινούριο λουρί για το ρολόι της. Της έλειπαν λοιπόν κάποια χρήματα.

"Μην aνησυχείς", είπε η Πωλίνα, "θα σου τα δανείσω εγώ. Μπορείς να μου τα επιστρέψεις τη Δευτέρα". ''Εντάξει", συμφώνησε η �άντρα, "έχω κάποια χρήματα στο σπίτι". Ήταν ανακουφισμένη που η φίλη της θα τη βοηθούσε. Αυτό το Σαββατοκύριακο συνέχισε να σκέφτεται: "Πρέπει να δώσω αυτά τα χρήματα πίσω στην Πωλίνα. Δεν πρέπει να το ξεχάσω. Δε θέλω να αναγκαστεί να μου τα ζητήσει".

Χρωστούσατε ποτέ λεφτά σε κάποιον φίλο σας; Ίσως ναι και φυσικά γνωρίζετε πως έπρεπε να του τα επιστρέψετε όσο πιο σύντομα μπορούσατε. Ο Θεός μάς διδάσκει στην προς Ρωμαίους πως όσοι από μας έχουμε δεχτεί τον Κύριο Ιησού στη ζωή μας, είμαστε κατά κάποιο τρόπο οφειλέτες. Οφειλέτης σημαίνει πως χρωστώ κάτι σε κάποιον. Ίσως αυτό να το ακούτε για πρώτη φορά. ' Ομως τώρα δε μιλάω για χρήματα. Αλλά ας σας εξηγήσω τι εννοώ.

Πρώτα απ' όλα, οφείλουμε κάτι στο Θεό. Μας έχει δώσει τόσα πολλά. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια από τα θαυμάσια πράγματα που ο Θεός μάς έχει δώσει και που μπορούμε να τα δούμε στην καθημερινή μας ζωή; (Αφήστε τα παιδιά vα απαvτήσουv. Μπορεί vα πουv πράγματα όπως οι γοvείς, η οικογένεια, παιχνίδια, φαγητό, υγεία, τη Γραφή, τις ομορφιές της φύσης κτλ.). Ναι, σωστά. Τώρα, ας σκεφτούμε κάποιες υπέροχες ευλογίες που ο Θεός έχει δώσει σε μας, αλλά που δε βλέπονται με το ανθρώπινο μάτι. (Αφήστε τα παιδιά vα απαvτήσουv. 7σως πουv για τοv Iησού που πέθαvε για μας, τη συγχώρεση αμαρτιών, τηv αιώvια ζωή, τη βεβαιότητα ότι θα πάμε στοv Ουραvό, το Ά γιο Πvεύμα που ζει μέσα μας, τοv Ιησού Χριστό που προσεύχεται για μας κτλ.).

Page 39: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Ναι, αυτές ήταν καλές απαντήσεις. Δε θα μπορούσαμε ποτέ να aνταποδώ­σουμε τις ευλογίες που μας έχει δώσει ο Θεός. Η αγάπη και η καλοσύνη ϊ ου για μας είναι τόσο μεγάλη που δε θα μπορούσαμε ποτέ να Του τις . aνταποδώσουμε. Όμως μπορούμε να δώσουμε κάτι στο Θεό, για να δείξουμε πως στ' αλήθεια εκτιμούμε όλη την καλοσύνη Του για μας. Τι οφείλουμε λοιπόν στο Θεό; Του οφείλουμε την αγάπη και την υπακοή μας. (Ας διαβάσει κάποιο από τα παιδιά Ρωμαίους 14:7 -9). Ο Παύλος έγραψε: "Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού: πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε, για να γίνει Κύριος και νεκρών και ζωντανών" . Τι σημαίνει να είναι ο Χριστός Κύριος; Ναι, σημαίνει πως θα πρέπει να Τον υπακούμε σε όλα. Ο Θεός θέλει να Τον υπακούς γιατί Τον αγαπάς και όχι γιατί πρέπει. Λέγε Τ ου κάθε μέρα πως Τ ον αγαπάς και πως θέλεις να κάνεις το σωστό. Θα σε βοηθήσει να μάθεις ποιο είναι το σωσίό καθώς διαβάζεις τη Βίβλο και πας στην εκκλησία και στο Κυριακό σχολείο. Θα θέλεις να Τον υπακούς γιατί είναι ο Κύριός σου.

ΕΙΚΟΝΑ Vl - 3

Οφείλουμε επίσης κάτι στους άλλους. Ας διαβάσουμε δύο εδάφια και ας δούμε αν μπορείτε να τα καταλάβετε (διαβάζει κάποιος Ρωμαίους 13:1,5) "Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχόυν εξουσίες παρά από το Θεό. Κι αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν τεθεί από το Θεό. Πρέπει, λοιπόν, να υποτάσσεστε, όχι μόνο για ν' αποφύγετε την οργή της εξουσίας, αλλά γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σας". Ποιες νομίζετε ότι είναι αυτές οι "ανώτερες εξουσίες"; Είναι οι αρχές της πόλης και της χώρας μας, που φτιάχνουν τους νόμους και που περιμένουν από μας να τους τηρήσουμε. Ο Θεός · μάς διδάσκει πως πρέπει να είμαστε υποταγμένοι σ' αυτούς. Αυτό σημαίνει πως είμαστε πιο κότω απ' αυτούς και θα πρέπει να τους υπακούμε.

38

Θα σας πω τρεις σύντομες ισ-ι;:ορίες. Θα πρέπει να ακούτε προσεκτικό γιατί στο τέλος κόθε ιστορίας θα έχουμε κάποιο κουίζ. Θα βρούμε μαζί αν οι άνθρωποι στις ιστορίες υπάκουαν στις αρχές όπως είπε ο Θεός πως θα 'πρεπε να κάνουν ή όχι.

