of 6 /6
12 10. ÚMYSLY MODLITEB -----------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bože, Stvořiteli všeho a všech, prosíme tě: – za vanutí Ducha svatého při říjnových senátních a komunálních volbách – za Boží vedení pro provinciální radu, aby s novou radostí a ve spolupráci se všemi ostatními spolupracovníky pokračovala v práci na šíření ducha Dona Boska v nás i našem okolí – za ochranu a dobrý průběh léčby Terezie Kochové s meningo-encefalitidou – za spolupracovníky, kteří v posledních měsících odešli do Boží náruče: Kláru Eniku Švandovou, Jana Ptáčníka, Brigitu Fišerovou, Toníka Orla a Marii Šedivou a za posi- lu pro jejich manžele Věru, Honzu, Marii a Vaška a celé jejich rodiny – za uzdravení Jana Kuchaře a sílu bojovat s dalším onkologickým onemocněním pro něj i celou rodinu – za vedení pro Marušku, dceru Bechyňákových, při hledání životní cesty – za posilu v nemoci pro Anežku, dceru Šikutových – za ty naše rodiny, které prožívají těžké chvíle a jejichž jméno zde není uvedeno -----------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. SALESIÁNSKÝ HUMOR Milí přátelé, asi před rokem bylo do redakce zasláno několik příspěvků pro zasmání. Zdá- lo se, že tím bude zavedena nová rubrika. Bohužel, od té doby žádný podobný příspěvek nedorazil, proto vyhlašujeme soutěž o nejúspěšnější humorný příspěvek (anekdota, příběh, obrázek) o ceny (ceny budou překvapením pro výherce). Těšíme se, že se zase zasměje- me, vždyť salesiánský duch bez humoru je téměř nemyslitelný! 12. KALENDÁŘ AKCÍ 5. – 6. 10. Jednání PR Velký Újezd-Kojatice 17. 11. 2018 Jednání PR Praha Kobylisy 31. 12. 2018 Nahlášení termínů exercicií 12. ledna 2019 Ples salesiánské rodiny Praha 31. ledna 2019 Oslava svátku Dona Boska, zveřejnění termínů exercicií 11. května 2019 Salesiánský festival *) http://www.ascczech.cz/rs/view.php?cisloclanku=2016020024 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánů spolupracovníků, IČ 00406902. Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz. Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 5x ročně. Místo vydání Praha. Evidenččíslo MK ČR E 17831. Změny adres: [email protected]. Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: [email protected]. Příspěvky na náš web www.ascczech.cz zasílejte na adresu: [email protected] . Počítačová sazba: Klára Novotná. Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., www.tiskem.cz. Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN, s r.o. Uzávěrka Zpravodaje č. 151 bude 20. listopadu 2018, dá-li Bůh… : ) 1 1. PRO POVZBUZENÍ DUCHA Slovo naší nové delegátky Milí spolupracovníci, měsíc říjen je z hlediska církevního roku charakterizován jak růžencem, tak svátky několika významných svatých, na závěr měsíce je to ještě státní svátek, který nás upozor- ňuje na to, že i jako křesťané jsme zakotveni do přirozeného světa. Ráda bych se s vámi podělila o několik myšlenek, které jsem si kdysi zapsala, ale již nevím autora: „Ve středověku i v době baroka mnozí světci uvažovali i v růženci o různých tajemstvích z Ježíšova života a nebyli vázání jen těmi oficiálními. To by mohla být pobídka i pro každého z nás – mít pro sebe vlastní růžencová tajemství, znát Ježíšův život a rozjímat o něm ve spo- jení s vlastním životem (Ježíš, který povolal apoštoly, stoloval s hříšníky, byl obklopen že- nami, utišuje bouři na moři, vypráví podobenství o ztracené ovci…). Při modlitbě růžence se učíme reagovat na Boží slovo v Kristu, učíme se žít ve spojení s ním a účastnit se jeho poslá- ní v naší době, v naší kultuře a s našimi schopnostmi. To, že při tom oslovujeme Marii, zna- mená, že spolu s ní a od ní se chceme učit odpovídat co nejlépe na Boží slovo. Skutečně ne- jde o to, kolik růženců se pomodlíme, ale jak se při tom otevřeme působení Ducha Svatého. Světci, které tento měsíc slavíme v církvi, jsou znamením této otevřenosti pro Božího Ducha: Terezie z Lisieux, Terezie z Avily, František z Assisi, sv. Lukáš evangelista, sv. Jan Pavel II., bl. Alexandrina da Costa… Ti všichni ve své době a svým způsobem dali odpověď na Boží slovo v Kristu, rozjímali Ježíšův život a byli jím tak uchváceni, že z jejich života Duch Svatý vytvořil něco nádherného, stali se plodnými pro církev a svět v dalších dobách. Vnesli tam něco specificky svého a neopakovatelného. Úžasné je to, že Bůh chce z každého z nás mít krásnou bytost s vlastní tváří, bytost, která by vnesla alespoň do malého okruhu, v němž žije, něco jedinečného…“ Ať nám v tom pomáhá na přímluvu Panny Marie také modlitba růžence. Pěkný měsíc říjen! Zdeňka 2. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA… Provinciální rada přes prázdniny nejednala, tak se za ni můžete modlit, aby zase zvesela začala pracovat pro blaho nás všech. Jistě všichni rádci potřebují hojné dary Ducha svatého a naši faktic- kou, morální i duchovní podporu! 2. 10. 2018 1 50

č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn ěte----- Bože, Stvo řiteli všeho a všech, prosíme tě:

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn...

