Я шью сама 1976-1977

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • l{ ll {:TEP(]],tl{}. ]()

  (),1,1 llljl t] l{ l{()C t,l{]ct]r,

  (])l]&),:IlrI,() { jll.Jt I:tl

  [1

  197 *1,}

 • { 1976-77ra. .mt.G. rl rJi.| li .t.6.! Gr..l ioNolll.llPy.I., .t. t..U.i . D. .rfi. .Gt...r, .ri nPot.rll r]l{.tltI .q ,Iirr . xory . L ,{.r ifiir.rl"

  ( l.laa m.l.rrfi rurr.r r, lr.r|.fi

  coaol ..t, r r Q|8Y. rr r.ry, r.diri, ipr;r r ro;;. ll .!rr jr ..r r ... .r...

 • --

  :

  I

  I

  i!

  t-,l

  t- 8,

 • r.Iz Ir!{Ird s

  3,lr

 • NI5

 • lt,2

  O -2.

  _ -I

  08

  6

  u-

  I'1-

  5 1.

  69R

  i*hfi

 • -l -2

  9

  9.,

  20.5

  . -2,

  \-5

  f,

  0,-

  .is_ ]-lfiq -.t 49-1

  ].'

  ri t]-ll

  L22,

  'O,24,

  -

  ,

  \20.,

  24d

  16

  20

  D-2

  ru 4l1,1 -2 46

  I

  l

  ::

 • (uu,2 .

  Z ,,4" 94|

  9.2 l,

  6

  fl_;

  -\

  , --zl - 2

  '[

  Z",2,

  22

  - 2

  ,

  ,9.,

  -l

  48fr

  !5

  *a

  lb-'l

  -2

  '4-2 Le

 • |

  u 0 K-lnET

  r0

  98-2

  .O,

  -2!,,

  :

  l

  '9 "",2

  1=\

  !

  9 Lq,z

  *

  a--20.l.

  3

  46

  -^:-_""(

  /i ;6, a/

  |t.'

  14.6 \

  Ou-2, i

  |"2.,

  ffi--1

  2 1

  0-'

  1

  \-

  {

  r -t

  lt,-2 o.el

  9

 • l?

  t

  I

  t

  tsLa

  ,

  i toi

  j

 • 8? 77

  /=7- 7. -l,

  5

  22 L'.i -2.

  2 28-

  48

  -2

  3 - 2

  tr

  -

  2l.'

  -l ,

  ll

 • i12

  l,' t,8

  ]

  tflO08lr 8,

  -2LE1.

  q OOul

  q-2

  3 -l

  8

  F 9-2t

  10, ,,

  "

  3 ul' -2

  iE:lElEl1

  lE

  -l.

  "

 • 1"r\'*

  2t.s

  1,l

  57

  -1

  7 >r1

  ,

  }

  l4

  .\i 14

  -l

  l}8

  48

  "l2 /\ 2$

  ,'2 ,

  24,

  21

  a

  l, -2r

  4191

  {t6,

  .2 r

  c -l4BT.

  , -2 .

  a

  0 r.a i*+ r.. ra'|Ram!.i.f.r.iEr. . ff.sr' . rr'ta lnt. !*:a )

  r ,

 • {

  ['.;, {1

  9,1 Ll-,

  91

  9.\".

  R

  ,63 i -2.J7 Ir,.F-:]hl* u, F*--ri

  8u- l

  uI.1E J r .2r.

  l'lr(- 2L1

  -2.

  48

  t4" -2.

  3 - -2,

  L

  , - lf.

  [,n

  z

  t \Gl

  2,

  il",

  /

  "ff/

  ,Z,

  fr'lfr -ll

  ;"2r.7 9

 • i

  =\\:^]

  ltl146 9,5l_E

  2

  25.,

  27.5

  s*-[ ,g

  9, l8,} "

  26]

  ll

  D

  .tr

  27.\

  50

  q -i,

  l,14"6 5,8

  46

  -2

  4r i-, "

  D - 2

  82

  -l.

  ,Z.r

  0,

  08

  t

  '\:I\

  ii

  Rlsl

  /,

  }lrz 9 I0l l1

  l!x2 2l-.-

  *.-\=..] ;\

  -4 w

 • _Is

  fr'

  q

  u-2

  -l..

  9 1.,

  -

  Dgu,2T.

