Click here to load reader

タガログ語講座 (25-tagalog- · PDF file普通名詞複数 ang mga 名詞 ng mga 名詞 sa mga ... ④May pista bukas. ... ⑦Maraming magandang isla sa Pilipinas

 • View
  240

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of タガログ語講座 (25-tagalog- · PDF file普通名詞複数 ang mga 名詞 ng mga 名詞...

 • - 1 -

  (25-tagalog-lessons)

  1

  Magandang umaga! Magandang hapon! Magandang gabi! Magandang araw! Kumusta ka? Ok lang, mabuti naman! Ikinagagalak kitang makilala. Ako din sa iyo. Sino ito? Sino po sila? Paalam! Makita kang muli. Ingat ka!

  magandang umaga po, magandang gabi po po hello, hello po kumusta ka(how are you?) ok lang(mabutinaman po mabuti=good ikinagagalak=kita Panghalip()ng Kahulugan()makilala to know someone

  sila kumusta po kayo kayo paalam bye

  2

 • - 2 -

  ang ng sa1 ako ko sa akin 1 tayo natin sa atin

  kami namin sa amin2 ikaw mo sa iyo2 kayo ninyo sa inyo3 siya niya sa kanya3 sila nila sa kanila

  ang ng sa ito nito dito/rito ang mga ito ng mga ito

  sa mga ito iyan niyan diyan/riyan ang mag iyan ng mga iyan

  sa mga iyan iyon niyon

  doon/roon ang mga iyon ng mga iyon

  sa mga iyon

  ang ng sa si Mey ni Mey kay Mey sina Mey nina Mey

  kina Mey ang ng sa ang mga ng mga sa mga

  Kataga()

  ang

 • - 3 -

  ang

  Kumain ako ng isda. Kinain ko ang isda. ako ko

  3A B ang

  Hapones ako. Hindi ako Hapones. Hapones ba ako? Bulaklak ito Hindi bulaklak ito. Bulaklak ba ito? Pinoy ka ba? Oo, pinoy ako. Hindi ako pinoy. Japayuki siya. Hindi siya japayuki. Japayuki ba siya?

  A B A ako, tayo, kami, ikaw(ka), kayo, siya, sila ang, ang mga si si Kendy, si May

  ikaw ka

 • - 4 -

  4+

  Maganda si Jannet. Maputi ang mukha niya. Mahal iyan. Mura ang mga palda. Payat ang mga baboy. Maikli titi niya. Mataba si Ken. ba Maginaw ba ang kuwarto mo? Hindi Hindi maganda si Kendy.

  hindi di, de hindi Di siya mabait. ng namagandang umaga mahal na koste ang mahal na kotse

  5+

  Mag+>>mag Maghintay ka sa akin sa kanteen. Nagtatagalog ka ba? Nagtatanim ang mga magsasaka ng pakwan.

  Nag-aalaga ako ng mga pinay.

 • - 5 -

  Magbayad ka! Nagsuot ako ng T-shirt. Magkape tayo. Magtagalog ka ba?

  um+>>um Pumunta tayo sa Pinas. Sa sama ka sa akin sa Hapon. Tumakas si Ken sa bilangguan. bumasa sumulat kumain uminom

  bumili kumuha

  2

  mag um +(ang ng ng

  Kumain ako ng saging.

  Kainin ko ang saging. (

  ang ng sa

  6may, mayroon, wala

  May bilog na buwan sa langit. Mayroong bilog na buwan sa langit. Walang bilog na buwan ngayon. May pista bukas.

 • - 6 -

  Mayroong pista bukas. Maraming halaman sa sala. Maraming magandang isla sa Pilipinas.

  1) / may, mayroon ()

  ng 2) / wala mayroon() ng

  mayroon, wala ng marami /

  7may, mayroon, wala (

  May malaking puno sa campus.May malaki bang puno sa campus?

  May magandang trabaho rito.May maganda bang trabaho rito? Mayroong kotse sa daan. Mayroon bang kotse sa daan? Mayroong malaking puno sa campus.Mayroon bang malaking puno sa campus?

  Maraming halaman sa sala. Marami bang halaman sa sala? Maraming magandang isla sa Pilipinas. Marami bang magandang isla sa Pilipinas?