Page 1: č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn ěte----- Bože, Stvo řiteli všeho a všech, prosíme tě:

12

10. ÚMYSLY MODLITEB -----------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bože, Stvořiteli všeho a všech, prosíme tě: – za vanutí Ducha svatého při říjnových senátních a komunálních volbách – za Boží vedení pro provinciální radu , aby s novou radostí a ve spolupráci se všemi ostatními spolupracovníky pokračovala v práci na šíření ducha Dona Boska v nás i našem okolí – za ochranu a dobrý průběh léčby Terezie Kochové s meningo-encefalitidou – za spolupracovníky, kteří v posledních měsících odešli do Boží náruče: Kláru Eniku Švandovou, Jana Ptáčníka, Brigitu Fišerovou, Toníka Orla a Marii Šedivou a za posi-lu pro jejich manžele Věru, Honzu, Marii a Vaška a celé jejich rodiny – za uzdravení Jana Kuchaře a sílu bojovat s dalším onkologickým onemocněním pro něj i celou rodinu – za vedení pro Marušku, dceru Bechyňákových, při hledání životní cesty – za posilu v nemoci pro Anežku, dceru Šikutových – za ty naše rodiny, které prožívají těžké chvíle a jejichž jméno zde není uvedeno -----------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. SALESIÁNSKÝ HUMOR Milí přátelé, asi před rokem bylo do redakce zasláno několik příspěvků pro zasmání. Zdá-lo se, že tím bude zavedena nová rubrika. Bohužel, od té doby žádný podobný příspěvek nedorazil, proto vyhlašujeme soutěž o nejúspěšnější humorný příspěvek (anekdota, příběh, obrázek) o ceny (ceny budou překvapením pro výherce). Těšíme se, že se zase zasměje-me, vždyť salesiánský duch bez humoru je téměř nemyslitelný!

12. KALENDÁ Ř AKCÍ 5. – 6. 10. Jednání PR Velký Újezd-Kojatice

17. 11. 2018 Jednání PR Praha Kobylisy 31. 12. 2018 Nahlášení termínů exercicií

12. ledna 2019 Ples salesiánské rodiny Praha 31. ledna 2019 Oslava svátku Dona Boska, zveřejnění termínů exercicií 11. května 2019 Salesiánský festival

* ) http://www.ascczech.cz/rs/view.php?cisloclanku=2016020024

Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánů spolupracovníků, IČ 00406902.

Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz. Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 5x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E 17831.

Změny adres: [email protected]. Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: [email protected].

Příspěvky na náš web www.ascczech.cz zasílejte na adresu: [email protected]. Počítačová sazba: Klára Novotná. Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., www.tiskem.cz.

Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN, s r.o. Uzávěrka Zpravodaje č. 151 bude 20. listopadu 2018, dá-li Bůh… : – )

1

1. PRO POVZBUZENÍ DUCHA

Slovo naší nové delegátky Milí spolupracovníci, měsíc říjen je z hlediska církevního roku

charakterizován jak růžencem, tak svátky několika významných svatých, na závěr měsíce je to ještě státní svátek, který nás upozor-ňuje na to, že i jako křesťané jsme zakotveni do přirozeného světa. Ráda bych se s vámi podělila o několik myšlenek, které jsem si kdysi zapsala, ale již nevím autora:

„Ve středověku i v době baroka mnozí světci uvažovali i v růženci o různých tajemstvích z Ježíšova života a nebyli vázání jen těmi oficiálními. To by mohla být pobídka i pro každého z nás – mít pro sebe vlastní růžencová tajemství, znát Ježíšův život a rozjímat o něm ve spo-jení s vlastním životem (Ježíš, který povolal apoštoly, stoloval s hříšníky, byl obklopen že-nami, utišuje bouři na moři, vypráví podobenství o ztracené ovci…). Při modlitbě růžence se učíme reagovat na Boží slovo v Kristu, učíme se žít ve spojení s ním a účastnit se jeho poslá-ní v naší době, v naší kultuře a s našimi schopnostmi. To, že při tom oslovujeme Marii, zna-mená, že spolu s ní a od ní se chceme učit odpovídat co nejlépe na Boží slovo. Skutečně ne-jde o to, kolik růženců se pomodlíme, ale jak se při tom otevřeme působení Ducha Svatého. Světci, které tento měsíc slavíme v církvi, jsou znamením této otevřenosti pro Božího Ducha: Terezie z Lisieux, Terezie z Avily, František z Assisi, sv. Lukáš evangelista, sv. Jan Pavel II., bl. Alexandrina da Costa… Ti všichni ve své době a svým způsobem dali odpověď na Boží slovo v Kristu, rozjímali Ježíšův život a byli jím tak uchváceni, že z jejich života Duch Svatý vytvořil něco nádherného, stali se plodnými pro církev a svět v dalších dobách. Vnesli tam něco specificky svého a neopakovatelného. Úžasné je to, že Bůh chce z každého z nás mít krásnou bytost s vlastní tváří, bytost, která by vnesla alespoň do malého okruhu, v němž žije, něco jedinečného…“ Ať nám v tom pomáhá na přímluvu Panny Marie také modlitba růžence. Pěkný měsíc říjen! Zdeňka

2. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA… Provinciální rada

přes prázdniny nejednala, tak se za ni můžete modlit, aby zase zvesela začala pracovat pro blaho nás všech. Jistě všichni rádci potřebují hojné dary Ducha svatého a naši faktic-kou, morální i duchovní podporu!

2. 10. 2018 150

Page 2: č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn ěte----- Bože, Stvo řiteli všeho a všech, prosíme tě:

2

3. TRVALÁ FORMACE Volné termíny DC 2018 Přinášíme tabulku posledních termínů duchovních cvičení, na kterých je ještě místo (větši-nou již jen pro jednu osobu!). Přejeme vám všem setkání s Pánem v době tohoto vzácného času.

4. ZE ŽIVOTA ČESKÝCH SPOLUPRACOVNÍK Ů Po stopách svatého Františka Saleského a jiné „stopáže“

Putovní ikona Panny Marie z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze - Dolních Po-černicích, P. Johny Komárek a čtrnáct salesiánů spolupracovníků a aspirantů ze společen-ství Dolní Počernice vyrazili třemi auty v neděli 22. 7. večer po stopách sv. Františka Sa-leského. Duchovní pouť jsme si ještě zpestřovali alpskou turistikou.

Cestou do Francie jsme zastavili ve Švýcarsku s cílem „dobýt“ úpatí nádherného Mat-terhornu. Což se nám povedlo! :-) Ovšem za pomoci lanovky z Zermattu s překonáním 1300 výškových metrů. V Tasch zanecháváme auta, vlakem jedeme do Zermattu, pěšky doputujeme k lanovce a ta nás povznese k úžasným výšinám. Alpský krasavec (4478 m) se nám chvílemi ztrácel v oblacích, ale přesto nás doprovázelo až neskutečně krásné počasí. A tak jsme mohli několik hodin žasnout nad úchvatnými výhledy, nad zázraky a rozmani-tostí Božího stvoření.

Další dva dny již poctivě chodíme po stopách sv. Františka, za kterým jsme přijeli pře-devším. Pětidenní zázemí jsme měli zajištěno v pronajaté chatě nad městečkem Saint-Gervais-les-Bains (nedaleko Passy) s vý-hledem na masiv Mont Blanku. Za svatým Františkem jsme pak vyráželi auty.

U města Thorens-Glieres jsme na místě, kde stál zámek Sales (kde se sv. František narodil), slavili první mši svatou. V Thorens-Glieres jsme pak navštívili farní kostel, kde byl sv. František 28. srpna 1567 pokřtěn (památná křtitelnice tam je dodnes) a kde byl 8. prosince 1602 vysvěcen na bis-kupa.

NÁZEV DATUM KONÁNÍ

ORGANIZÁTO ŘI EXERCITÁTOR

CENA V KČ MÍSTO KONÁNÍ

DC v tichu u trapistůZměna termínu!

3.–7.10. Miroslav Staněk P. Jan Stuchlík, SDB

1 800,- Trapistický klášter Nový Dvůr

DC 26 –30.10. Jan Kodera P. Josef Mendel, SDB

1 200,- Mariánské poutní místo Lomeček

DC pro přátele a sympatizanty

31.10.–4.11. Pavel Solovský P. Jan Komárek, SDB

1 800,- Dům sv. Josefa Gruň

DC 7.–11.11. Václav Kuchař P. František Blaha, SDB

2 300,- Jiřetín

11

9. NABÍZÍME A ZVEME

Page 3: č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn ěte----- Bože, Stvo řiteli všeho a všech, prosíme tě:

10

listopad) jsou zapsány do tabulky, ale poněkud pomíchány. Ke každému ze světců patří jedna informace z každého sloupce. Pokuste se je tedy správně přiřadit. V příštím čísle Zpravodaje si můžete ověřit, zda jste našli správné řešení.

