מצגת תרופות נטן

  • View
    229

  • Download
    59

Embed Size (px)

Text of מצגת תרופות נטן

"

" "

- I.M - S.C - S.L - I.V - I.O - INHA - CHEW - P.O - E.T

"

!!!

" . .

: ADRENALINE ? . . . . . . . , . .

: ADRENALINE !!! . / COPD . 53 : 1. . 2. . 3. .

: ADRENALINE :. . . . . . . . , .

: ADRENALINE

? 1 .mg\1 cc - 1mg IV push 5-3 - - 5.0-3.0 mg SQ . - 1mg- 01 ml saline IV 2-1 .

ATROPINE ?. ))Wenckebach 1 Type . . Asystole,PEA .

ATROPINE

!!! 2 Type , , . CAVB : )(Atrial Flutter/Fibrillation .

ATROPINE : , . . , . . - 0.5mg .

ATROPINE

? 1 . mg/cc - 1mg IV 5 . . 0.04mg/kg - 1mg IV 5-3 . . 0.04mg/kg - 1mg IV .

AMIODARONE - PROCOR

? : , / .

AMIODARONE - PROCOR : . - . - . - , . . .

AMIODARONE - PROCOR ? .051 mg\3 cc - cc 20 D5W 001 cc D5W 003 VF" 051 " 01

DOCARD - DOPAMINE ? , . . .

DOCARD - DOPAMINE !!! . . - . . .

DOCARD - DOPAMINE : , , , . . . . , . .

DOCARD - DOPAMINE ? 002 . mg\5cc 004 mg- 005 cc " 008 . mcg\ml IV - 5 mcg\kg\min 02 . mcg\kg\min 02 = 1cc 01 - 04 . : . 2-5mcg/kg/min

DORMICUM / MIDAZOLAM

? . . !!! 3. - .Status Epilepticus

DORMICUM / MIDAZOLAM

!!! . . .

DORMICUM / MIDAZOLAM

: . .

DORMICUM / MIDAZOLAM

? 5 .mg\1 cc 5-5.2 mg IV. .

FUSID - FUROSEMIDE

? . .

FUSID - FUROSEMIDE !!! . . . P - T. . .

FUSID - FUROSEMIDE : . . . .

FUSID - FUROSEMIDE

? 02 . mg/2 cc 08-04 mg IV.

HEPARIN ? .MI . . - .DIC . .

HEPARIN !!! : . . . . . . . . . , . . . .

HEPARIN : , , . ). (Osteoporosis

HEPARIN ?: HEPARIN 00052 IU/5cc IV 0005 . IU

IKACOR - VERAPAMIL

? - SVT - .Adenosine/Striadyne \ .

IKACOR - VERAPAMIL !!! !!! . . - . ). (sick sinus syndrome . )WPW) Wolff Parkinson . White .

IKACOR - VERAPAMIL : . , , . . . .

IKACOR - VERAPAMIL ? 5 . mg\2cc IV . - 3 cc saline 1mg/1cc 5-2 . 01 . mg

ISOKET - ISOSORBIDE DINITRATE

? . . - . AMI

ISOKET - ISOSORBIDE DINITRATE !!! : 1. . 2. . 3. . )001