Χημεία Α' Λυκείου Κεφ.4

Embed Size (px)

Text of Χημεία Α' Λυκείου Κεφ.4

 • 124

  4o

  4.1

  (1-18) .

  1. Al 27.

  Al : . 27g

  . 27 C126

  . 27 o 1/12 C

  . 27 o 1/12 C126 .

  2. 16.

  (2) :

  . 16 o 1/12 C126

  . 32 C126

  . 32 o 1/12 C

  . 32 o 1/12 C126 .

  3. 2 C126 .

  : . 2 . 12 . 24 . 14.

  4. 1mol NH3 :

  . 4 . 4 . 4 . 4 .

 • 125

  5. C 12,0115 12 . : . C

  . C126 ,

  g = 9,79 m/s2, C g = 9,81 m/s2

  . C C126

  . . 6. Avogadro ():

  . . . . . .

  7. 0,2mol CH4 :

  . 12,04 1022 CH4 . 3,01 1023 CH4 . 3g C 0,2g H . 6,02 1023 C 24,08 1023 H . 0,2g CH4.

  8. (R) :

  . . . . . .

 • 126

  9. 4,48L CO2 (STP) i) :

  . 2mol . 0,5mol . 0,2mol . 5mol ii) :

  . 12,04 1023 C 24,08 1023 . 12,04 1023 CO2 . 3,01 1024 CO2 . 12,04 1022 C 24,08 1022 .

  10. ,

  P. : . . . . .

  11. -

  , : . . . . .

  12. 1 2 C1 C2

  : C1 = 2C2. i)

  , C1 C2 : . C1 < 2C2 . C1 > 2C2 . C1 = 2C2 . C1 < C2

  ii) C : . C1 < C < C2 . C1 > C > C2 . C1 > C = C2 . C1 = C = 2C2.

 • 127

  13. , , : .

  . -

  . -

  . -

  .

  14. HCl Ca (OH)2 : . . mol . . .

  15. 1 aOH C1, 2 HCl

  C2. i) 1

  , C3 : . C3 = 2C1 . C3 = C1/2 . C3 = 3C1 . C3 = C1/3.

  ii) 1 pH = x 2 pH = y, x, y : . x = 7, y = 7 . x = 7, y < 7 . x > 7, y = 7 . x > 7, y < 7.

  iii) 1 2 : . NaCl . NaCl HCl . NaCl NaOH . C1 C2 . NaOH HCl.

 • 128

  16. Cl2 2, Cl2 + 2 2Cl, : . Cl . Cl Cl2 . Cl 2 . Cl, Cl2 2.

  17. C1 -

  NaOH C2, C1 C2 : . C1 < C2 . C1 = C2 . C1 > C2 . ,

  .

  18. :

  1: 2SO4 C1. 2: NO3 C2. 3: 3PO4 C3. i) 10mL

  . : . C1 < C2 < C3 . C2 < C1 < C3 . C3 < C1 < C2 . C1 = C2 = C3.

  ii) 1, 2 3 C, V1, V2 V3 , :

  . 2

  1V =

  3

  2V = V3 .

  3

  3V = V2 =

  2

  1V

  . 2V1 = 3V2 = V3 . 2V1 = V2 = 3V3.

 • 129

  4.2 1. Na 23

  , : NaH2PO4, H2, PH3, H3PO4, Na2HPO4, H3PO3 Na3PO4.

  2. 4g H2 . 0,5mol 2 . 5,6L NH3 STP

  . 46g 2 . , , . : :1, :14, :16.

  3. , ,

  C2H6, O2, CH4 3 . , . : C:12, :16, :1, :14.

  4. , , 2g C2H6, 2g O2,

  2g CH4 2g 3 . . : C:12, :16, =1, =14.

  5. , , 3g CO, 3g C2H2, 3g O2 3g CO2 . . : C:12, :1, :16.

  6. , CH2O,

  CO CH2O2 . .

 • 130

  4.3 1. , , : 6,4g O2, 0,3mol

  CO2, 14g N2 0,4mol CH4 . () ().

  () () 1L 0,4L 0,6L 0,8L

  : C:12, :16, :1, :14. 2.

  : mol STP/L 0,4g H2 0,5 4,48 3,0 . 1023 17,6g CO2 0,4 11,20 2,4 . 1023 10g Ne 0,2 8,96 1,2 . 1023

  : :1, C:12, :16, e:20.

  3. , , : 6,4g O2, 14g N2, 0,3mol CO2 0,4mol CH4 . () ().

  () () 1atm 0,8atm 0,4atm 0,6atm

  : C:12, =14, :16, :1.

 • 131

  4. () (). () ().

  () () H2 8,8g CO2 3,4g HCl 0,4g NH3 6,8g H2S 7,3g

  : :1, C:12, O:16, =14, Cl:35,5. S:32.

  5. 0,1g/L.

  () (). .

  () () CO2 3,2g/L C4 2,2g/L SO2 0,8g/L 1,6g/L 0,2g/L 1,4g/L

  : C:12, :16, :1, S:32, He:4, :14.

