хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль

Embed Size (px)

Text of хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль

  • 1. ... , . , . . . 3 . . .. : , > . , , . .., .. , .

2. .. . . , . , .. , ... , , . , , . , , , . , , , . , . , , , 3. , . , . 21- . , , , , . , . . 20 2-3 . , , . , . , , , . 4. , , , , . , . , . , , , , . , . 21- ? . , , , . , . . - . .. , , 5. . ? . . , , , , . , , , . , . , . , . . , . 6. . , . . , , , , , , , . . , , , , . . . , , , , . , , 7. . , , , , , . . , , , ... . . , , , , . , , , , , , , , . . , . , , , . 8. . , , , , , , , , . , . , . . , , . , , , , . . , , . 9. .1. . . 2. - ... 3. . .