of 10 /10

Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Након прве књиге малих кућних огледа, стиже нам још један избор експеримената, овог пута директно из пера проф. Сенћанског. На овај начин деца се могу ефектно увести у свет науке, а школско градиво ће им бити лакше и забавније. Ови експерименти су нешто сложенији од оних из прве књиге, али то "малим истраживачима" сигурно неће представљати проблем.

Text of Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

Page 1: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански
Page 2: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 64

PRIRU^NICIKwiga trideset prva

MALI KU]NI OGLEDI 2^etvrto izdawe

AutorTomislav Sen}anski

IlustrovaoMiroqub Milutinovi} Brada

Kompjuterska pripremaBranimir R. Tro{i}

IzdajeKREATIVNI CENTAR, Gradi{tanska 8, Beograd tel. 011 / 38 20 464, 38 20 483e-mail: [email protected]

www.kreativnicentar.rs

UrednikDr Simeon Marinkovi}

Za izdava~aQiqana Marinkovi}, direktor

[tampaPublikum

Tira`2.000

CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

5/6 (02.053.2)

SEN]ANSKI, Tomislav, 1933Mali ku}ni ogledi 2 / Tomislav Sen}anski

; ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada. - 4. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 63 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Priru~nici / [Kreativni centar] ;

kw. 31)

Tira` 2.000.

ISBN 978-86-7781-045-0

COBISS.SR-ID 153857548

Page 3: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 1

ilustrovao

Miroqub Milutinovi} Brada

Tomislav Sen}anski

Page 4: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 4

SADR@AJ

KRETAWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Da li ste u pokretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Jedno kretawe, dve putawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Koliko je ostalo do mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

INERTNOST TELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Nov~i}i na laktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Boca na boci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Lewa {tipaqka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

SILE AKCIJE I REAKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Reaktivna kolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Svako na svoju stranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Vodena vrte{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

GRAVITACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Mrtva trka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Poslu{ni ]ira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Te`i{te tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Napravite neobi~nu skulpturu koriste}i ravnote`u. . . . . . . 17Kada telo ne slu{a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

TE^NOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Ku}ni vodoskok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Cve}e koje se samo zaliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Alkohol ili voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Mlazni brod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Vodena ru`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Vodeni breg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Metal koji pliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VAZDUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Slepqene ~a{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Nov~i} u {aci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Neoborivi nov~i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Pucaw unazad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Da li ste ja~i od vazduha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Spqo{tena kantica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Vazduh di`e kwige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Aerodinami~ni paradoks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Page 5: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 5

SVETLOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Vidite li plamen sve}e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Premeravawe drveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Igra senki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Izvrnuti lik sve}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Palidrvce koje samo gori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Plamen u ~a{i vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Skriveni nov~i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Nao~are od palca i ka`iprsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Sferno ogledalo i sabirno so~ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Vredni kova~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ZVUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Kako se prostire i odbija zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Tonska proba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Svirawe na strunama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Zvu~ne figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Zvu~ne slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Kutija kre{talica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Papir koji pucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Panova frula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Boce koje pevaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Zvowava zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

POSMATRAJ PROMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Plasti~no mleko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Stalaktit u ku}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Koliko je jako jaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Mebijusova traka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ELEKTRICITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Elektroskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Neodlu~ni prsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Kako proizvesti elektri~nu varnicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ELEKTRI^NA STRUJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Priru~na baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Peckavi nov~i}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Prepla{ena glista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Voltin stub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

MAGNETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Igla za pletewe kao kompas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Kompas u tawiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Skakutava ~igra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Spajalica koja lebdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Struja i magnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Page 6: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 3

UVODOvo je druga kwiga malih ku}nih ogleda.Za qubiteqe ogleda novi sadr`aji. Neke teme se nastavqaju a neke suno ve. Ako neke oglede uprostite ili dopunite, kwizi dajete ve}uvrednost.Ogled je neophodan dodatak znawu mladih koji se interesuju za nauku.Mi sli ti u duhu nauke zna~i razumeti pojave koje se svakodnevnode{avaju oko nas.Bogate ilustracije u kwizi jesu izazov i olak{ica za rad.