DATUM SVÁTKU

JMÉNO SVĚTCE

ŽIVOTO-PISNÁ DATA

OBRÁZEK

ZÁKLADNÍ INFORMACE

O SVĚTCI

SVĚTCŮV CITÁT

5. října blaho- slavený Michal Rua

19. 12. 1842 – 24. 10. 1915

bývalý chovanec oratoře v Rimini

Ježíš trpěl mnohem více než já.

13. října blaho- slavený Alberto Marvelli

9. 6. 1837 – 6. 4. 1910

První nástupce Dona Boska

Dobro nelze konat jinak než tím, že budeme vystupovat po obtížné cestě Kalvárie.

24. října matka Markéta

3. 3. 1904 – 13. 3. 1955

Sestra FMA Kdyby ses na-neštěstí stal bo-hatým knězem, nikdy nevkro-čím do tvého domu.

29. října blaho- slavená Magdalena Morano

1. 4. 1788 –25. 11. 1856

maminka Dona Boska

Raději zemřít než zhřešit.

15. listo-padu

blaho- slavená Alexandri-na da Costa

21. 3. 1918 – 5. 10. 1946

spolupracovni-ce ASC

Modlím se a trpím za po-svěcení spolu-pracovníků ce-lého světa

25. listo-padu

svatý Luigi Guanella

15. 11. 1847 – 26. 3. 1908

zakladatel kon-gregace Dcer Panny Marie od Prozřetelnosti a Služebníků lásky

Pomoz mi, abych byl jako ty, Done Bosco.

3

Naše pouť pokračovala v krásném městě Annecy (částečně připomínajícím Benátky), ve kterém jsme navštívili a viděli mnoho míst spojených se životem svatého Františka. Byl to například ostrůvek, kde bývalo vězení, kam František často chodíval navštěvovat vězně, nebo dům Luisy Charmoisy, Františkovy sestřenice, s kterou udržoval čilou korespondenci. Korespondence mezi Františkem a Luisou pak byla základem Filotey. Pomodlili jsme se v katedrále sv. Petra, kde František přijal nižší svěcení a 18. prosince 1593 byl pak vysvě-cen na kněze. Tam měl také pohřeb. Možnost ztišení jsme měli i v bazilice Naší Paní Ra-dostné, kde bylo v roce 1566 vystaveno Turínské plátno. Františkova matka u plátna prosila Pannu Marii, aby jeden ze synů byl knězem. Také jsme byli v nejstarším kostele v Annecy (San Maurice), v němž František v deseti letech přijal první svaté přijímání a byl biřmován. Později už jako biskup tam začal s katechismem pro děti. Nevynechali jsme ani kostel sv. Zřídla, dnes sv. Františka Saleského. V něm byli původně sv. František a sv. Jana de Chan-tal pohřbeni. Nakonec jsme spočinuli v bazilice Navštívení, kde je současný hrob sv. Fran-tiška i sv. Jany.

V závěru parného dne jsme svá těla osvěžili vykoupáním v úžasném anneckém jezeře, když jsme celý den osvěžovali své duše.

Další den jsme zajeli do pevnosti Allinges v kraji Chablais, která byla Františkovým zá-zemím při misiích v kalvínském kraji. V kraji tehdy žilo 25 000 protestantů a asi 100 kato-líků. František na tyto misie přišel na podzim roku 1594 a působil zde pět let. První půlrok přespával v pevnosti. Ráno odsloužil mši svatou a denně se vydával do města Thonon, kde svou laskavostí, dobrotou a i prostým lidem pochopitelným výkladem Božích pravd získal pro návrat ke katolickému vyznání téměř všechny obyvatele v kraji.

I my jsme prožili mši svatou v kapli, kde ji prožíval sv. František. V městě Thonon pak navštěvujeme kostel sv. Hypolita, kde o Vánocích roku 1596 sv. Fran-tišek sloužil mši svatou, první po sedmdesáti!!! letech. K původnímu kostelu byl později přistavěn kostel sv. Františka Saleského, který je s původním kostelem propojen.

Po osvěžení ducha jsme opět osvěžili i svá těla, tentokrát v prů-zračné vodě Že-nevského jezera.

Ve čtvrtek 26. července nás alp-ská „zubačka“ vy-vezla z 584 metrů nad mořem do výšky 2372 metrů. Dalších skoro 800 výškových metrů musíme překonat po svých. Chceme spočinout pod Mont Blankem. Během celého výstupu i sestupu nám bere dech nejen sportovní výkon, ale hlavně krása hor. Cestou jsme mimo jiné obdivovali špiča-tého velikána Aiguille du Midi s 3842 metry, na který se dá vyjet lanovkou jak z francouz-ské, tak z italské strany. Naší cílem ale byla chata Tête Rousse Hut v 3167 metrech pod masivem Mont Blanku.

Page 4: č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn ěte----- Bože, Stvo řiteli všeho a všech, prosíme tě:

4

Nádherné počasí se velmi rychle změnilo a při sestupu nás přiměla k rozjímání o pomí-jivosti života alpská bouřka s blesky, burácením hromů a krupobitím. Naštěstí bylo řádění živlů krátké a my v pořádku stihli poslední vlak do údolí.

