פתרונות ביטוח ומימון הודו לוגו2012 אשרא

Embed Size (px)

DESCRIPTION

אשרא - החברה הממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ דודי קליין , סמנכ"ל שיווק ופיתוח עיסקי

Text of פתרונות ביטוח ומימון הודו לוגו2012 אשרא

  • 1. - 2102

2. - Export Credit Agency 7591 57.1 $ " 3. Export Credit Agency - ECA / 4. ( 51 ) , , , , 5. 6. , , 7. 8. / , .... 9. ( ) %51 %59 %09 %03 10. 4991 , 7991 8991 0002 1002 2002 2002 WorldCom ,Enron 8002 1102 11. . . . . . . . " 12. %2 %1 %31 %6 %82 %05 13. "" - 14. )(Suppliers Credit 15. )(Buyers Credit 16. - )(Credit Line 17. 18. 19. 20. 1102 %03 21. " , , 22. ECAs - ECAs " ECA 23. " dudyk@ashra.gov.ila 5171365-30 0155484-450