ΚΥΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  • View
    12

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of ΚΥΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

: . : V . 1. . . . . . . . . 2. . . . . . . . . 3. . . . . . . V = f . . = A . 4. . . . . V= . . . . = A . 5. . (rad). . 1 s. T . , . 2 . . 6. , xx , y = At. , ,

-2 t x . y = A T t x . y = A 2 + T t x . y = A 2 T t x . y = A 2 T 7. y = 0,5 2(10t 20x), (S.I) . 10 Hz 10 m/s. . (x = 0) 10 s. . , , 0,5 m. . x 1,8 km/h.

8. , xx , . . y , x, t = . . y . . . . x, . 9. , t = 0, (t,x)=0,2 t 4 x (S.I). . t = 5 s 2 m. . x = 10 m t = 200 s. . t = 20 s x = 0,75 m y = A. . = 10 m/s. 10. . . . . . . . . 11. . . . . . . . . 12. , , T . = . = . = . = 2

-313. 1 2 2 Hz 0,05 m, , 12 m/s. 1 2 4 m 6 m . . 0,1 m. . V = 0,2 4 t ( S.I ) 3 . 2 , . 2,5 3 cm. 1 . t = s . 3

14. = 1 m. t 3 , y = 2A 2 ( S.I ) . T 2 . . . 2. . 2 m 1 m. . . 15. . . 4 2 . . 2 . 16. . . 2 4 . 2 . 8 . 17. . . . . . . . . 18. , , . 3 . . . . . . . . 22

-419. , . (1) T t1 = ( y 4 1 ), (2) 3T T x . . 4 2 T . . 3 2

20. 0 = 610-9 m , . 600 300, . 3 nm. . 51016 Hz, 8 m = 3 10 . s 3 . . 3 . . 21. ( = 900). . . n = 2 . n 2 . n 2 2 . n = 2 / : .1.

.

2. . 3. .4.

, .

5. , .6.

, .2

7. . 8. , . 9. .

-5-

, . d , , = 2 , d . 2 (t x) 11. y = A xx. 2 ) , 12. y = A (t + kx , k = xx.10. 13.

, , . y , x .

14.

t x y = 0,03 2 ( S.I ) . x = 6 m 5 15 0 t 2 s y = 0. 16. () .15.

17. . 18. . . t x 20. = max 2 , T xx.19. 21.

2 (ct x) , xx.

= max

22. . , , . 24. , , . 25. , 2 .23. 2

-6 , 26. 2 . , 27. , 4 . 28.

, , . , . , , , (rad). 3 : - .

29.

30.

1. . . 1. . . 2. . . 3. . 4. . x = . 5. t = . 2. . 1. ) . y = A (t kx xx . . y = A 2 (t + x) 2. xx . 3. xx . 4. , . 5. xx . 6. .

x . = 2 t x . = max 2 T t x . = max 2 + T

2

3. . y . x 1.

-7-

y .

2.

x

y . zEmax

c

3.Bmax

x

y

4.

t

2

4. T t1, (). (), (), () . ( ). t1A B

-8-

() 1.

t1 +

T 4

A

B

()

2.

t1 +

3 T 4

A

B

()

3.

t1 +

T 2

A

B

()

4.

t1 +

T 8

5. . . A. xx B. xx . , f . 2x

1. A = 2A

2. =

2 (t + x)

t x 3. = 2 T

2

1. ; 2. ; 3. . .4.

-9-

. .

, , ; .

5. ; 6. ; 7. : . . . . . . .8.

xx . t = 0 y = At. , . . . . . ; . . . . . ; . . ; ; . . ; . ; . ; t x t x y1 = A 2 y2 = A 2 + . T T . . . . xx t = 0 y = 0 V > 0. , xx,2

9.

10.

11.

12.

13.

14.

- 10 . t = 0, y = At. ; . 2 (t x) . y = A . t x y = A 2 + . T . .

. . xx , , . t = 0 y = At. , , 2 20 = = , . 3 3 ; t x . y = A 2 + . T . . . , . . . 16. , , . , t = 0 y = At. , , , 15 5 = = , . 2 2 ; t x . y = A 2 + . T . . . . 2 x t . y = A 2 + , = = ., T .15.

2

17.

, , xx. ; . (2) T t1 = . 4 . (3) t2 = T. . (1) M N V1 = A V2 = A. . (3) 1 = 2 A 2 = 0.