Duchovní, ale i poznávací třešničkou na dortu byl pak ještě dvoudenní pobyt v La Salet-tě, což je velice působivé a poměrně klidné mariánské poutní místo v 1700 m nad mořem s dvoutisícovkami kolem. Tam se 19. září 1846 dětem Maximovi a Melanii zjevila Panna Marie, když vysoko v horách pásly stádo krav... Nad poutním místem se vypíná hora vysoká 2208 metrů, na kterou jsme společně vystoupa-li a s povzneseným duchem si poslechli formační témátko.

V La Salettě jsme prožili poslední společnou mši svatou, během které děkujeme nebes-kému Otci za krásné uplynulé dny a prosíme za šťastný návrat do svých domovů.

Vděčný František Jakubec

Tradi ční Salesiánské rožnění Praha Kobylisy, 8. září 2018 Po čase zase moc milá a zdařilá akce salesiánské rodiny. Vždycky se

těším na to, že se zde, podobně jako na plese nebo na společných poutích, setkám s mnoha milými přáteli, které nemám jinak šanci potkat. A nejinak tomu bylo i letos.

A co je odlišuje od těch ostatních? Tyto společné akce mají jednu vel-kou výhodu oproti např. měsíčním setká-váním: je při nich dost času. A záleží jen na nás, s kým a jak dlouho budeme chtít mluvit. Fascinuje mě vždycky ta nefalšo-vaná radost, s jakou se vítají lidé, kteří se dlouho neviděli.

Je to maličký úsek času v našem uspěchaném životě, který nakopává, posiluje, povznáší, pomáhá a spojuje. Mám ráda lidi a jejich tváře, které mluví, i když mlčí.

Zde jsou jen některé. Lída Janžurová

Exercicie 2018: „U Boha není nic nemožného.“ Ne, téma našich letošních červencových exercicií ve Smečně takové nebylo. Ale během

nich a po prožití všech večerních sdí-lení se mi právě ten-to úryvek z Písma vybavil. Známe to možná většina z nás, že si zapíšeme po-známky, spousty pěkných duchovních myšlenek, třeba i nějaké předsevzetí si dáme. Pak ale při-jdou všední dny a je to „fuč“. A tak si myslím, že i kdyby nic jiného, tak i jen tato jediná myšlenka z letošních du-chovních cvičení má svůj význam. A přeji sobě i nám všem ze salesiánské rodiny,

9

Malá romská ministrantka má velikou péči, abychom všichni věděli, kde se co zpívá, a tak nás raději všechny obejde a názorně vše ukáže. Něco mi říká, že tady bychom si brzy zvykli a byli bychom hned vtaženi do veškerého dění.

S úsměvy a srdečností se loučíme, někteří však i s lítostí, že tyto krásné a bohaté dny končí. Zažili jsme tu pravou salesiánskou laskavost a nasáli znovu ducha Dona Boska. Díky ředitelům Janě a Honzovi Zindulkovým, a to i přesto, že jsme vlastně vstávali o půl páté ráno, abychom stihli breviář :-). Jak to, že tak brzy? Inu hodina posunutého času a druhá hodina času letního :-D

Teď už jen z domu vzpomínáme a začínáme spořit do pokladničky. Proč? No přece na cestu na svěcení ve Staré Zagoře v roce 2020! Chcete-li zažít nezapomenutelné a chcete-li, aby se vám Bulharsko dostalo pod kůži, přidejte se k nám :-)

P. S.: A malý kvíz: víte, co je tarator? Výborná bulharská okurková polévka, která se jí za studena. Ve vedrech to pravé osvěžení. A přesně to jsme zažili – osvěžení salesiánské-ho ducha. Marika Novotná

Oslava výročí příchodu salesiánů do Československa Dne 28. září 2018 proběhl již 14. ročník Staříčkovy pěší pouti z Fryštáku na Hostýn

a zpět. Připomněli jsme si tím 91. výročí příchodu salesiánů do Československa. Tato ak-ce, založená Josefem Pospíšil íkem ASC, je mimo jiné i možností hlásit se k salesiánským kořenům a k oživování vzpomínek na první české salesiány, díky nimž se rozvinulo sale-siánské dílo na Moravě a v Čechách. Úmysl této pouti je ovšem i prosba o zázrak uzdra-vení Michalky Láníkové, které letos oslaví 11 let, ačkoli j í doktoři nedávali šanci. Více na http://www.michalka-lanikova.cz. Hlavní přímluvce za její uzdravení je právě don Ignác Stuchlý.

Slavnostní bohoslužbu v bazilice na Hostýně vždycky slouží spolubratr salesián a další s ním koncelebrují. Čím více, tím lépe :-) Letošním hlavním celebrantem byl Zdeněk De-mel SDB. Bohoslužba začíná v 11.15 hod.

