×פר ×¢×•×’×•× ×§×¨×‌

  • View
    54

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of ×פר עוגו×...

Ynet

- 1 -

/ 02......... ....................................................................................................5 /................... ..............................................................................................................5 "" /.......... .............................................................................................................................6 () / . ................................................................................................................7 , ", ..........................................................8 ++ / .......... ............................................................................................9 , / .........................................................................................01 41 / .................... ..............................................................................................11 /............ ....................................................................................................................21 /13........................................................................................................... ................zubi ( )black forest / .....................................................................31 - / ........ ............................................................................................................51 . / .16.......................................................................................... s.t : / ....... ...................................................................................................................61 /...... ...........................................................................................................................71 - .. ................................................................................................................81 / ..................................................................................................91 / .........................................................02 / ........................................................................................12 " "/ ...................................................................................22 / ...... .................................................................................................22 / .............................................................................32 , / ...............................................................................................52 -----/ ................ ..................................................................................................62 / ....................... ........................................................................................................72 : / ........ .....................................................................................................72 / 28................................................................................................................... ................ Glory / .......... ..............................................................................................................92 " " - / 30........................................................................... Tympany ........................ ...........................................................................................13 / .................. ......................................................................................................23 / ......... ......................................................................................................................33 / ! .... ...............................................................................................43 -- / .................................................................................53 / ......................................................................................................53 / .......... ...........................................................................................................63 ' ( )/ ........................................................................................................73 / ................ .................................................................................................73

- 2 -

/ ..........................................................................................................14 / . ............................................................................................................................24 /42................................................................................................. ................. Tympany / .............. ............................................................................................34 / .... ......................................................................................................................34 / ...... ...................................................................................................44 / ........... ............................................................................................................................54 /..... ...........................................................................................................64 / .........................................................................................................74 / .... ..........................................................................................................................84 / .......... ............................................................................................................84 / .... .......................................................................................................................94 /..... ..............................................................................................................05 / ... ...........................................................................................................05 / ( )............................................................................15 /52.................................................................................................. ........... Tympany / 02.. ....................................................................................................................................35 /. ............................................................................................................................45 / ......... ....................................................................................................................55 / 02.............. ..........................................................................................................65 //....... ...............................................................................................................75 "" / .................................................................................................85 / ................................................................................06 / 60...........................................................................................effyba ()/ .............. ................................................................................................16 / ....................... .....................................................................................................36 /65............................................................................................. ...droli / ......... .................................................................................................................76 /........... ................................................................................................86 / ....................... .....................................................................................................96 /.............................................................................................................07 /... ...................................................................................................07 /171............................................................................................. .......................Keren / ....... ..............................................................................................................17 / .................... ...............................................................................................................27 , " / ........... ..................................................................................................27 / ........................................................................................................37 / ...... ....................................................................................................47 - /................ ..............................................................................................57 / ... ............................................................................................................67 / .............. ...............................................................................................77

- 3 -

/ ... .........................................................................................................77 / ....... .............................................................................................87 / .........................................................................................97 - / ........................................................................................................97 /80.......