Click here to load reader

§ 121 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016 ... fileFörslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016 -2018 med budget för 2016 Dnr KS 2015/0106, bilaga 69

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of § 121 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016 ... fileFörslag till...

Kommunfullmktige Protokoll 10 (164) 2015-06-10--11

121 Frslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016 - 2018 med budget fr 2016 Dnr KS 2015/0106, bilaga 69 Sammanfattning Hrmed verlmnas kommunstyrelsens frslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 med budget fr 2016. Beslutsunderlag Nmndernas EVP-skrivelser. Kommunstyrelsens frslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 med budget fr 2016. Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2015, 203 M, C och KD:s reviderade frslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 med budget fr 2016. Kommunstyrelsens frslag till EVP bifalles i den mn inte annat framgr nedan. Nr det nedan anges FP:s respektive SD:s frslag avses respektive partis frslag i kommunstyrelsen. Nr det nedan anges M, C och KD:s frslag avses det reviderade frslaget. ALLMN BUDGETDEBATT Anfranden Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Philip Sandberg (FP), Hanna Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD), Anne Landin (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Pernilla West (FI) och Agneta Lindskog (KD) yttrar sig. POLITISK LEDNING Anfranden Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Philip Sandberg (FP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD), Anders Ebbesson (MP), Agneta Lindskog (KD), Pernilla West (FI), Anne Landin (FNL), Ulf Nymark (MP), Jan Annerstedt (FNL), Brje Hed (FNL), Lars V Andersson (C), Johan Lambreus Mattsson (MP), Lars Hansson (FP), Per Olsson (S), Louise Rehn Winsborg (M) och Karin Nilsson (C) yttrar sig.

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmktige Protokoll 96 (164) 2015-06-10--11

KULTUR- OCH FRITIDSNMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSFRVALTNING Anfranden Anders Ebbesson (MP), Joakim Friberg (S), Angelica Svensson (V), Pernilla West (FI), Emma Berginger (MP), Grild Malmberg (V), Louise Burman (M), Lars V Andersson (C), Agneta Lindskog (KD), Sverker Oredsson (FNL), Anne Landin (FNL), Gunnar Brdvik (FP), Hans-Olof Andersson (SD), Zoltan G Wagner (KD), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Mattias Horrdin (C) och Bjrn Abelson (S) yttrar sig Yrkanden Joakim Friberg (S), Angelica Svensson (V), Pernilla West (FI), Emma Berginger (MP) och Grild Malmberg (V) yrkar att kommunfullmktige ska bifalla kommunstyrelsens frslag. Louise Burman (M), Lars V Andersson (C) och Agneta Lindskog (KD) yrkar i enlighet med M, C och KD:s frslag. Lars V Andersson (C), Sverker Oredsson (FNL) och Anne Landin (FNL) yrkar att kommunfullmktige ska bifalla FP:s frslag gllande satsning p biblioteken. Gunnar Brvik (FP) yrkar i enlighet med FP:s frslag i kommunstyrelsen. Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med SD:s frslag i kommunstyrelsen. Sverker Oredsson (FNL) och Anne Landin (FNL) yrkar bifall till kommunstyrelsens frslag gllande kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken. Zoltan G Wagner (KD) och Anne Landin (FNL) yrkar att kommunfullmktige ska avsl Gunnar Brviks (FP) frslag angende avgift fr beskare p Konsthallen. Zoltan G Wagner (KD) yrkar att kommunfullmktige beslutar att behlla biblioteket i Nbbelv men att lgga ned bibilioteket i Jrnkra samt att kommunfullmktige ska ge kultur- och fritidsnmnden ett utredningsuppdrag inom ram rrande hur det internationella integrationsprojektet el Sistema kan passa in i kultur- och fritidsnmndens verksamhet. Anne Landin (FNL) yrkar, utver sina tidigare yrkanden, att kommunfullmktige i vrigt ska besluta i enlighet med M, C och KD:s frslag. Beslutsgng Driftbudget Ordfranden stller frst proposition p yrkandena gllande strkt freningsstd och finner att kommunfullmktige bifaller Joakim Fribergs (S) m.fl. frslag. Omrstning begrs.

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmktige Protokoll 97 (164) 2015-06-10--11

Fr att utrna vilket av terstende yrkanden som ska utgra motfrslag i huvudvoteringen stller ordfranden proposition p dessa och finner att kommunfullmktige bifaller Louise Burmans (M) m.fl. yrkande som motfrslag. Kommunfullmktige godknner drefter fljande voteringsordning. Ja fr bifall till Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande Nej fr bifall till Louise Burmans (M) m.fl. yrkande. Omrstningen utfaller enligt fljande:

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmktige Protokoll 98 (164) 2015-06-10--11

Kultur- och fritidsnmnden

Ledamter Parti Kret

Ersttare Ja Nej Avst Frnv Kvitt Lennart Prytz (S) Alla X Christina Sjstrm (MP) Alla X Holger Radner (FP) Alla X Bo Kjellberg (SD) Alla X Sverker Oredsson (FNL

Alla X

Marie Henschen (FNL

Alla X Ulf Nilsson (FP) Alla X Lars V Andersson (C) Alla X Agneta Lindskog (KD) Alla X Ulf Nymark (MP) Alla X Torsten Czernyson (KD) Alla Zoltan G Wagner X Inga-Kerstin Eriksson (C) Alla X Bernt Bertilsson (C) Alla Mattias Horrdin X Monica Molin (S) Alla X Sven-Bertil Persson (V) Alla X Mia Honeth (FP) Alla X Gran Walln (M) Alla X Stig Svensson (S) Alla X Brje Hed (FNL

Alla X

Lars Johansson (M) Alla X Ann-Margreth Olsson (S) Alla X Louise Rehn Winsborg (M) Alla X Lena Fllstrm (S) Alla X Cecilia Emanuelsson (MP) Alla X Kenth Andersson (S) Alla X Mats Olsson (V) Alla Anders Jarfjord X Christer Wallin (M) Alla X Mats Helmfrid (M) Alla X Jeanette Olsson (S) Alla X Per Olsson (S) Alla X Dragan Brankovic (SD) Alla X Yanira Difonis (MP) Alla X Grild Malmberg (V) Alla X Lars Hansson (FP) Alla X Anne Landin (FNL

Alla X

Cecilia Barnes (FP) Alla X Louise Burman (M) Alla X Hans-Olof Andersson (SD) Alla X Edith Escobar (M) Alla Jrgen Forsberg X Anders Almgren (S) Alla X Bjrn Abelson (S) Alla X Ronny Johannessen (M) Alla X Matthew Bonnor (SD) Alla Christoffer Brinkker X Johan Lambreus Mattsson (MP) Alla X Mattias Olsson (S) Alla X Peter Bergwall (MP) Alla Anders Ebbesson X Adrian Borin (M) Alla X Anna-Lena Hogerud (S) Alla Eleni Rezaii Liakou X C

Search related