Z Fryštáku nás letos vyrazilo šestnáct. Jako vždy jsme zašli na krátkou modlitbu k hrobu Staříčka Ignáce Stuchlého a Augustina Štancla na fryštáckém hřbitově a poté stejnou cestou, kterou chodíval Ignác Stuchlý, přes Lukoveček, kolem Dubu, přes Rusavu, nahoru na Grapy a odsud na Hostýn. Počasí bylo nádherné slunečné, lepší jsme si ani ne-mohli přát. Za veselé nálady nám cesta hezky ubíhala a výhledy na okolní Hostýnské vrchy byly překrásné.

Na bohoslužbu se ke Zdeňkovi Demelovi přidali František Bezděk, Michael Martinek a Žanek Blaha, a tak bylo u oltáře plno. Neméně plná byla i samotná bazilika, sice ne sa-mých členů salesiánské rodiny, ale jistě zbožných poutníků.

Tato pouť není pouze záležitostí společenství Fryšták, fryštácké farnosti a příbuzných Michalky Láníkové. Bylo by krásné, kdyby si salesiánská rodina toto výročí připomínala celorepublikově.

A tak se nabízí otázka: Jak si připomínáte příchod salesiánů do Československa vy? Pavla Jungmannová ASC, Společenství Fryšták

Salesiánští svatí v následujícím období – kvíz Milí přátelé, pro připomenutí toho, že máme v nebi velké přímluvce, zavádíme nový

způsob vzpomínky na salesiánské svaté. Zkuste si chviličku lámat hlavičku nad malým kví-zem. Základní informace o světcích, které si připomínáme v následujícím období (říjen –

Page 5: č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn ěte----- Bože, Stvo řiteli všeho a všech, prosíme tě:

8

V půlce týdne pak dorazil i momentální ředitel komunity Petr Cvrkal a s Jardou Foglem nás uvedli do správných salesi-ánských zvyklostí (nejen fotbal s místními dětmi, ale i čištění zubů tekutou pastou a večerní národní a uvědomělé písně za doprovodu kytar). Málem jsme si i zatancovali, ale místa zas tolik nebylo a tančit na stole – tolik jsme toho zas ani ten vítací večer nepopili).

Poslední dva dny se nesly v duchu poznání krásné nové

země, kterou někteří z nás znali jen jako jistý útvar na mapě. Kazanlak sám se nachází v tzv. Údolí růží a bulharská růže s nezaměnitelnou vůní je tu doslova na každém kroku. Petr nás protáhl jak místním tržištěm a supermarketem (za což mu byla vděčná zejména koupěchtivá část posádky), tak krásnými blízkými horami s památníkem Šipka (malebná obdoba naší Mohyly míru u Slavkova), dvěma půvabnými monastýry, jeden i s klášterní zahradou, tak i bulharským skanzenem (odtud jsme si s Mojmírem odnesli pěknou ikonu do obýváku – ikonu jsme pochopitelně řádně zaplatili, na rozdíl od zlata, které jsme s holkama oloupaly ve Staré Zagoře z kostelní báně – to ale trochu předbíhám).

Sobotní odpoledne jsme se neradi loučili se vším milým v Kazanlaku a v očekávání dalších míst přejeli do Staré Zagory. U nově rozestavěného kostela s oratoří a velkým zá-zemím nás uvítal hlavní strůjce stavby Jirka Svoboda a provedl nás celým objektem. Ob-divovali jsme se nádherné klenbě i praktičnosti přidaných staveb a vnímali, kolik práce se tu odpracovalo a kolik financí tu asi proteklo. Jirkovu pozvání ke svěcení za dva roky jsme málem ani věřit nechtěli :-)

Obdivujeme houževnatost místních salesiánů, a to nejen kvůli stavbě, ale především kvůli práci s dušemi, která je často spíš skrytá. Postupně se tu totiž salesiáni rozhodli, po dohodě s představenými, že jejich prioritní pole působnosti je mezi romskými dětmi. Ro-mové tu však mají postavení (a to zřejmě takřka po celém Bulharsku) jako u nás Romové v Chánově či Mostě. Prostě kasta lidí, kterou místní pohrdají. Jak v Kazanlaku, tak ve Staré Zagoře bydlí Romové v ghetech, je to jejich bezpečí. Odtud si je kněží v Kazanlaku chodí vyzvednout a doprovází je kvůli jejich bezpečnosti do oratoře – na hřiště. Ve Staré Zagoře pak působí salesiáni přímo v romském ghetu. S radostí jsme se tu potkali s dobrovolnicemi od nás, Verunka Kobzová je dokonce naše známá z Brna. Podmínky jsou docela tvrdé, děti se učí i nejzáklad-nějším hygienickým návykům, vši, blechy a různá havěť tu není vzácností. Vnímáme ale, jak jsou zdej-ší děti vděčné i za malý dárek a vůbec i za to, že si jich všimnete... A co je úžasné: ty nej-živější pak potkáváme i na večerní mši svaté a i tam jsou aktivnější než ostatní.

