Click here to load reader

יוסף קריגר מזכרונותיו של ציוני

  • View
    595

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

סיפור הקמתה של הוד-השרון (רמתיים) דרך סיפורו האישי של יוסף קריגר, מדור המייסדים. תוכן העניינים: פרק 1 - זכרונות ילדות מפולין (עמ' 9-26), פרק 2 - אנטוורפן והולנד (עמ' 27-46), פרק 3 - בארץ (עמ' 47-87), פרק 4 - רמתיים (עמ' 88-141), פרק 5 - פרשת רמות השבים... (עמ' 142-156), פרק 6 - קורות משפחתי לאחר עלייתי ארצה (עמ' 157-163), נספחים: יער יהודי ברזיל ע"ש ס' קלאבין (עמ' 164-165), הנחת היסודות לתעשית היהלומים בארץ (עמ' 164-171

Search related