מדריך למורה לאתר מדעי המידע: יחידות 1-3 reserve...  Web viewהקורס

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of מדריך למורה לאתר מדעי המידע: יחידות 1-3 reserve...  Web viewהקורס

מדריך למורה לאתר מדעי המידע: יחידות 1-3

http://mop.ort.org.il/km

תוכן עניינים

על מקצוע הלימוד 4

הגדרות ומושגים 6

תוכנית הלימודים ורצף הוראה 13

על האתר 14

יחידה 1: ממידע לידע 15

סוגי ייצוג מידע - "תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים" 16

חיפוש במדריכים ובאינדקסים 17

לוגיקה בוליאנית 18

חקרשת - עכבישים ברשת 19

עץ חיפוש - מידע: חיפוש, ארגון, הערכה והצגה 21

הערכת מידע מהאינטרנט 22

בניית מילון ומיפוי מושגים מתחום האינטרנט 23

מיפוי מידע - הצגה ויזואלית של נתונים 28

יסודות המחקר הכמותי 29

יחידה 2: בסיסי נתונים 31

קישוריות מידע 32

מפתחות בטבלה 34

המודל הטבלאי 36

שפת שאילתות מובנות- SQL 38

ממידע לידע ומודיעין עסקי - חלק א' + ב' 40

Access 42

יחידה 3:  בניית אתרים והערכתם 43

"מה אתה רוצה ממני?" - ציפיות הלקוח ודרישותיו 44

"מה אתה רוצה ממני?" - ציפיות הלקוח ודרישותיו 44

"לך תספר סיפורים" – בניית תרחישים 47

"התבטא בצורה ברורה" - עריכת תוכן לאתרים 49

מהו אתר איכותי 52

"אתר יקר, אתה מכיר אותי?" – פרסונליזציה 55

פרוטוקולי תקשורת בשרות האינטרנט 59

נגישות, שימושיות וקצת רגישות... 62

פורטל ארגוני (Enterprise Portel) 65

בניית מסמך HTML 66

ביצוע פרויקט גמר 67

שלב 1: הגדרת הנושא 68

שלב 2: חיפוש מידע ראשוני 68

שלב 3: מיפוי מושגים 69

שלב 4: הגדרת שאלת החקר 69

שלב 5: מילות מפתח לשאלת החקר 70

שלב 6: הערכת, סינון וארגון המידע 70

שלב 7: שלב ניתוח המידע 71

שלב 8 : הצגת הנתונים 71

שלב 9: הגדרת מאפייני האתר 72

שלב 10: הגדרת מטרת ורציונאל האתר 72

שלב 11: אפיון האתר 73

שלב 12: בניית האתר 73

שלב 13 : הערכת התהליך והתוצר 74

שלב 14: סכום התהליך 74

שלב 15: הערכה מסכמת 75

מחוון לתהליך ביצוע פרויקט הגמר 76

על מקצוע הלימוד

מדעי המידע הוא מקצוע חדש שפותח בשיתוף של משרד החינוך עם אוניברסיטת בר אילן עם רשת אורט ועם רשת עמל. המקצוע מחולק לשני חלקים ראשיים: יחידות 1-3 באחריות אורט ויחידות 4-5 באחריות עמל. אתר יחידות 1-3 של המקצוע מדעי המידע, הוא רכיב אחד מתוך מכלול הרכיבים של המקצוע. רכיבים אחרים הם אתר יחידות 4-5, פעילויות בכיתה, פעילויות הכשרת מורים, ומבחנים.

מקצוע מדעי המידע הוא מקצוע חדשני שמבוסס על הנחות היסוד הבאות:

א.      מיומנויות יסוד בתחום המידע, כמו חיפוש ועיבוד מידע, הם צורך הולך וגובר בקרב יותר ויותר אנשים. בסוף המאה ה20 ובראשית המאה ה21, אחוז העובדים שעובדים מול מידע ולא מול מכונות (כמו עובדים במפעלים) ולא מול חי וצומח (כמו עובדים בחקלאות), הולך וגדל במהירות.

ב.    לאור הנחת היסוד הקודמת, נוצר תחום מדעי המידע כמכלול בסיסי של מיומנויות, שחשובות כמו מיומנויות היסוד של חשבון וקריאה וכתיבה.

ג.       כמו שיש מומחים לחשבון ולהבעה ובכל זאת כולנו לומדים מקצועות אלה, כך יש גם מומחים למדעי המחשב ולמדעי המידע, אך כולנו צריכים מיומנויות יסוד בתחום מדעי המידע. הקורס נכתב לכל אדם ולא רק למומחים למדעי המחשב ולמדעי המידע.