5

abychom na tohle ujištění nikdy nezapomínali. Těch příkladů ze svých životů nebo ze životů našich blízkých je myslím opravdu dostatek.

A tak Mirku, Evo a Pepo, Vlastíku a Lidko, Petře a Alice, Romane a Vendulo, Pavle a Terko, Jendo a Vlaďko, Petře a Markéto, Tomáši a Marto a milý Janko – veliké DÍKY za společenství, které jsme spolu s Martinou mohli s vámi se všemi prožít.

Michael Jirsa, ASC Praha – Střed

5. KDOPAK JSOU TI NAŠI RADNÍ

Náš „chalupář“ a „provian ťák“ O tomto staronovém radním se dovídáme od jeho ženy Lidky, která je nejen jeho milu-

jící manželkou, ale i věrnou průvodkyní na většinu jednání provinciální rady. Zde spolu zajišťují péči o radní žaludky s nevšední pečlivostí a láskou. Například Lidčiny domácí marmelády jsou jakousi zárukou pohody před jednáním v ranních hodinách. Děkujeme tímto Lidce za její příspěvek do této rubriky, kterým zároveň vytrhla trn z paty redakci, když bylo zjištěno, že v této rubrice ještě příspěvek chybí!

Tomáš pracuje v provinciální radě už druhé funkční období. Má na starosti po Jardovi Kotalovi „chalupy“. Na setkání rady jezdí moc rád a já se ho v tom snažím podporovat.

Žijeme v Litoměřicích, vychovali jsme osm dětí a v říjnu čekáme už čtrnácté vnouče. V únoru 2001 byl otevřen Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Tomáš se o jeho založení

velmi zasloužil. Tam pracuje dodnes jako vedoucí provozu a je to jeho „srdeční záleži-tost“. Proto také nyní, po předání funkce, zůstává jako důchodce již jen na polovič-ní úvazek provozním za-městnancem. Ředitelkou hospice je naše nejstarší dcera Monika.

Patříme do společenství „Severní Čechy – Litomě-řicko“, je nás celkem deset (Smolkovi, Hnátovi, Česa-lovi, Brejchovi, M. Koscel-niková, P. Čandrlová). Ve spolču se cítíme moc dobře. Celkem pravidelně za námi jezdí P. Michal Martínek. Prožíváme spolu radosti i starosti.

V minulosti nám, kromě zaměstnání, všechen čas brala rodina. Teď se staráme o dva nejmladší – Lidušku a Josefa, kteří studují v Praze. Můžeme dnes říct, že všechny děti nám celkem dělají radost, mají hezké rodiny. Ale úplně největší radost máme z našeho syna Mar-tina! Protože na něm vidíme, že i zázraky se dějí. Osmnáct let jsme čekali, osmnáct let jsme za něho prosili. Moc nás trápil (parta, drogy, krádeže, vězení). Pak se mu zabil (spáchal se-bevraždu) nejlepší kamarád. Martin se rozhodl pro léčbu a hlavně – vrátil se k Bohu. Potkal ženu svého života, Moniku. Měla za sebou také pestřejší minulost a nevěděla, jak dál. Vzpomněla si na našeho syna Jirku, který byl jejím spolužákem na gymnáziu a který je od srpna kaplanem v Příchovicích. Na něho se obrátila o radu. Jemu se podařilo, s pomocí Boží,

Page 6: č ř ů ě ř č ě č 150 č ň ě - ascczech.cz file12 10. ÚMYSLY MODLITEB-----zde odstřihn ěte----- Bože, Stvo řiteli všeho a všech, prosíme tě:

6

ji vytáhnout z „bryndy“, posléze připravit na křest a o letošních Velikonocích byla pokřtěna a biřmovaná.

A 8. září měli s Martinem nádhernou svatbu! Oddávající byl samozřejmě brácha Jirka. Pro nás to byla už šestá svatba! Máme velkou radost!

Co ještě na závěr napsat? Co Toma těší dělat, když má volnou chvilku? Rád něco kutí, opravuje a také včelaří. Má moc rád muziku. A milují ho všechna vnoučata, takže když přijedou....! Byl vždycky, a je, trpělivý a hodný táta. A taky hodný děda a manžel.

Lidka Smolková

6. OSOBNÍ ZPRÁVY

Nová vnoučátka Milí přátelé, s radostí oznamujeme, že máme první vnou-

čátko! Nina se narodila Kláře a Jakubovi 3. července ve 21.49,

vážila 3,78 a měřila 52 cm! Porod začal ve 4.30 ráno, po poledni jeli do Podolí, kde

byli zapsaní, jenže měli přeplněno, v dalších pražských po-rodnicích též, takže nakonec jeli v pokročilém stadiu porodu do Příbrami. Panna Maria na ně shlížela doslova, z okna po-rodnice je nádherný výhled na baziliku na Svaté Hoře – což platí i obráceným směrem.