(

1η Ιστορία

Η Σούζυ και η Δανάη είχαν πόει στο σχολείο μετό από τις καλοκαιρινές διακοπές. Περίμεναν στην αυλή του σχολείου πριν μπουν στην τόξη. Η Σούζυ έλεγε στη φίλη της τη Δανάη για τις υπέροχες διακοπές που είχε απολαύσει η οικογένεια της σε κάποια όλλη χώρα. "Περάσαμε καταπληκτικό", είπε η Σούζυ. "Πήγαμε με αεροπλάνο και όταν είμασταν εκεί αγοράσαμε ένα βίντεο. Είναι πολύ φθηνότερα στο εξωτερικό απ' ό,τι εδώ. Όταν φτάσαμε στο τελωνείο (όπου πρέπει να πεις αν αγόρασες κάτι πολύτιμο όταν ήσουν έξω) , δεν το δηλώσαμε όπως έπρεπε να κάνουμε. Οι υπάλληλοι του τελωνείου θα μας ζητούσαν να πληρώσουμε επιπλέον χρήματα επειδή αγοράσαμε το βίντεο. Κανένας δε μας σταμάτησε κι έτσι πήραμε το βίντεο φτηνότερα γιατί δεν πληρώσαμε το φόρο".

Ας δούμε τώρα τις ερωτήσεις του κουίζ και ας σκεφτούμε για λίγα λεπτό την πρώτη μας ιστορία:

1. Ποιες εξουσίες (ανώτερες αρχές) παράκουσε η οικογένεια της Σούζαν;

(τις τελωvειακές αρχές).

2. Γιατί δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό;

(Πατί ο Θεός λέει στο Ρωμαίους 13 πως πρέπει vα τις υπακούμε).

3. Τι θα 'πρεπε να κάνει μια πιστή οικογένεια στο τελωνείο;

(Να δηλώσει αv έχουv αγοράσει κάτι πολύτιμο και vα πληρώσουv φόρο, αv χρειαστεί).

Page 40: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΕΙΚΟΝλ νι - 4

2η Ιqτορία

Ο Νίκος έμενε με τη θεία του ένα Σαββατοκύριακο και βγήκε μια βό� τα κάτω στην πόλη. Καθώς έστριψε σε μια ·

γωνία του δρόμου είδε κάτι πολύ τρομακτικό. Ήταν ένα πλήθος ανδρών που έκαναν διαδήλωση κουβαλώντας σημαίες. Προσπαθούσαν να μπουν σ' ένα μεγάλο κτίριο, αλλά η αστυνομία δεν τους άφηνε να περάσουν. Ξαφνικά άρχισαν να πετάνε πέτρες και μπουκάλια, να σπάνε τζάμια και να κάνουν ζημιές στο κτίριο. Πετούσαν επίσης πέτρες στην αστυνομία και τους έβριζαν. Οι αστυνομικοί είχαν τις� aσπίδες τους και άρχισαν να κινούνται μπροστά για να διώξουν τους άντρες μακριά. Όμως το πλήθος τους επιτέθηκε και τους χτύπησε. Ένας αστυνομικός πληγώθηκε άσχημα. Ο Νίκος γέλασε και σκέφτηκε: "καλά να πάθει αφού προσπάθησε να τους σταματήσει" .

Ας σκεφτούμε τώρα τις ερωτήσεις του κουίζ γι' αυτήν την ιστορία:

1 . Ποιες εξουσίες (ανώτερες αρχές) παράκουσαν οι άντρες και τα αγόρια;

(Τηv aστυvομίa).

2. Γιατί δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό; (naτί η Γραφή μάς λέει στο Ρωμαίους 13 va τις υπακούμε. Λέει πως aυτοί που μας κάvουv va τηρούμε τους vόμους τοποθετήθηκav εκεί από το

θεό).

3. Νομίζετε πως οι αστυνομικοί μερικές φορές κάνουν λάθη; (Ναι, φυσικά. Θα πρέπει όμως va είμαστε πολύ προσεκτικοί και va τους υπακούμε πaρόλ ' aυτά).

4. Νομίζετε πως οι αστυνομικοί έχουν εύκολη ή δύσκολη δουλειά; Γιατί;

(Είvaι μια δύσκολη δουλειά, ιδιαίτερα στις μέρες μας).

39

5. Ποια άλλα δυσάρεστα έργα έχει να κάνει η αστυνομία;

(Το va συλλάμβάvουv τους εγκληματίες και va σιγdυρεύοvτaι av οι οδηγοί κάvουv aυτό που πρέπει Θα μπορούσατε va πείτε πως το va τψωρούv aυτούς που πaραβaίvουv το όριο ταχύτητας ή οδηγούv μεθυσμέvοι, κτfλ. είvaι μια δυσάρεστη δουλειά για τηv aστυvομίa, όμως είvaι το κaθήκοv τους για το καλό και τηv aσφάλεια όλωv).

6. Αν ο Νίκος ήταν Χριστιανός πώς θα 'πρεπε να είχε συμπεριφερθεί;

(Θα 'πρεπε va λυπότav για τοv aστυvομικό που ήτav πληγωμέvος και δε Βά'πρεπε va γελούσε γι ' aυτό. Θα ήτav καλό va προειδοποιούσατε τα παιδιά va μέvουv μακριά aπό ταραχές).

7. Τι οφείλουμε στην αστυνομία;

(Το σεβασμό και τις προσευχές μας).

EIKONA νι - 5

3η Ιστορία

Μια νύχτα τέσσερις νέοι βγήκαν έξω μετά τα μεσάνυχτα για να πάνε βόλτα. Δεν είχαν στ' αλήθεια τίποτα να κάνουν και αναρωτιόντουσαν πώς θα ξόδευαν το χρόνο τους. "Ξέρω", είπε ο Χάρης, "Ας πάρουμε κάποια λεφτά από τους τηλεφωνικούς θαλάμους".

Περπάτησαν λίγο μέχρι που έφτασαν στον πρώτο τηλεφωνικό θάλαμο. Ο Χάρης έβγαλε ένα μεγάλο κατσαβίδι που κουβαλούσε στην τσέπη του παντελονιού του και το έχωσε μέσα στο άνοιγμα του κουτιού του τηλεφώνου. Τελικά έδωσε μια γροθιά στη συσκευή μέχρι που βγήκαν κάποια κέρματα κυλώντας στο μικρό μεταλλικό δίσκο.

"Μόνο αυτά;", φώναξε αηδιασμένος και καθώς οι 3 φίλοι του παρακολουθούσαν, τράβηξε με δύναμη το καλώδιο και το έκοψε.

