היערכות לתום שנת המס 2013 ישי כהן -חשבים

Embed Size (px)

Text of היערכות לתום שנת המס 2013 ישי כהן -חשבים

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  - 2013

  "" ( ) "

  " - ,

  25.11.2013

  1

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  . -

  .

  .

  2

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  -

  3

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  -

  .

  " "

  .

  -

  !!!

  ,

  .

  -

  4

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  - " " -

  ( ) .

  .'

  ?

  -

  5

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  , , ,(5)9 ,

  .

  :

  - , , .1.1.2014

  / - 1.1.2014

  !!!

  -( 8)64 -

  6

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  .

  - "" ,

  ) .(?

  . -

  .

  . 94

  -

  7

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  .

  .

  - "" , , 2014 .

  .

  -

  8

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  - ] 60 ,

  - .[ .

  , - .

  ] - , .[ 25% - ) 25% . , " (

  -

  9

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  - ]

  - ) .[ .( "

  .

  , .104 - 104

  10

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  .

  - , .29.11.2013

  1.1.2013.

  2013 -

  29.11.2013.

  .29.11.2013 -

  2013

  11

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  2013 - . 2014 30.11.2013

  31.12.2013 - ,125

  ? / ? ?

  31.12.2017 ."( " - )

  2014 -

  12

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  - .2013.12.31

  , , , , ,

  ( ) .1.1.2014

  .

  .

  , .

  13

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  2013.12.31

  : ,

  - 31.12.2013

  .[ ] 121

  25%) .(2) (1())91 -

  .(30%

  ? "

  ?"

  - 2014 -

  14

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  - 1.8.2013 .

  , .

  .1.8.2013 ,1.8.2013

  1.8.2013 -

  15

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  16

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  ,1.8.2013 197 1 101

  :

  , "

  ,

  ) ( - )

  " ;( -

  " - ".

  " - " .

  .

  17

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  " " -

  . ,

  1,000,000

  .

  - ""

  ,

  .

  .

  18

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  - " "

  -

  .

  - .

  - .

  - .

  19

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  : " " " "

  " - ".

  ,) . -

  .(

  -

  " - ) .

  ."(

  .

  20

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  :(" " - ) " "

  .

  " - . - "

  ( 71 ," ,)

  .

  21

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  : :

  1.1.2014 1.1.2005 1.1.2015 1.1.2014

  + 2,000 ) 2,500 (500 ..

  3,000 )500( . )2500( . 2,000

  500 100

  50

  2,400 1,900

  450 :

  : 1.1.2014

  2,400

  2,350 "

  2,350

  22

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  23

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  , 28.10.2013

  : ,""

  . - " " " "

  . - ( ) " "

  .1% - - " "

  ... - - " "

  !!! 100% 77 -" "

  3 - " "

  . , - " "

  .BTB

  ""

  24

 • Art

  zi, H

  iba

  & E

  lmek

  iess

  e

  www.ahe-tax .co . i l

  03-6133113 , 03-6134111

  ahe@ahe-tax.co.il

  25