- 11 -

y t=0 A M (1)

N

x

-A

(2) t1

x

t2

(3)

x , xx, x y = 4 10 (x, y cm, t s). t 10 ; . xx . . 4 cm 0,2 s. m . 20 cm 1 . s , . x = 20cm cm t = 2,5 s, V = 40 . s 19. , xx , , = 20 cm, . , , y = 220 t (y cm, x s). ; x t . y = 2210 + (x, y cm, t s). 20 . (40 cm) ( 40 cm), , 8. cm . t = 3 s V = 40 . s m . = 2 . s18. 2

20.

- 12 xx 2 y1 = A (kx t) y2 = A (kx+ t) k = ( ). ; . y = 2Akx t. . x K = (2n + 1) , n Z . 4 . x = (2n + 1) , n Z . 2 *. x k = (4n + 1) , n 4 V = 2At

21.

, . ; . (2) T t2 = , 4 (3) t3 =

y2A N M 2 1 t1 = 0 t2 t3

x

3

T . 2 . t2 M N . . . T . M , t2 + t t < ( 4 ) , , .

2

22.

- 13 () (1) (2) x t y = 2A 2 2 . ;

y2A N

(1)

(2) t1

(I) 4

M

t2 = t1 + 3

x

K (II) K = f (x) x K K = f (x) (III)

x

. (1) K = f (x) (). *. (2) K = f (x) (). 4 4 A VN = A , . . M, N t2 VM = . , . 23. , , m . f = 500 Hz, = 1000 A = 5cm s . i) . ii) . . . O xx t = 0 y = 0, V > 0. rad 3 [. () i) 2 m ii) 2 10 s, 1000 () y = 0,052(500t 0,5x) (SI)] s

2

24. . 2. . 25. : . 26. x = 0 xx , t = 0, y = 0,04 4t (SI). n

- 14 -

m = 50 . s . . . . . xx x = 500 m; . t = 20 s i) y . ii) . iii) . x m [. () 25 m () y = 0,04 2 2t (SI) () 10 s () i) 0 ii) 0,16 iii) 0] 25 s 27. y = 0,12(2t 0,1x) (SI). . . . 3 . 2 . t1 = 20s t2 = 25s. m [. () 20 () 7,5 m () 20 rad] s 28. O , t = 0, y = 0,08 t (SI). xx m = 2 . s . , . . . . . x = 2 m . Ox, x, t = 5 s. x [. () 2 s, 0,5 Hz, 4 m () y = 0,08 2(0,5t 0,25 ) (SI) 2 (0,5t 0,5) (SI), = 0,08 2(0,5t 0,5) (SI) () = 5 0,5x (SI)] 2 () V = 0,08 29. xx = 24 m. 2 t. t y = A 2

- 15 5 , 1 = 6 20 2 = . 3 . . . . [. () 70 m]

30. xx , , : A = 0,05m = 0,8 m f = 4 Hz . : . x = 0, t = 0 y = 0 V > 0. . x = 0,1 m t = 0 y = 0 V > 0. 7 , x [. () y = 0,05 2(4t + 1 25 ) (SI) () y = 0,05 2 4 t + 1,25x + (SI)] 8 t x 31. y = 0,08 (30 0,24 + ) (SI). . i) . ii) . . , t = 0, x = 25/3 m. . , t = 0,1 s, x = 50 m. m m m m [. () i) 125 ii) Vmax = 2,4 () V = 2,4 () V = 2,4 ] s s s s 32. xx A = 0,1 m = 0,4 m f = 4 Hz. , O . t = 0, x = 0 y = 0,1 m. . 2 i) k = . ii) . iii) . . . 1 1 rad m , [. () i) 5 m1 ii) s, 8 iii) 16 () , y = 0,1 2 4t 2,5x + (SI)] 4 2 4 s s 33. O . O y = 4 10 2 t (SI) 10 . = 0,8 m. . ; . . , . , t = 1 25s . O x = 4 m m [. () 4 () y = 4 10 2 2(5t 1 25 ) (SI) () 410 2 m] , x s

2

- 16 34. , xx A = 4cm = 20 cm m = 2 . t = 0 , xx. s t = 0 . . .

. x = 15 cm, . . , , : T 3T 5T 0, , T, , 2T, . 2 2 2 [. () y = 4(20 t + ) () y = 4 20 t (y cm,t s) ] 2 35. , t = 0, y = 10 20 t (t s, y cm), , m Ox, = 1 . s . ; . x = 2 m; . t1 = 5,625 s. ; . , (t 1 = 5,625 s) 2 = 72 + ; ; 3 . . t ) ) [. () 0,1 m () 2 s () yM = 10 2(10 20 (t s, y cm , 10 cm, = 72 + 2 1 m ] () 120 36.