๐๐๖.๐๓. ตารางถือ ธุดงค์ (๒ หน้าแรก) และรวม อานิสงส์ อีก ทั้งหมด ๖๓ หน้า

Embed Size (px)

Text of ๐๐๖.๐๓. ตารางถือ ธุดงค์ (๒ หน้าแรก) ...

  • 1. + watpadongyai@hotmail.com .. . . . ( ) . ( ) ( ) . ( ) ( ) . - - . . () ( = )

2. . . . ( = ) . ( = ) ( ) . - . . ? . ... ( ( ..) ( .. ) ) :: . , , , :: .................................................... ...................../ ............................................ //....................................... //............................................. 3. ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4. [ ? ] ? () ( ) . ( ) [] ( ) . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . .. .. . 1 .. 2551 :: . ( ) . ./. . . 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) 7. 8. ( ) 8. 1. 2. ( )3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 9. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. ( )2. 3. 4. 5. 1. 2. ( () () )3. 4. 5. 11. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 1. ( )2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12. 9. 10. 1. ( ) 2. ( ) 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. ( 492 ) 13. ( ) ? . . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 14. 14) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 14 15. 15) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 15 16. . ....................... ... . . . . . ( . . ) .. :: . .... ( ) ( ) 17. ( ) 18. , , 19. - 20. 21. . 22. ( - 500 ) 23. 24. 25. 26. 27. 28. ()() 29. [ ] ( - - 107 )( ) ( ) () " () . () () () . () () () () . () () () .() () () () () 30. .() () . () () " * (* . ) . /. ) . ( ) .[ ] () () () () 31. [ ] " " ( . . . /. ) () () () * ( ) * () " " ( ). () ( ) ( . () . ) ( ) . (. . ) - () ( ) 32. () " " "() " " ? " " " " () ( ) () " * ( * . . /. ) () () () 33. () () () () () () () () () () " " () ( ) () ( 34. ) () ( ) " () * . * . . () 35. ?? () () ( ) () . . . . . . . . . . . . . . ( ) 36. () [ ] ( ) * . . . ( ) . . () . ( ) . ( )* ( ) " " . . . ( 37. ) () ( ) .. ( ) ? . .. . () () ( ) " () () () ( )" . ( ) . . .. . . ?. "" . ( - 126 ) 38. " " () . () . . . . [ ] " ." . .[ () ] () :- ............ ... ... ... * . * . 39. ( ) . () ( ) :- . [ ] . . ( ?) () ( ?) () ( ?). . - - ( ?) - ( ? - - ) " ". () () ? .[ () ] ( ) . ( ) 40. . (). (). () . (). ( ). ( ). ( ). () . () . () . () . ( ) . () . ( ) . () . () . ( ) . () . () . () . () . () . 41. () () ( ) * () () ( )