Page 41: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Έπειτα και οι τέσσερις χτύπησαν το τζάμι της πόρτας και το εσπασαν, ρίχνοντας κομμάτια από γυαλί στο πεζοδρόμιο. "Ας προσπαθήσουμε σ' άλλο θάλαμο και ας δούμε αν πάρουμε ( άλλα", είπε ο Χάρης, ο αρχηγός της συμμορίας καθώς ανέβαιναν προς τα · πάνω. Καθώς πήγαιναν, έσπασαν τα μικρά δέντρα που είχαν φυτευτεί στη άκρη του δρόμου λίγο καιρό πριν.

Ας προσπαθήσουμε τώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κουίζ γι' αυτήν την ιστορία:

1. Ποιες εξουσίες (ανώτερες αρχές) παράκουσαν οι 4 νέοι; (Την τηλεφωνική υπηρεσία που απαι τεί να πληρώνουμε για τη χρήση των τηλεφώνων. Επίσης το δήμο που είχε φυτέψει τα δέντρα και απαι τεί να μη καταστρέφουμε τη δημόσια ιδιοκτησία).

2. ίιατί δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό; (Πατί ο Θεός μάς λέει στο Ρωμαίους 13 να υποτασσόμαστε στις ανώτερες εξουσίες).

3. Αυτοί οι 4 νέοι λήστεψαν τον ΟΤΕ. Μπορείτε να σκεφτείτε άλλες αρχές τις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν να εξαπατήσουν; (Την υπηρεσία μεταφορών - τρένων και λεωφορείων με το να μην πληρώνουν τα εισιτήρια, την εφορία όταν δε λένε την αλήθεια για τα έσοδα που έχουν κτλ.).

ΕΙΚΟΝΑ Vl - 6

Είμαστε "οφειλέτες" στους άλλους. Οφείλουμε στο Θεό την αγάπη και την υπακοή μας. Οφείλουμε στις αρχές σεβασμό και υπακοή. Και διαβάζουμε κάτι ακόμη στο Ρωμαίους (ας διαβάσει κάποιος το Ρωμαίους 13:8) "Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που οφείλετε πάντοτε ο ένας στον άλλο. Όποιος αγαπάει τον άλλο έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού".

40

Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ ο Θεός; Λέει πως οφείλουμε την αγάπη και τη φιλία μας στον καθένα. Ο Θ�ός περιμένει από μας να είμαστε αγαπητοί και φιλικοί στον καθένα. Ναι, λέει πως τους το οφείλουμε. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι δύσκολο να αρέσουμε τους άλλους που είναι καλοί μαζί μας. Όμως τι γίνεται μ' αυτούς !που δεν είναι καλοί με μας; Ο Θεός λέει να τους αγαπάμε κι αυτούς. Δεν είναι πάντα εύκολο να αγαπάς και να είσαι φιλικός με κάποιον που μόλις έχει έρθει στην τάξη σου. Δεν τον ξέρεις καιρό και δε θέλεις να μ πεις στον κόπο να είσαι καλός μαζί του. Δεν είναι πάντα εύκολο να είσαι καλός με κάποιον που έχει διαφορετικό χρώμα ή διαφορετική εθνικότητα. Όμως ο Θεός θέλει να το κάνεις. Αν είσαι Χριστιανός, θα πρέπει να είσαι ένας απ' τους πρώτους ανθρώπους που θα καλοδεχτείς ένα καινούριο πρόσωπο στην τάξη σου. Πώς θα έκανες ένα καινούριο παιδί να αισθανθεί ευπρόσδεκτο στην τάξη σου; (Πιθανές απαντήσεις: να παίξετε μαζί, να τον προσκαλέσεις σπίτι σου ή σε κάποιο πάρτυ, να διαβάσετε μαζί, να του δείξετε το σχολείο, να του εξηγήσετε τους κανονισμούς του σχολείου).

Είναι δύσκολο μερικές φορές να είστε καλοί και αγαπητοί σε κάποιον που είναι πιο έξυπνος από σας και παίρνει καλύτερους βαθμούς στο σχολείο. Αισθάνεστε ζήλεια και κακία, όμως ο Θεός μάς λέει πως οφείλουμε τη φιλία μας και την αγάπη μας στον καθένα. Πώς θα μπορούσατε να ξεπεράσετε τα αισθήματα ζήλειας; (Πιθανές απαντή­σεις: να εξομολογηθείτε τη ζήλεια σας στο Θεό και vα ζητήσετε να την πάρει μακριά γιατί είναι αμαρτία. Να προσευχηθείτε για το άλλο πρόσωπο, να ψάξετε τρόπους για να του δείξετε καλοσύνη και να τον επαι νέσετε για κάτι καλό που κάνει).

Ζητήστε από το Θεό να σας βοηθήσει να είστε αγαπητοί στον καθένα. Θυμηθείτε πως το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα σας για να σας βοηθήσει να ευχαριστείτε το Θεό. Θα ανακαλύψετε πως θα κάνετε καινούριους φίλους καθώς υπακούτε στο Θεό.

Page 42: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΕΙΚΟΝΑ Vl - 7

Ίσως να είστε Χριστιανοί για αρκετό καιρό ίσως ένα χρόνο ή και περισσότερο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σας παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να δουν πώς συμπεριφέρεστε σαν Χριστιανοί. Οι διπλανοί σας σας παρακολουθούν και φυσικά ο ίδιος ο Θεός σας παρακολουθεί με αγάπη. Παρόλ' αυτά, σκέφτομαι ιδιαίτερα τα άπιστα παιδιά που έχουν πρόσφατα γνωρίσει το Χριστό και δεν είχαν πολλές ευκαιρίες να μάθουν πολλά για το Χριστό. (Ας διαβάσει κάποιος Ρωμαίους 14:13).

Ο Θεός μάς λέει να είμαστε προσεκτικοί: "Να μη βάλετε πρόσκομμα ή εμπόδιο στον αδελφό". Το καταλαβαίνετε αυτό καλά; Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα πράγματα που κάνουμε ή λέμε, ώστε να μη κάνουμε κάποιον Χριστιανό να κάνει λάθος ή να πέσει σε αμαρτία. Ο Παύλος είπε στους Χριστιανούς στη Ρώμη για παράδειγμα πως αν έτρωγαν κρέας ζώου που ήταν θυσιασμένο μπροστά σ' ένα είδωλο, μπορεί να έκαναν έναν αδύναμο Χριστιανό να μπερδευτεί και να πέσει. Σίγουρα το κρέας ήταν το ίδιο με το άλλο όμως με το να τρώνε κρέας θυμιασμένο σε είδωλα, κάποιος νέος Χριστιανός θα μπορούσε να σκεφτεί πως ήταν σωστό και να λατρεύουν τα είδωλα. Έτσι οι παλαιότεροι Χριστιανοί θα έπρεπε να αποφύγουν να τρώνε αυτό το κρέας, για να μη μπερδέψουν τους νέους πιστούς.