 

האתר כולל את היחידות הבאות:

1. מבוא למדעי המידע ולרשת האינטרנט. ארגון וחיפוש מידע

2. בסיסי נתונים

3. בניית אתרים והערכתם

יחידות 1-3 מהוות את היסודות של מדעי המידע ולימודן נותן אפשרות להמשיך ליחידות היותר מתקדמות 4-5 הנמצאות באתר של רשת עמל.

 

יחידה 1 מבוא לתורת המידע, מבוא לרשת האינטרנט, חיפוש מידע, ארגון והצגת מידע.

מטרת יחידה זו היא לאפשר לתלמיד הצצה ראשונה לעולם מדעי המידע והתנסות ראשונה בפעילות מידענית שיטתית

1.      מושגי יסוד של מדעי המידע: מידע, ידע, מודיעין, תוכן

2.      מושגי יסוד של טכנולוגיות המידע: מבנה רשת האינטרנט, אינטרא-נט ואקסטרא-נט

3.      חיפוש מתקדם של מידע: מנועי חיפוש, תרגול לעומק של מנוע אחד

4.      סוגי ארגון והצגת מידע: ויזואליזציה, הבנייה, טקסונומיה, גרפים

 

יחידה 2 בסיסי נתונים: המודל הטבלאי, מיפתוח, נרמול, ושפת שאילתות מובנית SQL.

מטרת יחידה זו היא להקנות לתלמיד את הכלי הבסיסי של המידענות הארגונית שעליו מתבססת פעילות ארגונית ענפה כמו מודיעין עסקי, ניהול ידע וניהול תוכן.

1.      מושגי יסוד, מודל ישויות-קשרים, אפיון וניתוח מערכות בסיסי נתונים

2.      מושגי יסוד במיפתוח, מיפתוח מידעני ומיפתוח טבלאי

3.      מושגי יסוד וחוקי יסוד של נירמול: הזנה, עדכון, שליפה, ושיפור של בסיסי נתונים

4.      בנייה, עדכון, ואחזור של טבלאות. איחוד, חיתוך וחיסור של טבלאות

 

יחידה 3 עיצוב ובניית אתרים, הערכת אתרים. מטרת יחידה זו היא להקנות לתלמיד את

הכלי הבסיסי של המידענות הארגונית שעליו מתבססת פעילות ענפה בעולם הארגוני ובעולם המדיה כמו פורטלי חדשות ותוכן, ופורטלים ארגוניים.

1.      מבוא: מהו אתר איכותי? מדדים וקריטריונים

2.      לימוד דרישות הלקוח עבורו אנו בונים אתר

3.      בניית תרחישים ופרסונליזציה

4.      כלי בנייה ועיצוב ויזואליים וHTML

 

 

האתר שפותח ברשת עמל בנוגע ליחידות 4-5 כולל את הנושאים הבאים:

מידענות ארגונית כולל מבנה ארגוני, בינה ארגונית, ניהול ידע וטכנולוגיות חדשניות

פורטל ארגוני וניהול תוכן

 

הגדרות ומושגים

כמה דברים שכדאי לדעת על 'ניהול ידע'

הגדרה של ניהול ידע

רבים ניסו להגדיר את המונח "ניהול ידע". בעצם, אם תבקשו ממאה מומחים שונים להגדיר את המונח, סביר להניח שתקבלו מאה הגדרות שונות.

הרבה מהעוסקים בתחום ניהול הידע טוענים כי לא מדובר על ניהול אנשים ולא על ניהול בכלל. חלקם מעדיפים את המושגים:

שיתוף בידע (knowledge-sharing), מערכות מידע (information systems), למידה ארגונית (organizational learning), ניהול נכס אינטלקטואלי ( intellectual asset management), טיפוח הביצוע (performance enhancement or gardening).

המושגים הללו מתייחסים להיבטים שונים של ידע ויישומים שלו בהקשרים שונים.

עושר המונחים הקשור לתחום ניהול הידע מצביע על התחומים הרבים שהוא מאגד בתוכו:

הבין תחומיות (אינטר-דיסציפלינריות) של ניהול ידע יש הטוענים שרק לאחר שש שנות לימוד במוסד אקדמי, אפשר אולי להבין את התחום של ניהול ידע. זאת, משום שתחום ניהול הידע הוא אקלקטי, כלומר משלב פיסות ידע ממגוון תחומים: פסיכולוגיה, פילוסופיה (שאלות הנוגעות לאתיקה ועד קיום), אנתרופולוגיה תרבותית וארכיאולוגיה תעשייתית.כדאי להבין גם קצת בתחומים כמו היסטוריה ציבורית, מדעי הספרנות, תכנות, בינה מלאכותית, ארכיטקטורת מידע, מערכות מורכ