  48 L5

  -I

  l8 12

  tlti l

 • |"l

  iIl1' *: // *\

  \'\+l-*ql

  'l flLj l

  -2

  lh

  ""-\1 "."/jl \

  ql,"",-" .] "\qF,}I- \ l

  i,tr \i *

  flr{-l1, /l\

  , :fflg1-1 l :ELJlsl lg "-",fjfl El l9El iI ls'"

  3 9r !.2

  ,. ,\

  ffi*" t

  \Vl. .l"Y' !, ( .9' /NEl :"n'o1"

  rfiF-Lrr#,

  tu 8g, r''!

  } 4

  l7

 • 7,lo

  * 27

  -:

  !

  - 3 i u 2,i-7ri O -l,

  48l,,I

  5-2.

  ,.4

  u-2

  D - 2

  l8

 • l h

  fu,q-2.

  ffi,r-2,

  1 L L$

  ffi3E_;;-J

  J

  --2l,

  .lll] -tr

  18

  J

  r ,t

  2

  u-2

  lt -,,

  6

  lo0

  828

  ,,]-2

  Ly

 • t}l:

  l

  tl

  }

  r." 20tI

  lh. *i!5 rr.r.q. .-r 'r' -rrrd _ 'lr-.la-. . .i-_a ...-.a -r,-.r a_ r.

  ...-*...._

  -

  B.i, li - t r.' qi,.,

  l . l!.

  l0} l

  I-l

  2

  ru

  -2

  27

  -2

  48

  { 4u --2.

  -2

  u 8 l 9-I

  .l

 • 82 ry]

  28.,

  lE

  ]

  Ib,

  I0.' - [,

  -2

  1,

  -2l2 1

  1.,],L

  55 l0

  08rl8-2

  -- 2-

  s

  -2

  L2-b

  O898-2

  -I

  12 82 lL

  \

  dO.2

  q g -

  2l

 • ,

  l /

  l0, l,

  /11 12 l*

  ,

  -2

  -2

  Di-2

  5N

  J

  1r5.l

  l1

  ,, ]

  ,,,I

  2

  l?c

  l8

  65

  ;\

  li

  \,il ,,n

  I8

  9 94

  gg-2

  -2

 • r5 ,0

  8,

  12s

  2.

  zt

  ,

  t6.s l

  &2 t82

  1.5

  -2, -2:

  ls

  s

  },u -. *,,

  2 .

  J

  3l

  -_ l

  -2

  qq

  (

  =

  8

  lt\-

  -2LI.9_ 91

  -2

  - 2r

  . i.rri.r . Ir, . .. arnFa .F.

 • ,

  F

  i.

  }*L

  4t;\

  l12

  0,

  7r,

  J

  |

  l0

  l - ..F----12, lr., Jr

  "t

  lllf;l

  ]ft q 9-1l,

  u -I,

  ilt-r,

  , -2.

  r -ltI

  l

  ;t

  ,, ],

  l. 18 'gu-

  ig-2

  -l1

 • l2 fl-I,

  44"2

  -2 1

  (Jl

  a

  ' 25-2r

  r9 t

  ,

  48

  0,' L!|

  9 ,55

  0] ryl,r-

  5,

  22

  6.,

  -2,

  ^fEa^\8

  22-,

  20

  2l

  {l8t5'

  2.r.- lB

  -2/l

  O-- lt,

 • |26

  i

  L

  F_

  l9.?-

  - t.

  ',*

  u9 u-,

  t, lfs- ,l

  9 .2,

  2,0J

  :'

  S

  J

  i 19

  .2

  3O U.i,

  ..0 -l,

  l.67;-|'""if;,i^

  2r-6

  l,t-l

  {

  - 27.,

 • -.lzl-

  ft

  L,

  li.'

  -2

  46

  -2

  2 *zl8J

  ],02 20,}

  0]

  ",,-8\

  -2

  (oft u -Z.

  I

  L

  ti

  }

 • *z r:rl

  u-l.

  lE

  lr.9tJ

  0'}

  0.'

  08

  -

  116*_

  -|

  q

  d

  Olr-l.

  ql

  ,,

  48

  * -2 ,66_5_- l'o !r r l_

  lt

  r

  --2 1.

  q]

  -l

  ]-.. -

 • El{,

  l0

  19