Φυσικά δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη σημερινή εποχή. Στο τέλος της ιστορίας θα υπάρξουν κάποιες ακόμη ερωτήσεις κουίζ.

Ο Τάκης ήταν ένα καλό και πιστό αγόρι. Είχε σωθεί τρία χρόνια πριν, σε κατασκήνωση, όταν ήταν 8 χρονών. Μεγάλωνε πνευματικά καθώς διάβαζε τη Γραφή του στο σπίτι και πήγαινε στο Κυριακό σχολείο. Επίσης τα πήγαινε καλά και στο σχολείο του. Κάθε μέρα μετά το σχολείο πήγαινε σ' ένα μέρος στην πόλη όπου είχαν ηλεκτρονικά

41

παιχνίδια. Μπορούσε να ηαίζει για μισή ώρα πριν να αρχίσει τα μαθήμQτά του.

Μια μέρα ο Μπάμπης είδε τον τ άκη που πήγαινε να παίξει στα

'ηλεκτρονικά

παιχνίδια. Ο Μπάμπης ήταν 8 χρονών και είχε μόλις δεχθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό ως Σωτήρα του πριν δύο βδομάδες. Δεν τ� πήγαινε και πολύ καλά στο σχολείο. Όταν όμως είδε τον Τάκη να πηγαίνει στο μέρος που ήταν τα παιχνίδια, σκέφτηκε: "Αφού ο Τάκης που είναι τόσο καλός Χριστιανός μπορεί να έρχεται εδώ, μπορώ κι εγώ". Έτσι ο Μπάμπης άρχισε να πηγαίνει κάθε μέρα. Άρχισε όμως να έχει φασαρίες με τους γονείς του. Δε μελετούσε τα μαθήματά του όσο έπρεπε. Και βέβαια, επειδή ξόδευε πολύ χρόνο στα παιχνίδια, αμελούσε να διαβάζει τη Γ ραφή του και να προσεύχεται όπως θα 'πρεπε.

Να οι ερωτήσεις του κουίζ:

1. Θα ' πρεπε ο Τάκης να συνεχίσει να πηγαίνει να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια ακόμη κι αν το απολαμβάνει και δεν του κάνει κανένα κακό;

(Αφήστε τα παιδιά v' απαvτήσουv. Θα ήταv καλό vα διάβαζε στο τέλος κάποιο απ' αυτά το Ρωμαίους 14:13 και κάποιος άλλος vα διάβαζε το Ρωμαίους 15:1, 2. 3α: 'Όσοι έχουμε δυvατή πίστη οφείλουμε vα αvεχόμαστε τις αδυvαμίες όσωv έχουv αδύναμη πίστη και vα μηv κάvουμε ό, τι αρέσει σ' εμάς. Η συμπεριφορά του καθεvός μας vα είvαι αρεστή στοv πλησίοv ώστε vα τοv βοηθάει vα προκόβει στο αγαθό κι έτσι vα συvτελεί στηv οικοδομή της εκκλησίας. Άλλωστε κι ο Χριστός δεv έζησε για vα ευαρεστήσει τοv εάυτό του". Δε μας διδάσκει αυτό πως ο Τάκης θα 'πρεπε vα ήταv έτοιμος vα θυσιάσει κάτι που του άρεσε για το καλό του Μπάμπη;).

2 . Δε θα ήταν δύσκολο για τον Τάκη να αφήσει τα παιχνίδια του;

Ναι, θα ήταv, όμως ο Κύριος θα τοv βοηθούσε).

Page 43: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

3. Πώς ·θα ένιωθε όταν θα σταματούσε να πηγαίνει στα ηλεκτρονικά παιχνίδια;

(Πιθανώς να αισθανόταν λυπημένος αλλά την ίδια στιγμή ο Θεός θα τον έκανε να αισθάνεται αληθινά χαρούμενος γιατί μ' αυτόν τον τρόπο ·

θα μπορούσε να βοηθήσει τον Μπάμπη. Ο Θεός πάντα μας αποζημιώνει όταν κάνουμε αυτό που είναι σωστό).

4. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι άλλο που κάποιος Χριστιανός μπορεί να έκανε που να του άρεσε που όμως θα 'πρεπε να σταματήσει αν ήταν πρόβλημα ή σκάνδαλο σε κάποιον αδύναμο Χριστιανό;

(Δάσκαλε, αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώ τηση και μπορεί να μην πάρεις απαντήσεις. Θα πουν πράγματα όπως, το να βλέπεις τηλεόραση, το να ακούς μουσική και να διαβάζεις κόμικς).

EIKONA Vl - 8

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Ρωμαίων, ο Παύλος έγραψε αυτά τα λόγια (ας διαβάσει κάποιος Ρωμαίους 1:14, 15α): "Γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους κι aπολίτιστους, μορφω­μένους κι αμόρφωτους. Και γι' αυτό έχω την επιθυμία να κηρύξω το ευαγγέλιο" . Καθώς ο Παύλος πλησιάζει στο τέλος της επιστολής, γράφει κάτι ακόμη (ας διαβάσει κάποιος Ρωμαίους 15:19, 20): "Έτσι με την κηρυκτική δράση μου γέμισε όλος ο χώρος από το ευαγγέλιο του Χριστού. Π άντοτε όμως φιλοτιμήθηκα να κηρύξω το ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε ακόμα ακουστεί το όνομα του Χριστού".

