Я шью сама - мода детям Москва-1983

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Я шью сама - мода детям Москва-1983

 • I4Orl )tt r.O - odeltcOa, KoTopaJl u . - tl r.l i ( IH ll trt ,)!{ u u -, 0 rI, s, u ll u - d, -u(,1 u tltJuLI,.

  du+t c,ILlJleM ocTaeTcrl u-L, t lJ7i.| uOrt utuu lt, d,r udtl, ,l ,|t|rOtd rJ,u l()- pitotTHblxll!l, "Qe,l,t!Llio!,t tt ,r. 0. rOlt)irL cctle,tLltruIt cop1,11Bflb:,1l cTll-.1l d, lipLllerLeHue - bL K,l (, L, Lr tle lt,() ? ( ) u,t u ,,t| . u tt t:lrl . i,le ) t bt yt d c)ot,T,tlea,rbc:t u d L|L.|i,.tt,],llu.lill]t ulu"|i, HarLpu.rnep Lr,1 , (: o.Jrl,,!, u Jll, . -

  c{oj! . ,

  ,ttt pa"l,uLrrrLl u LrLl ()-,!ilft, u"l tldilLlrt, Ta;)lce - t;. uHtt:t T(Llu.L| iytoeT LrLii{ ' l1O UU, Cl'l2Ka(j!tl,l,e ;'lll ltl ,

  rl[) M,ldHbL ,- ll,ut]()?(, iu, Ul,u. 1,1.3 l.Lg-1 () .l,teXa, Ul|]t}l UU "LU-l.!,le 7,l,". I'I -tt"|,t - aKI'lla.,1bHbl.ttll ItLBePCL|l1bHbL11a]lbTo, ),, }ll!l-|l lt -rloBbLx lr. ,,l{]Ll\l ,rt. :].tl- rl 0 !jT, .l l11, , , u rLbt, -rtaruOKu - (),!!t ltt-tt BtiObL

  lOdL

  I9E3- 198,t . :,t .,L tt cl l: d rt t, tJ Hcl ti ; d 0 bt cl,

  l ! Ii bL.Y, r !,l a.lie Mbr |)dr u ujIT, (l.l4tll),1, ?[, uL, u,,?{,| , u' attrtt.

  ttt 0 ,dL lLsl Ho B o.lt d r ) |] e L1.1 e H LL ( }! l )ill O,L. () ttl, ,u u eC)lr{Llt|Hblx, tlo-cTo -uL uLtli, .d )ocTueaeTt::t 1l t,{ J|tl!,Ha,l br Lu h.

  uu il zrL 0,LteT ? () Lt-tt - d.l ],tL |] cTelle-HLL Lr:l l!l!l1 Buaoltdt 1.1 (lu. dO coxpa:leT lu.ttt ,tt, tt 7,{, u. Z Lr:i i (.lt, ti .t )HatiOtlT llpu,+leHeHue ulJL - -ltti,rcttOt, rLlLlu\Illi,utu Z ll,rlQ :1 -L.t. Iu1loKo lu, oudbt 2, li,uL {]-t - itrd Hl,tbLe, oKtte,

  .*!*!

  i]

  \

  llll

  ll,llI

  (t-

  Ylll(

  |l"ll

  II

  I Il

  l

  /

  lI,ii

  F:--

 • u catlbLt /L-Hblu Btt)o.M aei,cKoti OlOt u d Hux, Iu guLttLt r, t, uurij, u, {u d-ti.

  .uu udt d tt-u u 0 2 , aHuhizlj [ uu,l. u Lulu u,tt, lll dut uu -g irr, }t{,L}lu -HuKa.l|tj, uu-u, ,u,.

  u,lt caM.bLx t u u: tr)u, HaoltlJ-lu , L 0L, tt,l, lt, (:TezaHble , d-L utlu, BbtuluBKo, ,-ttl,tlti.

  llit]jl,i|!,.

  ,l t,! t l-L!)oti |) i]Htll li |.r!e -ui !,i bt.t r-l ij l, ;l l c -,t bt i1 i; Llu oi{/{c)ao -|lil,;L. l4clOt,tt,t itt u ll,|t,rjitt.l tlhra|/tcHt}!x, l!l.T,r,ir! JLbHb[x L!./i,!!luL:{ L,li-i, ,t(,| |i.tJO,! -llh llx tl : Bep:t:,l.ezr, ;i0",,t_. R ,- t) ii cl i - 0 .i ts HbL .t t1 bt o.,\t i^rT u-2 L:'I'uJ'Lil.

