חישוב ברגים

  • View
    12

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of חישוב ברגים

1 - ( )( " ) - : | | - , MPay - ( - / ) , MPaS . 1 . : d [mm]- d1 [mm] - d2 [mm] - p [mm] - A [mm ] - 2 . : . Q - . ( - 52% ) - [oe] Q- , [N]A - , [mm ]| | - [ , [MPa ) , :( 25 . 1] [ AQto =| |Sy= :| |t eAQo o s =25 . 12 . , ( F ) , - : Q [ N ]F - [ N ]0 - n -)( fk- i- 3 . ) ( Mt. . ( . :) : Mt [ ) ( Nmm ]Q [ N ] d2- [ mm ]- [ 0]p - [ mm ]| [ 0]- i ISO :| = 600 | = 00 : d- [ mm ] 21d p itan=|.|

\|=2costan1 + - - - Qd 1 . 0 Mt ~) tg(2dQ M2t =Q QFFn i F fQ0k =2) (2Qd tgMt += 2d2pd =3 . . , . Mf. 1- : : . . , Mf2. 2- : 4 . . . Qd Qd23 . 1244 . 1M1 2 1 f1 ~ =] 1.44 ) [tg(2dQ M M M12f1 t tot + + = + =)23 . 11 . 0 ( M1tot+ ~ QdQd2 f231M ~|.|

\|+ = + =2 2 tot311 . 0 M Qd M Mf t4 Q - . Q1 Q . Ff. : , . - : - [ 0 ] ( 3 )| [ 0 ( ] 3 ) :( . ) , : Mt Q . Q Mt ) ( .) ( . , ) ( ,) ( tS max- [ MPa ]AS - [ mm ] : ] [max sssA nQt t s= : 1 1h d AS = t : 1h d AS = tp k h =1h1- k- . :f tF s Q s - k = 0.85 - k = 0.65 - k= 0.50 [tS]- [ MPa ] = 0.6[ot] [tS]5 . bmaxo - [ MPa ] Mb - L - Q1 - n- ) ( Zb- : [ob] - [MPa][ob] = 1.15[ot] . ( - ) p [ MPa ][ p ] [ MPa ]Q [ N ]d [ mm ]d1 [ mm ]] [max bbbbZMo o s =L Q Mb =121 2d dL=nQQ=16 61 1 1h d h bZb==t| | pnQp2 2s =h d t2d - dh12 =6h2- [mm] n H - [ mm ]p - [ mm ] : A [ mm2]Q [ N ]| | - [ , MPa ] . " ( ISO ) o - [ MPa ] Q [ N ]A [ mm2] tt [ MPa ]Mt [ Nmm ]d1 [ mm ] d2- [ mm ]- [ 0 ] - 3 'f [ 0] - 3 ' | |tQ 1.25A>| | o s + =2t23 AQ =) tg(2dQ M2t + =31t0tt0.2dMZM = =pHn =7 8