Ο Παύλος είπε πως όφειλε να δώσει το Ευαγγέλιο στους μη σωσμένους. Ήταν πρόθυμος να πάει σε μέρη όπου οι άνθρωποι δεν είχαν ακούσει το όνομα του Χριστού και να τους δώσει το Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να αλλάξουν και να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ήξερε πως όφειλε να δώσει το Ευαγγέλιο στους μη σωσμένους. ,

42

Εσείς κι εγώ νιώθουμε το ίδιο; Είναι σαν τη Σάντρα που σκεφτόταν "Χρωστάω κάποια χρήματα ,στην Πωλίνα" . Σκέφτεστε ποτέ "Χρωστάω το Ευαγγέλιο στους φίλους μου στο σχολείο. Χρωστάω το Ευαγγέλιο σ' αυτούς που μένουν στο δρόμο που μένω κι εγώ"; Προσπαθείτε να τους καλέσετε στην εκκλησία γ_!.α να ακούσουν το Ευαγγέλιο; Τους δίνετε ποτέ κάποιο φυλλάδιο; Προσεύχεστε γι' αυτούς ώστε να γνωρίσουν τον Ιησού;

Ελπίζω πως σήμερα, καθώς μιλήσαμε για το πόσα πολλά χρωστάμε στο Θεό, να σκεφτείτε ότι χρωστάτε να δώσετε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους που δεν έχουν σωθεί ακόμα, όπου κι αν βρίσκονται αυτά - κοντά σας ή σε κάποια άλλη χώρα. θα μπορούσε μια μέρα ο Θεός να σας καλέσει να γίνετε ιεραπόστολοι όπως ο Παύλος. Μπορεί να σας δείξει ότι θέλει να κηρύξετε το Ευαγγέλιο "εκεί που δεν έχει ακουστεί ακόμη το όνομα του Χριστού" - σε ανθρώπους που δε γνωρίζουν τίποτε για τον Ιησού Χριστό. Σκεφτείτε το αυτό και ζητήστε από το θεό να σας δείξει το θέλημά Του για τη ζωή σας. Τι προνόμιο θα ήταν να δώσετε το Ευαγγέλιο σε φτωχούς ανθρώπους σε άλλες χώρες!

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΟ ΜΑθΗΜΑ

Ρωμαίους 1: 14, 15α "Γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και aπολί­τιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Και γι' αυτό έχω την επιθυμία να κηρύξω το ευαγγέλιο".

Ρωμαίους 13:1 , 5 "Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από το Θεό. Κι αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν, έχουν τεθεί από το Θεό. Πρέπει, λοιπόν, να υποτάσσεστε, όχι μόνο για ν' αποφύγετε την οργή της εξουσίας, αλλά και γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σας".

Page 44: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Ρωμαίους 13:8 "Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που οφείλετε πάντοτε ο ένας στον άλλο. Όποιος αγαπάει τον άλλο, έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών . του Θεού".

Ρωμαίους 14:13 "Γι' αυτό, λοιπόν, ας σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους. Αντίθετα, κοιτάξτε να μη βάζετε πρόσκομμα ή εμπόδιο στον αδελφό".

Ρωμαίους 14:7-9 "Κανένας μας άλλωστε δε ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν παθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο, κι όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε, λοιπόν, ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανή­κουμε στον Κύριο. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού: πέθανε κι αναστήθηκε και ξανάζησε, για να γίνει Κύριος και νεκρών και ζωντανών".

43

Ρωμαίους 15:1, 2, 3α "Όσοι έχουμε δυνατή πίστη, οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδι,.ιναμίες όσων έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σ' εμάς. Η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστή στον πλησίον μας ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό κι έτσι να συντελεί στην οικοδομή της εκκλησίας. Άλλωστε, κι ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτό του".

Ρωμαίους 15:19, 20 "Έτσι, με την κηρυκτική δράση μου γέμισε όλος ο χώρος από το ευαγγέλιο του Χριστού. Πάντοτε φιλοτιμή­θηκα να κηρύξω το ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε ακόμα ακουστεί το όνομα του Χριστού, γιατί δεν ήθελα να οικοδομώ πάνω σε ξένα θεμέλια".

Page 45: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΣΚΕΤΣ

Η ΕτvΜΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

Αυτό το σύντομο θεατρικό ή σκετς είναι βασισμένο στη σκηνή του Τζακ και του Κέβιν που χρησιμοποιήθηκε στα τρία πρώτα μαθήματα της σειράς του βιβλίου. Υπάρχουν :έσσερις σύντ�μες σκηνές. Είναι γραμμενο για 9 παιδια να το παίξουν και έναν αφηγητή, όμως αυτό μπορεί και να αλλάξει: για παράδειγμα, αντί για 2 αστυνομικούς, μπορείτε να έχετε ένα� ή τρεις; Μπορείτε να έχετε περισσοτερους απο έναν συνένοχους. Άλλα παιδιά μπορούν να είναι θεατές στη δίκη ή μάρτυρες κτλ, ανάλογα με το πόσα παιδιά θέλετε ν' aπασχολήσετε.

Στα παιδιά αρέσει να υποδύονται διάφορους ρόλους και συνήθως θυμούνται τις σκηνές που παίζουν. Το θέατρο θα μπορούσε να χρησιμο­ποιηθεί:

1. Για κάποιο ειδικό πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να προσκαλέσετε τους γονείς για να τους γνωρίσετε και επίσης να παρουσιάσετε JO

Ευαγγέλιο σ' αυτούς με έναν διαφορετικό τρόπο. Αν το παιδί του έχει ρόλο στο σκετς είναι πιο πιθανό για κάποιο γονιό να έρθει σ' αυτό το ξεχωριστό πρόγραμμα.

2. Σαν ένα επιπλέον μάθημα (για την έβδομη βδομάδα). Ο . καλύτερος τρόπος είναι να μάθουν τα παιδιά τα λόγια τους και να ντυθούν απλά μα με κατάλληλα κοστούμια για τους ρόλους τους. Φυσικά χρειάζεται χρόνος για να τα μάθουν και να τα επαναλάβουν.

Για το σκετς θα χρειαστείτε κάποια πράγματα - καρέκλες, τραπέζι, όπλο για την επίθεση στον κύριο Τοντ, τηλέφωνο, χειροπέδες ή σχοινί, μια τσάντα, μερικά χαρτονομίσμ�τα κτλ. Αν δεν έχετε χρόνο για να μαθουν τα παιδιά τους ρόλους τους, θα μπορούσαν να τους διαβάσουν, φυσικά όμως αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον γι' αυτούς που ακούν ή ακόμη και γι' αυτούς που παίρνουν μέρος.