  ,( u : rrt i1 11 o./l rl " tl.H tlttl,| " t t t rl i t,: ll ft i;.:i ort ft r,!,|| u rt. uu,rli (),| TK{!H.L! u pei.tlel,Luri (} ? |-/,1, L1 lj,Jlt u |-i {? i ) ll |J tto Hrl , u. d ditt}ti.

  tr;u 7l:rl;ir;t du,ltil ulop,I,bL, rridl,, z. Iiau," ,.:t.l, 1;tt t:rdL ,,tL,I,Qu u (ltd. i]utt ile- u lOT |] 0 3 /r l! |r si d ,+tu t t, -Jrl-, a7,(IM,l.t, :ttrtr,l. iJ 0l,u , {) (, i) u {: 0 : 1, Jl,1 Ji.frl t ;-lt, 0,ttutctt, rticKtl,

  u - u (iurdu), - , OlJ, r, , [, u-u. - u d .ti .

  I utl MoOHbtMBuOoy" OitL. ut lru uu Otl gdu 0-Lhl u Orlltt t4.. dl,u, [ uu ,zuu, uu-u; u "lr|,u, Hulrc{ue u, lLu u uOu u . .

  rtu u il,r O,O ul, -u. u llu tuuu0, u O u u .-. OiiHaKo iulu u O- , llpueMbL tOtttluu u uOu, - bt ux ,jlL u,

 • r--J--* -

  \,' _Z-\- / \_ -

  *. \.r/\t7l'

  /^t,.\,_')>(jx >l")dt)

  : / \u, .r'-'

  ,i'o- ',),,(,,)

  ,

  i

  2

 • 1 -, . ,. . - . t. rrr ., - -. 3 . : 84-92.

  .

  2 ,r l :). - . l r , - . iapMaH . : 52-56.

  .

  a) D, -l. . - , - (D. - . - . . : 60_72,

  .

  4 rl , - . lr . -r . - . . l lr. : 80-92.

  .

  5 t| , . . -! llJ -l. -. . l. : 84-92.

  .

  ffimltJt-Il il Il L.-.ff:

  ,lt

  I

  I

  l\\/,':|I

  ,tt \

  I

  .{fIll

  ,///

  l'l l

  *h | |r't''L'!'|,,,. 2 l

  \r'|'+

  *u_ //

  lr, r

  '/ //

  i i

  [fi\

 • ',ii; li

  r}

  tI

  'lt

  ljl}{

  llt

  l{ll]lill.lil

  6- . ;, - l TKaHblo. ,llr r. , r. l , - . - _ . .. l 6- . -: 68-80.

  ,

  7!] GR rr, - u. , ra. -{, l .. ili. r, . rll . -: 8t-92.

  .

 • ,.,\,(!,

  $--..V

  RL,]

  \

  a 8 - . . - l. -fi . G . . . ( paMKyD .r. r-h , , r. ((lD, -Tylo . - r -l . }. r-: 8{-92.

  .

  ) 9 r -, g r. , r . -. . _ . - , -. .. , -: 8{-92.

  .

  a9

  mffi

 • ,,,ig

  /lf1

  (,/t :.

  'r-J----, l

  ol0 Oll

 • ((D l0 tt, G- I. per-. - . '- /*, -I il. : 84-92.

  .

  a)',1 - , r . . r - . r , - . , . r,^ - . : 84-92.

  , -

  a) 12 r . - l --Korr. - luyp. - . - . - . : 88-92.

  ,

  r -. -, r . -. . rr. r r, - rr. : 48-52.

  , lt

  a ln urep- l . r , - - , . !

  - -. -, -. . : 60-72,

  .

  ffiffi

  ,)i

  /'.

  l14

 • l5 . G .lr r r, lr . l, . : 12-56,

  ,

  l . r r1 N ( , -. - (. . : 52-56,

  .

  ,-/

  4l

  ]

  -,ll

  .i-i

  (

  \

  ;-

  |7 - r,l r r , - lr , r. { lr. r r, . : 52-60.

  .

  a) i8 , r. . . . I . r r. {. . : 52-60.

  .

  a l9- . . ,. r (rlD, , r. , .,] pyKal . ,, . : 48-52.

  .

  *+r, l

  *!t*t*t(+

  +tri

  \*n*\*L

  1;

  /7"t,\

  (J"'

  i* l --'j

  |7ot8 {9

  ,l0

 • J lo-6 . -6 l l l - . 3r .}r lr. - ( paMKyD. l ra. - r . -. -. : 84-92.

  .

  2l-6 . . r . , - . l - . l -. - . 3 . r: 68-80.

  .

  [{,,,,l!

  /!,",)\tt -t\4\ri''F

  22 . r, tl, . , - . . , - , r. ; 84-92.

  .

  a 2l . t l. . - . - . l . -. yKpaure - . , . : 8i-92.

