שחזור ביוכימיה מועד א' 2010

Embed Size (px)

Text of שחזור ביוכימיה מועד א' 2010

' 01021. ATP 8 : 1 : 02 )02 , ' 8(? 1. 5.231 2. 431 3. 631 4. 63 5. , . ? .AMP .ADP .ATP . . .

1. 2. 3. 5.

2.

4. 6.

3. A B . ADP , ATP ATP ? . 1. A B. 2. A B. 3. A B. 4. . 5. 4. ? . 1. .PEPCK 2. . 3. . 4. . 5. ? Km . " 6 . ' 1. 5.

1. 2.

3. 4. 5.

6. ? . 1. . 2. . 3. + . 4. . 5. 71 ? 2B 3B 6B 5B . 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

?CAM . . . . + . . ? . . VLDL. . . . ? 6 . . . . . 2PFK2-FBP " PKA 1 . 6,2 . . . ? . . . . ? . . . . + . . ? . - . . . . ?

8. 1. 2.

3.

4. 5. 6. 9. 1. 2.

3.

4. 5. 6. 01. 1. 2. 3. 4. 5.

11. 1.2. 4. 5. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.

31.

1. 2. 3. 4.5.

41.

51.

" .CoA . . . + . ? , ATP-.NADH , ATP-+.NAD , ATP-.NADH , ATP-+.NAD -+.NAD

1.2. 3. 4. 5. 61.

1. 2. 3. 4. 5.

HDL-?VLDL 71. 1. VLDL - HDL. 2. VLDL - HDL . 3. VLDL - HDL . 4. . 3?C . . . . . 2 FAD+/FADH? . . . . 3 . . 3 ? . . NADH . 1. 2. 3. 4.

81.

5. 91.1. 2. 3. 4. 5. 6. 02. 1. 2.

3.

4.

?(uncoupling protein (ucp 12. -ATP 1. . . 2. ATP. 3. /. 4. + . 5. . 6. ? . . . . . . 22. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

? . .

32. 1. 2. 3. 4. 5.

X

. X ? . . 6,1 . 6,2 . ?

1. 2. 3. 4.

42.

52.1. 1B 2. 2B 3. 3B 4. 5B

5. . 3?C

62.1. 2. 3. 4. 5.

/ . 1. . 2. . 3. 4 C- CAM . 4. . 5. . 6. G6PD NADPH 7. . +NAD. 8. . 9. . 01. - TPP -2.CO 11. - CoA . 21. 31. . . 41. 4 C . 51.

) ACC CoA(: 1. . 1.

. . . :(FAS (Fatty Acid Synthase . . . .

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2.

?(ME (Malic enzyme . 1. NADPH . 2. .VLDL 3. + . 4. . 5. , ? FAS+ACC , ME. ME , FAS+ACC. ACC , ME+ FAS. . . ? . . . . + . 1. 2. 3. 4. 5.

3.

4. 1. 2. 3.4. 5. 5.

High Carbs Low Carbs FAC

ME

ACC

/ . . . 61. 71. 81.

4 C- CAM . 91. )( . 02. . 12. G6PD NADPH 22. . +NAD. 32. . 42. . 52. - TPP -2.CO 62. - CoA . 72. 82. . . 92. 4 C . 03.