44

Όταν θα διαλέγετε τους χα�ακτήρες, βεβαιωθείτε πως το ,�ορίτσ� · που θ� παίξει το ρόλο της Μαιρης ει ναι πιστο έτσι ώστε η ομολογία της στο τέλος να ακουστεί αληθινή.

ΣΚΗΝΗ 1

(δύο αγόρια κάθονται και μελετούv) /

Κέβιν: Ας πάμε έξω να παίξουμε ποδόσφαιρο, Τζακ. Έχω βαρεθεί μ' αυτό το διάβασμα!

Τζακ: Συγγνώμη, Κέβιν, δε μπορώ να βγω έξω απόψε. Έρχονται οι εξετάσεις μου την επόμενη βδομάδα κα� έχω ακόμη πολύ διάβασμα για επανάληψη. Πες όμως στα παιδιά να μ' έχουν υπόψη τους για το παιχνίδι του Σαββάτου. Δε μπορώ να το χάσω αυτό!

Κέβιν: Ουφ! Εσύ και οι σπουδές σου! Δουλεύεις τόσο σκληρά! Εμένα μου αρέσει να παιρνώ καλά. Κι εξάλλου τι σημασία έχει να περάσεις τις εξετάσεις; Υπάρχουν ευκολότεροι τρόποι για να ζήσεις από το

, να

δουλεύεις. Ξέρεις εσύ! Αν δε μπορεις να κερδίσεις μόνος σου χρήματα, μπορείς πάντα να τα πάρεις από άλλους που έχουν πολλά για ξόδεμα.

Τζακ: Κέβιν, μη, c:κεφτείς πο;έ

, να

πάρεις λεφτά απο άλλους. Αυτο ειναι λάθος κι αν aρχίσεις μ' αυτόν τον τρόπο, θα σε οδηγήσει στο χειρότερο.

Κέβιν: Μην aνησυχείς για μένα. Μπορώ να προσέχω τον εαυτό μου. (Και τα δυο αγόρια βγαίvουv έξω).

Αφηγητής: Πέρασαν χρόνια μετά απ' αυτήν τη συζήτηση. Ο Τζακ δούλεψε σκληρά και πέρασε τις εξετά?εις του στο σχολείο και στο Π?ν�πιστημιο. !<αι έγινε διάσημος δικαστης. Όμως ο Κ�βι ν συνέχισε στο λάθος

, δρομο. Έκανε οσ�

πιο λίγη δουλεια ηταν δυνατο. Παράτησε το σχολείο. Δε μ�ορούσε ν'! κρqτήσει μια δουλεια γιατ

συμπεριφερόταν άσχημα. Μετα έμπλεξε με μια συμμορία. Μαζί τους, άρχισε να . κλέβει και

, να έχει

προβλήματα με την αστυνομια.

Page 46: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

ΣΚΗΝΗ 2

(Ο κύριος Τοντ είναι στον πάγκο, και δίπλα του ε(ναι ένα τηλέφωνο και το χρηματοκιβώτιο. Δύο κυρίες είναι σε μια άκρη και κ οι τάζουν κάτι χαρτιά. Ο Κέβιν μπαίνει μέσα, βάζει μια νάυλον κάλ τσα στο πρόσωπό του και βγάζει το πιστόλι του).

Αφηyητής: Η σκηνή είναι σ' ένα ταχυδρομικό γραφείο, μέρος ενός μαγαζιού που ανήκει στον κύριο Τοντ.

Κέβιν: Ληστεία! Δώσε όλα τα λεφτά, αλλιώς πυροβολώ.

κ. Τοντ: Δεν έχουμε πολλά λεφτά. Υπάρχουν μόνο Χίγά λεφτά από · τις συντάξεις κάποιων ηλικιωμένων συνταξιούχων.

Κέβιν: Θέλω ό,τι έχεις. Βάλε κι αυτές τις ε πι ταγές. Εσείς οι δύο κυρίες πηγαίνετε στον τοίχο και σηκώστε τα χέρια σας ψηλά.

κ. Τοντ: Μη πειράζεις αυτές τις κυρίες! Πάρε τα πάντα. Δε θέλω κανένα σκοτωμένο για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων.

Κέβιν: Βάλ τα εδώ στη σακούλα. (Τρέχει έξω).

κ. Τοντ: (Σηκώνοντας το τηλέφωνο): Ναι; Αστυνομία, εκεί; Είμαι ο κύριος Τοντ από το Χιλσα·ίντ. Έγινε μια ληστεία εδώ στο ταχυδρομείο. Μπορείτε να έρθετε γρήγορα; Εντάξει, θα περιμένουμε!

(Δύο αστυνομικοί τρέχουν μέσα).

α' αστυνομικός: Κύριε Τοντ, με πόσα χρήματα το 'σκασε ο κλέφτης;

κ. Τοντ: Περίπου 100.000 δρχ. και κάποιες επιταγές ταχυδρομικές

β' αστυνομικός: Αναγνωρίσατε ποιος ήταν;

κ. Τοντ: Όχι, αλλά κάποια από τις κυρίες είδε λίγο το πρόσωπό του καθώς έμπαινε στο μaγαζί.

45

κ. Στιούαρτ: Ναι, τον είδα πριν φορέσει την κάλτσα στο πρόάwπό του. � .. 4ou θύμισε ένα αγόρι που <πήγαινε στο σχολείο μαζί με το μεγάλο μου γιο, τον Μάικ.

α' αστυνομικός: Αν φέρουμε φωτογραφίες μαθητών που ηταν στο σχολείο όταν ήταν κι ο γιος σας, νομίζετε ότι θα τον αναγνωρίσετε;

κ. Στιούαρτ: Ναι.

ΣΚΗΝΗ 3

(Δικαστήριο)

Αφηyητής: Από μια σχολική φωτογραφία αναγνωρίστηκε ο Κέβιν ως ο ληστής. Η αστυνομία βρήκε τις επιταγές και κάποια από τα λεφτά, στο δωμάτιό του. Ο Κέβιν μεταφέρθηκε στο κρατητήριο και λίγο αργότερα τον έφεραν στο δικαστήριο ως κατηγορούμενο για επίθεση και ληστεία.

