מדריך אימיול 4

  • View
    387

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of מדריך אימיול 4

2.4 E-MAX ... dos... ... .. : 1. low id .XP 2. 3. 750kb 4. 5.1 .. 5. .! .!!! 6. .! ...

1. - low id .XP - low id .. . . . . . . - low id . : low id . .. . low id

:XP : .. ( ).. : ..( )

: ..( ). : "". - V ( ).. : - XP - low id ( )..

.. ..

: - Norton internet .)security..)Symantec ... : ( ). ..( )... personal firewall .configure ( )..

: - configure .. advanced (.. ..Genarel )

: general .. add ..

: add .. : .Permit: allow connections that match this rule ( . next )

: : Connections to other computers ( . next ).

: : Any computer ( . next ).

: : Tcp and Upd : Only the types of communication or ports listen below .. add !!!!!!!.. next ( )..

: specify ports .. port range ..remote Tcp Port 3775 - Upd Port 3875. (. ok ).

.. . next : .. next

: ..! .. LHemule - ( general ). . next

: .)home )active ( . next )

: finish .. ok ..( ).

.. .. 750K ..

: 750K .! 2.4 .! .. : .. "".. : 691- Download .. 31- Upload 31. : 3775 Tcp 3875 Upd ' 0081 .! ( ).

: "" - .( ).!( ).

: !."" ..( ) ... !!. http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://www.srv1000.com/x1/server.met http://ottokar.liquidirc.net/ed2k/server.met http://2z4u.de/kzfgiq58/max/server.met http://ed2k.2x4u.de/ousyrb/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2k.2x4u.de/index.html http://thedome.no-ip.com/edonkeyservers/server.met http://esel-paradies.de/server/server.met

.

: " " -5 02 met/dat ""... .. 652 ".. 000,2 ... ( )...

: sivka-settings ..prevent chunk 5... ..min->max upload : 2.. 01.. - V release bonus ...12H ( )...

: ...sivka-flies defaults - hard limit 0001 ( )..

: eChanblard-settings

: 5-min uL rate 001-max uL rate 0001-high limit 008-low limit 0005-pitch 001-drift 001-chache size 08.. ( ).. - !!update now

: 5.1 :

" E-MAX .. .. " -%001 .. .!

: .. : .. : 483- download 002... 31- upload 01... 3775-TCP 3875-UPD : 0051 ( )...

: ...

..: ( )( ).

: .. ...

( )..

: .. 3 :

--.. "". ( )...

: ...sivka-file defaults - hard limit 0051...

( ).!

5.1 .. .! ..

: ! .!!!

.!! .!! , " .! , , .. .!! ( , ) .! , , .. . ( , ?! ?!) .! ( ), .. .!! .! - . hard disk . . ..!!! ....E-MAX .. .

...

.! .!!

... .!!

(): .!

!. .. www.lionetwork.net : .. korea only .1 chinese eDonkey server .2 razorback2 .3 probenprinz .4 byte devils .5 !!. http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://www.srv1000.com/x1/server.met http://ottokar.liquidirc.net/ed2k/server.met http://2z4u.de/kzfgiq58/max/server.met http://ed2k.2x4u.de/ousyrb/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2k.2x4u.de/index.html http://thedome.no-ip.com/edonkeyservers/server.met http://esel-paradies.de/server/server.met

.. .. .. e-max - Icq 197005294 omerad535@hotmail.com -' E-mail - omerad@walla.co.il