עלון מחלקתי תשעג 1

Embed Size (px)

Text of עלון מחלקתי תשעג 1

 • 2013 " "

  . '

  " "

  , ,

  -

  .

  ,

  ,

  , .

  ,

  .

  "

  "

  .

  ,

  .

  .

  ,

  :

  ( "

  ( " ),

  ( -' ),

  ), ( " ),

  ( ). '

  '

  ' ' , '

  " . ''

  ,

  .

  , ,

  . ' : "

  ". TIEKHCILGARTHCAN

  " ' '

  ',

  .

  .

  ' , ' , ' : ' ,

  ' .

  '

  . ' ' '

  ' -

  .

  ,

  .

 • " ,

  - 04 .

  . : , ,

  , .

  , ,

  " ( ).

  .

  ; ":

  , ;

  ; "" .

  , . :

  ( 03""

  ).1102

  .

  . (, ),

  . " ,

  " .

  enicideM fo etutitsnI nA :ataD hcraeseR lacinilC gnirahS" " ' ' . secneicS fo ymedacA lanoitaN-

  " .

  . ' '

  dna atad lairt lacinilc ot sseccA : " ycnegA senicideM naeporuE-

  ".ycnerapsnart

  fo egelloC fo ytisrevinU suhsrekA dna olsO- dnalakS egroB" ' 2102 . ygolonhceT dna ecneicS fo ytisevinU naigewroN- neslraK-kivatS rieG .forP ecneicS deilppA

  .

  . ,

  . ,

  .

  , .

  , sueanniL . , 2102, "

  " " . ,

  , "

  . ,

  . ",

  "

 • . " "

  , - ' , -

  .

  .

  , . ,

  . ,

  , .

  , , 31,

  , , .

  ,

  .

  " . ,

  .

  ' '. , " ,

  " " . ,

  , . :

  .

  , , , "

  .

  . : , , (:

  ), .

  ,

  , ' ' .

  ' ', "

  . " - " ,

  , , , . 051- .

  . , ,

  ,

  , , , . .

  . "" , ,

  , '

  '.

 • .

  '', ,

  .

  .

  ; , .

  . ;

  .

  , .

  '

  .

  . ,

  ,

  .

  ,

  , .

  ! ? ! ?

  - '

  " '',

  " '

  -

  -

  .-

  ;

  .-

  .

  .

  . ,

  ,

  .

  , -

  , ( ), ,

  ,

  . ''

  ( ' '),

  , " "

  .

  . , -

  , -

  ", .

  - :

  . , " -

  . "

  ,

  . : : " ",

  lmth.smargorp/hcehsmeh/ws/cos/li.ca.uib.www//:ptth

 • ' "

  ' -'

  " '

  '

  '

  "

  . " " " " : 21.01.71

  ": -" -" :

  , .

  ], 6291" [luoS a fo sterceS " : 21.11.6

  , -" , ' : . :

  , " .

  . ' : 21.21.2- 21.11.21

  . ,

  ,

  .

  . : " : " : 21.21.91

  ." " -" ; ' , ; '

  - ' , ' '.- ' " " : 21.21.42

  , ." , ' "

  " " " ' ' : 21.21.52

  : " ?". .

  .31.1.92-

  . " : ": 31.1.1

  " -

  .-

  , . : 31.1.2

  " .

  . " " " " : 31.1.51

  : ". -: " "

  , ' 31.3.21-

  . .

  . , 31.2.51

  . .

  " " . "" 31.2.02 . . -

  ' .

  " "