(Ο Τζακ, ο δικαστής, μπαίνει και κάθεται. Μπαίνει ο Κέβιν μαζί με δύο αστυvομικούςj.

Κέβιν (Κοι τάζει προς τα πάνω και λέει στον εαυτό του): Δε μπορώ να το πιστέψω. Αυτός είναι ο αδελφός μου, ο Τζακ. Αναρωτιέμαι αν με αναγνώρισε. Θα είναι επιεικής μαζί μου επειδή είμαι αδελφός του; :Δε νομίζω ότι μπορεί, από τη στιγμή που είναι δικαστής.

Τζακ (Κ οι τάζοντας προς τα κάτω λέει στον εαυτό του): Δεν είναι δυνατόν! Αυτός είναι ο αδελφός μου, ο Κέβιν. Είναι τρομερό! Δυστυχώς ο φόβος μου πως μια μέρα θα είχε μπλεξίματα με το νόμο βγήκε αληθινός.

Γραμματέας δικαστηρίου: Η υπόθεση αφορά στη ληστεία που έγινε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου γύρω στις 9:30 π.μ. στο υποκατάστημα του ταχυδρομείου. Ο κατηγορούμενος Κέβιν Μάθιους είναι εδώ στο εδώλιο.

Page 47: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Τζακ: � Θα μπορούσε να σηκωθεί η μάρτυς, η κυρία Στιούαρτ; Πείτε στο δικαστήριο τι είδατε να συμβαίνει το πρωί της 11ης Μαρτίου στο υποκατάστημα του ταχυδρομείου.

κ. Στιούαρτ: Αυτός ο άνδρας ήρθε στο ταχυδρομείο. Έβαλε μια κάλτσα στο πρόσωπό του. Σημάδεψε τον κύριο Τοντ με όπλο και του ζήτησε να του δώσει το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου, το οποίο και έκανε.

α' αστυνομικός: Η κυρία Στιούαρτ αναγνώρισε τον κατηγορούμενο, επειδή ήταν στο σχολείο με το γιο της και στη συνέχεια τον αναγνώρισε ως κλέφτη όταν της δείξαμε μω σεφό από άντρες στο κρατητήριο.

β' αστυνομικός: Όταν πήγαμε στο σπίτι του κατηγορούμενου με ένταλμα έρευνας βρήκαμε λεφτά κρυμμένα σε ένα κο.υτί μα9 με τις . ταχυδρομικές επιταγες που ηταν κ'"εμμενες.

Τζακ: Έχει να πει τίποτα ο κατηγορούμενος για την υπεράσπισή του;

Κέβιν: Τίποτα κύριε. Αυτή είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι σε δικαστήριο.

Τζακ (Σκέφτεται): Τι θα πρέπει να κάνω; Να τον αφήσω ελεύθερο επειδή είναι αδελφός μου; Όχι, δε θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Είμαι ο δικαστής και θα πρέπει να είμαι αληθινός και δίκαιος. Πρέπει να τιμωρώ αυτούς που κάνουν κακό. (Γυρίζοvτας προς τοv Κέβι v): Σε κηρύττω ένοχο. Σε διατάζω να πληρώσεις το πρόστιμο των 100. 000 δρχ. ή αλλιώς να πας φυλακή για 5 μήνες.

κ. Στιούαρτ: (σε μια διπλαvή) Πραγματικά, ο δικαστής έδωσε πολύ αυστηρή τιμωρία παρόλο που είναι αδελφός του.

Κέβιν: Εκατό χιλιάδες; Δε μπορώ να τα πληρώσω! Θα πρέπει να πάω στη φυλακή.

46

(Ο Τζακ κατεβαίvει από τη θέση του και πηγαίvει στη γραμματέα του δικαστηρίου).

· ··

Τζακ: Καταδίκασα αυτόν �ον άντρα να πληρώσει εκατό χιλιάδες, όμως τώρα θα τις πληρώσω εγώ ο ίδιος.

(Ο Τζακ δίvει στη γραμματέα μια επι ταγή).

Κέβιν: Δε μπορώ να το πιστέψω! Ήταν σωστό που με τιμώρησε, όμως τώρα πληρώνει. την τιμωρία για μένα.

Τζακ: Απαλλάξτε τον φυλακισμένο!

(Ο Κέβι v απαι1..,1ιάσσεται και αρχίζει va προχωρά έξω από το δικαστήριο).

κ. Τοντ: Ε! Δε μπορείς να φύγεις. Δεν έχεις πληρώσει το πρόστιμο.

Κέβιν: Είμαι ελεύθερος. Ο αδελφός μου, ο δικαστής, πlt,ήρωσε το πρόστιμο για μένα, δε μπορείς να με κάνεις να πληρώσω πάλι. Είμαι ελεύθερος. Το πρόστιμο είναι πληρωμένο.

ΣΚΗΝΗ 4

(Έvα τραπέζι με μια καρέκλα στηv κάθε άκρη του).

Αφηyητής: Η σκηνή είναι το ίδιο βράδυ στο σπίτι του Τζακ. (Ο Κέβι v χτυπά τη μπροστιvή πόρτα).

Τζακ (Α vοίγοvτας τηv πόρτα): Πέρασε μέσα, Κέβιν. Χαίρομαι που μπόρεσες να έρθεις για φαγητό.

Κέβιν (Κάθεται): Πάει πολύς καιρός από τότε που είμασταν μαζί.

Τζακ (Κάθεται): Ναι, είναι καλό να μιλήdουμε. Ήταν μεyάλο σοκ για μένα όταν'--σε είδα στο δικαστήριο.

Κέβιν: Τζακ, σου είμαι ευγνώμων που πλήρωσες το πρόστιμο για μένα. Ξέρω ότι μου άξιζε, όμως δε θα μπορούσα ποτέ να πληρώσω μόνος.

Page 48: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Τζακ: )Λοιπόν, Κέβιν, σαν δικαστής, έπρεπε να σε τιμωρήσω για την κακή σου πράξη. Όμως είμαι και αδελφός σου και ήθελα να δείξω την αγάπη μου πληρώνοντας το πρόσημό σου.

Κέβιν: Σ' ευχαριστώ τόσο πολύ. Απο 'δώ και πέρα θέλω να ζω με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη ντρέπεσαι για μένα.

Τζακ: Θέλω μόνο αυτό που είναι καλό για σένα.

