Διαδίκτυο - Μάθημα 5 (Wikipedia)

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  1/8

  _@B

  s 6

  _igi~`hif

  L _igi~`hif ,$ ) # #

  #

  lxx~:!!www$wigi~`hif$aro $

  wigi#

  $ _igi~`hif 60 2>>6

  Dp~`hif6# Jikky _fc`}

  _igik`hif ,_igik`hif

  Eapdhfxiad)$ _igi~`hif =$8>>$>>>

  $ _igi~`hif

  # _igxiadfry2 ,)#

  _igibaag}=,) _igid`w}

  8,)$

  _igi~`hif #

  $

  $

  # $

  _igi~`hif ,$$ ) $

  #

  $

  _igi~`hif

  6$ Braw}`r www$wigi~`hif$aro$6 Dp~`hif _`b+bf}`h

  $ Jikky _fc`} 2>>> 2>>=$

  _igi~`hif$ lxx~:!!`d$wigi~`hif$aro!wigi!Dp~`hif$2

  lxx~:!!www$wigxiadfry$aro!= lxx~:!!www$wigibaag}$aro!

  8 lxx~:!!www$wigid`w}$aro!

  0

  _ @ B

  K F

  _igi~`hif$

  : _@B

  http://www.wikipedia.org/http://www.wikipedia.org/http://www.wikipedia.org/http://www.wikipedia.org/http://www.wikipedia.org/http://www.wikipedia.org/http://en.wikipedia.org/wiki/Nupediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Nupediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Nupediahttp://www.wiktionary.org/http://www.wiktionary.org/http://www.wikibooks.org/http://www.wikibooks.org/http://www.wikinews.org/http://www.wikinews.org/http://www.wikinews.org/http://www.wikibooks.org/http://www.wiktionary.org/http://en.wikipedia.org/wiki/Nupediahttp://www.wikipedia.org/http://www.wikipedia.org/
 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  2/8

  _@B

  s 2

  _igi~`hif#

  $ _igi~`hif

  www$`c$wigi~`hif$aro Braw}`r

  $

  2$ _igi~`hif 2# ,6) $ ,2)#

  ,=)$

  ,8)$ ,0)#

  #

  ,5)$

  ,?) #

  ,

 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  3/8

  _@B

  s =

  2

  6

  2

  =

  8

  0

  5

  ?

 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  4/8

  _@B

  s 8

  8$ @dx`r $ #

  # $

  0$ @dx`r # $ # , cidg)

  8$

  $ cidg

  $

  5$ $ $

  # # #

  $

  ?$ # #

  0$

  $

  8

  $

 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  5/8

  _@B

  s 0

 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  6/8

  _@B

  s 5

  _igi~`hif

  _igi~`hif

  # ,

  ?)$ $

  #

  _igi~`hif$

  # adcid` ,

 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  7/8

  _@B

  s ?

  # $

  , 6>)$

  $ $

  $ 9

  #

  $

 • 8/3/2019 - 5 (Wikipedia)

  8/8

  _@B

  s

  9