ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ 2014 - ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ)

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • :

  :

  : 4 2014

  : 2

  1-4 .

  1. H x

  :

  . x

  , .

  . .

  . .

  . .

  5

  2. m B

  . , :

  . .

  . .

  . .

  . .

  5

  3. :

  . .

  . .

  . .

  . .

  5

  1

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text 2014

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

 • 4. :

  . .

  . .

  . .

  . .

  5

  5. , , ,

  .

  . -.

  . .

  . .

  . , , .

  . , .

  5

  1. ,

  .

  (1) :

  . 0 m

  . 50 m

  . 100 m

  .

  2

  .

  3

  2

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text 2014

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

 • (2) :

  . s

  m0 .

  s

  m5 .

  s

  m10

  .

  2

  .

  3

  2. m,

  (x=0) xx.

  1: F

  (). x=x1.

  2: F

  (). F

  x=x1.

  F

  x x

  0x =

  x

  0F3

  F

  1x

  x

  0F3

  1x

  0F2

  0F

  F

  3

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text 2014

 • x=x1, :

  . 1.

  . .

  . 2.

  .

  2

  .

  5

  3. ,

  .

  F,

  30=

  , 1.

  , 1.

  ,

  30=

  2, , 2.

  :

  . 1

  2

  1= .

  3

  1

  T

  T

  2

  1= . 3

  T

  T

  2

  1=

  .

  2 .

  6

  : 2

  130

  = 2

  330

  =

  1 1=20m. 2 m2=5Kg 1, =0,6 =0,8 2.

  F

  1

  F

  2

  4

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text 2014

 • 2 =0,5. .

  , :

  1. , 1 .

  5

  2. 2 .

  6 3.

  , 2

  1

  .

  5

  4. .

  4

  5. 2 .

  5

  : g = 10m/s2.

  :

  .

  .

  H1

  H2

  1

  2

  5

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text 2014

 • m=2Kg t=0 x=0

  Ox .

  F

  .

  =0,1.

  3 : (x-t), (F-t) (-t), .

  )m(x

  )s(t

  )s(t

  )N(F

  )s(t

  )s/m(

  6

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text 2014

 • 1. , .

  4

  2. .

  3

  3. F

  ,

  0-1s 2-4s ( 4)

  F-t 0 4s ( 3).

  7

  4. :

  1. t=1s ( 2),

  2. 1-2s 2-4s ( 6)

  : 3. x-t

  0 4s. ( 3).

  11

  : g = 10m/s2.

  7

  karxriTypewritten Text

  karxriTypewritten Text 2014

  karxriTypewritten Text