Κέβιν: Τζακ, δεν μ π ορώ να σου το aνταποδώσω με τιποτα, όμως θα μπορούσα να έρχομαι πbύ και πού να πλένω το αυτοκίνητό σου ή να κουρεύω το γρασίδι σου. Θα μ' άφηνες να το κάνω αυτό;

Τζακ: Αυτό είναι υπέροχο, Κέβιν. Όμως, να ξέρεις πως δεν πλήρωσα το πρόσημό σου για να μου το n\/τnπnl'i\ι :\/"τC"ιf'\ �{ιτn ι ,.,,..c-} ,"λ'"' ""'" Δ n _ .. " - ι ι."''-'""'-'"' '-"� • ι....""" '"'-" \ι.&UWΙ\.ψV'-ι tAVUe '""'"'

φάμε και μετά μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό.

ΣΚΗΝΗ 5

(Δύο κυρίες κάθοvται η μία απέvαvτι στηv άλλη).

Αφηyητής: Η τελευταία σκηνή διαδραματίζεται μερικές μέρες αργότερα στο σπίτι κάποιων γειτόνων που είχαν ακούσει πόσο καλός ήταν ο Τζακ προς τον αδελφό του.

Τζένη: Δεν ήταν υπέροχο αυτό που έκανε ο δικαστής για τον αδελφό του, τον Κέβιν; Νομίζω πως ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους του, Μαίρη.

Μαίρη: Σίγουρα, Τζένη. Μ' έκανε να σκεφτώ αυτά που άκουσα την προηγούμενη Κυριακή στην εκκλησία. Ο κήρυκας μιλούσε για τη δικαίωση.

Τζένη: Τι σημαίνει επιτέλους δικαίωση και . τι έχει να κάνει με το δικαστή και τον Κέβιν;

47

Μαίρη: Λοιπόν, η Γραφή μάς διδάσκει πως κατά κάποιο τρόπο είμciστε όλοι σαν τον Κέβιν. Δεν έχουμε ι;<:άνει όλοι τα ίδια λάθη, όμως όλοι έχουμε αμαρτήσει κατά του Θεού με το να είμαστε εγωιστές, να μη . λέμε πάντοτε την αλήθεια, να παρακούμε τις εντολές του Θεού.

Τζένη: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, όμως τουλάχιστον δεν βρεθήκαμε στο δικαστήριο από την αστυνομία, κατηγορούμενοι για κάποιο αδίκημα.

Μαίρη: Κατά κάποιο τρόπο ο Θεός είναι σαν δικαστής. Είναι απόλυτα δίκαίος καί καλός, όμως συγχρόνως μας αγαπά. Καθώς ο Θεός, ο μεγάλος δικαστής όλου του κόσμου μας κοιτά, λέει πως όλοι είμαστε ένοχοι που δε φυλάμε τις εντολές Του και πως η τιμωρία για τις αμαρτίες μας είναι θάνατος.

Τζένη: Είναι σαν τον Τζακ που είπε πως ο Κέβιν ήταν ένοχος. Έτσι δεν είναι; Όμως έκανε ο Θεός ό,τι και ο Τζακ πληρώνοντας το πρόστιμο για μας;

Μαίρη: Ναι, έκανε ακόμη περισσότερα. Έδωσε το μόνο Του Γιο να πεθάνει για μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν πλήρωσε για μας με χρήματα, αλλά έδωσε το αίμα Του για να πάρει την τιμωρία του θανάτου που aξίζαμε.

Τζένη: Όμως τι σχέση έχει η δικαίωση;

Μαίρη: Δικαίωση σημαίνει πως ι; Θεός μπορεί τώρα να μας ανακηρύξει: "αθώους και σωστούς απέναντι στο νόμο" , γιατί ο Ιησούς πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες και πήρε την τιμωρία μας. Ο κήρυκας την Κυριακή διάβασε από το βιβλίο των Ρωμαίων πως είμαστε δικαιωμένοι με το αίμα Του.

Τζένη: Αρχίζω να βλέπω γιατί η ιστορία του Τζακ και του Κέβιν σου θύμισε το κήρυγμα για τη δικαίωση.

Page 49: þ ! & . # ü 1 2 - Teach Kids · 2016-03-30 · απαντήσεις. Ναι, ο απόστολος Παύλος το έγραψε λίγα χρόνια μετά το θάνατο

Μαίρη: Ναι, Τζένη, και υπάρχει ακόμη ένα εδάφιο στο Ρωμαίους που λέει πως είμαστε δικαιωμένοι μέσω της πίστης. Αυτό σημαίνει πως αν πιστέψουμε ίον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα μας και Κύριο, τότε θα είμαστε ελεύθεροι και δε θα υποφέρουμε από τις αμαρτίες μας.

Τζένη: Αυτό είναι στ' αλήθεια υπέροχο, Μαίρη.

Μαίρη: Ναι, πραγματικά. Ζήτησα από το Χριστό να γίνει Σωτήρας μου πριν μερικά χρόνια και ξέρω πως είμαι ελεύθερη από την τιμωρία των αμαρτιών μου. Δε θα απομακρυνθώ ποτέ από το Θεό.

Τζένη: Υποθέτω πως αισθάνεσαι όπως ο Κέβιν όταν ο Τζακ πλήρωσε το πρόστιμο γι' αυτόν.

48

Μαίρη: Ναι, Τζένη. Είμαι τόσο ευγνώμων στο Θεό που �ωσε το Γιο Του για μένα και που δε με θεωρεί πια ένοχη. Θέλω να ξέpεί πως ίον αγαπώ και θέλω να ζήσω για τον Ιησού.

Τζένη: Μ' έιςανες να σκεφτώ Μαίρη. Θα 'θελα να έχω τη σιγουριά πως ενώπιον του Θεού δεν έχω κριθεί και εγώ ένοχη. Θα μπορούσες να μου μιλήσεις περισσότερο γι' αυτό αύριο; Τώρα πρέπει να τρέξω και να κάνω τα ψώνια μου.

Μαίρη: Φυσικά, Τζένη. Πέρνα όποτε θέλεις για να κουβεντιάσουμε. Θα χαρώ να σου εξηγήσω ό,τι μπορώ και επίσης θα προσεύχομαι για σένα.