Εφαρμογές Υπολογιστών Ά Λυκείου Κεφ. 4 Λογισμικό Συστήματος

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Εφαρμογές Υπολογιστών Ά Λυκείου Κεφ. 4 Λογισμικό Συστήματος. Παύλος Ν. Κεφαλάκης. Λογισμικό συστήματος . Υπολογιστικό σύστημα. Υλικό. Λογισμικό. Λογισμικό εφαρμογών. Λογισμικό συστήματος. Λειτουργικό σύστημα. Ειδικά εργαλεία. Βασικές Ερωτήσεις. - PowerPoint PPT Presentation