 • - 7 -

  ba

  1) may ba may () may ba may ba

  2) mayroon, wala, marami mayroon, wala () ba ba bang may, mayroon, wala Oo,mayroon. / Wala. /

  8may, mayroon, wala

  May pitong kapatid si Cherry. May pito siyang kapatid. May bagong kotse si Eddie. May bago siyang kotse. Mayroong maliit na lupa ang mga magsasaka.

  Walang anak sina Mang Felipe.

  Mayroon siyang magandang asawa. Marami akong murang sapatos.

  Wala tayong bigas. Mayroon silang mga lupain. Wala kaming pera.

  1) may may

  ng

 • - 8 -

  9may

  May laruan ba ang mga bata?

  May palayan ba si Aling Maria?

  May maganda bang trabaho ang mga manggagawa?

  May maganda bang trabaho sina Jose?

  May maganda ba silang trabaho?

  May maganda ba kayong trabaho?

  May maganda ka bang trabaho?

  may ba may

  10mayroon, wala, marami

  May maganda ba silang trabaho? May maganda ba kayong trabaho?

  May maganda ka bang trabaho? Mayroon ba kayong bakanteng kuwarto?

  Marami ba silang pera? Wala ka bang asawa? Marami ka bang utang?

 • - 9 -

  ka ba kang ka bang

  11

  Malakas ang ulan. Mahina ang hangin. Sira ang telepono. Luma ang kotse namin.

  ma-

  1) Mataba ang mga baboy ko. Matabang mataba ang mga baboy ko.

  Payat ang mga baboy niya. Payat na payat ang mga baboy niya.()

  2) masyado Mataba ang mga baboy ko. Masyadong mataba ang mga baboy ko.

  Payat ang mga baboy niya. Masyadong payat ang mga baboy niya.()

  Maikli ang palda mo. Masyadong maikli ang palda mo.

  3) napaka- + napaka- napaka- Mura naman ang mga mangga.

  Napakamura naman ng mga mangga. Malakas ang agos sa ilog. Napakalakas ng agos sa ilog.

 • - 10 -

  Marami ang mga langgam. Napakarami ng mga langgam.

  12

  Mas mura ang saging kaysa sa mangga.

  Mas masipag si Joel kaysa kay David.

  pinakatamad na estudyante pinakapopular na kanta Pinakasariwa ang mga isda ni Aling Netty.

  Pinakamatalino iyong bata sa kanila.

  Pinakamayaman si Mister Cruz sa bayan namin.

  Sino sa inyo ang pinakatamad?

  Si Juan ang pinakatamad sa amin.

  Alin sa mga ito ang pinakamahaba?

  Ito ang pinakamahaba sa mga iyan.

  Mas mataba si Malu kaysa sa akin.

  Mas mahaba ito kaysa diyan. Mas mura ang mga isda rito kaysa (sa mga isda) sa Maynila.

  Mas marami ang mga bisita kahapon kaysa (sa mga bisita) ngayon.()

 • - 11 -

  ma- pinaka- pinaka- pinaka- + ma-

  Pinakamatangkad at pinakaguwapo si Eddie.

  mas+ ma- kaysa + sa Mas mura ang saging kaysa sa mangga.

  Mas masipag si Joel kaysa kay David.

  pinaka-

  1) pinakatamad na estudyante pinakapopular na kanta 2) Pinakasariwa ang mga isda ni Aling Netty.

  Pinakamatalino iyong bata sa kanila.

  Pinakamayaman si Mister Cruz sa bayan namin.

  3) Sino sa inyo ang pinakatamad?

  Si Juan ang pinakatamad sa amin.

  Alin sa mga ito ang pinakamahaba?

  Ito ang pinakamahaba sa mga iyan.

  sa

 • - 12 -

  mas + ma- /

  1) Mas mataba si Malu kaysa sa akin.

  Mas mahaba ito kaysa diyan. Mas mura ang mga isda rito kaysa (sa mga isda) sa Maynila.

  Mas marami ang mga bisita kahapon kaysa (sa mga bisita) ngayon.()

  13

  Kasingganda ako ni Lea. Magkasingganda kami ni Lea.