 • 132

  6. , , , 16g CH4, H2, O2 He.

  P1 = 24 atm P2 = 3 atm P3 = 1,5 atm P4 = 12 atm = 270 C = 270 C = 270 C = 270 C m = 16g, V m = 16g, V m = 16g, V m = 16g, V

  () () () ()

  , :

  ..................... . ..................... . ..................... . ..................... .

  : C:12, :1, :16, He:4.

  7. 1, 2, 2 4 V

  0,20, 0,40, 0,50 0,80 . () mol ():

  () () 1 0,08mol 2 0,10mol 3 0,04mol 4 0,16mol

 • 133

  4.4 1. ............................ ........................

  ............................... . 2. ,

  .

  m/g STP/L mol CO 12,04 1023 Cl2 11,2 H2S 34

  : C:12, :16, Cl:35,5, :1, S:32.

  3.

  , ................................................ . , .................................... . , .................................. .

  4. V1L C1 V2L ,

  V = ............................. , o mol n = ............... C2 = ....................................... .

  5. V1L NaOH C1 = 0,10M V2L

  NaOH C2 = 0,50M, V = ............................... C ................... , ........................... .

 • 134

  6. 2 2 : 2 + 32 23 i) 0,2mol 2 ............mol 2 ........mol 3 ii) .....L N2 ........L H2 0,20L NH3

  . iii) 0,4mol N2 1,2mol H2

  ........... mol NH3. .................................. .

  iv) 0,4mol N2 0,6mol H2 ......mol ........ ........mol .......... .......... mol NH3, .....mol ...... .

  4.5 1. :

  . ( ) . ( ) .

  2.

  ; 3. Fe 56

  H2O 18; 4. 1mol 1mol

  ; 5. (Vm)

  (STP); 6.

  .

 • 135

  7. (R).

  8. (C)

  ; ;

  9. (C) NaCl

  ;

  10. ; 11.

  ; 4.6 1.

  C126 , 7,5

  . .

  2. C2H4O 44

  1/12 C126 HCN

  2,25 C126 ,

  C3H5NO. 3. 0,95.

 • 136

  4. :

  1 C

  12 126

  = ,

  2 N

  =

  5. Avogadro,

  ; 8,8g CO2. : C:12, :16.

  6. Avogadro

  1mol . (STP);

  7. . 1mol (Vm)

  (STP); . Vm 27,3 C 2atm.

  8.

  , .

  9.

  ( ) , m, V, P .

 • 137

  10. 1 V1 P1. 2 V2 P2. 1, V1, P1 2, V2, P2 .

  11.

  : . -

  . . . .

  12. (NaOH) 1, 2 3

  20% w/w, 20% w/v 2. .

  ; . 1 1,15 g/mL, 1

  2 , ; : Na:23, H:1, :16.

  13. .

  , . , C0, . . ; . C0;

  14. 0,1mol Ca(OH)2 0,1mol 3

  2L. : . ; . ; .

  , ;

 • 138

  15. 1, 2 3 1mol HCl, 1mol NaOH 1mol AgNO3. i) -

  : . 1 2

  3 . 1 3

  2 . 2 3

  1. ii) .

  4.7 " - "

  . , .

  1. .

  2. 14 16,

  30.

  3.

  .

  4.

  .

 • 139

  5. Cl3517 Cl3717

  3:1 . 1mol 71g. 6. 1mol CO2 1 C 2 . 7. 1mol 22,4L. 8. 2L

  2L N3 . 9.

  mol .

  10. , .

  11.

  .

  12. , .

  13. ,

  .

  14. mol mol .

  15. ,

  , , .

 • 140

  4.8 1. CH4 :

  . 6,02 1023g . 2,66 10-23g . 16g . 0,32g .

  2. .

  . :

  2, CH4O, H2, (NH2)2CO, (NH4)2CO3 ................, ................, ................, ................, ................

  . .

  3. , (, , Ca), .

  Ca3N2 CaO N25 Ca(NO3)2 NO2 NO 56 46 30

  4. i) 2 28 .

  : ( )

  . 12 . 14 . 17 . 36,5 ii)

  . 5. i)

  , , ; CO2 N2 C3H8 CO CH4 O2

  : C:12, :1, :16, :14.

  ii) .

 • 141

  6. () () (STP), .

  V/L () 112 ()

  0 70 140 m/g

  i) . ii) () :

  . 2 . C2H4 . C2 . 2S . O2 . : :1, C:12, :16, S:32.

  7. i) 0 C 2atm p = 1g/cm3. 1mol :

  . 22,4L . 11,2L . 17cm3 . 18cm3 . 1cm3 ii) 1mol 273 C 0,5atm

  .................... . . 8. i) 1mol 2S 273C 0,5atm : . 8,5g . 136g . 17g . 34g

  : . 44,8L . 22,4L . 11,2L . 89,6L

  . ii) .

  56

 • 142

  9. i