of 75 /75

Click here to load reader

الكيمياء الكهربية و الحركية 324

  • Author
    apria

  • View
    432

  • Download
    29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

الكيمياء الكهربية و الحركية 324. علم الكيمياء الكهربية. هو فرع من الكيمياء الفيزيائية وهو يدرس سلوك الجزيئات المشحونة ( - ve , + ve )وتفاعل هده الجزيئات مع بعضها البعض او مع الوسط المحيط بها. تصنيف الاقطاب. - PowerPoint PPT Presentation

Text of الكيمياء الكهربية و الحركية 324

324 (-ve , +ve) .

. .

: . :1- / (M) (CU) (M+n) (CU+2) . :M+n / M CU+2 / CU : M+n + ne M CU+2 + 2e CU :E = E - RT / nf ln 1 / aM+n E = E - RT / 2f ln 1 / a CU+2

2 / : (Me) (Se) (Me-n) (Se-2) . : Me / Me-n Se / Se-2 :Me + ne Me-n Se + 2e Se-2 :E = E - RT / nf ln 1 / a Me-n E = E - RT / 2f ln 1 / a Se-2

3 : (X2) (H2) (Cl2) (Xn+-) (H+) (Cl-).( , , )

:Xn+ / X2 , Pt H+ / H2 , Pt :2 Xn+ + ne X2 2 H+ + 2e H2 :E = E - RT / nf ln ax2 /( a Xn+ )2 E = E - RT / f ln a H2 /( a H+)2

: . , :

1 / , ( ) ( ) (HCl) . :Ag , AgCl / HCl :AgCl + e- Ag + Cl- :E = E0 RT / 2 F In aAg / aAg+

(Hg) (Hg2Cl2) (KCl) . :Hg , Hg2Cl2 / KCl :Hg2Cl2 + 2e- 2Hg + 2Cl- :

2 / , (OH-) . :

/ :HgO , Hg / OH- :HgO + H2O + 2e Hg + 2OH- :E = E0 - RT / 2F In (aOH-)2

: , : (Cu+2) (Cu+) .

:Fe3+ , Fe 2+ / Pt :Fe3+ + e Fe2+ :E = E0 - RT / nF In aFe2+ / aFe3+

. , . , , , . . . (H+) . .

( ) ( ) OX + ne- Red

:

:E = .R = 8.314 j = .T = (273 + 25 C0 {M} = . E0 = ( ) . (ln) 2.3log 25 :

20 Cu :

( + ) :1 2 3 4

.

, .

.

:

.

, . : . ( ) . ( ) . ,

G E (G ) ( 0> G) :

(Z) (F) (E) . :

:* (0 < E) ( 0> G) .* (0 = E) ( 0= G) .* (0 > E) ( 0< G) .

)E ( :

(R) T . (G ) ( ) :

:

(R) (F) (298K) :

:* (1 < K) ( 0< E) * (1 > K) ( 0> E) * (1 = K) ( 0= E) (E) (K)

( ) . . .

1 : . :

(CuCl2) :

:

, (=-1.01(E)). , . . .

1834 . . : ( ( ) ). . (m ) (I) (t) :

(K) . . : : : ( ) (m1 ) (2m ) (E1) (2E) :

(1.008g) (107.88g) ..... : =(k)

( ) .

: : . , , .

, , . , :

37 ( ) : . , : :

:

. ,

: ( ) , , . :1 ( ).2 .3 . .

:1 : .2 : .3 : .4 : .5 : : . : , , . : ( ) . 6 . 7 .

: .

:1 .2 .3 .4 ( ) .

5 : , : ( ) :

.

( ) ( ) :

.

6 : : . .

: / . ( ) ( ) :

.

: . . .

1 : (12v) :

((glass fiber . ( Pb2) (PbSO4 ) : :

:

:

, . .

: :1 .2 .

: : (HCl) (NaOH) . .

: .

: . :

, :

, : , . . () . , :

1 .

, 2 2(HI) . . .

( ) . :* , : . () .

: , . , .

: , A (Products) (a) A / , (t) (a x) , . :

: , :

(a) , (a-x) (t)

: , :

: :

. . (T1) (Ea) (T2) . :

. .

(k) .

: . (Ea) . . , :

(A) , (D) , (B) . (AB) (Ea1) : (A) , (B) . (ABD) , (A) (D) .