פרק 5 עמוד 1 פרק 5. מטרות עמוד 2  עקומות ספיחה  ספיחה מנתית  ספיחה רציפה :  מיכל בחוש  עמוד מילוא פרק 5

 • View
  236

 • Download
  16

Embed Size (px)

Transcript

 • Slide 1
 • 5 1 5
 • Slide 2
 • 2 : 5
 • Slide 3
 • Adsorption 3 - 5 ( ) ( )
 • Slide 4
 • Adsorbents 4 5 - Activated carbons Synthetic resins - / :
 • Slide 5
 • Adsorption Isotherms 5 5 Freundlich favorable adsorption n1 (5.1)
 • Slide 6
 • ( ) 6 5 Langmuir ( - ) +
 • Slide 7
 • ( ) 7 5 (5.2)
 • Slide 8
 • ( ) 8 5 + + + + + + + + +
 • Slide 9
 • ( ) 9 5 - - Freundlich
 • Slide 10
 • Affinity Adsorption 10 5 + - - ( - ) -
 • Slide 11
 • ( ) 11 5 + ++ impurities + Langmuir
 • Slide 12
 • 12 5 C - ( ), gr/lit C f - q - , gr/gr adsorbent q f - H - , lit W - , gr adsorbent
 • Slide 13
 • 13 5 , qfqf
 • Slide 14
 • (Continuos stirred tank) 14 5 Q, C f Q, C (t) q (t) C (t) Q - V l - V s - t C
 • Slide 15
 • ( ) ( ) 15 5 ( ) , , ( ) C* -
 • Slide 16
 • ( ) ( ) 16 5 : (5.3)
 • Slide 17
 • 17 5
 • Slide 18
 • ( ) 18 5 C (t) t tBtB tEtE CBCB CECE Profile at z = L C (z) z Profile at t = t B L CBCB CFCF
 • Slide 19
 • 19 5 : v C B C E : , : : , :
 • Slide 20
 • 20 5 - D L -
 • Slide 21
 • ( ) 21 5 n=1 ( ) ( )
 • Slide 22
 • ( ) 22 5 :
 • Slide 23
 • 23 5 :