Хүүхдийн амьдрах нийгмийн амьдралд оролцох эрх

Embed Size (px)

Text of Хүүхдийн амьдрах нийгмийн амьдралд оролцох эрх

.

,

,

,

.

?

?

.

, .

.

?

.

, , , .

, , , , ...

:

?

!

Muokkaa otsikon tekstimuotoa napsauttamalla

Muokkaa jsennyksen tekstimuotoa napsauttamallaToinen jsennystasoKolmas jsennystasoNeljs jsennystasoViides jsennystasoKuudes jsennystasoSeitsems jsennystasoKahdeksas jsennystasoYhdekss jsennystaso