มีนาคม 2558

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2558

Transcript

 • .. .. .. ..

  ..

  15 . .. . 90110.0-7445-5000.0-7421-2900, 0-7421-2903

  ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------o 2nd Runner-up Award

  SIMPIC 2015----------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------- o ---------------------------------------------------------------------- ..

  ? TELLMEMORE----------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ?---------------------------------------------------------------------- o: ----------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------o ---------------------------------------------------------------------- : ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

 • ..

 • 12

 • ..

  Hybrid

  -

  .. .. President Asia Pacific Associationof Problem-based Learning in Health Science . Best Paper Award FAPA Congress .

 • ..

 • . .

  .

  .

  -

  pH

 • ..

  pH

 • o

  [HILIGHT]

  : .

  .. Siriraj Interna-tional Medical Microbiology Immunol-ogy ParasitologyCompetition Thailand2015 SIMPIC 2015

  . . . . . . . .

  2nd Runner-up Award SIMPIC 2015

 • . . . . ..

  Multiple-Choice Questions (MCQ)

  (Timed-lab test)

  (Investigation)

  Timed-lab test

  Sport day

  Workshop

 • 2nd Runner-up Award

  ( AirlanggaUniversity, Indonesia)

  (Melioldosis)

 • [Who shapes the faculty]

  :

 • (AdvancePract ice Nurse: APN) ( ) (Trauma round)

  .. (Multidisciplinary) .-. .

 • PCT severe Head Injury - 10

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  /

  5 /

 • - -

  .

  .

  . ..

  . :

 • o :

  .. .-. .

  25 Frequently Asked Questions inInternal Medicine (FAQ) - ..

  (Robotic Gait Training) .. .-. .

 • UHOSNET (UHOSNET) - .. C

 • o

  .. (Kidney therapy center) (-)

 • ..

 • .. - -

  . - .. TheOutstanding poster award Association of rs7041 and rs4588 SNPsof Vitamin D Binding Protein (DBP) Geneand Common Cancers in Thai Patients The 12th NationalCancer Conference National Strategiesto Nationwide Cancer Care

  .. .. .. (SICU) ,

 • 00,000 ..

  00,000 ..

  , ..

  Haadyai Chamber Orchestra , ..

  , ..

  , ..

 • , . - . ..

  . , , . () , , , , , , , , . , , , , . , . , , , , ,

  . , . , , , .. , , , , , , , , . , . , , , , , . , , . ,

 • [Med-Ed Focus]

  :

  (Tell Me More) ... ()

  .

  . ..

  .

  .

  .

  ?

  (Certificate) ...

  ..?

 • [HR Communication]

  :

  Oral presentation Track & Trend in Healthcare .. Poster presentation NationalStrategies to Nationwide Cancer Care

 • rs 4588

  ... - .. .. . . .

  -

 • ()

  : : ..

  o .. .. ( . - .. ) ..

  .. (Workshop) (Community HealthAspect of Medical Education)

 • . (Curriculum Determinants)

  . . .

  (Content) (Process)

 • o

  , ,

 • : :, : , :,

  .

  .

  .

  . . . .

  . (Identify)

  . .

  (Physical) (Social - cultural)

  . .

  . . (Integrate)

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ( .. )

 • .

  .

  - -

  (Course)

  .

 • [Healthy]

  :

  !

  . . .

  .

  . .-.

  .

  5

  - (NKC) 3

  ?

 • Overflow incontinent

  .-. .

  . -

  -

  - - -

  Opioid morphine Calciumchannel block

  .

  - (ColonicInertia)

  - (Dyssynagic defication)

  -

 • - (NKC) (Rectalexamination) (Colonoscopy) (Anorectal manometry) (Balloon expulsion test)

  - - (NKC)

  ------------------------------------------------http://www.artandsciencegraphics.comhttp://www.uofmhealth.org/

 • SHA @ Songklanagarind

  :

  (Immunity doctors need)

  / () (HandHead and Heart)

  (Hand)

  Fitness as a whole ( )

  :

  (Head) Knowledge Compe-

  tency Harddrive and memory

  (Heart)

 • () () (Interconnectedness)

  Organized crime

  Heart /

  Direct threat

  ?

  -------------------------------------------------------------------------

 • [ME2YOU1]

  :

  - Evacuation

 • [Food & Drink]

  : Rponpis.MED

  o

  (Insulin resistance)

  (HDL-C)

  (Endothelial cell)

  (Insulin resis-tance) (Glycemic index)

  (Early postprandialstage)

  .

 • -

  .

  .

  . (Plaque)

  17 37 38 40 42 47 51 52 56 65 66 72

  53 55 67 67 70 75 86 87 92 98

  //

  .

  .

  . o

  . . -

  ------------------------------------------------ : . Nutrition Assessment. ; ; 1 : 102-111

 • [Lets go tour]

  :

  ... :

  -

  !

  (Chauk Htat Gyi)

  ! !

 • ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  (Kabar Aye Pagoda)

 • ..

  (U Nu)

  ()()

 • ( ) .

  () ( )

  (MahaPasana Cave) .. -

  () () () o ()

  - ()

  ----------------------------------------------http://www.itchyfeetthai.comhttp://pantip.com/topic/32174808http://www.panoramio.com/photo/110458025https://www.flickr.com/photos/vathsalajeevapanihttp://ashlifeitis.blogspot.com/2015/02/blog-post.html http://thaimassage-naklua. blogspot.com/http://axejira.thaimultiply.com/photos/165606http://www.royal-myanmar.com/2012/08/nga-htat-gyi-chauk-htat-gyi-pagoda.html

 • / [Book & TV]

  :

  - .-. . HD

  .-. . www.thaipbs.or.th/ReadClip

  ,

 • ..

  - - -

  () -

  - - - -

  -

  ..... .. 1910

  .....

  2

  2 - - 2