קהלת | חיים שפירא

Embed Size (px)

Text of קהלת | חיים שפירא

. . .

" 51. " . , . " . , " . . , . " "" "". , , . , . . , ?

01 |

, , ". , . , . . . , , , , , , , , . . . . , . . , . . , .

. ( , ) . ( , ) .

: . . . . .

. 1981 , . " ? ? ?" , . , , ( ), , :D'o Venons nous / Que Sommes nous / O Allons nous

41 |

. , . , , "" . , , , . , : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

| 51

? ? ? ? ? ?........ . , . , , , , . (..) ? ( ) : . ; . , . : , , , , , , .

61 |

. He who has a why to live, can bear with almost .any how " "

, . , , .

. : , : . : , .( , ")

| 71

, , " ". 02. " ". . , , , , , , . , , : . ? !

. ( , )

. , . , "", "" "".

81 |

. ( , ) , : ! ( 53) : ( ) , . . . . , . "" . . " , , ." .

| 91

, . . , , . , , , , "" "". , . , , . , .( , )

. .

" ". , . . " " . : 1) . 2) .

02 |

, , , .

? ? , , .

, . , , . ( ) . . . , . . Process and Reality , . .

| 12

, , , , , ... , , .

. , " ", . non ridere non lugere neque detestari sed intelligere , , . , : . , . . ( ). , , , , . , , , " , '' . 3391 . " "

22 |

: , . , . . , , , . , . ( .) , . . , , , " ". . : , , '... . , , : . . , , . , , , " , , ."

| 32

. . ' , , . . .

. , , . , " " .

. . ( , ) :

.

42 |

. , , , . ( ). , , , , . ( : , ?) , , . . " ." , . , , , " ." ?

| 52

. . . .( , )

. . , . , , ( ). " " (, , ) , " " " " ( ) . . ,

62 |

, . , " ". , . , , , , . " ". . . , ! " ( : , , , , ...) . . ( , ) , . , " " , ,Paradiso : L'amor che muove

| 72

.il sole e l'altre stelle, , , .

. . ( , ) , . , . . " " ! ? :

' ' "".

, : . , ; . ( , )

. , , .

82 |

. .

. , . " ", . , . . , , . , . , , . " " " "; . , . .

| 92

, . . " " (Leap .)of Faith . , . . " ".

. ( , " "", , 6991) : " . . . , . ,

03 |

, , , , ." , , " ". . . .

? . ( , ") :(, )

(, ) : (, ) .

| 13

, ", , :

. " : ? ,

" (98014611) , , , . ( : .)Abenezra ( ) " " ", ' Liber Abaci . " "".

23 |

. ??Do I contradict myself .Very well then I contradict myself "Walt Whitman, "Song of Myself

: (" ). . ( ) . . . , , . . :

, .

| 33

. " " , , . . " ." , " " ( ).

.

, . , .