  ,

  ffiffi

  ('', ,i1*-

  /

  |ii;],

 • ll

  l,

  \,t

  #r.;"*r/(

  \,\

  ?*\

  J(

  I\

  l.,l

  ] -{25

  12

 • !, Orc-0 lt u.u,il. ud, u u.1| u, uO tl g - OtO, l Ot ll.

  dt u u td uc-Jlt}L Orcu u u-tL ,tduu, -luu d 0 dt d : sLlu- uu uu -, Bblluuq , uu,oTdelzKa Tecb.ttlo u !/il-8au.

  O u1gulu cTu-.,l O ,tt.tu udu, u Ko.14-rlu. l tl rL-, lltt llzcpx -, u t t g-rdL, Kpae.|rt, d[) , ucTeeaHbLti ]lll1,1e7, -Hlll] : 1.1tlHHoti u -r: tlti - 7,L .Jl OOt, ptbLe d d-? .ll. Jlte dL du -u fulu u uHoti u u trc , ut, - u -r u -u 9lrc d u .

  \)\,19

  )

  |\

  )

  9 q Q .

 • -an-! -, ' ,ll\.1}, , ",-''t

  \ll

  29 rr , rr 9.BopoTHltK , -

  (l.>. . . -

  ll. ] 52-60.

  .

  a) 30 . lri . , - . G . - r r, r ..

  - (D,

  .r : 2-60.

  .

  a) ll r t r- . r,r. r1 . , . : -2.

  .

  ffi3|

  32 ._ , ,l . l -

  . . , . : 0-7 2.

  .

  ]- . , . - l, l . , ,. l . . : 60-2.

  .

  ffiry

  i.

  }

  1r"a..}}'

  ir|O

  14

 • jr8,1i /,,,7 i

  F}}

  a 34- (D . r.l i , . -. r Haecyl. , : 60-77-

  .

  a) 5- - TKaHl -

  (D. , I

  . : 60-72,

  .

  lt,\, }t\q&P

  ffi

  \l

  ";-*

  36 TKaHll, . . . - - . : 68-80.

  .

  37 , ,r( tllBy, ,r. r , l{. : 68-80.

  ,

  &

  *: xi-':-'

  i

  !

  i,\\l

  t

  a36

  J!ll

  ElJ Lrr_8

  / 1"*9,1l\;Ff; 7

  frjt,l'll

  f

  h

  .\\ -'*: ';

  .l 1lli,

 • 4}

  8 lr . , -r r. . r r, t- ( -.

  - l-

  . r, }r. : 68-80.

  .

  39 l , h -, . . t: 68-80,

  .

  40 .r- .-r t. -. - . - . 5 . : 8it-92.

  ,

  a 4l . . , - -!. {: 60-72,

  .

  42 l . . h h - . , { . -. -].l. : 68-80.

  .

  38

  16

  39

  ffiffiffi

 • ,/,/1

  \*

  L#

 • l . . ,

  , r.

  t

  l . l , ,

  ..

  , (1 10) , (56) - ,

  ! ,

  .

  l8

  22

  \zzt-{R:\J

  \D

  h

  r-}Ut\n\15

  \

  25

  fl

  -,hr

  , N),i rl4.5 4,5 6-4

  1 *,9.S. \

  rcg6-2m

  ,-ft-/m.

  -2m

  ftu-2r

  qi

  }\:

  /7J

  -;r

  m-2.\

  J

  d-/

  2, , 4. 1'l0-56. : 1 35 'l 48 .

  }I\}

  \\rr)s

  N

  8.

  "} /Z5

  Lg

  73

  /7

  /Z5

  t)\

  7

  1

  \J

  qJ

  \U

 • ii

  {t

  lo

  h"Qg-lm.

  *"8\

  -u-7.

  ,, 4 7

  u5

  t,tjlf)

  L5

  9.7 t /2

  /(t-!,, 6.

  t)

  ry,

  k)tiq

  3 frm -2m.

  79..].7r J9.1

  l/m,2m.

  '?;;:**; m-3 -2m.

  z

  O mu

  m ,2m.

  m mr? -2

  |.,

  (Q)

  8\

  ]l()i

  q,

  roq

  l]u g-2m.

  , . 4, 134-68.1 25 l 140 .

  5, . 5, '1 54-88. :1 75 138 ,

  r-/m -2m.

  2. /g.5

  g.6

  \i

  8

  7

  la2

  2

  [-

  r?

  /2m -2 m.

  r\/:l

  1

  94 Ia1

  /

  N

  :

 • F20

  "ffi -

  575!i

  // m

  m--! 0m.

  \

  2.5

  9,2 /16 2

  \

  'aJN

  2.

  "12

  8r-/r

  l94 /

  1|oeoH-2oetTl

  JJ

  .JHKa

  75tlr;

  mR s-!m

  rg O-2/n

  7, . 6, 1 6