  Kasinlakas ng Bagyong Yoling ang Bagyong Uring.

  Magkasinlakas ang Bagyong Yoling at Bagyong Uring.

  Kasimbigat ako ni Malu. Magkasimbigat kami ni Malu. Kasinghirap ng Inggles ang Filipino.

  Magkasinghirap ang Inggles at Filipino.

  kasing- magkasing- 1 magkasing- kasing- + (ng ) +

 • - 13 -

  magkasing- + ()

  Kasingganda ako ni Lea. Magkasingganda kami ni Lea.

  14

  Ganito kakapal ang abo. Ganyan katindi ang pag-ibig niya.

  Ganoon kahirap ang buhay namin.

  Ganito kaputi ang buhangin sa Boracay.

  Ganyan katigas ang ulo mo. Ganoon kabango ang sampagita.

  Ganoon kamura ang mangga ngayon.

  Ganito siya kaganda. Ganyan ka kasipag. Ganoon sila katanga. Gaano kayaman si Don Jose? Gaano kaganda ang Binibining Pilipinas?

  Gaano kalayo ang Davao mula sa Maynila?

  Gaano siya kaitim? Gaano ka kabiogat? Gaano sila kahusay sa sayaw?

  Kasingyaman si Don Jose ng asawa mo.

  Magkasingyaman si Don Jose at ang asawa mo.

 • - 14 -

  Hindi raw mayaman si Don Jose.

  + ka- +

  ganito ganyan ganoon

  Ganito kakapal ang abo. Ganyan katindi ang pag-ibig niya.

  Ganoon kahirap ang buhay namin.

  + ka- +

  1) + ka- + + ang + (mga)+ () si / sina +

  Ganito kaputi ang buhangin sa Boracay.

  Ganyan katigas ang ulo mo. Ganoon kabango ang sampagita.

  Ganoon kamura ang mangga ngayon.

  2) + ang + ka- +

  Ganito siya kaganda.

 • - 15 -

  Ganyan ka kasipag. Ganoon sila katanga.

  gaano + ka-

  1) gaano + ka- + + ang + (mga)+ ()si / sina +

  Gaano kayaman si Don Jose? Gaano kaganda ang Binibining Pilipinas?

  Gaano kalayo ang Davao mula sa Maynila?

  2) gaano + ang + ka- + Gaano siya kaitim? Gaano ka kabiogat? Gaano sila kahusay sa sayaw?

  Gaano kayaman si Don Jose? Kasingyaman si Don Jose ng asawa mo.

  Magkasingyaman si Don Jose at ang asawa mo.

  Hindi raw mayaman si Don Jose.

  15

  Matanda na si Mang Sergio. Bata pa si Tony. Mag-ingat po kayo.

 • - 16 -

  Tapos na po ang parada. Mura pa po ang mangga. Mura pa po ba ang mangga? Anak ka ni Aling Irma. Anak ka rin ni Aling Irma. Anak ka rin daw ni Aling Irma.

  Anak ka rin nga raw ni Aling Irma.

  Anak ka rin nga raw pala ni Aling Irma.

  Anak ka rin daw ba ni Aling Irma?

  18

  na pala () pa sana ()nga () kaya () din(rin) muna man kasi lang(lamang) yata ()daw(raw) tuloy () po / ho ()na naman ba () pa rin naman ()

  1)

  + + Matanda na si Mang Sergio. Bata pa si Tony.

 • - 17 -

  Mag-ingat po kayo. Kalatsutsi ba ito?

  2)

  na pa po ho ba

  + na + po + ba + Tapos na po ang parada. Tapos na po ba ang parada? Mura pa po ang mangga. Mura pa po ba ang mangga?

  3)

  ka na nga din/rin lang daw/raw po ba pala akomo pa man lamang ho naman siyako Anak ka ni Aling Irma. Anak ka rin ni Aling Irma.

  Anak ka rin daw ni Aling Irma.

  Anak ka rin nga raw ni Aling Irma.

  Anak ka rin nga raw pala ni Aling Irma.

  Anak ka rin daw ba ni Aling Irma?

  na pa din daw rin , raw po ho po

 • - 18 -

  16()

  kamakalaw

Search related