Page 7: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 7

Potreban materijal: jedna marama

Da li ste u pokretuSlede}i ogled pokaza}e va`nost referentnog tela.

Kako se ogled izvodi1. Ve`u se o~i jednom odu~esnika a druga dvojica gaponesu na rukama i zakora~eunapred.2. Kora~awe unapred sesmewuje sa kora~awem u mestu.

[ta }e se desitiOsoba koja ima vezane o~i nezna kada se kre}e a kada ne.

Za{toKada ne vidimo tela oko sebe,ne vidimo ni promenu svogpolo`aja u odnosu na drugatela. Zato i nismo sigurni dali se kre}emo ili ne.

KRETAWE

Biqka raste, ptica leti, re~na voda te~e. Sve to je kretawe.Me|utim, biqka se i osu{i, ptica sleti na gran~icu, a voda se

ulije u jezero ili more. Reklo bi se – pre{li su u stawe mirovawa.Postoji li apsolutno mirovawe? [ta o tome ka`e fizika?Ptica miruje u odnosu na Zemqu, ali se kre}e u odnosu na Sunce.Zna~i, ona se istovremeno i kre}e i miruje. Zato ka`emo da jemirovawe relativno. O kretawu se mo`e govoriti samo u odnosu naneko drugo telo. Wega nazivamo referentno ili uporedno telo. Zbogtoga i za kretawe ka`emo da je relativno.

7

Page 8: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 8

Kako se ogled izvodi1. Na kartonu br. 2 izre`ite vertikalniprorez. 2. I na jednom i na drugom kartonunacrtajte po jednog „posmatra~a”.3. Postavite kartone na ~istu hartiju kaona slici.4. Vrhom olovke kre}ite gore-dole krozprorez i, ujedno, pomerajte karton 2udesno.

[ta }e se desitiZa posmatra~a na drugom kartonu olovka sekre}e pravolinijski, a za posmatra~a na prvomkartonu ona se kre}e cik-cak, {to se vidi potragu olovke na hartiji. Dakle, na osnovu jednog kretawa tela dobili smo dve razli~iteputawe u isto vreme!

Za{toDa bismo mogli da opi{emo putawutela, moramo znati u odnosu na {tase posmatra – moramo odreditireferentni sistem.

8

Potreban materijal: dva kartona, hartija, olovka

Jedno kretawe, dve putaweO kretawu ne mo`emo govoriti bez referentnog tela. Referentnotelo obi~no vezujemo za koordinatni sistem, pa tada govorimo oreferentnom sistemu. Od izbora referentnog sistema zavisioblik putawe (trajektorije) tela. Uveri}emo se u to kroz slede}iogled.

Page 9: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 9

9

Kako se ogled izvodi1. Na obali reke zabodite dva ko~i}a,koji }e predstavqati referentna tela.2. Izmerite rastojawe izme|u ko~i}a.3. Bacite u reku komad drveta i meritevreme za koje ono pre|e rastojawe odjednog do drugog referentnog tela.4. Podelite rastojawe sa proteklim vremenom. Dobi}ete brzinuiskazanu brojem, pored koje treba dopisati wenu jedinicu mere [m/s].

Dodatna idejaNa sli~an na~in mo`ete odrediti brzinu voza ukoliko znaterastojawe izme|u elektri~nih stubova pored pruge.

Potreban materijal: dva ko~i}a, komad drveta, sat sasekundarom ili {toperica

Koliko je ostalo do moraPojam brzine poznat je iz svakodnevnog `ivota. Ako tela u jednakimvremenskim razmacima prelaze razli~ite du`ine puta, ka`emo dase razlikuju po brzini.Kako da odredite brzinu reke ili potoka?

Page 10: Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански