דף נוסחאות לביוכימיה ב

Embed Size (px)

Text of דף נוסחאות לביוכימיה ב

" ' -:TCA - TCA ( ). 4 .: 6,1-. . 4,1- :1. E ' 2. ( ) E:1. . . 2. :, ., '. - TCA 2 O . 3. E - e . : " . .: . . :1. . UDP-G ( - .)CoA . = X. " " . - . 2. UDPG G1P+UTP UDP-Glu + PPi. -OH" 1 .' : .PPi2Pi .PPi . " / " .A -DH 3 . .3. UDP-Glu+Glycogen (n) UTP + Glycogen - '. 1+ .)(n 4,1- .- UDP UTP E . ' . " . 4 . " '. . (-) 5.0K : -2 '. %05 '. 7 . 8 ' : 1. : . ' ' ( . ATP+UDP ADP+UTP)4.Brancing Enzime 7 ' , - - 4,1 6,1-. . 11 . ' . 4 ' . : , ' . .2. :- :1.G-6-P G-1-P' 2. - - NADH 3. ( ).1. + CoA, ADP . - ' " (4,1- ) Pyruvat . : 1 C -4 C . . +Glycogen (n)+ PiG-1-P +NAD 1- )Glycogen (n Pi/G-1-P. Pi . 1.- ()2. - V=D([S]out-[S]in)/L Pi ATP G-1-P. // 3.: " . PLP 4. E: 2. 4 DeBranching " . -6-.P :Enzyme- 3 . e: -=ZFV-RTln(C0/Ci) Gin 6,1- - . - R=1.98*10-3Kcal/mol K -- F=23.1Kcal/mol V : ' " " -.ATP )V=(RT/ZF)ln(Co/Ci": 0=G 2-(=-RT/zFln(C1/C 3.- G-1-P- G-6-P . : , " .E Pi -6 C Pi-1 C : S ' , G-6-P 4. 6 . - ER Pi- S S ' .G-6-P. G-6-P+H2OG+Pi-[=] - " PKA . . : 1 S .= . G-6-P (+) B 2S . S - A . : A B . " . : - " . , : TM . " - .- .. . '- . -A R -B T . , .: TR , , . : RT AMP ATP 1. 2. ' --max RT TR G-6-P ' 3. /- ' A ' " . " PKA ()- , -- " 2+ -ca . " . :1. - - . .( - - . ( ,)Lys/Arg 1.)PP ' 1 :P. PP - . 3 ': . . "" 1 PP , 1-RG . OH, / 1 PP'- 1-PP. : . . ' . PatchClamp 1 .PP : - " 1 .PP PK .: : RGI PKA RGI . Na . - Na. K - PPI1 PP . : . ,' Na -?K K . ./- -K PKA . . 7ATM G . Na . K . . . : ()Na ( )K/ . . 2. : . . . 1-.DH 1.E 4 TCA , 3 NADH-2 FADH " .: . ', . :.TPP TPP ' ' .Ach -5 ' 1) G6P :1))E. 2PH". 22.E (.) ." ' - ER G6P - . . -1,4 glycosidase 'DeBranching 2 E2.E -1 E . .3.1 E 2) 3) Ach . . -: ' . 2 E ( )Asp, Glu 4) 5) ' " 1 B. ( TPP ' .' -: ). , ' ' '2 E A .A 2 E . , . . Na, - , /. " ' " . " . 6) /( :)mad hatter . 4. 2 E -3 E FAD .K ":1. DM 7) luisite ". - british anti . : . ' 2 FADH " ,+NAD . 2. 52.FADH " ,AChE - Ach " -AChE .NADH ' " - (4 )C 2.)A(C E 2. (=+):1. -NADH ( ) . +NAD .NADH 3.:,, . : )2.FAD-(2e . - H+e FADH .2FADH , , DEP, Parathion - OH )3.ubiquinone (UQ)-(2e - e . H+e QH 4 .2.QH-()1e e e Ach . . 2 +e+Fe3+Fe .Heme 4 : Ach -.:-ClassP - , ", . CytC Heme .ATP . -Class F +H/ -ATP. Class V )Cys. 5.S-Fe protein-(1e Cys .Fe H . - ATP .+H -3Na/2K ATPase . : 1. ' "- 2. -e K , %03 e 3. , : , +H , %02 , - Na , - K ' ( )e ( .)e 1:-NADH CoQ-reductase' ' () FMN PH- (CCCP-.)DNP Rb ( ). - .e ATP" 1( F ' . - 2 ' . 2.FMNH .Fe-S :1. 4 +H .)e .e ( ) ,K ' , . . 2 2. -H- NADH- +H -.Q ( ). 1 UCP " . -,ATP Syntase . Na - .ATP K 2 NADH+Q+5H+NAD++QH2+4H+ QH . '- , " 3. 2: Q. - .TCA ' ATP. DCCD 0 F ATP ( ). /. - .Na' .K ( FAD).e - FAD -FADH2 e " 1( F ) F0 H+ -FeS - Q -2 .QH ATP ( e). )DCCD 2 PMF. QH ' 3. Q 3: - e-2 QH ).' Na/H +H Na - PH- . - CytC .H 2e e. - ' ' . . 3 ' Fo-1 F, . -A , . - H+/K+. ATP/ADP- ADP , Cyt Bl , Bh ( ' .)B CytC ' - e 4. - FeS . ATP :ATP ' 1 . )ATP ADP " . 4: CytC ' 2 O ' , ADP - ATP . 2) . 3 ', ' 2 cu SH '. e ATP, . ATP e . PMF ATP CuCuA hemeA CuB- HemeA3. 4 e 2 ' . 4 - e -4 3..e H .ATP . CytC - 3 .HemeA 2 - .CuB HemeA 2 Cu - e . - H - E B 3 : . -Cl H (2e" 2 ) 2 OH - H./ pH- .CuB" 2 -2 ' OH 2 ' . . : ' )(=)V0.02 ((V0.18 pH)=3 (pH)= / . 2NADHFMNFeSQH2CytBFeSCytC1CytCCytACytA3O 4.1 : e - H K .E2-P - e - .FMN - e- Cytb .ATP: H - - ATP . ' .ATP ATP ( FeS' 1) -( CoQ). A Cytb-.FeS, ,E2-P + K .e - e .H , CO 3( CytA 4) ' -TMPD e 1 .C + .K +K (' ) CytA-3 .CytA H 4 . . Mg/HexoKinase G6P+ADP ATP .'- Na . e -ATP - .PMF Na PMF (H=+pH=2.3RT*pH+F ). ETHATP Na/Ca - Na Ca . /: ATP ) P( e ) O( )(Pi/2e . :Ca/Mg ATPase - ,SR 0 ATP syntase: 1) F . ' Ca- SR . Ca P . 2) 1 F , ' -3 . 2Ca .ATP : T - ,ATP ADP+Pi- ,ATP :01 TM .: ATP - : ATP. L - ,ATP ADP+Pi O ' ATP ,ADP+Pi ADP+Pi . ' 3 '. ' N To Ti 021 ' ' T -( O- ATP ), ' L Na + .ATP ' P . Na Glu Na Glu ( T )ATP' O - L - .ADP+Pi 021 ' ' A .N To-Na Ti-Glu .ATP - ATP ' - Glu Na + Na . 0 F .ATP . 1:F .SMV Glu , . To-Na-Glu Ti-Na-Glu ' ( )- 1.F

-: . , ( )Na/Glu Symport , , " .UniPort : , -( To-Na - To . B . .(). 4 Glut ( )