Tedy připijte s námi, halelujah!!! Kochovi, Praha-Střed Radujte se se mnou! V sobotu 21. července 2018 přišlo na tento svět mé už osmé vnouče (od nejmladší dcery Inky, která má tím-to tři kluky). Eduard Jan se narodil v 5.18 h, váha 3060 g, míra 51 cm. (Byl to rychlý porod, narodil se po 8 minutách od příjmu.) Tak už mám pět vnuků a tři vnučky.

Šťastná babička Janka Procházková Milí přátelé, máme velikou radost, že se s vámi můžeme podělit o nádhernou zprávu, že dne 25. července v 11.30 se nám a hlavně naší Dorotce s jejím manželem Markem narodil další (v pořadí šestý) vnouček Janíček (Jan Bosco!). Byl to zároveň dárek pro jeho téměř tříletého brášku Kryštůfka, který měl ten den svátek. Zpívejte spolu s námi: Aleluja!

Vděčný děda Karel a babička Klára Novotných (Praha-Střed) Ahoj přátelé, s radostí vám všem oznamujeme, že: 1) v červenci se nám narodil první vnuk. Jmenuje se Mikuláš 2) v srpnu se nám narodilo další vnouče – šatičky od sestřenic Evelínky, Marušky, Magdalénky a Anežky potřebovat nebude. Má jich dost po svých sestrách Ve-runky, Lucinky a Kristýnky. Jmenuje se Klára .

Radují se Hanka a Karel Kroupovi

7

7. NAŠI OSLAVENCI V následujících dnech oslaví svá (většinou kulatější) jubilea tito naši přátelé:

Ladislav Gallina 5. 10. 65 Věra Ptáčníková 5. 10. 80 Jiří Žižkovský 9. 10. 55 Jaroslav Šana 5. 10. 87 Jaroslav Jenerál 5. 10. 92 Franceska Reumannová 11. 10. 60 Kateřina Vančurová 16. 10. 45 Markéta Šafářová 22. 10. 45 Marie Mrázková 23. 10. 35 Ludmila Hochmanová 24. 10. 85 Zdeňka Veselá 1. 11. 55 Alžběta Chalupová 2. 11. 86 Martin Macko 11. 11. 45

Pavel Kríso 13. 11. 45 Jiří Kríso 13. 11. 45 Karel Lednický 13. 11. 76 Josef Hes 15. 11. 60 Jakub Tuček 15. 11. 35 Marie Koutná 17. 11. 75 Jan Liška – kněz 17. 11. 35 Lenka Macková 17. 11. 40 Václav Husák 18. 11. 60 Václav Nádvorník 18. 11. 60 Jan Šetřil 21. 11. 78 Martina Hradilová 24. 11. 50 Dagmar Ritzingerová 25. 11. 84

8. SALESIÁNSKÁ RODINA

Maminka Liškutinová Milí spolubratři a spolusestry! Dne 2. července 2018 ve 4:30 hodin ráno zavolal Pán naši ma-

minku Jitku Liškutinovou (84 let) k sobě. Zádušní mše svatá byla v sobotu 7. července ve 14:00 v kostele

v Dolních Kounicích. Po ní byla uložena do rodinného hrobu v Mo-ravských Bránicích. Děkujeme za modlitby.

Eva Liškutinová, FMA, Pavel Liškutin, SDB

BULHARSKO – srdce Východu „Co kdybychom jeli na DC letos do Bulharska?“ navrhl Mojmír a já po chvilce uvažo-

vání hned souhlasila. Je neobvyklé, aby můj manžel chtěl někam cestovat, navíc tak dlou-hou trasu autem, natož v parném létě – říkám si v duchu a vím, že tím vyslovil náš společ-ný sen: podívat se konečně na ty naše salesiánské misie.

Cesta byla skutečně náročná (brala jsem antibiotika, v noci oka nezamhouřila, nad rá-nem dostala křeče), kompenzovala to však nejen vidina dobrodružství z neznáma, du-chovní vitaminové bomby z DC vedených Petrem Němcem, ale i skvělá parta starších bardů, kteří již toho mají hodně za sebou a jen tak jim něco náladu nepokazí. Navíc s námi na zadní trojce cestovala úžasná pozitivní Lenka Jašková a Mojmír mezi dvěma ženami byl samý vtip :-)

Brzy ráno jsme dorazili do Kazanlaku a očekával nás usměvavý Petr Němec a Martin Jílek s bohatě prostřenou snídaní. I přes únavu jsme mohli vnímat krásný kostel s ikonami a posvátno jako by válo i ze zdejších prostor a snad i z ovzduší.

Duchovno nás provázelo celým pobytem, Petr měl výborně připravené přednášky, do-plněné i vizuálně vhodně vybranou ikonou od Ivana Rupnika, místního ikonopisce.