בת ים חינוך אישי 3

 • View
  17

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. - - " " - -

2.

 • !!
 • .
 • ' .

3. , , 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. " 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. " . 24. 2% 25. 2% 26. 27.

28. - 29. 30. 1. 31. 1. 2. 32. 1. 2. 3. 33. 34. 35. 36. - ... 37. - ... 38. - ... 39. - ... 40. - ... 41. - ... 42. - ... 43. " " 44. " " , ! 45. 46. 4. : 47. - 48. 49. 50. : , , .

     • :
 • 1520 .
 • .
 • .

51. ?

 • 08:00 - .
 • 08:15 - - .
 • 09:00 - .
 • 10:30 -
 • , .
 • - .

52. :

 • 1520 .

: + 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 53. :

 • 1520 .

: + 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 54. :

 • "

55.

 • Where have I come from past experiences
 • Current situation - 360 mapping (strengths, growth areas,)
 • My goals - where I want to be at the end of the process
 • Assessment - How will I assess my learning activities
 • Chosen methods of learning

SML - Self Managed Learning - Individual 4. My current categories of assessment 1. from Where 2.Currentsituation 5. How 3.Goals 56. 57. - 58. , 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. :

 • .

. 73. " 74. :

 • .
 • .
 • .
 • " " .
 • ( ,START , ).
 • .
 • .

75.

 • - 40 .
 • (8 )
 • 15 .
 • ,
 • ,

76.

 • ...
 • " "

77.

 • ?
 • :
 • :

- 57% - 80% 78.

- 1.23% ' - " - 1.3% " " - 0.3% 79.

 • - , .

80.

 • ?
 • " ( )
 • -
 • -

81. - ..

 • ,
 • -
 • .

82. - ?

 • " " - 3 9, '.
 • " " 2 , -3 .
 • 5 .

83.

 • - - ,
 • , .

84.

 • - , " " , , : .
 • - , , .
 • !

85.

 • " "