ΦΕΚ Α298 ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤτΕ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Νόμος 3423. Περί κυρώσεως του εν Γενεύη υπογραφέντος στις 15 Σεπτεμβρίου του 1927. Νόμος 3424. Περί κυρώσεως της απο 27 Οκτωβρίου 1927 συμβάσεως περί παραιτήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος απο το προνόμιο έκδοσης τραπεζικών γραμματίων και περί συστάσεως νέας τράπεζας υπό την επωνυμίαν "Τράπεζα της Ελλάδος"